Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Introduktion

Microsoft har släppt ett Microsoft-säkerhetsmeddelande om det här problemet för IT-experter. Säkerhets meddelandet innehåller ytterligare säkerhetsrelaterad information. Om du vill visa säkerhets rekommendationen går du till följande Microsoft-webbplats:

http://technet.microsoft.com/security/advisory/2755801

Lösning

För att få det fristående paketet för den här uppdateringen går du till webbplatsen Microsoft Update-katalogen .

Uppdaterings information

Verktyg och vägledning för identifiering och distribution

Säkerhets Central

Hantera program-och säkerhets uppdateringarna som du måste distribuera till servrar, Station ära datorer och mobila system i din organisation. Mer information finns i TechNet Update Management Center. På webbplatsen Microsoft TechNet Security finns ytterligare information om säkerhet i Microsoft-produkter. Säkerhets uppdateringar finns tillgängliga från Microsoft Update och Windows Update. Säkerhets uppdateringar är också tillgängliga från Microsoft Download Center. Du hittar dem enkelt genom att göra nyckelords sökning efter "säkerhets uppdatering". Slutligen kan säkerhets uppdateringar laddas ned från Microsoft Update-katalogen. Microsoft Update Catalog innehåller en sökbar katalog med innehåll som görs tillgängligt via Windows Update och Microsoft Update. Detta inkluderar säkerhets uppdateringar, driv rutiner och Service Pack. Mer information om Microsoft Update-katalogen finns i artikeln vanliga frågor och svar om Microsoft Update Catalog.

Vägledning för identifiering och distribution

Microsoft tillhandahåller vägledning för identifiering och distribution för säkerhets uppdateringar. Den här vägledningen innehåller rekommendationer och information som kan hjälpa IT-experter förstå hur man använder olika verktyg för identifiering och distribution av säkerhets uppdateringar. Mer information finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln 961747.

Microsoft Baseline Security Analyzer

Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) låter administratörer söka igenom lokala och fjärranslutna system efter saknade säkerhets uppdateringar och även vanliga säkerhetskonfigurationer. Mer information finns i Microsoft Baseline Security Analyzer. Följande tabell innehåller en sammanfattning av MBSA-identifiering för den här säkerhets uppdateringen.

Software

2.0.1

Windows 8 för 32-bitars system

Nej

Windows 8 för 64-bitars system

Nej

Windows Server 2012

Nej

Obs! Kunder som använder äldre program varor och som inte stöds av den senaste versionen av MBSA, Microsoft Update och Windows Server Update Services, bör läsa Microsoft Baseline Security Analyzer och få information om hur du skapar omfattande identifiering av säkerhets uppdateringar med äldre verktyg.

Windows Server Update Services

Med WSUS (Windows Server Update Services) kan administratörer för informations teknik distribuera de senaste Microsoft-produktuppdateringar till datorer med operativ systemet Windows. Mer information om hur du distribuerar säkerhets uppdateringar med Windows Server Update Services finns i TechNet-artikeln Windows Server Update Services.

Systems Management Server

Följande tabell innehåller Sammanfattning av SMS-identifiering och distribution för den här säkerhets uppdateringen.

Software

SMS 2003 med ITMU

System Center Configuration Manager

Windows 8 för 32-bitars system

Nej

Ja

Windows 8 för 64-bitars system

Nej

Ja

Windows Server 2012

Nej

Ja

Obs! Stöd för Microsoft har uppgått av SMS 2,0 den 12 april 2011. För SMS 2003 har Microsoft även avbrutit support för säkerhets uppdaterings Inventory Tool (SUIT) den 12 april 2011. Kunder uppmuntras att uppgradera till System Center Configuration Manager. För kunder som är kvar på SMS 2003 Service Pack 3 är även Inventory Tool för Microsoft Updates (ITMU) ett alternativ. För SMS 2003 kan SMS 2003 Inventory Tool för Microsoft Updates (ITMU) användas av SMS för att identifiera säkerhets uppdateringar som erbjuds av Microsoft Update och som stöds av Windows Server Update Services. Mer information om SMS 2003 ITMU finns i sms 2003 Inventory Tool för Microsoft Updates. Mer information om verktyg för SMS-genomsökning finns i sms 2003 program uppdatering scanning tools. Se även nedladdningar för Systems Management Server 2003. I System Center Configuration Manager används WSUS 3,0 för att identifiera uppdateringar. Mer information finns i System Center. Detaljerad information finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln 910723: översikt över månadens vägledning för identifiering och distribution. Uppdatera kompatibilitetskontrollen och Application Compatibility ToolkitUppdateringar skriver ofta till samma filer och register inställningar som krävs för att dina program ska fungera. Detta kan utlösa inkompatibilitetsproblem och öka den tid som krävs för att distribuera säkerhets uppdateringar. Du kan effektivisera testning och verifiering av Windows-uppdateringar med installerade program med hjälp av uppdateringen för kompatibilitets utvärdering som ingår i Application Compatibility Toolkit. Application Compatibility Toolkit (ACT) innehåller nödvändiga verktyg och dokumentation för att utvärdera och minska problem med programkompatibilitet innan du distribuerar Windows Vista, Windows Update, en Microsoft-säkerhetsuppdatering eller en ny version av Windows Internet Explorer i din miljö.

Distribution av säkerhets uppdatering

Windows 8 (alla versioner)

Referens tabell

Följande tabell innehåller information om säkerhets uppdateringen för det här programmet. Mer information finns i underavsnitt, distributions informationi det här avsnittet.

Inkludera i framtida Service Pack

Uppdateringen för det här problemet ingår i ett framtida Service Pack eller en samlad uppdatering

Distributionspaketet

Installera utan att behöva vidta några åtgärder

För Adobe Flash Player i Internet Explorer 10 i alla 32-bitars versioner av Windows 8 som stöds: Windows8-RT-KB2755399-x86. msu/quiet

För Adobe Flash Player i Internet Explorer 10 i alla 64-bitars versioner av Windows 8 som stöds: Windows8-RT-KB2755399-x64. msu/quiet

Installera utan att starta om

För Adobe Flash Player i Internet Explorer 10 i alla 32-bitars versioner av Windows 8 som stöds: Windows8-RT-KB2755399-x86. msu/quiet/norestart

För Adobe Flash Player i Internet Explorer 10 i alla x64-bitars utgåvor av Windows 8: Windows8-RT-KB2755399-x64. msu/quiet/norestart

Ytterligare information

Se underavsnittet identifiering och distribution .

Krav på omstart

Vill du starta om?

I vissa fall behöver den här uppdateringen inte starta om. Om de filer som krävs används måste du starta om datorn. Om det här inträffar får du ett meddelande om att starta om. För att minska risken för att en omstart krävs stoppar du alla berörda tjänster och stänger alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhets uppdateringen. Mer information om vad du kan uppmanas att starta om finns i artikeln om Microsoft Knowledge Base 887012.

HotPatching

Ej tillämpligt.

Information om borttagning

Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA använder du konfigurations växeln /Uninstall . Eller klicka på kontroll panelen, klicka på system och säkerhetoch klicka sedan på Visa installerade uppdateringar i Windows Update och välj från listan med uppdateringar.

Verifiering av register nyckel

Obs! Det finns ingen register nyckel som verifierar närvaron av den här uppdateringen.

Distributions information

Installerar uppdateringen

När du installerar den här säkerhets uppdateringen kontrollerar installations programmet om en eller flera av de filer som uppdateras på systemet tidigare har uppdaterats med en snabb korrigering från Microsoft. Mer information om den terminologi som visas i den här Knowledge Base-artikeln, till exempel Hotfix, finns i Microsoft Knowledge base-artikeln 824684. Den här säkerhets uppdateringen stöder följande installations växlar.

Installations växlar för säkerhets uppdateringar som stöds

Trög

Beskrivning

/?, /h, /help

Visar hjälp om växlar som stöds.

/quiet

Inaktiverar visningen av status-eller fel meddelanden.

/norestart

När det kombineras med/quietstartas inte systemet om efter installationen även om det krävs en omstart för att slutföra installationen.

/warnrestart:<seconds>

När den kombineras med /quietvarnar installations programmet användaren innan den startas om.

/promptrestart

När den kombineras med /quietuppmanas installations programmet innan det startas om.

/forcerestart

När den kombineras med /quietstänger installations programmet program och startar sedan om datorn.

/log: <fil namn>

Aktiverar loggning till angiven fil.

/extract:<destination>

Extraherar paket innehållet till målmappen.

/uninstall/KB: <KB-nummer>

Avinstallerar säkerhets uppdateringen.

Obs! Mer information om Wusa. exe-installationsprogrammet finns i "installations programmet för fristående Windows Update" i TechNet-artikeln, Diverse ändringar i Windows 7.

Verifiera att uppdateringen har installerats

Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows kan följande steg vara annorlunda på ditt system. Om de finns, se produkt dokumentationen för att slutföra de här stegen. Verifiering av fil version

  1. Klicka på Start och skriv sedan ett namn på uppdaterings filen i sökrutan.

  2. När filen visas under programhögerklickar du på fil namnet och klickar sedan på Egenskaper.

  3. På fliken Allmänt jämför du fil storleken med de fil informations tabeller som finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln. Obs! Beroende på vilken version av operativ systemet eller programmen som är installerade på systemet, kanske vissa filer som visas i fil informations tabellen inte är installerade.

  4. Du kan också klicka på fliken information och jämföra information, till exempel fil version och ändrings datum, med fil informations tabellerna i Microsoft Knowledge Base-artikeln. Obs! Andra attribut än fil versionen ändras under installationen. Att jämföra andra filattribut till informationen i tabellen fil information är inte en metod för att verifiera att uppdateringen har gjorts. I vissa fall kan filer byta namn under installationen. Om filen eller versions informationen saknas kan du använda någon av de andra tillgängliga metoderna för att verifiera uppdaterings installationen.

  5. Slutligen kan du också klicka på fliken tidigare versioner och jämföra fil information för den tidigare versionen av filen tillsammans med fil informationen för den nya eller uppdaterade versionen av filen.

Windows Server 2012 (alla versioner)

Referens tabell

Följande tabell innehåller information om säkerhets uppdateringen för det här programmet. Mer information finns i underavsnitt, distributions informationi det här avsnittet.

Inkludera i framtida Service Pack

Uppdateringen för det här problemet ingår i ett framtida Service Pack eller en samlad uppdatering

Distributionspaketet

Installera utan att behöva vidta några åtgärder

För Adobe Flash Player i Internet Explorer 10 i alla utgåvor av Windows Server 2012: Windows8-RT-KB2755399-x64. msu/quiet

Installera utan att starta om

För Adobe Flash Player i Internet Explorer 10 i alla utgåvor av Windows Server 2008 R2: Windows8-RT-KB2755399-x64. msu/quiet/norestart

Ytterligare information

Se underavsnittet identifiering och distribution .

Krav på omstart

Vill du starta om?

I vissa fall behöver den här uppdateringen inte starta om. Om de filer som krävs används måste du starta om datorn. Om det här inträffar får du ett meddelande om att starta om. För att minska risken för att en omstart krävs stoppar du alla berörda tjänster och stänger alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhets uppdateringen. Mer information om vad du kan uppmanas att starta om finns i artikeln om Microsoft Knowledge Base 887012.

HotPatching

Ej tillämpligt.

Information om borttagning

Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA kan du använda växeln /Uninstall setup eller klicka på kontroll panelen, klicka på system och säkerhetoch sedan klicka på Visa installerade uppdateringar och välja i listan med uppdateringar under Windows Update.

Verifiering av register nyckel

Obs! Det finns ingen register nyckel som verifierar närvaron av den här uppdateringen.

Distributions information

Installerar uppdateringen

När du installerar den här säkerhets uppdateringen kontrollerar installations programmet om en eller flera av de filer som uppdateras på systemet tidigare har uppdaterats med en snabb korrigering från Microsoft. Mer information om den terminologi som visas i den här Knowledge Base-artikeln, till exempel Hotfix, finns i Microsoft Knowledge base-artikeln 824684. Den här säkerhets uppdateringen stöder följande installations växlar.

Installations växlar för säkerhets uppdateringar som stöds

Trög

Beskrivning

/?, /h, /help

Visar hjälp om växlar som stöds.

/quiet

Inaktiverar visningen av status-eller fel meddelanden.

/norestart

När det kombineras med/quietstartas inte systemet om efter installationen även om det krävs en omstart för att slutföra installationen.

/warnrestart:<seconds>

När den kombineras med /quietvarnar installations programmet användaren innan den startas om.

/promptrestart

När den kombineras med /quietuppmanas installations programmet innan det startas om.

/forcerestart

När den kombineras med /quietstänger installations programmet program och startar sedan om datorn.

/log: <fil namn>

Aktiverar loggning till angiven fil.

/extract:<destination>

Extraherar paket innehållet till målmappen.

/uninstall/KB: <KB-nummer>

Avinstallerar säkerhets uppdateringen.

Obs! Mer information om Wusa. exe-installationsprogrammet finns i "installations programmet för fristående Windows Update" i TechNet-artikeln, Diverse ändringar i Windows 7.

Verifiera att uppdateringen har installerats

Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows kan följande steg vara annorlunda på ditt system. Om de finns, se produkt dokumentationen för att slutföra de här stegen. Verifiering av fil version

  1. Klicka på Start och skriv sedan ett namn på uppdaterings filen i rutan Påbörja sökning .

  2. När filen visas under programhögerklickar du på fil namnet och klickar sedan på Egenskaper.

  3. På fliken Allmänt jämför du fil storleken med fil informations tabellerna i Microsoft Knowledge Base-artikeln. Obs! Beroende på vilken version av operativ systemet som används, eller vilka program som är installerade på systemet, kanske vissa filer som visas i fil informations tabellen inte är installerade.

  4. Du kan också klicka på fliken information och jämföra information, till exempel fil version och ändrings datum, med fil informations tabellerna i Microsoft Knowledge Base-artikeln. Obs! Andra attribut än fil versionen ändras under installationen. Att jämföra andra filattribut till informationen i tabellen fil information är inte en metod för att verifiera att uppdateringen har gjorts. I vissa fall kan filer byta namn under installationen. Om filen eller versions informationen saknas kan du använda någon av de andra tillgängliga metoderna för att verifiera uppdaterings installationen.

  5. Slutligen kan du också klicka på fliken tidigare versioner och jämföra fil information för den tidigare versionen av filen tillsammans med fil informationen för den nya eller uppdaterade versionen av filen.

FIL INFORMATION

Den engelska (USA) versionen av den här program uppdateringen installerar filer som innehåller de attribut som visas i följande tabeller. Datum och tid för dessa filer visas i UTC (Coordinated Universal Time). Datum och tid för dessa filer på din lokala dator visas i din lokala tid och med din aktuella sommar tids period (DST). Dessutom kan datum och tider ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

För alla x86-baserade versioner av Windows 8 som stöds

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Flash.ocx

11.3.374.7

10 670 944

18-Sep-2012

02:22

x86

Flashplayerapp.exe

11.3.374.7

695 648

18-Sep-2012

02:22

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.3.374.7

80 736

18-Sep-2012

02:22

Ej tillämpligt

Flashutil_activex.dll

11.3.374.7

474 976

18-Sep-2012

02:22

x86

Flashutil_activex.exe

11.3.374.7

700 256

18-Sep-2012

02:22

x86

Flash.ocx

11.3.374.7

10 670 944

18-Sep-2012

02:23

x86

Flashplayerapp.exe

11.3.374.7

695 648

18-Sep-2012

02:23

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.3.374.7

80 736

18-Sep-2012

02:23

Ej tillämpligt

Flashutil_activex.dll

11.3.374.7

474 976

18-Sep-2012

02:23

x86

Flashutil_activex.exe

11.3.374.7

700 256

18-Sep-2012

02:23

x86

För alla x64-baserade versioner av Windows 8 och Windows Server 2012 som stöds

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Flash.ocx

11.3.374.7

12 974 432

18-Sep-2012

02:25

x64

Flashutil_activex.dll

11.3.374.7

523 104

18-Sep-2012

02:25

x64

Flashutil_activex.exe

11.3.374.7

430 432

18-Sep-2012

02:25

x64

Flash.ocx

11.3.374.7

12 974 432

18-Sep-2012

02:25

x64

Flashutil_activex.dll

11.3.374.7

523 104

18-Sep-2012

02:25

x64

Flashutil_activex.exe

11.3.374.7

430 432

18-Sep-2012

02:25

x64

Flash.ocx

11.3.374.7

10 670 944

18-Sep-2012

02:22

x86

Flashplayerapp.exe

11.3.374.7

695 648

18-Sep-2012

02:22

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.3.374.7

80 736

18-Sep-2012

02:22

Ej tillämpligt

Flashutil_activex.dll

11.3.374.7

474 976

18-Sep-2012

02:22

x86

Flashutil_activex.exe

11.3.374.7

700 256

18-Sep-2012

02:22

x86

Flash.ocx

11.3.374.7

10 670 944

18-Sep-2012

02:23

x86

Flashplayerapp.exe

11.3.374.7

695 648

18-Sep-2012

02:23

x86

Flashplayercplapp.cpl

11.3.374.7

80 736

18-Sep-2012

02:23

Ej tillämpligt

Flashutil_activex.dll

11.3.374.7

474 976

18-Sep-2012

02:23

x86

Flashutil_activex.exe

11.3.374.7

700 256

18-Sep-2012

02:23

x86

Ytterligare fil information för Windows 8 och Windows Server 2012

Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows 8 som stöds

Fil namn

Package_1_for_kb2755399_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.2.0.mum

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

1 761

Datum (UTC)

25-Sep-2012

Tid (UTC)

17:46

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

Package_1_for_kb2755399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.2.0.mum

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

2 461

Datum (UTC)

25-Sep-2012

Tid (UTC)

17:46

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

Package_2_for_kb2755399_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.2.0.mum

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

1 788

Datum (UTC)

25-Sep-2012

Tid (UTC)

17:46

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

Package_2_for_kb2755399~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.2.0.mum

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

2 488

Datum (UTC)

25-Sep-2012

Tid (UTC)

17:46

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

Package_for_kb2755399_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.2.0.mum

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

1 907

Datum (UTC)

25-Sep-2012

Tid (UTC)

17:46

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

Package_for_kb2755399_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.2.2.0.mum

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

1 942

Datum (UTC)

25-Sep-2012

Tid (UTC)

17:46

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

Update-bf.mum

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

1 768

Datum (UTC)

25-Sep-2012

Tid (UTC)

17:46

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

X86_1995aa86a2baf648aca107ca0ebe14b1_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16421_none_96e08146a34fd303.manifest

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

693

Datum (UTC)

25-Sep-2012

Tid (UTC)

17:46

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

X86_339b82ce9a8adb551b2a0619dec51cdd_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20523_none_40d61ce9c0963925.manifest

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

693

Datum (UTC)

25-Sep-2012

Tid (UTC)

17:46

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

X86_adobe-flash-for-windows_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16421_none_2888d0773ac86206.manifest

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

37 386

Datum (UTC)

21-Sep-2012

Tid (UTC)

09:06

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

X86_adobe-flash-for-windows_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20523_none_29146dd653e4347e.manifest

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

37 386

Datum (UTC)

25-Sep-2012

Tid (UTC)

05:07

Versioner

Ej tillämpligt

Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows 8 och Windows Server 2012 som stöds

Fil namn

Amd64_08ede537cf0e14ed0d659376dbd67837_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20522_none_1e84b75b039575e1.manifest

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

1 036

Datum (UTC)

25-Sep-2012

Tid (UTC)

17:46

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

Amd64_0a5af4c921ed9658962404605a831633_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16421_none_b796feb2eabfdcdc.manifest

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

1 036

Datum (UTC)

25-Sep-2012

Tid (UTC)

17:46

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

Amd64_adobe-flash-for-windows_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16421_none_84a76bfaf325d33c.manifest

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

35 498

Datum (UTC)

21-Sep-2012

Tid (UTC)

10:20

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

Amd64_adobe-flash-for-windows_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20522_none_853209100c428c5d.manifest

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

35 498

Datum (UTC)

21-Sep-2012

Tid (UTC)

10:20

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

Package_1_for_kb2755399_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.2.0.mum

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

1 978

Datum (UTC)

25-Sep-2012

Tid (UTC)

17:46

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

Package_1_for_kb2755399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.2.0.mum

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

2 901

Datum (UTC)

25-Sep-2012

Tid (UTC)

17:46

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

Package_2_for_kb2755399_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.2.0.mum

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

2 005

Datum (UTC)

25-Sep-2012

Tid (UTC)

17:46

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

Package_2_for_kb2755399~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.2.0.mum

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

2 928

Datum (UTC)

25-Sep-2012

Tid (UTC)

17:46

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

Package_for_kb2755399_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.2.0.mum

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

1 919

Datum (UTC)

25-Sep-2012

Tid (UTC)

17:46

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

Package_for_kb2755399_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.2.2.0.mum

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

1 954

Datum (UTC)

25-Sep-2012

Tid (UTC)

17:46

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

Update-bf.mum

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

1 778

Datum (UTC)

25-Sep-2012

Tid (UTC)

17:46

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

Wow64_adobe-flash-for-windows_31bf3856ad364e35_6.2.9200.16421_none_8efc164d27869537.manifest

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

36 234

Datum (UTC)

21-Sep-2012

Tid (UTC)

09:06

Versioner

Ej tillämpligt

Fil namn

Wow64_adobe-flash-for-windows_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20522_none_8f86b36240a34e58.manifest

Fil version

Ej tillämpligt

Fil storlek

36 234

Datum (UTC)

21-Sep-2012

Tid (UTC)

09:22

Versioner

Ej tillämpligt

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×