Introduktion

Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 är tillgängligt. Den här artikeln beskrivs snabbkorrigeringar och uppdateringar som ingår i denna samlade uppdatering. Den här samlade uppdateringen är tillgänglig för alla språk som stöds av Microsoft Dynamics CRM 2011.

Mer Information

Build-nummer och filnamn för den här samlade uppdateringen

Uppdateringspaketen för följande komponenter build-nummer är 5.0.9690.1992.

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 Server

 • Microsoft Dynamics CRM 2011 för Microsoft Office Outlook

 • E-postrouter för Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Rapportredigeringstillägg för Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Språkpaket för Microsoft Dynamics CRM 2011

 • Rapporteringstillägg för Microsoft Dynamics CRM 2011

Filnamn för 32-bitarsversioner av samlade uppdateringspaket är följande:

 • CRM2011-Client-KB2600640-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Router-KB2600640-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Bids-KB2600640-LangID-i386.exe

 • CRM2011-Mui-KB2600640-LangID-i386.exe

Filnamn för 64-bitarsversioner av samlade uppdateringspaket är följande:

 • CRM2011-Server-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Client-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Mui-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Router-KB2600640-LangID-amd64.exe

 • CRM2011-Srs-KB2600640-LangID-amd64.3exe

Information om Samlad uppdatering

Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 blir återutgivna lokala kunder den 20 januari 2012.

Samlad uppdatering 6 ursprungligen släpptes den 12 januari 2012. Om den tidigare versionen har installerats kommer du att kunna installera den här samlade uppdateringen över den äldre versionen.

Om du har installerat slipstream-paket som är fullständiga installationer med Samlad uppdatering 6 du se den här KB, som du får ett felmeddelande som installerar Samlad uppdatering 6. MSPInstallAction misslyckades

För online-kunder Förbättring av infrastruktur görs till CRM Online. Därför används samlade inte till servrar tills du är klar med förbättringar. Via sidan systemmeddelanden för fönstret Underhåll system kommer du underrättas om när organisationen kommer att uppdateras med den nya infrastrukturen. De senaste uppdateringarna kommer att tillämpas vid den tidpunkten.

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
Download Hämta paketet på 2600640 nu. Utgivningsdatum: 20 januari 2012

För mer information om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

119591 hämta Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper till att förhindra otillåtna ändringar av den.

ViktigtEn databas som skapats med Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 6 eller en senare version kan inte importeras till en distribution av Samlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 2011 eller en tidigare version. Detta scenario stöds inte.

Windows Update-InstallationDu kan använda Windows Update för att automatiskt installera Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011. Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 blir tillgängliga på Windows Update den 24 januari 2012.

Obs! Samlad uppdatering 6 kan inte tas bort. Specifika databasuppdateringar tillämpas i Samlad uppdatering 6 som inte låter dig avinstallera Samlad uppdatering 6. Du bör säkerhetskopiera databasen innan du installerar denna uppdatering.

Du kan också konfigurera Windows för att automatiskt installera rekommenderade uppdateringar. Den här inställningen kan lösa mindre problem och förbättra datoranvändningen. Valfria uppdateringar varken hämtas eller installeras automatiskt.

Mer information om vilka typer av uppdateringar som Microsoft publicerar finns på följande Microsoft-webbplatser:

Aktivera eller inaktivera automatisk uppdatering

Ändra hur Windows installerar och meddelar dig om uppdateringarOm du vill installera Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 med hjälp av Windows Update, så här:

 1. Klicka på Startoch skriv Update i rutan Påbörja sökning . Klicka på Windows Updatei listan över sökresultat.

 2. I navigeringsfönstret klickar du på Sök efter uppdateringaroch vänta medan Windows söker efter de senaste uppdateringarna för datorn.

 3. Om du får ett meddelande om att viktiga uppdateringar är tillgängliga eller som uppmanar dig att granska viktiga uppdateringar kan du visa och markera viktiga uppdateringar att installera.

 4. I listan klickar du på någon viktig uppdatering för mer information. Markera kryssrutan för de uppdateringar du vill installera och klicka sedan på OK.

 5. Klicka på installera uppdateringar.

 6. Läs och acceptera licensvillkoren och klicka sedan på Slutför (om uppdateringen kräver den här åtgärden). Ange lösenordet om du ombeds ange ett administratörslösenord. Om du uppmanas att ange en bekräftelse ger bekräftelsen.

Manuell installationOm du vill installera Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 manuellt, så här:

 1. Besök följande Microsoft Update catalog-webbplatsen:

  Microsoft Update-katalogen

 2. Skriv 2600640 i rutan Sök och klicka sedan på Sök.

 3. Klicka på Lägg till om du vill lägga till uppdateringen i korgen.

 4. Klicka på Hämta.

 5. Klicka på Bläddraoch ange i vilken mapp du vill hämta uppdateringen.

 6. Klicka på Fortsättoch klicka sedan på jag accepterar om du accepterar licensvillkoren för programvara från Microsoft.

 7. Klicka på Stängnär uppdateringen har hämtats till den plats som du har angett.

Mer information om Microsoft Update-katalogen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

323166 hur du hämtar uppdateringar som innehåller drivrutiner och snabbkorrigeringar från Windows Update-katalogen

Ytterligare installationsinformation

 • Avsluta alla befintliga CRM-sessioner och starta en ny session CRM så att ändringarna när du har installerat den här samlade uppdateringen.

 • När du konfigurerar avmarkera ett språkpaket, återgår språkinställningar för alla Microsoft Dynamics CRM-användare som använder detta språk till standardspråket. Språkinställningar för användare uppdateras inte med nytt etableringsprocessen. Därför måste användare återställa sina språkinställningar under personliga alternativ när de loggar in på Microsoft Dynamics CRM 2011.

FörutsättningarDu måste ha Microsoft Dynamics CRM 2011 bygga 5.0.9688.583 som har installerat den här samlade uppdateringen.

Mer information om Microsoft Dynamics CRM 2011 bygga 5.0.9688.583, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2461082 finns en uppdatering för Microsoft Dynamics CRM 2011 Release Candidate

Krav på omstartOm du uppmanas starta om datorn när du har installerat samlade uppdateringen.

Information om borttagningDu kan inte ta bort Samlad uppdatering 6. Specifika databasuppdateringar tillämpas i Samlad uppdatering 6 som inte låter dig avinstallera Samlad uppdatering 6. Du bör säkerhetskopiera databasen innan du installerar denna uppdatering.


Samlad uppdatering 6 innehåller också Dynamics CRM Q4 Service Update-funktioner. Mer information om uppdatering av Dynamics CRM Q4 Service-funktioner finns på följande Microsoft-webbplats:

Microsoft Dynamics CRM: väg framåt


Samlad uppdatering 6 är en kumulativ samlad uppdatering som innehåller alla korrigeringar för problem som dokumenteras i Samlad uppdatering 1 till 5 Update Rollup.

Mer information om tidigare samlade uppdateringar och problem som de lösa klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

2466084 Samlad uppdatering 1 för Microsoft Dynamics CRM 2011 är tillgängligt
2466086 Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 2011 är tillgängligt
2547347 Samlad uppdatering 3 för Microsoft Dynamics CRM 2011 är tillgängligt
2556767 Samlad uppdatering 4 för Microsoft Dynamics CRM 2011 är tillgängligt
2567454 Samlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 2011 är tillgängligt

Samlad uppdatering 6 innehåller följande ytterligare korrigeringar och uppdateringar:

 • När du skapar administratörsavbildningen självåterställning installationsprogrammet (SHS) med MSP-filen som ingår i Samlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 2011, visas följande felmeddelande:


  CString::LoadString(7407) misslyckades.

 • När du försöker uppgradera från Microsoft Dynamics CRM 4.0 till Microsoft Dynamics CRM 2011 misslyckas uppgraderingen under metoden ComponentCollector.RetrieveDependencyNodes på RetrieveMultiple-begäran.

 • Datorn är långsam under uppgraderingen till Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • När du komma åt sidan Mobile URL för Microsoft Dynamics CRM 2011 och försöker sedan skapa ett konto, visas följande felmeddelande:


  Ett oväntat fel har inträffat.

 • När du använder Microsoft Silverlight och webbresurser visas formulär inte som förväntat. Det här problemet uppstår när kryssrutan Visa den här fliken som standard fliken egenskap inte är markerad.

 • Anta att du använder följande format för fullständigt namn för organisationen:

  • Sista namn, förnamn, Mellannamn

  När du använder bara ett efternamn för att skapa en kontakt, visas ett extra kommatecken (,) i slutet av kontaktens namn.

 • Anta att du klickar på Ändra egenskaper i fältet Kommentar om artikel (artikel) för en enhet av artikeln. När du stänger dialogrutan Redigera formulär visas följande felmeddelande:


  Microsoft Dynamics CRM har påträffat ett fel.

 • När fältet Beskrivning har lagts till till en aktivitetsvy för e-postaktiviteter, visas HTML-kod i rutnätskolumnen och i knappbeskrivningen.

 • Anta att du lägger till en HTML-webbresurs som innehåller en referens till "ClientGlobalContext.js.aspx"-sidan i navigeringsfönstret i ett formulär. När du öppnar webbresurs, visas följande felmeddelande:


  Microsoft Dynamics CRM har påträffat ett fel.

 • När du öppnar kalendern från Min arbetsyta rullar inte Microsoft Dynamics CRM 2011 för den första timmen arbetsdagen.

 • Föreställ dig följande:

  • Du befinner dig i en miljö med överordnade och underordnade affärsenheter.

  • Du kan skapa en e-postmall på den överordnade nivån.

  • Du kan ange e-postmallen syns på den underordnade nivån.

  • En användare försöker skapa ett e-postmeddelande i affärsenheten underordnad nivå.

  I det här fallet kan använda användaren inte e-postmallen för att skapa e-postmeddelandet.

 • När du använder funktionen schema i en avtalad tid för tjänst i Microsoft Dynamics CRM 2011 med Internet Explorer 9 visas följande felmeddelande:


  Det går inte att köra kod från ett fritt skript.

 • När du exporterar en lösning i Microsoft Dynamics CRM Online, ombeds du inte öppna eller spara filen.

 • När du importerar en lösning som innehåller anpassade vyer kan är visa standardattributet felaktigt inställd på befintliga vyer eller nya vyer.

 • När du ändrar en anpassning och klicka sedan på Publicera alla anpassningar, visas följande felmeddelande:


  Ett ohanterat undantag.

 • När du kör PersistMatchCode plugin-programmet i Microsoft Dynamics CRM Online, visas följande felmeddelande:


  Generiskt SQL-fel.

 • När du försöker importera data för konto, visas följande felmeddelande:


  Ett SQL-serverfel uppstod. Prova den här åtgärden igen. Om problemet kvarstår kontrollerar du Microsoft Dynamics CRM-webbgruppen för lösningar eller kontakta din Microsoft Dynamics CRM-administratören för organisationer. Slutligen kan du kontakta Microsoft Support.

 • När du tar bort en post som innehåller primära objekt åtkomst (POA) poster i Microsoft Dynamics CRM 2011 och Microsoft Dynamics CRM Online tas posterna inte bort från tabellen POA.

 • När du försöker utföra en massborttagning process från Mina vyer ram visas följande felmeddelande:


  Posten är inte tillgänglig. Det gick inte att hitta den begärda posten eller du har inte behörighet att visa den.

 • Du kan inte använda verktyget OrgDBOrgSettings med en organisation som har ett eget dubblettnamn i Microsoft Dynamics CRM Online.

 • När du importerar en Microsoft Dynamics CRM-lösningar, byggs inte övergripande SQL-funktioner.

 • När du kör filtrerade vyer för aktiviteter i rapporter eller ISV-program visas inte delade poster i de filtrerade vyerna.

 • Dubbla index skapas för orderstängningen stängningsaktiviteten för affärsmöjligheten och bokstaven verksamhet i tabellen ActivityPointerBase.

 • En automatiskt genererad artikelnummer för Knowledge Base (KB) innehåller ett suffix oväntat i Microsoft Dynamics CRM 2011.
  Obs! När du installerar Samlad uppdatering 6 flyttas inställningen SkipSuffixOnKBArticles till tabellen Orgdborgsettings. Aktivera inställningen Ta bort suffixet från KB-artikelnummer med hjälp av verktyget Orgdborgsettings.

 • En del BusinessEntityMoniker, EntityExpression och BusinessEntity konstruktorer använda inte den befintliga organisation kontexten.

 • Anta att du skapar en rapport med Rapportguiden i Microsoft Dynamics CRM 2011. När du försöker infoga ett pivot-register som exporteras från rapporten i ett Excel-kalkylblad, visas följande felmeddelande:


  Fältnamn i pivottabell är inte giltig. Om du vill skapa en pivottabellrapport måste du använda data som är ordnade som en lista med kolumnrubriker. Om du ändrar namnet på ett pivottabellfält måste du skriva ett nytt namn för fältet.

 • Anta att du använder Microsoft Dynamics CRM-frontservrar i en belastningsfördelad miljö. När en nod i distributionen misslyckas eller blir inte kan nås, kan du inte köra en FetchXML-rapport.

 • Loggningsnivån för Exchange Web Service (EWS) spår har värdet standard i stället för utförlig.

 • Du kan inte distribuera regler för användarpostlådor i Microsoft Exchange 2010 miljöer när Certifikatutfärdare för Exchange server och Exchange-postlådan roller inte är på samma server.

 • Anta att du tar bort behörigheter för dokument- och SharePoint-webbplatsen åtkomst för en säkerhetsroll för Microsoft Dynamics CRM. När du loggar in som en användare med en säkerhetsroll, visas avsnittet "dokument" fortfarande i navigeringsfältet. Du får dessutom felmeddelandet behörigheter när du klickar på avsnittet "dokument".

 • När du försöker ändra värdet för antal genom att lägga till ett skript till OnLoad -händelse i formuläret affärsmöjlighet visas följande felmeddelande:


  Värdet i rutan kvantitet har ändrats från "1,0000000000" till "1.00000" på grund av en uppdatering för decimaler som stöds för produkten.

 • När du konfigurerar regeln anspråk och exkluderingsregel för anspråk namn i Microsoft Dynamics CRM anspråk och IFD-installationen fungerar inte sidan OrganizationData.svc.

 • När du försöker konfigurera en dubbel byte tecken namn för en rabattlista visas följande felmeddelande:


  Dubblettpost: En post med dessa värden finns redan. Det går inte att skapa en dubblettpost. Markera en eller flera unika värden och försök igen.

 • När du skapar en dynamisk marknadsföringslista genom att använda ett filter och filtret med ett uppslagsfält som representerar en n till n-relation med en egen entitet, ändras inte den marknadsföringslista som du skapar filtret.

 • Sparade frågor returnerar inte data i dynamiska marknadsföringslistor.

 • När en cell för typen partylist exporteras till ett Excel-kalkylblad, semikolon (;) i typen partylist cell skapas en rad oväntat.

 • När du utför en spara åtgärden i ett formulär för en andra gång den visas följande felmeddelande:


  Åtkomst nekad.

 • Följande avsökningsintervall har uppdaterats för att förbättra prestanda i Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook:

  • Läget Manager (15 minuter)

  • Notification Manager (30 minuter)

  • MAPI-synkronisering – icke-ABP (60 minuter)

  • MAPI-synkronisering – ABP (4 timmar)

  • MAPI-synkronisering – Sitemap (4 timmar)

  • MAPI-synkronisering – Metadata (4 timmar)

 • Microsoft Office Outlook-klienten kraschar när du växlar till en aktivitetsvy som innehåller den Typ av kolumnen i vydefinitionen.

 • Expect100Continue .NET inställningen bör inaktiveras när autentiseringsmetoden inte Active Directory.

 • Sidan Edit.aspx ska förinläsas för att förbättra formulär laddas.

 • Föreställ dig följande:

  • Du öppnar ett formulär.

  • Du ändrar storlek på formuläret så att det fyller skärmen.

  • Du öppnar och stänger formuläret flera gånger.

  I det här fallet växer form tills den expanderas av längst ned och sidorna av skärmen.

 • Om Microsoft Visual C++ Redist paketet eller en senare version är förinstallerad på en dator, misslyckas installationen för Microsoft Dynamics CRM-klienten.

 • Verktygstips för en avtalad tid eller serviceaktivitet i servicekalendern visar fel tid. Tiden som visas är flera timmar före eller efter den faktiska tiden för den avtalade tiden och beror på inställningarna för tidszon i Microsoft Dynamics CRM och tidszon för servern där Microsoft Dynamics CRM är installerat.

 • Menyfliksområdet visas inte i Internet Explorer 8 eller senare direkt när du öppnar ett formulär i Microsoft Dynamics CRM.

 • När du accepterar en inbjudan till Microsoft Dynamics CRM Online, visas följande felmeddelande:


  Windows Live ID, xxxx.xxxx@healthiergeneration.org, har inte en aktiv inbjudan för Microsoft Dynamics CRM Online. Klicka på Logga ut om du vill logga ut från den här Windows Live ID och logga in igen med rätt Windows Live ID för inbjudan.

 • När du har flera Outlook-filter visas inte knappen Spåra i CRM i Outlook-kontakter eller andra typer av synkroniserade enheter. Det här problemet uppstår när något av filtren är inaktiverad.

 • När du ta bort en vy i Microsoft Office Outlook-klienten returneras inte poster till växlade vyn.

 • E-postmeddelanden skickas inte från Outlook när du redigerar e-postmeddelanden i Utkorgen. Det här problemet uppstår när Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten är konfigurerad. När Microsoft Dynamics CRM-konfigurationen har tagits bort, kan e-postmeddelanden redigeras och skickas från Utkorgen.

 • Föreställ dig följande:

  • Du öppnar Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten för Outlook.

  • Du klickar på arbetsplatsen, expandera Mitt arbete och klicka sedan på Importera.

  • Du öppnar slutförda importen och klicka för att visa posterna importeras helt, delvis importerad eller misslyckades.

  • Du stänger dialogrutan.

  I det här fallet visas följande felmeddelande:


  Microsoft Dynamics CRM har påträffat ett fel.

 • När du spårar ett e-postmeddelande i Outlook och sedan omvandla detta e-postmeddelande till ett ärende eller en affärsmöjlighet i Outlook, är e-postaktivitet i Microsoft Dynamics CRM inte länkad till det nya ärendet som du skapar.

 • När du klickar på Ange ämne i Microsoft Dynamic CRM-klienten för Outlook visas följande felmeddelande:


  Fel: ett fel har uppstått.

  Det här problemet uppstår när du inte har åtkomst till konton.

 • Föreställ dig följande:

  • Du startar Outlook.

  • Du öppnar kontaktmappen.

  • Du öppnar Inkorgen och öppna sedan kontaktmappen igen.

  I det här scenariot tar längre tid att öppna kontaktmappen första gången.

 • Du kan inte spara värdet i en kryssruta i en avtalad tid i Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook.

 • Outlook kraschar när du försöker använda vyn "Mina mottagna e-postmeddelanden med Okänd avsändare" i Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook.

 • SQL-fråga för att exportera data till Excel-kalkylblad bör inaktiveras i Microsoft Dynamics CRM 2011.

 • Granskningshistorik vyn visar felaktiga data när du uppdaterar ett fält i taget.

 • Internet Information Services (IIS) stall under flera sekunder under högtrafik.

 • När du försöker ta bort en stor importjobbet timeout borttagningsprocessen.

 • Datorn är långsam i standardvyn för rutnätet när du importerar många poster i kontakten.

 • Inställningen SkipGettingRecordCountForPaging läggs till i verktyget Orgdborgsettings. När inställningen är inställt på true, "Välj antal(*) som [#TotalRecordCount]" fråga hoppas över och det totala antalet poster returneras inte i en vy.

 • Ett anpassat felmeddelande visas inte när plugin-program inte fungerar när du tilldelar meddelandet.

 • Tidszonsinformationen har uppdaterats för Norra vintern 2011-2012.

 • När du klickar på Visa beroenden i användarentiteten i rutnätet komponenter i Microsoft Dynamics CRM 2011 visas följande felmeddelande:


  Fel: Ett undantagsfel av typen 'System.Web.HttpUnhandledException' inträffade.
  Felnummer: 0x80040216
  Felmeddelande: Det bör finnas en DependencyNode för ObjectId.

 • Föreställ dig följande:

  • Du skapar en anpassad entitet.

  • Du skapa inte en relation mellan entiteter och verksamheter. I stället kan skapa du en relation där en aktivitetstyp är överordnad den anpassade entiteten.

  • Du skapar en relation där den anpassade entiteten är överordnad aktivitetstyp.

  I det här fallet finns en cirkulär relation struktur. Detta gör att Microsoft Dynamics CRM 2011 kraschar.

 • Om två systementiteter är relaterade till en egen relation, kan inte du importera en hanterad lösning som innehåller en anpassad relation mellan samma två systementiteter.

 • Anta att du har en organisation med ett Multilingual User Interface Pack (MUI) installerat och MUI pack är inställd på Alla språk. När du försöker importera en rapport till organisationen får du ett felmeddelande. Dessutom uppdateras inte i rapporten.

 • Anta att du har en Microsoft Dynamics CRM 4.0-plugin-program. När du registrerar plugin-programmet för GrantAccess-meddelande i asynkron läge för en entitet och dela en post inträffar ett undantag fel. När plugin-programmet ska köras asynkront, visas följande felmeddelande:

  Undantag: System.Runtime.Serialization.SerializationException: fel i rad 1 position 916. Elementet 'http://xxxx' innehåller data från en typ som mappar till namnet 'http://xxxx'. Funktionen för avserialisering känner inte av någon typ som mappar till namnet. Överväg att använda en DataContractResolver eller lägga till den typ som motsvarar "PrincipalAccess" i listan över kända typer - exempelvis genom att använda KnownTypeAttribute-attribut eller genom att lägga till i listan över kända typer som skickades till DataContractSerializer.

 • Stöd för instrumentpanelen visar inte resultat i Microsoft Dynamics CRM Online. Dessutom kan du skicka inbjudningar för användaren.

 • Du kan inte spara en e-postadress som innehåller den snabel-a (@) eller raka citattecken ("") i den lokala delen.

 • Rapporter visar en felaktig tidsstämpel.

 • Du kan inte logga in i en organisation när du har importerat anpassningar. Det här problemet uppstår när anpassningarna innehåller en ogiltig Sitemap. Sitemap XSD-fil måste uppdateras för att validera att attributet enheten har en icke-tom sträng.

 • Etableringsjobbet för språket misslyckas och sedan visas följande felmeddelande:


  Process: CrmAsyncService - Crm-undantag: Meddelande: den LocalizedLabel enheten eller komponenten har försökt att övergången från ett ogiltigt tillstånd.

 • En minnesläcka uppstår när du ladda webbresurser från sidan navigering. Dessutom uppstår en minnesläcka när du läser följande sidor:

  • Kalendern

  • Meddelanden

  • Dynamics Marketplace

  • Resource CenterUpdate Rollup 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt. Aktivera eller konfigurera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna på den server som kör Microsoft Dynamics CRM 2011, följer du instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base. I artikeln beskrivs hur du kan följa innan du installerar Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 2011 om du vill behålla funktionerna i den utgivna versionen av Microsoft Dynamics CRM 2011:

2664150 åtgärder för att rensa tabellen PrincipalObjectAccess i Microsoft Dynamics CRM 2011 efter Samlad uppdatering 6 används

2741514 dåliga prestanda vid fästa vyer i Microsoft Dynamics CRM

Samlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 4 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 3 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt. Aktivera eller konfigurera de här snabbkorrigeringarna och uppdateringarna på den server som kör Microsoft Dynamics CRM 2011, följer du instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base. I artikeln beskrivs hur du kan följa innan du installerar Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 2011 om du vill behålla funktionerna i den utgivna versionen av Microsoft Dynamics CRM 2011:

2535245 datorn är långsam när du utför RetrieveMultiple frågor på stora datamängder i Microsoft Dynamics CRM 2011Samlad uppdatering 1 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller snabbkorrigeringar och uppdateringar som du måste konfigurera manuellt.


Följande programfel har fastställts och levereras som kritiska på begäran (COD) åtgärdas:

 • När du ansluter till Microsoft Dynamics CRM med fordringar som aktiveras via distribution mot Internet (IFD) genereras slumpmässigt fel 404-sidor.

 • När du lägger till ett anpassat uppslagsfält till snabbt hitta fältlistan i snabbsökningsvyn i Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook visas inga poster i anpassat uppslagsfält.

 • När du tilldelar poster från en användare till en annan användare i Microsoft Dynamics CRM 2011 blir långsam. Dessutom får tilldelningsprocessen timeout.

 • Microsoft Office Outlook kraschar när du snabbt växlar mellan flera poster i Microsoft Dynamics CRM-konto.

 • När du sparar avtalade tider i Outlook blir långsam.

 • Antar vi att du stänger affärsmöjligheter med hjälp av en Microsoft CRM software development kit (SDK) i Microsoft CRM-klienten för Outlook i offlineläge. När du försöker ändra klienten tillbaka till onlineläge inträffar ett fel vid uppspelning.

 • När du försöker konfigurera Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook med Samlad uppdatering 5 för Microsoft Dynamics CRM 2011 installerat visas följande felmeddelande:


  LDAP-servern inte är tillgänglig.

 • Föreställ dig följande:

  • Du kan ändra datafiltret för gruppen i området Mina uppgifter med ytterligare filtrering i förfallodatum datumfält.

  • Du skapar en aktivitet i programmet som uppfyller Mina aktivitetsfilter och omfattar förfallodatum datum kriterier.

  • Du kan synkronisera uppgiften med Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook.

  • Du kan ta bort aktiviteten från programmet.

  • Du synkronisera uppgiften med Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook igen.

  I det här fallet visas följande felmeddelande:


  Ett fel har uppstått. Prova den här åtgärden igen. Om problemet kvarstår kontrollerar du Microsoft Dynamics CRM-webbgruppen.

 • Anta att två poster använder en dubbla e-postadress. Du har tillgång till endast en av de två posterna på grund av konfigurationen av säkerhetsbehörigheter. I det här fallet, när du försöker skicka ett e-postmeddelande till den post som du har tillgång till, skickas e-postmeddelandet inte. Dessutom visas ett felmeddelande av följande slag:


  CRM-undantag: Meddelande: SecLib::AccessCheckEx misslyckades. Returnerade hr =-2147187962 objekt-ID: ed22c90f-269 c-e011-98b4-00155d516fbe, OwnerId: 3618883d-509 c-e011-98b4-00155d516fbe, OwnerIdType: 8 och CallingUser: ebc6a2c7-259 c-e011-98b4-00155d516fbe. ObjectTypeCode: 2, objectBusinessUnitId: 4a9246dd-7285-e011-ab97-00155d52100d, AccessRights: läsåtkomst, felkod:-2147187962.

 • Anta att Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook har konfigurerats med hjälp av IFD-Adressen. I den här situationen efterfrågas inte referenser om de lagrade autentiseringsuppgifterna som du inte längre är giltiga.

 • Du kan inte köra rapporter i Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook när anspråksautentisering aktiveras.

 • När du bläddrar i webbklienten för Microsoft Dynamics CRM med hjälp av Internet Explorer 9, använder Internet Explorer mycket minne. Därför blir långsam.

 • Underrutnätet vyer laddas inte poster.

 • När du ändrar kön när du gör en snabb sökning på köer, uppstår ett skriptfel.

 • När du har anslagit en vy i Microsoft Dynamics CRM-klienten för Outlook sparas på fliken för vy över sessioner och data för vyn cachelagras lokalt.

 • När du synkroniserar en återkommande avtalad tid som innehåller en avbruten möte och avbrutna mötet tas inte bort från kalendern, kraschar Outlook.

 • Anta att du har en asynkron plugin-program eller arbetsflöde som registreras vid uppdatering av ett köobjekt. När köobjektet dirigeras via Microsoft Dynamics CRM 4.0 SDK slutpunkt väg begäran i Microsoft Dynamics CRM 2011, misslyckas förfrågningen väg.

 • Rapporter kan inte visas för användare i affärsenheten övre nivå när EnableRetrieveMultipleOptimization DWORD-registervärde post har angetts till 2.

 • När flera rader textfält som ingår i en e-postmall i Microsoft Dynamics CRM 2011, radbrytningar i Flerradig text fält är felaktigt formaterade.


Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×