Visa produkter som artikeln gäller.

Introduktion

Den här säkerhetsuppdateringen löser ett funktionen kringgå säkerhetsproblem som kan göra det möjligt att kringgå säkerhetsfunktionen Address Space Layout randomisering (ASLR). En angripare kan utnyttja säkerhetsproblemet ASLR kringgå tillsammans med ett annat problem, till exempel ett säkerhetsproblem för att utnyttja ASLR kringgå att köra skadlig kod.

Sammanfattning

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS14-057. Lär dig mer om hur du hämtar korrigeringar som ingår i den här säkerhetsbulletinen:

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Att installera uppdateringar: stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Skydda datorn från virus och skadliga program med Windows: lösning för Virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Mer information om den här säkerhetsuppdateringen

Information om hämtning

Om du vill installera den här uppdateringen installerar du den från Microsoft Windows Update.

Dessutom kan du installera den här uppdateringen från Microsoft Download Center.

Kommandoradsväxlar för uppdateringen

Lär dig mer om de olika kommandoradsväxlar som stöds av den här Microsoft.NET Framework.

Information om omstart

Den här uppdateringen kräver en omstart efter installation om inte filer som uppdateras är låsta eller används.

Information om vad uppdateringen ersätter

Uppdateringen ersätter inte några tidigare utgivna uppdateringar.

Information om borttagning

Obs! Vi rekommenderar inte att du tar bort en säkerhetsuppdatering.

Om du vill ta bort denna uppdatering, använd program och funktioner på Kontrollpanelen.

Engelska (USA) versionen av uppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

För alla x86-baserade versioner av system som stödsVerksamhetsgren GDR

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

dfshim.dll

4.0.41210.0

1,131,664

18-Jun-2014

22:23

mscorier.dll

2.0.50727.5483

156,824

18-Jun-2014

22:23

mscories.dll

2.0.50727.5483

81,560

18-Jun-2014

22:23

mscorie.dll

2.0.50727.5483

44,176

18-Jun-2014

22:23

netfxsbs10.exe

4.0.41210.0

87,704

18-Jun-2014

22:23

sbscmp10.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_diasymreader.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_iehost.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_microsoft.jscript.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_mscordbi.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_mscorrc.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_mscorsec.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_microsoft.vsa.vb.codedomprocessor.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_system.configuration.install.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_system.data.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_system.enterpriseservices.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_vsavb7rt.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_wminet_utils.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbscmp20_mscorlib.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbscmp20_mscorwks.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbscmp20_perfcounter.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sharedreg12.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

Verksamhetsgren LDR

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

dfshim.dll

4.0.41210.0

1,131,664

18-Jun-2014

22:24

mscorier.dll

2.0.50727.5483

156,824

18-Jun-2014

22:24

mscories.dll

2.0.50727.5483

81,560

18-Jun-2014

22:24

mscorie.dll

2.0.50727.5483

44,176

18-Jun-2014

22:24

netfxsbs10.exe

4.0.41210.0

87,704

18-Jun-2014

22:24

sbscmp10.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_diasymreader.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_iehost.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_microsoft.jscript.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_mscordbi.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_mscorrc.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_mscorsec.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_microsoft.vsa.vb.codedomprocessor.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_system.configuration.install.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_system.data.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_system.enterpriseservices.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_vsavb7rt.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_wminet_utils.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbscmp20_mscorlib.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbscmp20_mscorwks.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbscmp20_perfcounter.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sharedreg12.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

För alla x64-baserade versioner av system som stödsVerksamhetsgren GDR

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

dfshim.dll

4.0.41210.0

1,943,696

18-Jun-2014

22:23

mscorier.dll

2.0.50727.5483

156,312

18-Jun-2014

22:23

mscories.dll

2.0.50727.5483

73,880

18-Jun-2014

22:23

mscorie.dll

2.0.50727.5483

37,520

18-Jun-2014

22:23

sbscmp10.dll

4.0.41210.0

15 000

18-Jun-2014

22:23

sbscmp20_mscorwks.dll

4.0.41210.0

15 000

18-Jun-2014

22:23

sbscmp20_perfcounter.dll

4.0.41210.0

15 000

18-Jun-2014

22:23

sharedreg12.dll

4.0.41210.0

15 000

18-Jun-2014

22:23

dfshim.dll

4.0.41210.0

1,131,664

18-Jun-2014

22:23

mscorier.dll

2.0.50727.5483

156,824

18-Jun-2014

22:23

mscories.dll

2.0.50727.5483

81,560

18-Jun-2014

22:23

mscorie.dll

2.0.50727.5483

44,176

18-Jun-2014

22:23

netfxsbs10.exe

4.0.41210.0

87,704

18-Jun-2014

22:23

sbscmp10.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_diasymreader.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_iehost.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_microsoft.jscript.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_mscordbi.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_mscorrc.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_mscorsec.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_microsoft.vsa.vb.codedomprocessor.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_system.configuration.install.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_system.data.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_system.enterpriseservices.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_vsavb7rt.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_wminet_utils.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbscmp20_mscorlib.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbscmp20_mscorwks.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbscmp20_perfcounter.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sharedreg12.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

Verksamhetsgren LDR

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

dfshim.dll

4.0.41210.0

1,943,696

18-Jun-2014

22:24

mscorier.dll

2.0.50727.5483

156,312

18-Jun-2014

22:24

mscories.dll

2.0.50727.5483

73,880

18-Jun-2014

22:24

mscorie.dll

2.0.50727.5483

37,520

18-Jun-2014

22:24

sbscmp10.dll

4.0.41210.0

15 000

18-Jun-2014

22:24

sbscmp20_mscorwks.dll

4.0.41210.0

15 000

18-Jun-2014

22:24

sbscmp20_perfcounter.dll

4.0.41210.0

15 000

18-Jun-2014

22:24

sharedreg12.dll

4.0.41210.0

15 000

18-Jun-2014

22:24

dfshim.dll

4.0.41210.0

1,131,664

18-Jun-2014

22:24

mscorier.dll

2.0.50727.5483

156,824

18-Jun-2014

22:24

mscories.dll

2.0.50727.5483

81,560

18-Jun-2014

22:24

mscorie.dll

2.0.50727.5483

44,176

18-Jun-2014

22:24

netfxsbs10.exe

4.0.41210.0

87,704

18-Jun-2014

22:24

sbscmp10.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_diasymreader.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_iehost.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_microsoft.jscript.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_mscordbi.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_mscorrc.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_mscorsec.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_microsoft.vsa.vb.codedomprocessor.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_system.configuration.install.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_system.data.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_system.enterpriseservices.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_vsavb7rt.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_wminet_utils.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbscmp20_mscorlib.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbscmp20_mscorwks.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbscmp20_perfcounter.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sharedreg12.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

För alla IA-64-baserade versioner av system som stödsVerksamhetsgren GDR

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

dfshim.dll

4.0.41210.0

3,718,800

18-Jun-2014

22:22

mscorier.dll

2.0.50727.5483

156,312

18-Jun-2014

22:22

mscories.dll

2.0.50727.5483

157,336

18-Jun-2014

22:22

mscorie.dll

2.0.50727.5483

91,792

18-Jun-2014

22:22

sbscmp10.dll

4.0.41210.0

21,144

18-Jun-2014

22:22

sbscmp20_mscorwks.dll

4.0.41210.0

21,144

18-Jun-2014

22:22

sbscmp20_perfcounter.dll

4.0.41210.0

21,144

18-Jun-2014

22:22

sharedreg12.dll

4.0.41210.0

21,144

18-Jun-2014

22:22

dfshim.dll

4.0.41210.0

1,131,664

18-Jun-2014

22:23

mscorier.dll

2.0.50727.5483

156,824

18-Jun-2014

22:23

mscories.dll

2.0.50727.5483

81,560

18-Jun-2014

22:23

mscorie.dll

2.0.50727.5483

44,176

18-Jun-2014

22:23

netfxsbs10.exe

4.0.41210.0

87,704

18-Jun-2014

22:23

sbscmp10.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_diasymreader.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_iehost.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_microsoft.jscript.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_mscordbi.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_mscorrc.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_mscorsec.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_microsoft.vsa.vb.codedomprocessor.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_system.configuration.install.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_system.data.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_system.enterpriseservices.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_vsavb7rt.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbs_wminet_utils.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbscmp20_mscorlib.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbscmp20_mscorwks.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sbscmp20_perfcounter.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

sharedreg12.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:23

Verksamhetsgren LDR

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

dfshim.dll

4.0.41210.0

3,718,800

18-Jun-2014

22:13

mscorier.dll

2.0.50727.5483

156,312

18-Jun-2014

22:13

mscories.dll

2.0.50727.5483

157,336

18-Jun-2014

22:13

mscorie.dll

2.0.50727.5483

91,792

18-Jun-2014

22:13

sbscmp10.dll

4.0.41210.0

21,144

18-Jun-2014

22:13

sbscmp20_mscorwks.dll

4.0.41210.0

21,144

18-Jun-2014

22:13

sbscmp20_perfcounter.dll

4.0.41210.0

21,144

18-Jun-2014

22:13

sharedreg12.dll

4.0.41210.0

21,144

18-Jun-2014

22:13

dfshim.dll

4.0.41210.0

1,131,664

18-Jun-2014

22:24

mscorier.dll

2.0.50727.5483

156,824

18-Jun-2014

22:24

mscories.dll

2.0.50727.5483

81,560

18-Jun-2014

22:24

mscorie.dll

2.0.50727.5483

44,176

18-Jun-2014

22:24

netfxsbs10.exe

4.0.41210.0

87,704

18-Jun-2014

22:24

sbscmp10.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_diasymreader.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_iehost.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_microsoft.jscript.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_mscordbi.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_mscorrc.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_mscorsec.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_microsoft.vsa.vb.codedomprocessor.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_system.configuration.install.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_system.data.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_system.enterpriseservices.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_vsavb7rt.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbs_wminet_utils.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbscmp20_mscorlib.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbscmp20_mscorwks.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sbscmp20_perfcounter.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24

sharedreg12.dll

4.0.41210.0

14,488

18-Jun-2014

22:24Gäller förDen här artikeln gäller följande:

  • Microsoft.NET Framework 3.5.1 när det används med:

    • Windows 7 servicepack 1

    • Windows Server 2008 R2 servicepack 1

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×