Symptom

När du utför en åtgärd i Microsoft Office PowerPoint, till exempel skriva text, kraschar programmet. Det här problemet uppstår om du använder en MAC-dator med Windows 7. 

Lösning

Metod 1 Lös problemet genom att följa de här stegen:

  1. Klicka på Startoch sedan på kontrol lera pannel.

  2. Klicka på klocka, språk och nationella inställningar ochsedan på Byt tangent bord eller andra inmatningsenheter.

  3. Klicka på Byt tangent bord

  4. Klicka på Lägg till.

  5. Rulla ned till "engelska (USA)" och expandera den

  6. Klicka för att markera kryss rutan USA .

  7. Klicka på OK.

  8. Klicka på OK.

  9. Klicka på OK.

  10. Kontrol lera om PowerPoint fungerar som det ska.

Mer information

När det här problemet uppstår kan du få fel meddelanden av följande slag:

Program fel: felaktig program namn: POWERPNT. EXE, version: 14.0.4754.1000, tidsstämpel: 0x4b967cf0 fel modulens namn: MSCTF. dll, version: 6.1.7600.16385, tidsstämpel: 0x4a5bda69 undantags kod: 0xc0000005 fel program namn: POWERPNT. EXE, version: 14.0.4754.1000, tidsstämpel: 0x4b967cf0 fel modulens namn: KERNELBASE. dll, version: 6.1.7600.16385, tidsstämpel: 0x4a5bdaae undantags kod: 0xe0000002

Eller så visar logg boken följande uppgifter:

Fel program namn: POWERPNT. EXE, version: 14.0.4754.1000, tidsstämpel: 0x4b967cf2 fel modulens namn: KERNELBASE. dll, version: 6.1.7600.16385, tidsstämpel: 0x4a5bdfe0 undantags kod: 0xc0000005 Feloffset: 0x000000000000aa7d fel söknings process-ID: 0x1498 fel program start tid: 0x01cb8b4cd41ee910 felaktig program Sök väg: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\POWERPNT. EXE-sökväg för felaktig modul: C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll rapport-ID: 2077adb0-F740-11df-bcb0-00236cad10a1 detaljerad vy + System-Provider [Name] program fel-Evenemangsid 1000 [kvalificerare] 0 nivå 2 aktivitet 100 nyckelord 0x80000000000000-TimeCreated [SystemTime] 2010-11-23T20:27:44.000000000 Z EventRecordID 19162 Channel Application dator Carthage Security-EventData POWERPNT. EXE 14.0.4754.1000 4b967cf2 KERNELBASE. dll 6.1.7600.16385 4a5bdfe0 c0000005 000000000000aa7d 1498 01cb8b4cd41ee910 C:\Program\Microsoft Office\Office14\POWERPNT. EXE C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll 2077adb0-F740-11df-bcb0-00236cad10a1

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×