INLEDNING

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS07-040 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Mer Information

Kända problem med den här säkerhetsuppdateringen

Följande tabell innehåller kända problem med den här säkerhetsuppdateringen. Om du har andra problem med säkerhetsuppdateringen kan du få kostnadsfri support genom att ringa 1-866-PCSAFETY i USA eller Kanada eller genom att kontakta närmaste Microsoft-kontor. Information om hur du kontaktar närmaste Microsoft-kontor för support vid problem med säkerhetsuppdateringar finns på den internationella supportwebbplatsen:

http://support.microsoft.com/common/international.aspxFöretagskunder kan få support på säkerhetsuppdateringar genom sina normala supportkontakter.


Utgå från tabellens två översta rader, och leta sedan upp kolumnen med artikelnumret från Microsoft Knowledge Base för uppdateringen som motsvarar din .NET Framework-version. Raderna med ett "X" motsvarar en artikel i Knowledge Base med en beskrivning av ett känt problem för din .NET Framework-version. Klicka på artikelnumret i den vänstra kolumnen om du vill se artikeln.

KB930494
.NET Framework 1.0 SP3

KB928367
.NET Framework 1.0 SP3

KB928366
.NET Framework 1.1 SP1

KB933854
.NET Framework 1.1 SP1

KB929729
.NET Framework 1.1 SP1

KB928365
.NET Framework 2.0

KB929916
.NET Framework 2.0

Artikel i Microsoft Knowledge Base

MCE och Tablet PC

Vista/Windows Server 2003/Windows 2000/Windows XP

Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003 x64 och IA-64

Windows Server 2003 x86

Vista

Windows Server 2003/Windows XP/Windows 2000

Vista

923100

X

X

X

X

X

923101

X

X

931846

X

X

934229

X

X

934711

X

X

X

X

X

934712

X

X

934793

X

X

936597

X

X

939160

X

X

X

939949

X

940332

X

X

X

940521

X

940947

X

941386

X

X

941789

X

942086

X

X

943804

X

944746

X

X

944925

X

Artiklar i Microsoft Knowledge Base med beskrivningar av kända problem med den här säkerhetsuppdateringen

Om du vill veta mer om kända problem som det hänvisas till i den här tabellen, klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

923100 Vid försök att installera en uppdatering för .NET Framework 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 eller 3.5 visas Windows Update-felkoden "0x643" eller Windows Installer-felkoden "1603"

923101 Felmeddelande vid försök att installera en säkerhetsuppdatering för .NET Framework 2.0 på en dator med Windows Server 2003 x64 Edition: "Fel 1324. Mappen 'Program' innehåller ett ogiltigt tecken"

931846 Det går inte att köra SQL Server 2005 Integration Services-paket med skriptaktiviteter eller skriptkomponenter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

934229 Sidan "Lägg till länk till webbplats" slutar svara, och en ny länk läggs inte till i webbplatskatalogen på en SharePoint Portal Server 2003-webbplats

934711 Felmeddelande när datorn startas om efter avinstallation av en säkerhetsuppdatering för .NET Framework 1.1: "This application has requested the Runtime to terminate in an unusual way"

934712 Varning vid försök att installera en säkerhetsuppdatering för .NET Framework 1.0 Service Pack 3 eller .NET Framework 1.1 Service Pack 1 på en dator med Windows Vista: "Ett oidentifierat program vill komma åt datorn"

934793 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för SharePoint Server 2007: 12 april 2007 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

936597 Program eller kontroll körs inte vid försök att köra .NET Framework 1.0 HREF-taggar så att de pekar på ett hanterat körbart program eller på en kontroll

939160Filversionen återställs till versionen som installerades av senaste Service Pack vid borttagning av vissa säkerhetsuppdateringar för .NET Framework 1.1 eller .NET Framework 1.0

939949 Felmeddelande vid körning av ett program eller ett försök att komma åt en webbplats på en dator med en viss .NET Framework 2.0-programuppdatering: "Kulturnamnet 'Culture' stöds inte"

940332 Felmeddelande vid installation av en uppdatering för .NET Framework 1.1 eller 1.0: "Korrigeringsfilen kan inte installeras av tjänsten Windows Installer"

940521 Funktionen hos UTF8Encoding, UnicodeEncoding och UTF32Encoding förändras i enlighet med Unicode 5.0-kraven för Unicode-kodningar efter installation av säkerhetsuppdateringen för .NET Framework 2.0 som beskrivs i säkerhetsbulletinen MS07-040

940947 Felmeddelande efter att du har installerat säkerhetsuppdatering 931212 (MS07-040) i Windows 2000 med Service Pack 4: "Fel 127: den angivna proceduren kunde inte hittas"

941386 KORRIGERING: Felmeddelande vid körning av ett ASP.NET 2.0-webbprogram som bygger på .NET Framework 2.0 efter installation av säkerhetsuppdateringen MS07-040: "Typen 'System.Web.HttpHeaderCollection' har inte deklarerats som serialiserbar" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

941789 Felmeddelanden visas efter installation av säkerhetsuppdatering 931212 (MS07-040) på en Windows SharePoint Services 3.0 Web-frontserver eller en SharePoint Server 2007 Web-frontserver (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

942086 KORRIGERING: Felmeddelande vid körning av ett ASP.NET 2.0-webbprogram som bygger på .NET Framework 2.0: "Konstruktören för att avbryta serialiseringen för ett objekt av typen '<anpassat objekt>' hittades inte" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

943804 KORRIGERING: Vissa Unicode-tecken som returneras av egenskapen Application.ExecutablePath i .NET Framework 2.0 visas som "?" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

944746KORRIGERING: Händelse-ID: 1008 visas efter installation av säkerhetsuppdateringen MS07-040 på en dator med .NET Framework 1.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

944925KORRIGERING: Ett felmeddelande om undantag visas vid serialisering av ett ObjRef-objekt mellan klient- och serverdatorn efter installation av uppdateringen MS07-040 på klientdatorn (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Artiklar i Microsoft Knowledge Base med beskrivningar av de enskilda paketen för den här säkerhetsuppdateringen

Om du vill veta mer om enskilda paket för den här säkerhetsuppdateringen klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

930494Beskrivning av säkerhetsuppdatering för .NET Framework 1.0 Service Pack 3 för Windows XP Media Center och Windows XP Tablet PC: 10 juli 2007

928367 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för .NET Framework 1.0 Service Pack 3 för Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP och Windows 2000: 10 juli 2007

928366 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för .NET Framework 1.1 Service Pack 1 för Windows XP och Windows 2000: 10 juli 2007

933854 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för .NET Framework 1,1 Service Pack 1 för Windows Server 2003: 10 juli 2007

929729 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för .NET Framework 1,1 Service Pack 1 för Windows Vista: 10 juli 2007

928365 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för .NET Framework 2.0 för Windows Server 2003, Windows XP och Windows 2000: 10 juli 2007

929916 Beskrivning av säkerhetsuppdatering för .NET Framework 2.0 för Windows Vista: 10 juli 2007

Mer information om den här säkerhetsuppdateringen

När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen förändras funktionen hos UTF8Encoding, UnicodeEncoding och UTF32Encoding i enlighet med Unicode 5.0-kraven för Unicode-kodningar. Otillåtna och ogiltiga byte tas inte bort, utan ersätts av Unicode-tecknet U+FFFD, Unicode-ersättningstecknet.

Om du vill veta mer om den här funktionen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

940521Funktionen hos UTF8Encoding, UnicodeEncoding och UTF32Encoding förändras i enlighet med Unicode 5.0-kraven för Unicode-kodningar efter installation av säkerhetsuppdateringen för .NET Framework 2.0 som beskrivs i säkerhetsbulletinen MS07-040

Program som berörs

Den här artikeln gäller följande versioner av Microsoft .NET Framework när de används med motsvarande Microsoft-operativsystem:

 • .NET Framework 1,0 Service Pack 3 som används med:

  • Windows 2000 Service Pack 4

  • Windows XP Service Pack 2

  • Windows XP Service Pack 3

  • Windows XP Professional x64 Edition

  • Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2

  • Windows XP Tablet PC Edition 2005

  • Windows XP Media Center Edition 2005

  • Windows Server 2003 Service Pack 1

  • Windows Server 2003 Service Pack 2

  • Windows Server 2003 för datorer med Itanium när det används med:

   • Windows Server 2003 Service Pack 1

   • Windows Server 2003 Service Pack 2

  • Windows Server 2003 x64 Edition

  • Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2

  • Windows Vista

  • Windows Vista Service Pack 1

  • Windows Server 2008

 • .NET Framework 1.1 Service Pack 1 när det används med:

  • Windows 2000 Service Pack 4

  • Windows XP Service Pack 2

  • Windows XP Service Pack 3

  • Windows XP Professional x64 Edition

  • Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2

  • Windows Server 2003 Service Pack 1

  • Windows Server 2003 Service Pack 2

  • Windows Server 2003 för datorer med Itanium när det används med:

   • Windows Server 2003 Service Pack 1

   • Windows Server 2003 Service Pack 2

  • Windows Server 2003 x64 Edition

  • Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2

  • Windows Vista

  • Windows Vista Service Pack 1

  • Windows Vista x64 Edition

  • Windows Vista x64 Edition Service Pack 1

  • Windows Server 2008

  • Windows Server 2008 x64 Edition

  • Windows Server 2008 för datorer med Itanium

 • .NET Framework 2.0 när det används med:

  • Windows 2000 Service Pack 4

  • Windows XP Service Pack 2

  • Windows XP Service Pack 3

  • Windows XP Professional x64 Edition

  • Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 2

  • Windows Server 2003 Service Pack 1

  • Windows Server 2003 Service Pack 2

  • Windows Server 2003 för datorer med Itanium när det används med:

   • Windows Server 2003 Service Pack 1

   • Windows Server 2003 Service Pack 2

  • Windows Server 2003 x64 Edition

  • Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2

  • Windows Vista

  • Windows Vista x64 Edition

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×