Visa produkter som artikeln gäller.

Introduktion

Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft.NET Framework-som möjliggör behörighetshöjning om en oautentiserad angripare skickar särskilt utformad data till en påverkas arbetsstation eller server med.NET Framework Remoting-funktionen aktiverad.

Sammanfattning

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS14-026. Lär dig mer om hur du hämtar korrigeringar som ingår i den här säkerhetsbulletinen:

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Att installera uppdateringar: stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Skydda datorn från virus och skadliga program med Windows: lösning för Virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Mer information om den här säkerhetsuppdateringen

Information om hämtning

Den här uppdateringen kan hämtas från Microsoft Download Center.

Kommandoradsväxlar för uppdateringen

Lär dig mer om de olika kommandoradsväxlar som stöds av den här Microsoft.NET Framework.

Information om omstart

Den här uppdateringen kräver en omstart efter installation om inte filer som uppdateras är låsta eller används.

Information om vad uppdateringen ersätter

Uppdateringen ersätter inte några tidigare utgivna uppdateringar.

Information om borttagning

Obs! Vi rekommenderar inte att du tar bort en säkerhetsuppdatering.

Om du vill ta bort denna uppdatering, använd program och funktioner på Kontrollpanelen.

Engelska (USA) versionen av uppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

För alla x86-baserade versioner av system som stödsVerksamhetsgren GDR

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

28-Aug-2013

16:50

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

28-Aug-2013

17:07

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

19,968

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

28-Aug-2013

17:34

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

19 456

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

28,672

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

28,672

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8003

303,104

09-Mar-2014

22:12

Verksamhetsgren LDR

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

17:21

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

17:27

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

17:25

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

17:32

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:24

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

17:36

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

19,968

15-Nov-2013

17:25

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

17:28

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

17:21

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

19:41

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

18:07

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

17:59

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

19:42

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

19 456

15-Nov-2013

17:47

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

17:57

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

17:27

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

17:31

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

17:32

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:36

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

17:30

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

17:29

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

28,672

15-Nov-2013

17:31

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

28,672

15-Nov-2013

17:30

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8606

303,104

05-Mar-2014

23:12

För alla x64-baserade versioner av system som stödsVerksamhetsgren GDR

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8003

303,104

09-Mar-2014

22:12

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

28-Aug-2013

16:57

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

28-Aug-2013

17:08

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

19,968

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

28-Aug-2013

17:33

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

19 456

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

28,672

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

28,672

23-Aug-2013

18:26

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8003

303,104

09-Mar-2014

22:12

Verksamhetsgren LDR

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8606

303,104

05-Mar-2014

23:13

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

17:35

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

18:35

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

17:47

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

18:57

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

17:47

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

18:41

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

19,968

15-Nov-2013

17:42

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

18:35

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

18:32

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

17:46

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

17:52

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

17:59

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

17:53

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

19 456

15-Nov-2013

17:47

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

17:43

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

18:34

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

18:42

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

18:35

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

36,864

15-Nov-2013

18:40

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

18:53

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

32 768

15-Nov-2013

18:48

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

28,672

15-Nov-2013

18:58

system.runtime.remoting.resources.dll

2.0.50727.7905

28,672

15-Nov-2013

18:57

system.runtime.remoting.dll

2.0.50727.8606

303,104

05-Mar-2014

23:12Gäller förDen här artikeln gäller följande:

  • Microsoft.NET Framework 3.5 när det används med:

    • Windows 8.1

    • Windows Server 2012 R2

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×