Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Introduktion

Samlad uppdatering 12 för Microsoft Dynamics CRM 2011 blir tillgängliga januari 2013. Den här artikeln beskriver snabbkorrigeringar och uppdateringar som ingår i den samlade uppdateringen. Den här samlade uppdateringen är tillgänglig för alla språk som stöds av Microsoft Dynamics CRM 2011.

Notes

 • Microsoft Dynamics CRM Update Rollup 12 införs en ändring som begränsar antalet CRM-formulär som kan öppnas i redigeringsläge till fem. Mer information om denna ändring klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  2856713 Microsoft Dynamics CRM Update Rollup 12 introducerar en ändring som begränsar mängden öppna redigerbara CRM-formulär till fem

 • Microsoft Dynamics CRM Update Rollup 12 införs ytterligare webbläsarkompatibilitet. Mer information om detta klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  2784954 webbläsarkompatibilitet introducerades i Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12 eller December 2012 Service Update


Uppdateringen 12 innehåller nya index för följande entiteter i funktionen snabbt hitta Sök optimering. Se information nedan på index skapas. Dessa index kommer att skapas under installationen av uppdateringen samlade 12 och det kan hända att en del av installationen tar längre tid att slutföra. Anledningen är att index behöver fylls i och baserat på storleken på din datauppsättning på slutförandetid varierar

 • Ärenden

 • Affärsmöjligheter

 • Konkurrenter

 • Kontakt ( Telefonnummer fält)

 • Affärsenhet

 • Anslutning

 • Anslutningsroll

 • KB-artikel

 • Lead

 • Produkt

 • Dokumentation

Index som lagts till med Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 12


Obs! Uppdateringen 12 innehåller också ändringar för SDK, metadata och aktivitetsflöden. Mer information finns på följande Microsoft-webbplatser:

Vad är nytt i Microsoft Dynamics CRM 2011 och Microsoft Dynamics CRM

Hämta och upptäcka ändringar av Metadata

Använd kör flera för att förbättra prestanda för att läsa in bulkdata

Entiteter för aktivitetsflöden
Obs! En tidigare uppdatering samlad (Update Rollup 10 för Microsoft Dynamics CRM 2011) infördes ytterligare funktioner och stöd för i Microsoft Dynamics CRM 2011. Mer information om detta finns på följande Microsoft-webbplatser:

Stöd med Microsoft Dynamics CRM 2011 och Microsoft Office 2013

Support för Microsoft Dynamics CRM 2011 med Windows 8

Support för Microsoft Dynamics CRM 2011 med Internet Explorer 10
Uppdateringen 10 innehåller prestandaförbättringar för att hämta flera frågor och för funktionen Snabbsökning. Mer information finns i "Optimera prestanda för frågor mot stora datamängder" och "Optimera prestanda för Snabbsökning frågor" avsnitt på följande Microsoft-webbplats:

Optimera och underhålla prestanda för en serverinfrastruktur för Microsoft Dynamics CRM 2011

Mer Information

Build-nummer och filnamn för den här samlade uppdateringen

Paketet

Build-nummer

Filnamn (32-bitars versioner)

Filnamn (64-bitars versioner)

Microsoft Dynamics CRM 2011 Server

5.0. 9690.3236

Ej tillämplig

CRM2011-Server-KB2795627-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2011 för Microsoft Office Outlook

5.0. 9690.3233

CRM2011-Client-KB2795627-LangID-i386.exe

CRM2011-Client-KB2795627-LangID-amd64.exe

E-postrouter för Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0. 9690.3233

CRM2011-Router-KB2795627-LangID-i386.exe

CRM2011-Router-KB2795627-LangID-amd64.exe

Rapportredigeringstillägg för Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0. 9690.3233

CRM2011-Bids-KB2795627-LangID-i386.exe

Ej tillämplig

Språkpaket för Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0. 9690.3233

CRM2011-Mui-KB2795627-LangID-i386.exe

CRM2011-Mui-KB2795627-LangID-amd64.exe

Rapporteringstillägg för Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0. 9690.3233

Ej tillämplig

CRM2011-Srs-KB2795627-LangID-amd64.3exe

Information om Samlad uppdatering

Samlad uppdatering 12 för Microsoft Dynamics CRM 2011 blir tillgängliga för kunder på plats i januari 2013.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
Download Hämta paketet 2795627 nu.

Utgivningsdatum:

För mer information om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

119591 hämta Microsoft-supportfiler från onlinetjänsterMicrosoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Viktigt Du kan inte importera en databas som har skapats med Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6 eller en senare version av Microsoft Dynamics CRM 2011 i en distribution av Samlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 2011 eller en tidigare version av Microsoft Dynamics CRM 2011.

Windows Update-installationAnvänd Windows Update för att automatiskt installera Update Rollup 12 för Microsoft Dynamics CRM 2011. Samlad uppdatering 12 för Microsoft Dynamics CRM 2011 blir tillgängliga januari 2013.

Du kan konfigurera Windows för att automatiskt installera rekommenderade uppdateringar. Den här inställningen löser problem med icke-kritiska och förbättrar din datorupplevelse. Valfria uppdateringar varken hämtas eller installeras automatiskt när du använder den här inställningen.

Om du vill veta mer om inställningarna för Windows-uppdateringar finns på följande Microsoft-webbplatser:

Aktivera eller inaktivera automatisk uppdatering

Ändra hur Windows installerar och meddelar dig om uppdateringar
Så här installerar du Update Rollup 12 för Microsoft Dynamics CRM 2011 med hjälp av Windows Update:

 1. Klicka på Startoch skriv Update i rutan Påbörja sökning . Klicka på Windows Updatei listan över sökresultat.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på Sök efter uppdateringaroch vänta medan Windows söker efter de senaste uppdateringarna för datorn.

 3. Om du får ett meddelande om att viktiga uppdateringar är tillgängliga eller som uppmanar dig att granska viktiga uppdateringar, klicka för att markera rutorna för uppdateringarna som du vill installera och klicka sedan på OK. Klicka dessutom på någon uppdatering för mer information.

 4. Klicka på installera uppdateringar.

 5. Läs och acceptera licensvillkoren och klicka sedan på Slutför (om uppdateringen kräver den här åtgärden). Ange lösenordet om du ombeds ange ett administratörslösenord. Om du uppmanas att ange en bekräftelse ger bekräftelsen.


Uppdatering samlad 12 för Microsoft Dynamics CRM Server komponenter inte kommer att bokföras till Windows Update. Men blir alla andra komponenter i Microsoft Dynamics CRM 2011 tillgängliga från Windows Update.

Manuell installationSå här installerar du Update Rollup 12 manuellt för Microsoft Dynamics CRM 2011.

Obs! Samlad uppdatering 12 för Microsoft Dynamics CRM 2011 blir tillgängliga januari 2013.

 1. Gå till följande Microsoft Update catalog-webbplatsen:

  Microsoft Update-katalogen

 2. Skriv 2795627i rutan Sök och klicka sedan på Sök.

 3. Klicka på Lägg till om du vill lägga till uppdateringen i korgen.

 4. Klicka på Hämta.

 5. Klicka på Bläddraoch ange i vilken mapp du vill hämta uppdateringen.

 6. Klicka på Fortsättoch klicka sedan på jag accepterar om du accepterar licensvillkoren för programvara från Microsoft.

 7. Klicka på Stängnär uppdateringen har hämtats till den plats som du har angett.

Mer information om Microsoft Update-katalogen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

323166 hur du hämtar uppdateringar som innehåller drivrutiner och snabbkorrigeringar från Windows Update-katalogen

Ytterligare installationsinformation

 • När du har installerat den här samlade uppdateringen Avsluta alla befintliga CRM-sessioner och starta en ny session CRM.

 • När du konfigurerar avmarkera ett språkpaket, återgår språkinställningar för alla Microsoft Dynamics CRM-användare som använder detta språk till standardspråket. Språkinställningar för användare uppdateras inte med nytt etableringsprocessen. Därför måste användare återställa sina språkinställningar under personliga alternativ när de loggar in på Microsoft Dynamics CRM 2011.

FörutsättningarDu måste ha Microsoft Dynamics CRM 2011 Samlad uppdatering 6 (build 5.0.9690.1992) eller en senare version av Microsoft Dynamics CRM 2011 installerat om du vill använda den här samlade uppdateringen. Mer information om Samlad uppdatering 6 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2600640 Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 är tillgängligtInformation om kompatibilitet, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2669091 Microsoft Dynamics CRM Compatibility List

Krav på omstartOm du ombeds göra det. när du har installerat samlade uppdateringen

Information om borttagningDu kan avinstallera uppdateringen samlade 12 från en server som kör Microsoft Dynamics CRM. Dock säkerhetskopiera databasen innan du avinstallera Update Rollup 12. Mer information finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplatser:

Skapa en fullständig säkerhetskopia av databasen (SQLServer)

Återställa en säkerhetskopia av databasen (SQL Server Management Studio)

Obs! Om du har installerat Samlad uppdatering 10v2 förutom samlade 10v1 och sedan ta bort Samlad uppdatering 10v2, måste du konfigurera om Microsoft Dynamics CRM för Outlook-klienten.


12 den samlade uppdateringen löser följande problem:

 • Scope-attributet används inte för data tabell rubrikceller för att identifiera rad- och kolumnrubriker.

 • När du aktiverar Kontrollera inkommande e-post i Outlook-parameter i en Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-klient, får du e-postmeddelanden som har noll länk tillståndet.

 • Du kan publicera en artikel, även om du inte har behörighet att publicera artikeln.

 • Du kan inte ansluta till organisationen Online Service Delivery Platform (OSDP) med hjälp av Microsoft Dynamics CRM utveckling Toolkit.

 • Efter installation av Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 kan du inte installera dataanslutning för SSRS.

 • Du kan inte ställa in HomeRealmUrl genom att använda en router för e-postmeddelande i Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Bredden på e-postmeddelande mall markeringsramen är fast. Långa texter upptar därför flera rader.

 • Du kan inte öppna formuläret granskningshistoriken, arbetsflöden och dialoger från formuläret anslutningar.

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 loggas oväntat privat information i programloggen.

 • Sök-funktionen Snabbsökning fungerar inte som förväntat i Microsoft Dynamics CRM Outlook-klienten.

 • När du klickar på Spara när du ändrat en enhet i ett kontoformulär skickas kontoformuläret till bakgrunden.

 • Datorn är långsam i CRM 2011 Outlook-klienten när du har inaktiverat parametern Använd cachelagrat Exchange-läge i Outlook-inställningarna.

 • När du loggar in på Microsoft Dynamics CRM 2011 bearbetar systemet en dyr fråga i tabellen PrincipalObjectAccessReadSnapshot.

 • Du kan inte spara posten när du aktiverar slovenska multilingual user interface (MUI) och ange varaktigheten för en post till mer än en timme.

 • När du har öppnat ett rutnät från en webbplats som inte är relaterade till Microsoft Dynamics CRM med hjälp av en navigeringslänk rubrik kan du inte öppna en post eller slå upp värdet i rutnätet.

 • Det skapas dubbletter av avtalade tider när du spårar en avtalad tid i en delad kalender. Det här problemet uppstår när parametern Använd cachelagrat Exchange-läge har inaktiverats.

 • Anta att du lägger till ett enhetstest-projekt till en lösning i Microsoft Visual Studio 2010 som använder en Microsoft Dynamics CRM 2011 paketet projekt. När du genererar en wrapper med developer toolkit för enhetstest-projekt, visas följande felmeddelande:

  Parametern är felaktig. (Undantag från HRESULT: 0x80070057(E_INVALIDARG)).

 • Ett Stackfel inträffar när du exporterar en post till Microsoft Excel.

 • Anta att du loggar in till Microsoft Dynamics CRM 2011 med hjälp av distribution mot Internet (IFD). När du har öppnat flera fönster visas formuläret "Autentisering krävs" fråga i varje fönster.

 • När ett plugin-relaterade fel inträffar visas följande felmeddelande i stället för plugin-undantag:

  Åtgärden har avbrutits ISV-kod.

 • När du installerar Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 och när anspråksautentisering Base-funktionen är aktiverad, kan inte komma åt Microsoft Dynamics CRM 2007-slutpunkter.

 • Anta att du använder en profil vars användarnamn har samma prefix som användarnamn i en annan profil. Sedan kan du ange autentiseringsuppgifter för profilen i ett e-postmeddelande router. När du testar tillgång till profilen i routern för e-postmeddelande visas följande felmeddelande:

  Det angivna objektet kunde inte hittas i arkivet. Kontrollera att de angivna autentiseringsuppgifterna har behörigheten Ta emot på mål-postlådan.

 • Knappen Koppla inaktiveras i formuläret konto för en säljare-användare som inte har skrivbehörighet.

 • Du kan aktivera funktionen "Granskning på processen entitet" för en organisation som är baserade i Japan.

 • Du kan inte ändra fältet avsändare för en post telefonsamtal med hjälp av ett plugin-program som har registrerats i stadiet före operation i synkront körningsläge.

 • Du kan använda funktionen snabbkampanj & kampanjsvar, även om du inte har behörighet att skapa en snabbkampanj i Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-klienten.

 • När "Förhandsgranska alla objekt i automatisk förhandsgranskning" inställningen är aktiverad för japanska alternativ i Outlook, Outlook kraschar.

 • Anta att du aktiverar AD FS-funktioner i Microsoft Dynamics CRM 2011. Du kopiera URL-Adressen till en enhetspost i en webbläsare, klistra in Webbadressen i ett kalkylblad i Excel och sedan klickar på hyperlänken. När du klickar på hyperlänken visas hyperlänken inte dig direkt till rätt sida.

 • När du klickar på Kalender-kontroll i ett formulär med Datetime-fält anges som skrivskyddade i Internet Explorer 8, uppstår ett skriptfel.

 • MaxLength-värdet är felaktigt i attributet MaxLength för theActivityPartyBase.ExchangeEntryIdfield.

 • Anta att du får en uppdaterad avtalad tid har skapats med hjälp av webbformulär i Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-klienten. När du klickar på synkronisera med CRMtas det ursprungliga mötet inte bort.

 • Anta att du installerar Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 och öppna Microsoft Dynamics CRM 2011 i Windows Internet Explorer. När nyckeln MaxRowsPerPage eller TurnOffFetchThrottling är aktiverad, visas ett felmeddelande som säger att du fått sidnummer noll.
  Mer information om hur du aktiverar klickar MaxRowsPerPage och TurnOffFetchThrottling-nycklar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  911510 antal sökresultat som returneras är 5.000 när du ställer in attributet "Antal" 20 000 i Microsoft Dynamics CRM

Samlad uppdatering 12 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt.

Går inte att synkronisera den privata egenskapen från Outlook till CRM

Synkronisera den privata egenskapen från avtalade tider i Outlook till Microsoft Dynamics CRM 2011 med Update Rollup 13

Samlad uppdatering 11 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt. Du måste lösa problemet manuellt när du installerar snabbkorrigeringar eller uppdateringar.

Guiden för regeldistribution fungerar inte i en blandad miljö för Exchange 2003 och Exchange 2010.

Regeldistributionsguiden för Microsoft Dynamics CRM e-Router fungerar inte i en blandad miljö för Exchange 2003 och Exchange 2010

Samlad uppdatering 10 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt.

Mer information om funktionen för egenskapen EnableRetrieveMultipleOptimization i avsnittet "Optimera för prestanda för frågor mot stora datamängder" i följande faktablad.

Mer information om funktionen Snabbsökning i avsnittet "Optimera för prestanda av snabba sökningar" i följande faktablad.

Om du vill hämta faktabladet Optimera och underhålla prestanda för en serverinfrastruktur för Microsoft Dynamics CRM 2011 finns på följande Microsoft Download Center-webbplats:

Optimera och underhålla prestanda för en serverinfrastruktur för Microsoft Dynamics CRM 2011Samlad uppdatering 8 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande uppdatering som du måste aktivera eller konfigurera manuellt. Om du vill aktivera eller konfigurera uppdatering på en server som kör Microsoft Dynamics CRM 2011, följer du instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

2651621 datorn blir långsam när du använder Sök efter tillgängliga tider i Microsoft Dynamics CRM 2011Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande uppdatering som du måste aktivera eller konfigurera manuellt. Aktivera eller konfigurera uppdateringen på en server som kör Microsoft Dynamics CRM 2011, följer du instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

2664150 hur du styr PrincipalObjectAccess tabell tillväxt i CRM 2011Om du vill rensa tabellen PrincipalObjectAccess efter installation av Samlad uppdatering 6 följer du instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

2741514 dåliga prestanda vid fästa vyer i Microsoft Dynamics CRMSamlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 4 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 3 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande uppdatering som du måste aktivera eller konfigurera manuellt. Aktivera eller konfigurera uppdateringen på en server som kör Microsoft Dynamics CRM 2011, följer du instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base. Dessutom om du vill behålla funktionerna i den utgivna versionen av Microsoft Dynamics CRM 2011 följer du instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

2535245 datorn är långsam när du utför RetrieveMultiple frågor på stora datamängder i Microsoft Dynamics CRM 2011Samlad uppdatering 1 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste konfigurera manuellt.


Följande problem har korrigerats med korrigeringar för kritiska på begäran (COD):

 • Anta att du installerar Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 10 och sedan öppna Microsoft Dynamics CRM 2011 i Windows Internet Explorer. När nyckeln MaxRowsPerPage eller TurnOffFetchThrottling är aktiverad, visas ett felmeddelande som säger att du fått sidnummer noll.
  Mer information om hur du aktiverar klickar MaxRowsPerPage och TurnOffFetchThrottling-nycklar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  911510 antal sökresultat som returneras är 5.000 när du ställer in attributet "Antal" 20 000 i Microsoft Dynamics CRM


Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×