Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln har ersatts av en nyare uppdatering. Lös problemet genom att installera den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer från följande Microsoft-webbplats:

http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/default.aspx?ln=sv-se Ytterligare teknisk information om den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplats:

http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx

INLEDNING

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-033 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Kända problem med den här säkerhetsuppdateringen

 • ActiveX-kontroller visar meddelanderutor innan de läses in.

  Obs! Detta problem uppstår på webbplatser som inte tillämpar rekommenderad praxis. Lösningen på det här problemet beskrivs på följande Microsoft-webbplats:

  http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms537508.aspxNär vissa kontroller läses in på en webbsida maskas inte kontrollerna korrekt av funktionaliteten i denna uppdatering. Detta gäller bland annat kontroller som används i Macromedia Shockwave Director, i QuickTime Player och i Virtools Web Player. Om en kontroll klassificeras som inaktiv av Windows visas en meddelanderuta innan kontrollen läses in.

 • Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  906294 Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer när säkerhetsuppdateringarna i den kumulativa uppdateringen 896727 (MS05-038) har installerats

 • De binära versionerna i de hebreiska, koreanska och arabiska uppdateringarna för Internet Explorer 6 i Windows XP SP2 har högre versionsnummer än versionerna i säkerhetsbulletinen MS07-033. Det finns inga skillnader i funktion mellan de binära versionerna. De binära versionerna för dessa språk är följande:

  6.0.2900.3132

 • Följande felmeddelande eller liknande visas när du försöker besöka en webbsida i Windows Internet Explorer 7:

  Webbsidan kan inte visas

  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  942818 Felmeddelande efter installation av en uppdatering för Windows Internet Explorer 7 från Windows Update eller Microsoft Update: "Webbsidan kan inte visas" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Ej säkerhetsrelaterade korrigeringsfiler som ingår i den här säkerhetsuppdateringen

GDR-korrigeringar (General Distribution Release)

Om enskilda uppdateringar installeras beror på Windows- och programversionen. Använd de enskilda artiklarna för att fastställa din uppdateringsstatus.

 • 935786 Det går inte att lägga till en webbplats i zonen "Tillförlitliga platser" när Internet Explorer 7 är installerat, trots att användarkontot tillhör gruppen Administratörer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

 • 935903 Windows Internet Explorer 7 slutar svara om en spärrande dialogruta är öppen vid försök att rita om ett fönster i Windows Internet Explorer 7

 • 933256 Felmeddelande vid försök att skriva ut ett Office-dokument som visas i en ram i Internet Explorer 7: "Det gick inte att skriva ut dokumentet som det visas i ramen"

 • 928387 Internet Explorer 6 slutar svara efter klickning på en länk på en webbplats

 • 933006 En webbsida är tom i Internet Explorer 7 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

 • 931278 Internet Explorer 7 slutar svara vid försök att ändra storlek på en ram (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

 • 931195 KORRIGERING: Felmeddelande när ett program försöker använda Internet Explorer 7 för att hämta ett proxykonfigurationsskript: "1003 ERROR_CAN_NOT_COMPLETE" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

 • 931278 Internet Explorer 7 slutar svara vid försök att ändra storlek på en ram (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

 • 928540 Dialogrutan "Filhämtning" i Internet Explorer 6 stängs oväntat efter installation av snabbkorrigering 896017 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

 • 929874 Minnesläcka i Internet Explorer 6 vid visning av en webbsida med JScript-skript på en dator med Windows XP

 • 934282 Varning vid uppgradering av Adobe Flash Player i Internet Explorer 7 på en dator med Windows Vista: "Programmet kommer att öppnas utanför Skyddat läge"

 • 934275 Det går inte att visa direktuppspelad video eller hämta en fil efter installation av Windows Internet Explorer 7 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

 • I den här säkerhetsuppdateringen ingår en uppdaterad Ieapfltr.dat-fil för Microsoft Nätfiskefilter.

  Microsoft arbetar på olika sätt för att våra kunder ska kunna använda sina datorer så säkert som möjligt. Som en del i detta arbete kommer Microsoft regelbundet att ge ut en uppdatering för datafilen som används i Microsoft Nätfiskefilter i Windows Internet Explorer 7 (Ieapfltr.dat). Dessa uppdateringar innehåller viktiga konfigurationsändringar som ska göra att Microsoft Nätfiskefilter fungerar bättre.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×