Symptom

Tänk dig följande situation:

 • En användare har en postlåda (MB1) i en Exchange Server 2010-miljö.

 • Du kan bevilja användaren ”Send As” eller ”Send on behalf”-behörighet för en annan postlåda (MB2).

 • Användaren skickar ett meddelande från MB1 för MB2.

I detta fall kopieras endast meddelandet till mappen Skickat i MB1. Du kan inte konfigurera Exchange Server 2010 så att meddelandet kopieras till mappen Skickat både MB1 och MB2.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom Exchange Server 2010 har utformats för att kopiera meddelanden till mappen Skickat av avsändaren endast.

Lösning

Lös problemet genom att installera följande uppdatering:

2706690 Beskrivning av Samlad uppdatering 4 för Exchange Server 2010 Service Pack 2 Den här samlade införs följande nya Exchange PowerShell-cmdlet:

 • Hämta MailboxSentItemsConfiguration <postlåda-id>Denna cmdlet visar konfigurationen för mappen Skickat i en viss postlåda.

 • Ställ in MailboxSentItemsConfiguration <postlåda-id> [-SendAsItemsCopiedTo [avsändare | SenderAndFrom]] [-SendOnBehalfOfItemsCopiedTo [avsändare | SenderAndFrom]]Denna cmdlet låter en administratör konfigurera mappen skickat ett meddelande kopieras dit.SendAsItemsCopiedTo ändringar där meddelanden som skickas med hjälp av ”skicka”-behörigheter har kopierats.SendOnBehalfOfItemsCopiedTo ändringar där meddelanden som skickas med hjälp av ”skicka för”-behörigheter har kopierats. Varje kommando kan använda:

  AvsändarenKopierar meddelandet till mappen Skickat av avsändaren endastSenderAndFrom kopierar meddelandet till mappen Skickat både avsändaren och den användare för vars räkning meddelandet skickades

Viktigt! Inställningen kan åsidosättas när följande villkor är uppfyllt:

 • Registernyckeln DelegateSentItemsStyle anges till värdet 1 på Microsoft Outlook-klienten.

Obs!

 • Du måste manuellt ändra attribut för postlådor som fanns innan uppdateringen installerades. Genom att använda de kommandon som nämns tidigare i denna artikel.

 • Du måste starta om Microsoft Information Store-tjänsten för att ändringarna ska börja gälla.

 • För närvarande kan du konfigurera Exchange Server 2010 om du vill kopiera meddelanden till mappen Skickat av avsändaren eller mapparna Skickat både avsändaren och den användare för vars räkning meddelandet skickades.

 • Inställningar för SendAsItemsCopiedTo och SendOnbehalfofItemsCopiedTo används bara om skicka eller SendOnBehalfOf rättigheter tilldelas direkt till en viss användare. Om behörigheten Skicka eller SendOnBehalfOf tilldelas till en distributionsgrupp, placeras skickade objekt i avsändarens skickat mapp.

Status

Microsoft har lyssnat på feedback från kunder om meddelanden som skickas med behörigheten ”Skicka” och ”SendOnBehalfOf” och vi har ändrat vår produkt ska vara våra kunders behov bättre

Mer information

Mer information om hur du hanterar ”Send As”-behörighet för en postlåda finns på följande Microsoft-webbplats:

Hantera ”Send As”-behörighet för en postlådaMer information om registervärdet DelegateSentItemsStyle klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2703723 E-post finns kvar i Utkorgen när du använder registervärdet DelegateSentItemsStyle

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×