Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Introduktion

Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln har ersatts av en nyare uppdatering på den 9 December 2014. Vi rekommenderar att du installerar den senaste säkerhetsuppdateringen för Windows. Om du vill installera dom senaste uppdateringarna finns dom på följande Microsoft-webbplats:

https://update.microsoft.com/microsoftupdate/Mer information om säkerhetsbulletinen MS14-066:

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp med att installera uppdateringar:
Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs:
TechNet Security felsökning och Support

Skydda din Windows-dator från virus och skadliga program:
Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land:
Internationellt stöd

Mer Information

2014 December 9, Microsoft gav ut MS14-066 till kan adressera CVE-2014-6321 till adress problem med säkerhet uppdatering 2992611. Kunder med Windows Vista eller Windows Server 2008 som installerat 2992611 före den 9 December erbjudanden bör installera uppdateringen.

Kända problem i den här säkerhetsuppdateringen

Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. Mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

322756 hur du säkerhetskopierar och återställer registret i Windows

 • Känt problem 1När du installerar den här säkerhetsuppdateringen (eller uppdatera 3000850), uppstår domänanvändare som loggar in på Windows 8.1 datorer följande problem:


  • När du försöker lägga till ett nytt konto i Windows Live Mail 2012 nytt konto skapas inte och du får ett felmeddelande av följande slag:


   fel 0x80090345

  • Du kan inte spara lösenord när du använder anslutningen RDP (Remote Desktop). När problemet uppstår visas inte felmeddelandet.

  • Du får ett felmeddelande av följande slag när du öppnar Hanteraren för autentiseringsuppgifter:


   fel 0x80090345

  • Utforskaren låser sig (frysning) när du krypterar en fil. När problemet uppstår visas poster som liknar följande i en spårning för Windows prestanda Analyzer (WPA):


   Explorer tar ~ 664 sekunder att kryptera en fil. TID #3376.
   Detta är som betjänas av LSASS TID nr 1488.
   LSASS TID #3848 körs anropet sspCryptUnprotectData vilket leder till GetMasterKey.
   GetMasterKey tar ~ 664 sekunder (TimesinceLast). LSASS TID 3848. Vi ägnar hela tiden väntar på LSASS TID 576 som utför DCLocator pingar du vill hitta en Domänkontrollant.
   Fil kryptering-fördröjning/låser sig redovisas även av samma kod ändringen där säkerhetskopian krävs.

  Undvik problemet genom att lägga till ett DWORD-värde med namnet ProtectionPolicy som har värdet 1 i följande registerundernyckel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Cryptography\Protect\Providers\df9d8cd0-1501-11d1-8c7a-00c04fc297eb

  När du gör detta kan du aktivera lokal säkerhetskopiering av MasterKey i stället för att kräva en RWDC.

  Gör så här:


  1. Klicka på Start, Kör, Skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.

  2. Leta upp och klicka på följande undernyckel i registret:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Cryptography\Protect\Providers\df9d8cd0-1501-11d1-8c7a-00c04fc297eb

  3. Peka på NyttRedigera-menyn och klicka sedan på DWORD-värde.

  4. Skriv ProtectionPolicy för DWORD-namn och tryck på RETUR.

  5. Högerklicka på ProtectionPolicyoch klicka sedan på Ändra.

  6. Skriv 1 i rutan data och klicka sedan på OK.

  7. Avsluta Registereditorn och starta sedan om datorn.

 • Känt problem 2Vissa kunder har rapporterat ett problem som är relaterade till tillsats av följande nya krypteringssviter till Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2012:

  TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
  TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
  TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384
  TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256För att ge kunderna mer kontroll över om dessa krypteringssviter som används på kort sikt måste vi tar bort dem från listan standard cipher suite prioritet i registret. Kunder som har anpassat sina cipher suite prioritetslistan bör granska listan efter installation av denna uppdatering för att kontrollera att de uppfyller deras förväntningar.

  Ta bort dessa krypteringssviter påverkar inte säkerhetsuppdateringar som ingår i den här versionen. Nya sekundära paket lades på den 18 November 2014 övergång till Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2012 för att uppnå detta. Detta nya paket är uppdateringen 3018238.


  Anmärkning för Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS) och Microsoft-katalogen

  Uppdatering 3018238 installeras automatiskt och transparent tillsammans med säkerhetsuppdatering 2992611. Uppdatering 3018238 visas separat i listan över installerade uppdateringar när den visas i Lägg till/ta bort program objekt på Kontrollpanelen. Om du redan har säkerhetsuppdatering 2992611 har installerats kommer du att märka att säkerhetsuppdatering 2992611 kommer att erbjudas (för Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2012) genom Windows Update eller WSUS för att kontrollera att uppdateringen installeras även 3018238. Installera båda paketen samtidigt kräver en omstart.

  Anmärkning för kunder i Download Center

  Om du har hämtat och installerat sedan säkerhetsuppdateringen från Microsoft Download Center för Windows Server 2008 R2 eller Windows Server 2012 rekommenderar vi att du installerar om säkerhetsuppdateringen från Download Center. När du klickar på knappen Hämta uppmanas du att välja uppdateringar 2992611 och 3018238. De markerade alternativen är ungefär följande:
  Uppdatera 3018238 för datorer med Windows 2008 R2 eller Windows Server 2012 som har installerat 2992611, markerar kryssrutan för endast 3018238 och klicka sedan på Nästa för att installera. Den här uppdateringen kräver en omstart.


  För datorer med Windows 2008 R2 eller Windows Server 2012 Markera som inte har installerat 2992611 båda kryssrutorna om du vill hämta 2992611 och 3018238. Om du vill installera båda uppdateringarna i en enda omstart installerar 3018238, Ignorera kraven på omstart och sedan 2992611.

  Obs! Krypteringssviter som togs bort vid 3018238 kan åter läggas till standardlistan prioritet i en framtida version när gemenskapen har haft möjlighet att kontrollera att rätt verkställighet i alla kundscenarier för.


  En anteckning om säkerhetsuppdateringen 3011780 för Kerberos

  Security update 3011780 (en uppdatering säkerhetskorrigering för Kerberos som gavs ut den 18 November 2014, och som beskrivs i säkerhetsbulletinen MS14-068) kan installeras tillsammans med uppdateringar 3018238 och 2992611 samtidigt med hjälp av fördelningen metoder som beskrivs ovan. När du använder den här metoden krävs bara en enda omstart.

 • Känt problem 3Domänanslutna Windows 8.1 datorer kräver RWDC åtkomst när de säkerhetskopiera huvudnyckeln DPAPI.

  Symptom

  Domänanslutna Windows 8.1 datorer kräver åtkomst till en Läs-och skrivbar domänkontrollant (RWDC) när de säkerhetskopiera huvudnyckeln Windows Data Protection API (DPAPI) efter installation av säkerhetsuppdatering uppdatera 2992611 eller uppdatera 3000850. En dator med Windows 8.1 som finns i en skrivskyddad domänkontrollant (RODC)-omfattas platser upplevelser fel när den säkerhetskopierar DPAPI masker nyckel när du har installerat uppdateringarna.

  När du har installerat säkerhetsuppdatering 2992611 eller uppdatering 3000850, fel och åtgärder som du kan stöta på innefattar men är inte begränsat till följande:

  • När du försöker lägga till ett nytt konto i Windows Live Mail 2012 nytt konto skapas inte och du får ett felmeddelande av följande slag:

   fel 0x80090345

  • Du kan inte spara lösenord när du använder anslutningen RDC (Remote Desktop). När detta inträffar visas inte felmeddelandet.

  • Du får ett felmeddelande av följande slag när du öppnar Hanteraren för autentiseringsuppgifter:

   fel 0x80090345

  • Windows Explorer hänger sig när du krypterar en fil. När problemet uppstår visas poster som liknar följande i en spårning för Windows prestanda Analyzer (WPA):
     Explorer taking ~664 seconds to Encrypt a file. TID #3376. This is being serviced by LSASS TID #1488. LSASS TID#3848 is executing the sspCryptUnprotectData call which leads into GetMasterKey. GetMasterKey is taking ~664 seconds (TimesinceLast). LSASS TID 3848. We spend the whole time waiting on LSASS TID 576 which is performing DCLocator pings to find a DC. File Encryption delay/hang is also accounted by the same code change where the backup is required.


  Oftast distribueras skrivskyddade domänkontrollanter på platser som inte är lika tillförlitliga som innehåller RWDCs, som de som är obligatorisk för separering av administratören. Därför är det klokt att RODC inte har offentliga eller privata nyckeln lokalt.

  Temporär lösning

  Viktigt Följ noga anvisningarna i detta avsnitt. Om du ändrar registret på felaktigt sätt kan det uppstå allvarliga problem. Innan du ändrar det, Säkerhetskopiera registret för återställning om problem uppstår.

  Kontrollera att domänanslutna Windows 8.1 datorer som installerar uppdateringarna i fråga finns på platser som omfattas av RODC har åtkomst till en skrivbar domänkontrollant. Windows 8.1-datorer som påverkas kan ange följande registernyckel för att aktivera lokal säkerhetskopiering av huvudnyckeln som en lösning:

  Registersökväg: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Cryptography\Protect\Providers\df9d8cd0-1501-11 d 1-8c7a-00c04fc297eb
  Inställning: ProtectionPolicy
  Typ: DWORD
  Värde: 1

 • Känt problem 4När du har installerat KB3042058 eller en annan uppdatering som ersätter den här uppdateringen tar bort inaktuella uppdateringar kommer att orsaka KB2992611 erbjuds på Windows Update även om KB2992611 är redan installerat. Det här problemet beror på att uppdatera KB3018238, (som installeras med KB2992611), har tagits bort som en del av att ta bort inaktuella uppdateringar.

 

Windows Server 2003 (alla utgåvor) Reference Table

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Filnamn för säkerhetsuppdateringen

För alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2003 som stöds:
WindowsServer2003-KB2992611-x86-ENU.exe

FILINFORMATION

Den engelska (USA) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i din lokala tid och med din aktuella (DST) sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

 • De filer som gäller en viss milstolpe (SPn) och verksamhetsgren (QFE, GDR) anges i ”SP requirement” och ”Service branch” kolumner.

 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. QFE-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.

 • Förutom filerna i dessa tabeller installerar denna programuppdatering även en tillhörande säkerhetskatalogfil (KBnummer.cat), som är signerad med en digital Microsoft-signatur.

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

SP-krav

Verksamhetsgren

Spuninst.exe

6.3.4.1

221,488

16-May-2014

03:14

x86

Ingen

Ej tillämplig

Ksecdd.sys

5.2.3790.5014

136,192

01-Jun-2012

12:43

x86

SP2

SP2QFE

Msv1_0.dll

5.2.3790.4587

146,944

11-Sep-2009

11:03

x86

SP

SP2QFE

Schannel.dll

5.2.3790.5462

154 624

14-Oct-2014

00:55

x86

SP

SP2QFE

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

SP-krav

Verksamhetsgren

Spuninst.exe

6.3.4.1

293,168

14-Oct-2014

02:04

x64

Ingen

Ej tillämplig

Ksecdd.sys

5.2.3790.5014

192,000

14-Oct-2014

02:02

x64

SP2

SP2QFE

Msv1_0.dll

5.2.3790.4587

265,216

14-Oct-2014

02:02

x64

SP

SP2QFE

Schannel.dll

5.2.3790.5462

265,216

14-Oct-2014

02:02

x64

SP

SP2QFE

Wmsv1_0.dll

5.2.3790.4587

146,944

14-Oct-2014

02:02

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wschannel.dll

5.2.3790.5462

154 624

14-Oct-2014

02:02

x86

SP

SP2QFE\WOW

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

SP-krav

Verksamhetsgren

Spuninst.exe

6.3.4.1

501,552

14-Oct-2014

02:04

IA-64

Ingen

Ej tillämplig

Ksecdd.sys

5.2.3790.5014

325,120

14-Oct-2014

02:02

IA-64

SP2

SP2QFE

Msv1_0.dll

5.2.3790.4587

396,800

14-Oct-2014

02:02

IA-64

SP

SP2QFE

Schannel.dll

5.2.3790.5462

484,352

14-Oct-2014

02:02

IA-64

SP

SP2QFE

Wmsv1_0.dll

5.2.3790.4587

146,944

14-Oct-2014

02:02

x86

SP2

SP2QFE\WOW

Wschannel.dll

5.2.3790.5462

154 624

14-Oct-2014

02:02

x86

SP

SP2QFE\WOW


 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:

  Version

  Produkt

  Milstolpe

  Verksamhetsgren

  6.0.6002. 18 xxx

  Windows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002. 23 xxx

  Windows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.

Obs! MANIFEST-(.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras visas inte.

För alla x86-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

53,248

03-Dec-2014

03:56

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:57

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61 440

03-Dec-2014

04:52

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:53

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61 440

03-Dec-2014

03:32

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:33

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

69 632

03-Dec-2014

04:28

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:29

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

69 632

03-Dec-2014

03:22

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,776

03-Dec-2014

03:23

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

57 344

03-Dec-2014

01:38

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

8,704

03-Dec-2014

01:39

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

65 536

03-Dec-2014

03:25

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:26

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61 440

03-Dec-2014

03:58

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:59

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

69 632

03-Dec-2014

04:01

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:02

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

53,248

03-Dec-2014

03:30

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:31

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

65 536

03-Dec-2014

02:47

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

02:48

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

65 536

03-Dec-2014

03:19

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:21

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

40,960

03-Dec-2014

03:07

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:08

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

40,960

03-Dec-2014

03:54

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:54

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61 440

03-Dec-2014

03:23

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:24

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

65 536

03-Dec-2014

04:23

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:24

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

65 536

03-Dec-2014

03:14

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:15

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61 440

03-Dec-2014

04:30

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:31

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

65 536

03-Dec-2014

03:17

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:18

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61 440

03-Dec-2014

04:26

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,776

03-Dec-2014

04:27

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61 440

03-Dec-2014

03:28

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:30

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

61 440

03-Dec-2014

03:34

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

03:35

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

28,672

03-Dec-2014

04:50

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:51

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

32 768

03-Dec-2014

04:20

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:20

Ej tillämplig

Ksecdd.sys

6.0.6002.18643

440,704

04-Jun-2012

15:26

x86

Lsasrv.dll

6.0.6002.19214

1,259,008

10-Oct-2014

01:00

x86

Lsasrv.mof

Ej tillämplig

13,780

03-Apr-2009

21:30

Ej tillämplig

Lsass.exe

6.0.6002.18541

9,728

16-Nov-2011

14:12

x86

Secur32.dll

6.0.6002.18541

72,704

16-Nov-2011

16:23

x86

Ksecdd.sys

6.0.6002.23105

440,680

07-May-2014

23:47

x86

Lsasrv.dll

6.0.6002.23555

1,262,080

03-Dec-2014

01:36

x86

Lsasrv.mof

Ej tillämplig

13,780

07-May-2014

23:48

Ej tillämplig

Lsass.exe

6.0.6002.23555

9,728

03-Dec-2014

00:23

x86

Secur32.dll

6.0.6002.23555

72,704

03-Dec-2014

01:37

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

175,104

15-Jun-2009

14:54

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.23555

175,616

03-Dec-2014

01:37

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.18111

218,624

10-Sep-2009

16:48

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.23555

218,624

03-Dec-2014

01:37

x86

Schannel.dll

6.0.6002.19247

278,528

03-Dec-2014

02:06

x86

Schannel.dll

6.0.6002.23555

279,552

03-Dec-2014

01:37

x86

För alla x64-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

44 544

03-Dec-2014

04:38

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

04:39

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

50,688

03-Dec-2014

03:50

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

03:52

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

52,224

03-Dec-2014

03:19

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

03:20

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

59 904

03-Dec-2014

04:44

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

04:45

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

60,928

03-Dec-2014

04:17

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:19

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

49,664

03-Dec-2014

01:31

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

8 192

03-Dec-2014

01:32

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

55,808

03-Dec-2014

02:55

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

02:56

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

51,200

03-Dec-2014

03:20

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

03:22

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

59,392

03-Dec-2014

04:49

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

04:51

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

41,984

03-Dec-2014

03:18

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

03:19

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

55,808

03-Dec-2014

03:25

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

03:26

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

57,856

03-Dec-2014

04:52

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

04:53

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

30,208

03-Dec-2014

04:12

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

04:13

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

29,696

03-Dec-2014

04:37

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

04:38

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

50,688

03-Dec-2014

04:40

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

04:41

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

56,320

03-Dec-2014

03:23

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

03:24

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

54,784

03-Dec-2014

02:53

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

02:54

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

53 760

03-Dec-2014

02:51

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

02:53

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

56,320

03-Dec-2014

04:15

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

04:17

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

53 760

03-Dec-2014

04:57

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

04:58

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

51,712

03-Dec-2014

04:47

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

04:48

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

50,176

03-Dec-2014

04:55

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

04:56

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

20,992

03-Dec-2014

03:44

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

03:45

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

21,504

03-Dec-2014

03:14

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

03:15

Ej tillämplig

Ksecdd.sys

6.0.6002.18643

516,480

04-Jun-2012

15:29

x64

Lsasrv.dll

6.0.6002.19214

1,689,600

10-Oct-2014

01:09

x64

Lsasrv.mof

Ej tillämplig

13,780

03-Apr-2009

21:33

Ej tillämplig

Lsass.exe

6.0.6002.18541

11,264

16-Nov-2011

14:34

x64

Secur32.dll

6.0.6002.18541

94,720

16-Nov-2011

16:42

x64

Ksecdd.sys

6.0.6002.23105

517,480

07-May-2014

23:47

x64

Lsasrv.dll

6.0.6002.23555

1,693,184

03-Dec-2014

01:30

x64

Lsasrv.mof

Ej tillämplig

13,780

07-May-2014

23:48

Ej tillämplig

Lsass.exe

6.0.6002.23555

11,264

03-Dec-2014

00:45

x64

Secur32.dll

6.0.6002.23555

94,720

03-Dec-2014

01:30

x64

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

205,312

15-Jun-2009

15:13

x64

Wdigest.dll

6.0.6002.23555

205,824

03-Dec-2014

01:31

x64

Msv1_0.dll

6.0.6002.18111

269,312

10-Sep-2009

17:09

x64

Msv1_0.dll

6.0.6002.23555

269,312

03-Dec-2014

01:30

x64

Schannel.dll

6.0.6002.19247

347,136

03-Dec-2014

01:51

x64

Schannel.dll

6.0.6002.23555

348,160

03-Dec-2014

01:30

x64

Lsasrv.mof

Ej tillämplig

13,780

07-May-2014

23:44

Ej tillämplig

Secur32.dll

6.0.6002.19214

77,312

10-Oct-2014

01:01

x86

Lsasrv.mof

Ej tillämplig

13,780

07-May-2014

23:48

Ej tillämplig

Secur32.dll

6.0.6002.23555

77,312

03-Dec-2014

01:37

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

175,104

15-Jun-2009

14:54

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.23555

175,616

03-Dec-2014

01:37

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.18111

218,624

10-Sep-2009

16:48

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.23555

218,624

03-Dec-2014

01:37

x86

Schannel.dll

6.0.6002.19247

278,528

03-Dec-2014

02:06

x86

Schannel.dll

6.0.6002.23555

279,552

03-Dec-2014

01:37

x86

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

59 904

03-Dec-2014

02:57

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

02:59

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

49,664

03-Dec-2014

01:12

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

8 192

03-Dec-2014

01:13

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

59,392

03-Dec-2014

03:37

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

03:38

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

30,208

03-Dec-2014

03:13

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

03:14

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

29,696

03-Dec-2014

03:55

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

03:56

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

20,992

03-Dec-2014

03:34

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

03:35

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.0.6002.23555

21,504

03-Dec-2014

04:13

Ej tillämplig

Lsass.exe.mui

6.0.6002.23555

10 752

03-Dec-2014

04:14

Ej tillämplig

Ksecdd.sys

6.0.6002.18643

1,029,504

04-Jun-2012

15:22

IA-64

Lsasrv.dll

6.0.6002.19214

3,260,416

10-Oct-2014

01:00

IA-64

Lsasrv.mof

Ej tillämplig

13,780

03-Apr-2009

21:34

Ej tillämplig

Lsass.exe

6.0.6002.18541

17,920

16-Nov-2011

14:10

IA-64

Secur32.dll

6.0.6002.18541

202,752

16-Nov-2011

16:08

IA-64

Ksecdd.sys

6.0.6002.23105

1,030,504

07-May-2014

23:46

IA-64

Lsasrv.dll

6.0.6002.23555

3,265,536

03-Dec-2014

01:09

IA-64

Lsasrv.mof

Ej tillämplig

13,780

07-May-2014

23:47

Ej tillämplig

Lsass.exe

6.0.6002.23555

17,920

03-Dec-2014

00:30

IA-64

Secur32.dll

6.0.6002.23555

202,752

03-Dec-2014

01:10

IA-64

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

482,304

15-Jun-2009

14:41

IA-64

Wdigest.dll

6.0.6002.23555

483,328

03-Dec-2014

01:10

IA-64

Msv1_0.dll

6.0.6002.18111

570,880

10-Sep-2009

20:27

IA-64

Msv1_0.dll

6.0.6002.23555

570,368

03-Dec-2014

01:09

IA-64

Schannel.dll

6.0.6002.19247

810,496

03-Dec-2014

01:29

IA-64

Schannel.dll

6.0.6002.23555

812,032

03-Dec-2014

01:10

IA-64

Lsasrv.mof

Ej tillämplig

13,780

07-May-2014

23:44

Ej tillämplig

Secur32.dll

6.0.6002.19214

77,312

10-Oct-2014

01:01

x86

Lsasrv.mof

Ej tillämplig

13,780

07-May-2014

23:48

Ej tillämplig

Secur32.dll

6.0.6002.23555

77,312

03-Dec-2014

01:37

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.18051

175,104

15-Jun-2009

14:54

x86

Wdigest.dll

6.0.6002.23555

175,616

03-Dec-2014

01:37

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.18111

218,624

10-Sep-2009

16:48

x86

Msv1_0.dll

6.0.6002.23555

218,624

03-Dec-2014

01:37

x86

Schannel.dll

6.0.6002.19247

278,528

03-Dec-2014

02:06

x86

Schannel.dll

6.0.6002.23555

279,552

03-Dec-2014

01:37

x86


 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av att undersöka versionsnumren som visas i följande tabell:

  Version

  Produkt

  Milstolpe

  Verksamhetsgren

  6.1.7601. 18xxx

  Windows 7 och Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601. 22xxx

  Windows 7 och Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.

Obs! MANIFEST-(.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras visas inte.

För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Verksamhetsgren

Ciphersuiteorder.admx

Ej tillämplig

1,361

04-Jul-2013

12:19

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.admx

Ej tillämplig

1,361

09-Jul-2013

06:24

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

45,056

19-Sep-2014

09:56

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

49,664

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,224

19-Sep-2014

09:56

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,320

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

57 344

19-Sep-2014

09:56

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

46,592

19-Sep-2014

09:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,272

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,688

19-Sep-2014

09:56

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,832

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

43,008

19-Sep-2014

09:56

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,272

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

55,296

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

34,304

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

33,280

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,176

19-Sep-2014

09:56

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,784

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

53,248

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,224

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

53 760

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,736

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,688

19-Sep-2014

09:56

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

49,664

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

26,624

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

27,136

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

45,056

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

49,664

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

52,224

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

56,832

19-Sep-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

57,856

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

47,104

19-Sep-2014

09:24

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

54,784

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

50,688

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

56,832

19-Sep-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

43,008

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

54,272

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

55,296

19-Sep-2014

10:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

34,304

19-Sep-2014

10:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

50,176

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

55,296

19-Sep-2014

10:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

53,248

19-Sep-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

52,736

19-Sep-2014

10:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

54,272

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

52,736

19-Sep-2014

10:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

50,688

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

49,664

19-Sep-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

26,624

19-Sep-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

27,136

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Cng.sys

6.1.7601.17919

369,848

04-Jul-2013

12:16

x86

Ej tillämplig

Ksecdd.sys

6.1.7601.18606

67,520

19-Sep-2014

09:27

x86

Ej tillämplig

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18606

136,632

19-Sep-2014

09:27

x86

Ej tillämplig

Lsasrv.dll

6.1.7601.18606

1,059,840

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Lsasrv.mof

Ej tillämplig

13,780

04-Jul-2013

12:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsass.exe

6.1.7601.18606

22,528

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Secur32.dll

6.1.7601.18606

22,016

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Sspicli.dll

6.1.7601.18606

100,352

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Sspisrv.dll

6.1.7601.18606

15,872

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Cng.sys

6.1.7601.22076

369,848

09-Jul-2013

06:16

x86

Ej tillämplig

Ksecdd.sys

6.1.7601.22814

67,512

19-Sep-2014

09:35

x86

Ej tillämplig

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22814

136,640

19-Sep-2014

09:35

x86

Ej tillämplig

Lsasrv.dll

6.1.7601.22814

1,062,400

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Lsasrv.mof

Ej tillämplig

13,780

09-Jul-2013

06:22

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsass.exe

6.1.7601.22814

22,528

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Secur32.dll

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Sspicli.dll

6.1.7601.22814

100,352

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Sspisrv.dll

6.1.7601.22814

15,872

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

243,200

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

151,552

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

62,464

19-Sep-2014

09:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

260,608

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

164,352

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,728

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

250,880

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30 720

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

156,160

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

67,584

19-Sep-2014

09:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

276,480

19-Sep-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73 216

19-Sep-2014

09:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

305,664

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 768

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

186,880

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

75,776

19-Sep-2014

09:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

246,272

19-Sep-2014

09:24

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

09:25

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:24

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:25

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

293,376

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 256

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

184,320

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69 632

19-Sep-2014

09:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

251,392

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69 632

19-Sep-2014

09:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

309,248

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 768

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

182,784

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69 120

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

213 504

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

135 680

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

62,976

19-Sep-2014

09:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

278,016

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,744

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

170,496

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

78,336

19-Sep-2014

09:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

279,040

19-Sep-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:15

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

167,424

19-Sep-2014

10:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

72 192

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

175,616

19-Sep-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,528

19-Sep-2014

10:15

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

110,080

19-Sep-2014

10:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,520

19-Sep-2014

09:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

157,696

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

101,376

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,008

19-Sep-2014

09:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,952

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,208

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

153,088

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

66,560

19-Sep-2014

09:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

266,240

19-Sep-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 256

19-Sep-2014

10:15

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

165,376

19-Sep-2014

10:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

72 192

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

288,256

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,744

19-Sep-2014

10:14

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

179,712

19-Sep-2014

10:17

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,728

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

292,352

19-Sep-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

10:15

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

180,736

19-Sep-2014

10:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

70,144

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

285,696

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,792

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

180,736

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69 120

19-Sep-2014

09:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

281,088

19-Sep-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30 720

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

162,816

19-Sep-2014

10:19

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

76,800

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,440

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,208

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

160,768

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

66,560

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,440

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,696

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

158,720

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

61,952

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

133,632

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

19,968

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

87,040

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

137,728

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

18,944

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

89,088

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

36,864

19-Sep-2014

09:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll

6.1.7601.22814

685,056

19-Sep-2014

09:25

x86

Ej tillämplig

Auditpol.exe

6.1.7601.22814

50,176

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Msaudite.dll

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:26

x86

Ej tillämplig

Msobjs.dll

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:27

x86

Ej tillämplig

Ncrypt.dll

6.1.7601.18606

221,184

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Ncrypt.dll

6.1.7601.22814

221,184

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Credssp.dll

6.1.7601.18606

17,408

19-Sep-2014

09:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Tspkg.dll

6.1.7601.18606

65 536

19-Sep-2014

09:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Tspkg.mof

Ej tillämplig

964

04-Jul-2013

12:24

Ej tillämplig

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Credssp.dll

6.1.7601.22814

17,408

19-Sep-2014

09:29

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Tspkg.dll

6.1.7601.22814

65 536

19-Sep-2014

09:29

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Tspkg.mof

Ej tillämplig

964

09-Jul-2013

06:39

Ej tillämplig

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Wdigest.dll

6.1.7601.18606

172,032

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Wdigest.dll

6.1.7601.22814

172,032

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Kerberos.dll

6.1.7601.18606

550,912

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Kerberos.dll

6.1.7601.22814

551,424

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Msv1_0.dll

6.1.7601.18606

259,584

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Msv1_0.dll

6.1.7601.22814

260,096

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Schannel.dll

6.1.7601.18606

248,832

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Schannel.dll

6.1.7601.22814

248,832

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

För alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Verksamhetsgren

Ciphersuiteorder.admx

Ej tillämplig

1,361

04-Jul-2013

12:26

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.admx

Ej tillämplig

1,361

09-Jul-2013

06:30

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,320

19-Sep-2014

10:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

46,592

19-Sep-2014

08:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,832

19-Sep-2014

10:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

34,304

19-Sep-2014

10:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

33,280

19-Sep-2014

10:41

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

26,624

19-Sep-2014

10:42

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

27,136

19-Sep-2014

10:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

56,832

19-Sep-2014

10:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

47,104

19-Sep-2014

08:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

56,832

19-Sep-2014

10:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

34,304

19-Sep-2014

10:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

26,624

19-Sep-2014

10:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

27,136

19-Sep-2014

10:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Cng.sys

6.1.7601.17919

789,024

04-Jul-2013

12:23

IA-64

Ej tillämplig

Ksecdd.sys

6.1.7601.18606

179,640

19-Sep-2014

09:07

IA-64

Ej tillämplig

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18606

316,856

19-Sep-2014

09:07

IA-64

Ej tillämplig

Lsasrv.dll

6.1.7601.18606

2,695,168

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Ej tillämplig

Lsasrv.mof

Ej tillämplig

13,780

04-Jul-2013

12:25

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsass.exe

6.1.7601.18606

56,320

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Ej tillämplig

Secur32.dll

6.1.7601.18606

48,640

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Ej tillämplig

Sspicli.dll

6.1.7601.18606

275,456

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Ej tillämplig

Sspisrv.dll

6.1.7601.18606

46,080

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Ej tillämplig

Cng.sys

6.1.7601.22076

789,024

09-Jul-2013

06:23

IA-64

Ej tillämplig

Ksecdd.sys

6.1.7601.22814

179,640

19-Sep-2014

09:06

IA-64

Ej tillämplig

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22814

316,856

19-Sep-2014

09:06

IA-64

Ej tillämplig

Lsasrv.dll

6.1.7601.22814

2,699,264

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Ej tillämplig

Lsasrv.mof

Ej tillämplig

13,780

09-Jul-2013

06:28

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsass.exe

6.1.7601.22814

56,320

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Ej tillämplig

Secur32.dll

6.1.7601.22814

48,640

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Ej tillämplig

Sspicli.dll

6.1.7601.22814

275,456

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Ej tillämplig

Sspisrv.dll

6.1.7601.22814

46,080

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

276,480

19-Sep-2014

10:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

10:42

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73 216

19-Sep-2014

10:42

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

246,272

19-Sep-2014

08:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

08:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

08:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

08:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

309,248

19-Sep-2014

10:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 768

19-Sep-2014

10:42

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

182,784

19-Sep-2014

10:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69 120

19-Sep-2014

10:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

175,616

19-Sep-2014

10:43

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,528

19-Sep-2014

10:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

110,080

19-Sep-2014

10:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,520

19-Sep-2014

10:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

157,696

19-Sep-2014

10:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

10:43

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

101,376

19-Sep-2014

10:43

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,008

19-Sep-2014

10:41

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

133,632

19-Sep-2014

10:43

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

19,968

19-Sep-2014

10:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

87,040

19-Sep-2014

10:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:48

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

137,728

19-Sep-2014

10:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

18,944

19-Sep-2014

10:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

89,088

19-Sep-2014

10:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

36,864

19-Sep-2014

10:42

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll

6.1.7601.22814

685,056

19-Sep-2014

08:58

IA-64

Ej tillämplig

Auditpol.exe

6.1.7601.22814

145 408

19-Sep-2014

09:01

IA-64

Ej tillämplig

Msaudite.dll

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

08:59

IA-64

Ej tillämplig

Msobjs.dll

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

08:59

IA-64

Ej tillämplig

Ncrypt.dll

6.1.7601.18606

552,448

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Ej tillämplig

Ncrypt.dll

6.1.7601.22814

554,496

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Ej tillämplig

Credssp.dll

6.1.7601.18606

49,664

19-Sep-2014

09:03

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CDFAEEFFC6545D

Tspkg.dll

6.1.7601.18606

188,416

19-Sep-2014

09:03

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CDFAEEFFC6545D

Tspkg.mof

Ej tillämplig

964

04-Jul-2013

12:32

Ej tillämplig

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CDFAEEFFC6545D

Credssp.dll

6.1.7601.22814

49,664

19-Sep-2014

09:02

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C64AC92018EDDA91

Tspkg.dll

6.1.7601.22814

188,416

19-Sep-2014

09:03

IA-64

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C64AC92018EDDA91

Tspkg.mof

Ej tillämplig

964

09-Jul-2013

06:41

Ej tillämplig

IA64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C64AC92018EDDA91

Wdigest.dll

6.1.7601.18606

475,136

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Ej tillämplig

Wdigest.dll

6.1.7601.22814

475,136

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Ej tillämplig

Kerberos.dll

6.1.7601.18606

1,525,760

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Ej tillämplig

Kerberos.dll

6.1.7601.22814

1,527,296

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Ej tillämplig

Msv1_0.dll

6.1.7601.18606

647,680

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Ej tillämplig

Msv1_0.dll

6.1.7601.22814

650,240

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Ej tillämplig

Schannel.dll

6.1.7601.18606

714,240

19-Sep-2014

09:03

IA-64

Ej tillämplig

Schannel.dll

6.1.7601.22814

714,240

19-Sep-2014

09:02

IA-64

Ej tillämplig

Lsasrv.mof

Ej tillämplig

13,780

04-Jul-2013

12:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Secur32.dll

6.1.7601.18606

22,016

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Sspicli.dll

6.1.7601.18606

96,768

19-Sep-2014

09:22

x86

Ej tillämplig

Lsasrv.mof

Ej tillämplig

13,780

09-Jul-2013

06:22

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Secur32.dll

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Sspicli.dll

6.1.7601.22814

96,768

19-Sep-2014

09:28

x86

Ej tillämplig

Wdigest.dll

6.1.7601.18606

172,032

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Wdigest.dll

6.1.7601.22814

172,032

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Kerberos.dll

6.1.7601.18606

550,912

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Kerberos.dll

6.1.7601.22814

551,424

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Msv1_0.dll

6.1.7601.18606

259,584

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Msv1_0.dll

6.1.7601.22814

260,096

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Schannel.dll

6.1.7601.18606

248,832

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Schannel.dll

6.1.7601.22814

248,832

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

276,480

19-Sep-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73 216

19-Sep-2014

09:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

246,272

19-Sep-2014

09:24

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

09:25

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:24

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:25

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

309,248

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 768

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

182,784

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69 120

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

175,616

19-Sep-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,528

19-Sep-2014

10:15

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

110,080

19-Sep-2014

10:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,520

19-Sep-2014

09:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

157,696

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

101,376

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,008

19-Sep-2014

09:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

133,632

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

19,968

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

87,040

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

137,728

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

18,944

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

89,088

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

36,864

19-Sep-2014

09:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll

6.1.7601.22814

685,056

19-Sep-2014

09:25

x86

Ej tillämplig

Auditpol.exe

6.1.7601.22814

50,176

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Msaudite.dll

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:26

x86

Ej tillämplig

Msobjs.dll

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:27

x86

Ej tillämplig

Ncrypt.dll

6.1.7601.18606

221,184

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Ncrypt.dll

6.1.7601.22814

221,184

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Credssp.dll

6.1.7601.18606

17,408

19-Sep-2014

09:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Tspkg.dll

6.1.7601.18606

65 536

19-Sep-2014

09:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Tspkg.mof

Ej tillämplig

964

04-Jul-2013

12:24

Ej tillämplig

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Credssp.dll

6.1.7601.22814

17,408

19-Sep-2014

09:29

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Tspkg.dll

6.1.7601.22814

65 536

19-Sep-2014

09:29

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Tspkg.mof

Ej tillämplig

964

09-Jul-2013

06:39

Ej tillämplig

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Verksamhetsgren

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,336

19-Sep-2014

11:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16 384

19-Sep-2014

11:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,896

19-Sep-2014

11:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

11:12

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

11:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,336

19-Sep-2014

09:43

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,408

19-Sep-2014

11:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16 384

19-Sep-2014

11:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

18,944

19-Sep-2014

11:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,848

19-Sep-2014

11:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

11:12

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16 384

19-Sep-2014

11:12

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

10,240

19-Sep-2014

11:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

9,728

19-Sep-2014

11:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

15,360

19-Sep-2014

11:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,408

19-Sep-2014

11:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

11:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

18,432

19-Sep-2014

11:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,896

19-Sep-2014

11:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

15,872

19-Sep-2014

11:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,896

19-Sep-2014

11:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,848

19-Sep-2014

11:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

8 192

19-Sep-2014

11:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

8 192

19-Sep-2014

11:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll

6.1.7601.22814

463,872

19-Sep-2014

09:48

x64

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.admx

Ej tillämplig

1,361

04-Jul-2013

12:20

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.admx

Ej tillämplig

1,361

09-Jul-2013

06:32

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

45,056

19-Sep-2014

11:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

49,664

19-Sep-2014

11:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,224

19-Sep-2014

11:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,320

19-Sep-2014

11:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

57 344

19-Sep-2014

11:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

46,592

19-Sep-2014

09:39

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,272

19-Sep-2014

11:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,688

19-Sep-2014

11:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

56,832

19-Sep-2014

11:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

43,008

19-Sep-2014

11:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,272

19-Sep-2014

11:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

55,296

19-Sep-2014

11:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

34,304

19-Sep-2014

11:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

33,280

19-Sep-2014

11:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,176

19-Sep-2014

11:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

54,784

19-Sep-2014

11:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

53,248

19-Sep-2014

11:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,224

19-Sep-2014

11:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

53 760

19-Sep-2014

11:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

52,736

19-Sep-2014

11:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

50,688

19-Sep-2014

11:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

49,664

19-Sep-2014

11:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

26,624

19-Sep-2014

11:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.18606

27,136

19-Sep-2014

11:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

45,056

19-Sep-2014

10:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

49,664

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

52,224

19-Sep-2014

10:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

56,832

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

57,856

19-Sep-2014

10:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

47,104

19-Sep-2014

09:43

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

54,784

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

50,688

19-Sep-2014

10:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

56,832

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

43,008

19-Sep-2014

10:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

54,272

19-Sep-2014

11:01

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

55,296

19-Sep-2014

11:01

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

34,304

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

50,176

19-Sep-2014

10:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

55,296

19-Sep-2014

11:01

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

53,248

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

52,736

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

54,272

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

52,736

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

50,688

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

49,664

19-Sep-2014

11:01

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

26,624

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.1.7601.22814

27,136

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Cng.sys

6.1.7601.17919

458,712

04-Jul-2013

12:18

x64

Ej tillämplig

Ksecdd.sys

6.1.7601.18606

95,672

19-Sep-2014

09:46

x64

Ej tillämplig

Ksecpkg.sys

6.1.7601.18606

155,064

19-Sep-2014

09:46

x64

Ej tillämplig

Lsasrv.dll

6.1.7601.18606

1,461,248

19-Sep-2014

09:42

x64

Ej tillämplig

Lsasrv.mof

Ej tillämplig

13,780

04-Jul-2013

12:20

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsass.exe

6.1.7601.18606

31,232

19-Sep-2014

09:42

x64

Ej tillämplig

Secur32.dll

6.1.7601.18606

28,160

19-Sep-2014

09:42

x64

Ej tillämplig

Sspicli.dll

6.1.7601.18606

136,192

19-Sep-2014

09:42

x64

Ej tillämplig

Sspisrv.dll

6.1.7601.18606

29,184

19-Sep-2014

09:42

x64

Ej tillämplig

Cng.sys

6.1.7601.22076

458,704

09-Jul-2013

06:26

x64

Ej tillämplig

Ksecdd.sys

6.1.7601.22814

95,672

19-Sep-2014

09:51

x64

Ej tillämplig

Ksecpkg.sys

6.1.7601.22814

155,064

19-Sep-2014

09:51

x64

Ej tillämplig

Lsasrv.dll

6.1.7601.22814

1,463,808

19-Sep-2014

09:48

x64

Ej tillämplig

Lsasrv.mof

Ej tillämplig

13,780

09-Jul-2013

06:30

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsass.exe

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

09:47

x64

Ej tillämplig

Secur32.dll

6.1.7601.22814

28,160

19-Sep-2014

09:48

x64

Ej tillämplig

Sspicli.dll

6.1.7601.22814

136,192

19-Sep-2014

09:48

x64

Ej tillämplig

Sspisrv.dll

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

09:48

x64

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

243,200

19-Sep-2014

10:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

11:14

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

151,552

19-Sep-2014

11:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

62,464

19-Sep-2014

10:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

260,608

19-Sep-2014

10:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

11:14

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

164,352

19-Sep-2014

11:17

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,728

19-Sep-2014

10:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

250,880

19-Sep-2014

10:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30 720

19-Sep-2014

11:14

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

156,160

19-Sep-2014

11:17

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

67,584

19-Sep-2014

10:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

276,480

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

11:15

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

11:17

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73 216

19-Sep-2014

10:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

305,664

19-Sep-2014

10:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 768

19-Sep-2014

11:14

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

186,880

19-Sep-2014

11:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

75,776

19-Sep-2014

10:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

246,272

19-Sep-2014

09:43

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

09:43

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:43

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:42

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

293,376

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 256

19-Sep-2014

11:14

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

184,320

19-Sep-2014

11:17

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69 632

19-Sep-2014

10:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

251,392

19-Sep-2014

10:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

11:14

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

11:17

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69 632

19-Sep-2014

10:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

309,248

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 768

19-Sep-2014

11:14

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

182,784

19-Sep-2014

11:17

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69 120

19-Sep-2014

10:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

213 504

19-Sep-2014

10:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

11:14

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

135 680

19-Sep-2014

11:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

62,976

19-Sep-2014

10:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

278,016

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,744

19-Sep-2014

11:15

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

170,496

19-Sep-2014

11:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

78,336

19-Sep-2014

10:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

279,040

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

11:15

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

167,424

19-Sep-2014

11:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

72 192

19-Sep-2014

10:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

175,616

19-Sep-2014

10:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,528

19-Sep-2014

11:14

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

110,080

19-Sep-2014

11:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,520

19-Sep-2014

10:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

157,696

19-Sep-2014

10:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

11:14

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

101,376

19-Sep-2014

11:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,008

19-Sep-2014

10:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,952

19-Sep-2014

10:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,208

19-Sep-2014

11:14

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

153,088

19-Sep-2014

11:17

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

66,560

19-Sep-2014

10:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

266,240

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 256

19-Sep-2014

11:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

165,376

19-Sep-2014

11:19

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

72 192

19-Sep-2014

10:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

288,256

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,744

19-Sep-2014

11:14

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

179,712

19-Sep-2014

11:17

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,728

19-Sep-2014

10:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

292,352

19-Sep-2014

10:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

11:15

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

180,736

19-Sep-2014

11:17

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

70,144

19-Sep-2014

10:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

285,696

19-Sep-2014

10:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,792

19-Sep-2014

11:14

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

180,736

19-Sep-2014

11:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69 120

19-Sep-2014

10:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

281,088

19-Sep-2014

10:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30 720

19-Sep-2014

11:14

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

162,816

19-Sep-2014

11:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

76,800

19-Sep-2014

10:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,440

19-Sep-2014

10:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,208

19-Sep-2014

11:14

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

160,768

19-Sep-2014

11:17

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

66,560

19-Sep-2014

10:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,440

19-Sep-2014

11:01

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,696

19-Sep-2014

11:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

158,720

19-Sep-2014

11:19

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

61,952

19-Sep-2014

10:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

133,632

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

19,968

19-Sep-2014

11:14

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

87,040

19-Sep-2014

11:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

137,728

19-Sep-2014

11:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

18,944

19-Sep-2014

11:14

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

89,088

19-Sep-2014

11:17

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

36,864

19-Sep-2014

10:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll

6.1.7601.22814

685,056

19-Sep-2014

09:42

x64

Ej tillämplig

Auditpol.exe

6.1.7601.22814

64,000

19-Sep-2014

09:47

x64

Ej tillämplig

Msaudite.dll

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:44

x64

Ej tillämplig

Msobjs.dll

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:45

x64

Ej tillämplig

Ncrypt.dll

6.1.7601.18606

309,760

19-Sep-2014

09:42

x64

Ej tillämplig

Ncrypt.dll

6.1.7601.22814

309,760

19-Sep-2014

09:48

x64

Ej tillämplig

Ocspisapi.dll

6.1.7601.22814

355,840

19-Sep-2014

09:48

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC-WEBPROXY_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_43504B2F496293B6

Ocspisapictrs.h

Ej tillämplig

1,421

09-Jul-2013

06:42

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC-WEBPROXY_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_43504B2F496293B6

Ocspisapictrs.ini

Ej tillämplig

2,636

09-Jul-2013

06:42

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC-WEBPROXY_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_43504B2F496293B6

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

10,240

19-Sep-2014

11:20

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_CS-CZ_702B8E18FEA5A1F4

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

2,960

19-Sep-2014

11:02

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_CS-CZ_702B8E18FEA5A1F4

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

10 752

19-Sep-2014

11:21

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_DE-DE_0A91037BF6C1F28D

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,134

19-Sep-2014

11:02

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_DE-DE_0A91037BF6C1F28D

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

9,728

19-Sep-2014

09:44

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_EN-US_B381D974E59FFE52

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

2,918

19-Sep-2014

09:42

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_EN-US_B381D974E59FFE52

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

11,264

19-Sep-2014

11:21

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_ES-ES_B34D3658E5C6EFF7

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,210

19-Sep-2014

11:02

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_ES-ES_B34D3658E5C6EFF7

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

11,776

19-Sep-2014

11:20

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_FR-FR_5604AC57D8990659

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,098

19-Sep-2014

11:02

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_FR-FR_5604AC57D8990659

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

11,264

19-Sep-2014

11:21

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_HU-HU_9D752C9FBCF8D575

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,028

19-Sep-2014

11:02

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_HU-HU_9D752C9FBCF8D575

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

10 752

19-Sep-2014

11:22

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_IT-IT_402CA29EAFCAEBD7

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,140

19-Sep-2014

11:03

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_IT-IT_402CA29EAFCAEBD7

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

6,656

19-Sep-2014

11:20

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_JA-JP_E25221ABA2E5FDB2

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

2,642

19-Sep-2014

11:01

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_JA-JP_E25221ABA2E5FDB2

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

6,144

19-Sep-2014

11:20

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_KO-KR_85BBFE609556C4C8

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

2,576

19-Sep-2014

11:01

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_KO-KR_85BBFE609556C4C8

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

10 752

19-Sep-2014

11:22

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NL-NL_6C8DCAD36EA7FA59

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,026

19-Sep-2014

11:03

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NL-NL_6C8DCAD36EA7FA59

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

12 288

19-Sep-2014

11:20

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_PL-PL_B2CA255553CA680D

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,028

19-Sep-2014

11:02

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_PL-PL_B2CA255553CA680D

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

10 752

19-Sep-2014

11:21

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_PT-BR_B51E0FF95253FBF1

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,188

19-Sep-2014

11:02

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_PT-BR_B51E0FF95253FBF1

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

11,264

19-Sep-2014

11:20

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_PT-PT_B5FFDF6551C36BCD

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,130

19-Sep-2014

11:01

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_PT-PT_B5FFDF6551C36BCD

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

10,240

19-Sep-2014

11:20

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_RU-RU_FCA2F12936A4F9F9

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,064

19-Sep-2014

11:02

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_RU-RU_FCA2F12936A4F9F9

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

9,728

19-Sep-2014

11:21

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_SV-SE_989DDB9E2DCE0454

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,092

19-Sep-2014

11:02

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_SV-SE_989DDB9E2DCE0454

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

9,728

19-Sep-2014

11:22

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_TR-TR_41AB25E51C8A0645

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

2,828

19-Sep-2014

11:03

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_TR-TR_41AB25E51C8A0645

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

5,120

19-Sep-2014

11:20

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_ZH-CN_130843E2CCC1D864

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

2,158

19-Sep-2014

11:02

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_ZH-CN_130843E2CCC1D864

Ocspsvc.exe.mui

6.1.7601.22814

5,120

19-Sep-2014

11:20

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_ZH-TW_17048138CA32B4D4

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

2,460

19-Sep-2014

11:02

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_ZH-TW_17048138CA32B4D4

Ocspsvc.exe

6.1.7601.22814

276,480

19-Sep-2014

09:47

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_3BF0DDA89313FE37

Ocspsvcctrs.h

Ej tillämplig

1,569

09-Jul-2013

06:42

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_3BF0DDA89313FE37

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

2,918

09-Jul-2013

06:42

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_3BF0DDA89313FE37

Credssp.dll

6.1.7601.18606

22,016

19-Sep-2014

09:42

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_21EAF27CB825BC97

Tspkg.dll

6.1.7601.18606

86,528

19-Sep-2014

09:42

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_21EAF27CB825BC97

Tspkg.mof

Ej tillämplig

964

04-Jul-2013

12:25

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_21EAF27CB825BC97

Credssp.dll

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

09:48

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_2267C0ADD14D42CB

Tspkg.dll

6.1.7601.22814

86,528

19-Sep-2014

09:48

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_2267C0ADD14D42CB

Tspkg.mof

Ej tillämplig

964

09-Jul-2013

06:41

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_2267C0ADD14D42CB

Wdigest.dll

6.1.7601.18606

210,944

19-Sep-2014

09:42

x64

Ej tillämplig

Wdigest.dll

6.1.7601.22814

210,944

19-Sep-2014

09:48

x64

Ej tillämplig

Kerberos.dll

6.1.7601.18606

728,064

19-Sep-2014

09:42

x64

Ej tillämplig

Kerberos.dll

6.1.7601.22814

729,600

19-Sep-2014

09:48

x64

Ej tillämplig

Msv1_0.dll

6.1.7601.18606

314,880

19-Sep-2014

09:42

x64

Ej tillämplig

Msv1_0.dll

6.1.7601.22814

315,904

19-Sep-2014

09:48

x64

Ej tillämplig

Schannel.dll

6.1.7601.18606

342,016

19-Sep-2014

09:42

x64

Ej tillämplig

Schannel.dll

6.1.7601.22814

341,504

19-Sep-2014

09:48

x64

Ej tillämplig

Lsasrv.mof

Ej tillämplig

13,780

04-Jul-2013

12:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Secur32.dll

6.1.7601.18606

22,016

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Sspicli.dll

6.1.7601.18606

96,768

19-Sep-2014

09:22

x86

Ej tillämplig

Lsasrv.mof

Ej tillämplig

13,780

09-Jul-2013

06:22

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Secur32.dll

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Sspicli.dll

6.1.7601.22814

96,768

19-Sep-2014

09:28

x86

Ej tillämplig

Wdigest.dll

6.1.7601.18606

172,032

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Wdigest.dll

6.1.7601.22814

172,032

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Kerberos.dll

6.1.7601.18606

550,912

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Kerberos.dll

6.1.7601.22814

551,424

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Msv1_0.dll

6.1.7601.18606

259,584

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Msv1_0.dll

6.1.7601.22814

260,096

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Schannel.dll

6.1.7601.18606

248,832

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Schannel.dll

6.1.7601.22814

248,832

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,336

19-Sep-2014

10:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16 384

19-Sep-2014

10:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,896

19-Sep-2014

10:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

10:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

10:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,336

19-Sep-2014

09:25

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,408

19-Sep-2014

10:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16 384

19-Sep-2014

10:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

18,944

19-Sep-2014

10:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,848

19-Sep-2014

10:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

10:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16 384

19-Sep-2014

10:12

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

10,240

19-Sep-2014

10:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

9,728

19-Sep-2014

10:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

15,360

19-Sep-2014

10:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,408

19-Sep-2014

10:12

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

17,920

19-Sep-2014

10:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

18,432

19-Sep-2014

10:12

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,896

19-Sep-2014

10:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

15,872

19-Sep-2014

10:12

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

16,896

19-Sep-2014

10:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

14,848

19-Sep-2014

10:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

8 192

19-Sep-2014

10:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll.mui

6.1.7601.22814

8 192

19-Sep-2014

10:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Certcli.dll

6.1.7601.22814

342,528

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

243,200

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

151,552

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

62,464

19-Sep-2014

09:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

260,608

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

164,352

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,728

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

250,880

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30 720

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

156,160

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

67,584

19-Sep-2014

09:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

276,480

19-Sep-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73 216

19-Sep-2014

09:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

305,664

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 768

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

186,880

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

75,776

19-Sep-2014

09:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

246,272

19-Sep-2014

09:24

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

09:25

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:24

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:25

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

293,376

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 256

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

184,320

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69 632

19-Sep-2014

09:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

251,392

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

159,744

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69 632

19-Sep-2014

09:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

309,248

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 768

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

182,784

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69 120

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

213 504

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,184

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

135 680

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

62,976

19-Sep-2014

09:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

278,016

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,744

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

170,496

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

78,336

19-Sep-2014

09:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

279,040

19-Sep-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

10:15

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

167,424

19-Sep-2014

10:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

72 192

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

175,616

19-Sep-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,528

19-Sep-2014

10:15

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

110,080

19-Sep-2014

10:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,520

19-Sep-2014

09:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

157,696

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

22,016

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

101,376

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

43,008

19-Sep-2014

09:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,952

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,208

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

153,088

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

66,560

19-Sep-2014

09:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

266,240

19-Sep-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

32 256

19-Sep-2014

10:15

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

165,376

19-Sep-2014

10:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

72 192

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

288,256

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,744

19-Sep-2014

10:14

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

179,712

19-Sep-2014

10:17

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

73,728

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

292,352

19-Sep-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

31,232

19-Sep-2014

10:15

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

180,736

19-Sep-2014

10:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

70,144

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

285,696

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

33,792

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

180,736

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

69 120

19-Sep-2014

09:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

281,088

19-Sep-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30 720

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

162,816

19-Sep-2014

10:19

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

76,800

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,440

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

30,208

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

160,768

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

66,560

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

253,440

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

29,696

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

158,720

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

61,952

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

133,632

19-Sep-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

19,968

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

87,040

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

33,280

19-Sep-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.1.7601.22814

137,728

19-Sep-2014

09:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Auditpol.exe.mui

6.1.7601.22814

18,944

19-Sep-2014

10:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.1.7601.22814

89,088

19-Sep-2014

10:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.1.7601.22814

36,864

19-Sep-2014

09:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll

6.1.7601.22814

685,056

19-Sep-2014

09:25

x86

Ej tillämplig

Auditpol.exe

6.1.7601.22814

50,176

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Msaudite.dll

6.1.7601.22814

145,920

19-Sep-2014

09:26

x86

Ej tillämplig

Msobjs.dll

6.1.7601.22814

60,416

19-Sep-2014

09:27

x86

Ej tillämplig

Ncrypt.dll

6.1.7601.18606

221,184

19-Sep-2014

09:23

x86

Ej tillämplig

Ncrypt.dll

6.1.7601.22814

221,184

19-Sep-2014

09:29

x86

Ej tillämplig

Credssp.dll

6.1.7601.18606

17,408

19-Sep-2014

09:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Tspkg.dll

6.1.7601.18606

65 536

19-Sep-2014

09:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Tspkg.mof

Ej tillämplig

964

04-Jul-2013

12:24

Ej tillämplig

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.18606_NONE_C5CC56F8FFC84B61

Credssp.dll

6.1.7601.22814

17,408

19-Sep-2014

09:29

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Tspkg.dll

6.1.7601.22814

65 536

19-Sep-2014

09:29

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195

Tspkg.mof

Ej tillämplig

964

09-Jul-2013

06:39

Ej tillämplig

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.1.7601.22814_NONE_C649252A18EFD195


 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) kan identifieras genom att undersöka versionsnumren som visas i följande tabell:

  Version

  Produkt

  Milstolpe

  Verksamhetsgren

  6.2.920 0.16 -xxx

  Windows 8 och Windows Server 2012

  RTM

  GDR

  6.2.920 0,20 xxx

  Windows 8 och Windows Server 2012

  RTM

  LDR

 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.

Obs! MANIFEST-(.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras visas inte.

För alla x86-baserade versioner av Windows 8 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Verksamhetsgren

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,517

24-Sep-2014

01:26

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,532

24-Sep-2014

01:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,553

24-Sep-2014

00:08

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,718

24-Sep-2014

01:31

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,502

24-Sep-2014

00:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,544

24-Sep-2014

00:08

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,512

24-Sep-2014

01:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,534

24-Sep-2014

00:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,550

24-Sep-2014

01:36

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,557

24-Sep-2014

01:20

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,500

24-Sep-2014

00:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,503

24-Sep-2014

01:26

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,540

24-Sep-2014

02:03

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,529

24-Sep-2014

01:21

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,562

24-Sep-2014

01:50

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,560

24-Sep-2014

02:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,547

24-Sep-2014

02:04

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,603

24-Sep-2014

01:26

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,517

24-Sep-2014

02:21

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,514

24-Sep-2014

01:34

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,500

24-Sep-2014

02:03

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,488

24-Sep-2014

01:17

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,488

24-Sep-2014

02:05

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,517

24-Sep-2014

00:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,532

24-Sep-2014

01:36

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,553

24-Sep-2014

00:07

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,718

24-Sep-2014

01:17

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,502

24-Sep-2014

00:05

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,544

24-Sep-2014

00:05

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,512

24-Sep-2014

01:04

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,534

24-Sep-2014

00:05

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,550

24-Sep-2014

02:29

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,557

24-Sep-2014

01:01

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,500

24-Sep-2014

00:05

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,503

24-Sep-2014

01:17

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,540

24-Sep-2014

01:31

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,529

24-Sep-2014

01:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,562

24-Sep-2014

01:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,560

24-Sep-2014

01:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,547

24-Sep-2014

01:28

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,603

24-Sep-2014

01:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,517

24-Sep-2014

01:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,514

24-Sep-2014

01:21

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,500

24-Sep-2014

00:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,488

24-Sep-2014

01:24

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,488

24-Sep-2014

01:07

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.admx

Ej tillämplig

1,361

02-Jun-2012

14:32

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.admx

Ej tillämplig

1,361

02-Jun-2012

14:32

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

08:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

08:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

09:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

09:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,080

12-Apr-2014

07:55

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

48,128

12-Apr-2014

09:36

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

09:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

07:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

07:56

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

09:07

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

09:24

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

47,616

12-Apr-2014

07:55

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,448

12-Apr-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

09:07

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44 544

12-Apr-2014

09:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

09:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

28,160

12-Apr-2014

07:55

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

27,648

12-Apr-2014

09:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

09:42

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

08:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

09:26

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,592

12-Apr-2014

08:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44 544

12-Apr-2014

09:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

09:36

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44 544

12-Apr-2014

09:03

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

08:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,032

12-Apr-2014

08:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

08:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

08:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.17124

41 472

24-Sep-2014

01:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

08:55

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

09:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

09:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

42,496

12-Apr-2014

09:36

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

22,528

12-Apr-2014

09:26

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

23,040

12-Apr-2014

08:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

23,040

12-Apr-2014

09:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41 472

12-Apr-2014

08:12

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

08:20

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,960

12-Apr-2014

10:34

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

43,008

12-Apr-2014

09:23

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

46,080

12-Apr-2014

08:12

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

48,128

12-Apr-2014

09:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41 472

12-Apr-2014

09:32

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,960

12-Apr-2014

08:12

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

45,056

12-Apr-2014

08:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41 472

12-Apr-2014

09:40

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41 472

12-Apr-2014

09:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

47,616

12-Apr-2014

08:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,448

12-Apr-2014

09:27

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41 472

12-Apr-2014

09:51

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44 544

12-Apr-2014

09:22

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

45,056

12-Apr-2014

09:33

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

28,160

12-Apr-2014

08:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

27,648

12-Apr-2014

09:32

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:21

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:21

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41 472

12-Apr-2014

10:35

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

46,592

12-Apr-2014

09:35

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44 544

12-Apr-2014

09:23

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

43,008

12-Apr-2014

09:43

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44 544

12-Apr-2014

10:28

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:39

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44,032

12-Apr-2014

09:33

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:54

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41 472

12-Apr-2014

09:55

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21241

41 472

24-Sep-2014

01:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41 472

12-Apr-2014

09:26

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41 472

12-Apr-2014

09:22

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,960

12-Apr-2014

09:37

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

42,496

12-Apr-2014

09:51

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

22,528

12-Apr-2014

09:22

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

23,040

12-Apr-2014

09:37

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

23,040

12-Apr-2014

09:22

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Cng.sys

6.2.9200.16859

492,224

03-Mar-2014

23:07

x86

Ej tillämplig

Ksecpkg.sys

6.2.9200.17124

156,480

23-Sep-2014

23:59

x86

Ej tillämplig

Lsasrv.dll

6.2.9200.17124

1,025,536

23-Sep-2014

23:29

x86

Ej tillämplig

Cng.sys

6.2.9200.20937

493,248

10-Feb-2014

23:10

x86

Ej tillämplig

Ksecpkg.sys

6.2.9200.21241

156,480

24-Sep-2014

00:13

x86

Ej tillämplig

Lsasrv.dll

6.2.9200.21241

1,033,216

23-Sep-2014

23:32

x86

Ej tillämplig

Ncryptsslp.dll

6.2.9200.17124

72 192

23-Sep-2014

23:30

x86

Ej tillämplig

Ncryptsslp.dll

6.2.9200.21241

72 192

23-Sep-2014

23:32

x86

Ej tillämplig

Credssp.dll

6.2.9200.16891

17,408

12-Apr-2014

07:22

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17126_NONE_C0A602D872C473ED

Tspkg.dll

6.2.9200.16891

76,800

12-Apr-2014

07:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17126_NONE_C0A602D872C473ED

Tspkg.mof

Ej tillämplig

964

02-Jun-2012

14:33

Ej tillämplig

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17126_NONE_C0A602D872C473ED

Credssp.dll

6.2.9200.21012

17,408

12-Apr-2014

07:31

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_C116FEED8BF4FF94

Tspkg.dll

6.2.9200.21012

76,800

12-Apr-2014

07:32

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_C116FEED8BF4FF94

Tspkg.mof

Ej tillämplig

964

02-Jun-2012

14:33

Ej tillämplig

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_C116FEED8BF4FF94

Wdigest.dll

6.2.9200.16891

178,688

12-Apr-2014

07:23

x86

Ej tillämplig

Wdigest.dll

6.2.9200.21012

176,640

12-Apr-2014

07:32

x86

Ej tillämplig

Kerberos.dll

6.2.9200.16891

666,624

12-Apr-2014

07:22

x86

Ej tillämplig

Kerberos.dll

6.2.9200.21012

663,552

12-Apr-2014

07:31

x86

Ej tillämplig

Msv1_0.dll

6.2.9200.16891

273,920

12-Apr-2014

07:23

x86

Ej tillämplig

Msv1_0.dll

6.2.9200.21012

273,920

12-Apr-2014

07:31

x86

Ej tillämplig

Schannel.dll

6.2.9200.17124

318,976

23-Sep-2014

23:30

x86

Ej tillämplig

Schannel.dll

6.2.9200.21241

321,024

23-Sep-2014

23:33

x86

Ej tillämplig

Shcore.dll

6.2.9200.17124

452,608

23-Sep-2014

23:30

x86

Ej tillämplig

Shcore.dll

6.2.9200.21241

460,800

23-Sep-2014

23:33

x86

Ej tillämplig

Lsm.dll

6.2.9200.16891

350,720

12-Apr-2014

07:23

x86

Ej tillämplig

Workerdd.dll

6.2.9200.16384

12 288

26-Jul-2012

02:38

x86

Ej tillämplig

Lsm.dll

6.2.9200.21012

350,720

12-Apr-2014

07:31

x86

Ej tillämplig

Workerdd.dll

6.2.9200.16384

12 288

26-Jul-2012

02:38

x86

Ej tillämplig

Usercpl.dll

6.2.9200.16891

961,536

12-Apr-2014

07:23

x86

Ej tillämplig

Usercpl.ptxml

Ej tillämplig

789

11-Oct-2012

00:41

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Usercpl.dll

6.2.9200.21012

961,536

12-Apr-2014

07:32

x86

Ej tillämplig

Usercpl.ptxml

Ej tillämplig

789

11-Oct-2012

00:42

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Winlogon.exe

6.2.9200.16891

429,056

12-Apr-2014

07:24

x86

Ej tillämplig

Winlogon.exe

6.2.9200.21012

429,056

12-Apr-2014

07:33

x86

Ej tillämplig

För alla x64-baserade versioner av Windows 8 och Windows Server 2012 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Verksamhetsgren

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,517

25-Sep-2014

06:25

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,532

25-Sep-2014

04:07

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,553

25-Sep-2014

03:07

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,718

25-Sep-2014

04:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,502

25-Sep-2014

03:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,544

25-Sep-2014

03:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,512

25-Sep-2014

04:01

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,534

25-Sep-2014

03:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,550

25-Sep-2014

04:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,557

25-Sep-2014

04:03

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,500

25-Sep-2014

03:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,503

25-Sep-2014

04:07

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,540

25-Sep-2014

04:08

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,529

25-Sep-2014

06:25

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,562

25-Sep-2014

09:36

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,560

25-Sep-2014

08:36

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,547

25-Sep-2014

04:03

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,603

25-Sep-2014

06:12

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,517

25-Sep-2014

09:25

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,514

25-Sep-2014

08:17

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,500

25-Sep-2014

06:23

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,488

25-Sep-2014

06:34

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,488

25-Sep-2014

07:35

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,517

24-Sep-2014

05:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,532

24-Sep-2014

05:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,553

24-Sep-2014

02:22

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,718

24-Sep-2014

03:51

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,502

24-Sep-2014

02:22

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,544

24-Sep-2014

02:23

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,512

24-Sep-2014

04:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,534

24-Sep-2014

02:21

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,550

24-Sep-2014

05:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,557

24-Sep-2014

04:02

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,500

24-Sep-2014

02:21

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,503

24-Sep-2014

05:49

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,540

24-Sep-2014

05:20

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,529

24-Sep-2014

04:54

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,562

24-Sep-2014

06:02

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,560

24-Sep-2014

04:38

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,547

24-Sep-2014

04:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,603

24-Sep-2014

04:48

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,517

24-Sep-2014

05:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,514

24-Sep-2014

03:50

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,500

24-Sep-2014

03:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,488

24-Sep-2014

03:50

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,488

24-Sep-2014

04:42

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.admx

Ej tillämplig

1,361

02-Jun-2012

14:32

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.admx

Ej tillämplig

1,361

02-Jun-2012

14:32

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

11:21

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

13:08

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,080

12-Apr-2014

09:55

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

48,128

12-Apr-2014

10:54

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

13:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

09:55

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

09:55

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

10:54

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

11:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

47,616

12-Apr-2014

09:55

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,448

12-Apr-2014

12:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

13:41

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44 544

12-Apr-2014

13:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

10:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

28,160

12-Apr-2014

09:55

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

27,648

12-Apr-2014

13:51

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

11:08

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

13:34

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

10:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,592

12-Apr-2014

10:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44 544

12-Apr-2014

10:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

11:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44 544

12-Apr-2014

10:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

13:28

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,032

12-Apr-2014

11:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

11:20

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

12:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.17124

41 472

25-Sep-2014

04:01

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

10:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

13:40

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

13:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

42,496

12-Apr-2014

11:21

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

22,528

12-Apr-2014

13:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

23,040

12-Apr-2014

13:54

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

23,040

12-Apr-2014

11:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41 472

12-Apr-2014

09:51

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

09:51

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,960

12-Apr-2014

12:31

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

43,008

12-Apr-2014

11:43

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

46,080

12-Apr-2014

09:52

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

48,128

12-Apr-2014

13:41

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41 472

12-Apr-2014

12:01

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,960

12-Apr-2014

09:51

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

45,056

12-Apr-2014

09:51

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41 472

12-Apr-2014

13:39

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41 472

12-Apr-2014

12:41

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

47,616

12-Apr-2014

09:52

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,448

12-Apr-2014

13:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41 472

12-Apr-2014

13:04

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44 544

12-Apr-2014

13:01

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

45,056

12-Apr-2014

12:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

28,160

12-Apr-2014

09:52

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

27,648

12-Apr-2014

11:39

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

12:55

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

12:38

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41 472

12-Apr-2014

12:10

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

46,592

12-Apr-2014

11:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44 544

12-Apr-2014

11:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

43,008

12-Apr-2014

11:43

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44 544

12-Apr-2014

11:54

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

13:07

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

44,032

12-Apr-2014

11:43

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41,984

12-Apr-2014

11:48

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41 472

12-Apr-2014

12:20

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21241

41 472

24-Sep-2014

03:51

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41 472

12-Apr-2014

13:24

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

41 472

12-Apr-2014

12:33

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

40,960

12-Apr-2014

11:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

42,496

12-Apr-2014

11:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

22,528

12-Apr-2014

11:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

23,040

12-Apr-2014

12:36

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.21012

23,040

12-Apr-2014

12:12

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Cng.sys

6.2.9200.16859

570,216

03-Mar-2014

23:07

x64

Ej tillämplig

Ksecpkg.sys

6.2.9200.17124

171,840

25-Sep-2014

03:15

x64

Ej tillämplig

Lsasrv.dll

6.2.9200.17124

1,281,536

24-Sep-2014

23:00

x64

Ej tillämplig

Cng.sys

6.2.9200.20937

562,504

10-Feb-2014

23:11

x64

Ej tillämplig

Ksecpkg.sys

6.2.9200.21241

171,840

24-Sep-2014

02:29

x64

Ej tillämplig

Lsasrv.dll

6.2.9200.21241

1,280,000

23-Sep-2014

23:37

x64

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

273,408

12-Apr-2014

13:03

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

164,864

26-Jul-2012

07:41

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,264

26-Jul-2012

07:41

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

264 192

12-Apr-2014

11:39

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

156,672

26-Jul-2012

07:31

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

69 632

26-Jul-2012

07:31

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

290,304

12-Apr-2014

09:41

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

160,256

26-Jul-2012

07:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,264

26-Jul-2012

07:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

320,512

12-Apr-2014

11:39

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

187,392

26-Jul-2012

07:41

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

77,312

26-Jul-2012

07:41

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

258,560

12-Apr-2014

09:41

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

146,432

26-Jul-2012

04:48

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

04:48

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

308,736

12-Apr-2014

10:08

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

185,344

26-Jul-2012

05:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,168

26-Jul-2012

05:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

264,704

12-Apr-2014

11:40

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

160,256

26-Jul-2012

05:05

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,680

26-Jul-2012

05:05

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

325,632

12-Apr-2014

09:50

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

183,296

26-Jul-2012

05:05

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,168

26-Jul-2012

05:05

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

291,840

12-Apr-2014

12:15

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

171,008

26-Jul-2012

07:49

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

79 872

26-Jul-2012

07:49

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

293,888

12-Apr-2014

11:41

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

168,448

26-Jul-2012

08:01

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

73,728

26-Jul-2012

08:01

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

183 808

12-Apr-2014

09:41

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

110,592

26-Jul-2012

08:39

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

44 544

26-Jul-2012

08:40

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

164,864

12-Apr-2014

11:36

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

101,376

26-Jul-2012

05:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

44,032

26-Jul-2012

05:19

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

266,752

12-Apr-2014

12:25

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

153,600

26-Jul-2012

05:05

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

68 096

26-Jul-2012

05:05

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

280,064

12-Apr-2014

13:05

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

166,400

26-Jul-2012

07:50

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

73,728

26-Jul-2012

07:50

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

302,592

12-Apr-2014

11:52

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

180,224

26-Jul-2012

05:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,776

26-Jul-2012

05:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

306,176

12-Apr-2014

12:39

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

181 248

26-Jul-2012

07:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,680

26-Jul-2012

08:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

300,544

12-Apr-2014

12:12

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

181 248

26-Jul-2012

08:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

70,656

26-Jul-2012

08:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

294,912

12-Apr-2014

12:28

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

163,328

26-Jul-2012

05:26

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

78,848

26-Jul-2012

05:26

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

266,752

12-Apr-2014

12:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

161,280

26-Jul-2012

07:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

68 096

26-Jul-2012

07:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

266,240

12-Apr-2014

11:50

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

159,232

26-Jul-2012

05:40

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

63,488

26-Jul-2012

05:40

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

140,288

12-Apr-2014

12:07

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

87,040

26-Jul-2012

07:38

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

34,304

26-Jul-2012

07:38

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

143 872

12-Apr-2014

12:25

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

89,600

26-Jul-2012

07:28

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

07:29

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

143 872

12-Apr-2014

11:40

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

89,600

26-Jul-2012

05:19

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

05:19

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll

6.2.9200.21012

713,728

12-Apr-2014

07:02

x64

Ej tillämplig

Msaudite.dll

6.2.9200.16384

146,432

26-Jul-2012

02:36

x64

Ej tillämplig

Msobjs.dll

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

02:36

x64

Ej tillämplig

Ncryptsslp.dll

6.2.9200.17124

86,528

24-Sep-2014

23:01

x64

Ej tillämplig

Ncryptsslp.dll

6.2.9200.21241

86,528

23-Sep-2014

23:37

x64

Ej tillämplig

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

12:32

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_CS-CZ_6AF967DC71AACFF3

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

2,960

26-Jul-2012

05:07

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_CS-CZ_6AF967DC71AACFF3

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

10 752

12-Apr-2014

09:54

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_DE-DE_055EDD3F69C7208C

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,134

26-Jul-2012

08:00

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_DE-DE_055EDD3F69C7208C

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

09:53

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_EN-US_AE4FB33858A52C51

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

2,918

26-Jul-2012

04:43

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_EN-US_AE4FB33858A52C51

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

11,264

12-Apr-2014

09:53

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ES-ES_AE1B101C58CC1DF6

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,210

26-Jul-2012

07:59

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ES-ES_AE1B101C58CC1DF6

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

11,776

12-Apr-2014

09:53

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_FR-FR_50D2861B4B9E3458

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,098

26-Jul-2012

08:00

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_FR-FR_50D2861B4B9E3458

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

13:02

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_HU-HU_984306632FFE0374

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,028

26-Jul-2012

07:59

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_HU-HU_984306632FFE0374

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

10 752

12-Apr-2014

12:17

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_IT-IT_3AFA7C6222D019D6

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,140

26-Jul-2012

05:21

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_IT-IT_3AFA7C6222D019D6

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

6,656

12-Apr-2014

09:54

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_JA-JP_DD1FFB6F15EB2BB1

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

2,642

26-Jul-2012

08:11

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_JA-JP_DD1FFB6F15EB2BB1

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

6,144

12-Apr-2014

11:41

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_KO-KR_8089D824085BF2C7

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

2,576

26-Jul-2012

05:20

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_KO-KR_8089D824085BF2C7

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

11:47

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NL-NL_675BA496E1AD2858

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,026

26-Jul-2012

07:36

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NL-NL_675BA496E1AD2858

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

11:47

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_PL-PL_AD97FF18C6CF960C

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,028

26-Jul-2012

07:48

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_PL-PL_AD97FF18C6CF960C

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

10 752

12-Apr-2014

11:44

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_PT-BR_AFEBE9BCC55929F0

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,188

26-Jul-2012

05:30

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_PT-BR_AFEBE9BCC55929F0

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

11:54

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_PT-PT_B0CDB928C4C899CC

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,126

26-Jul-2012

05:08

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_PT-PT_B0CDB928C4C899CC

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

10,240

12-Apr-2014

11:44

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_RU-RU_F770CAECA9AA27F8

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,064

26-Jul-2012

07:49

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_RU-RU_F770CAECA9AA27F8

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

13:25

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_SV-SE_936BB561A0D33253

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

3,092

26-Jul-2012

07:52

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_SV-SE_936BB561A0D33253

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

9,728

12-Apr-2014

11:48

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_TR-TR_3C78FFA88F8F3444

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

2,828

26-Jul-2012

05:12

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_TR-TR_3C78FFA88F8F3444

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

5,120

12-Apr-2014

11:47

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ZH-CN_0DD61DA63FC70663

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

2,464

26-Jul-2012

08:05

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ZH-CN_0DD61DA63FC70663

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

5,120

12-Apr-2014

12:36

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ZH-HK_0C81163440A278F3

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

2,480

26-Jul-2012

05:13

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ZH-HK_0C81163440A278F3

Ocspsvc.exe.mui

6.2.9200.21012

5,120

12-Apr-2014

12:13

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ZH-TW_11D25AFC3D37E2D3

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

2,460

26-Jul-2012

08:11

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC.RESOURCES_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_ZH-TW_11D25AFC3D37E2D3

Ocspsvc.exe

6.2.9200.21241

272,384

23-Sep-2014

23:38

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_36BEB76C06192C36

Ocspsvcctrs.h

Ej tillämplig

1,569

02-Jun-2012

14:34

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_36BEB76C06192C36

Ocspsvcctrs.ini

Ej tillämplig

2,918

02-Jun-2012

14:34

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-OCSPSVC_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_36BEB76C06192C36

Credssp.dll

6.2.9200.16891

20 480

12-Apr-2014

09:07

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17127_NONE_1CC59EA62B20FE7A

Tspkg.dll

6.2.9200.16891

94,720

12-Apr-2014

09:09

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17127_NONE_1CC59EA62B20FE7A

Tspkg.mof

Ej tillämplig

964

02-Jun-2012

14:33

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17127_NONE_1CC59EA62B20FE7A

Credssp.dll

6.2.9200.21012

20 480

12-Apr-2014

07:49

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_1D359A71445270CA

Tspkg.dll

6.2.9200.21012

94,720

12-Apr-2014

07:51

x64

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_1D359A71445270CA

Tspkg.mof

Ej tillämplig

964

02-Jun-2012

14:33

Ej tillämplig

AMD64_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_1D359A71445270CA

Wdigest.dll

6.2.9200.16891

208,896

12-Apr-2014

09:09

x64

Ej tillämplig

Wdigest.dll

6.2.9200.21012

208,896

12-Apr-2014

07:51

x64

Ej tillämplig

Kerberos.dll

6.2.9200.16891

827,904

12-Apr-2014

09:08

x64

Ej tillämplig

Kerberos.dll

6.2.9200.21012

826,880

12-Apr-2014

07:49

x64

Ej tillämplig

Msv1_0.dll

6.2.9200.16891

318,464

12-Apr-2014

09:08

x64

Ej tillämplig

Msv1_0.dll

6.2.9200.21012

317,440

12-Apr-2014

07:50

x64

Ej tillämplig

Schannel.dll

6.2.9200.17124

414,208

24-Sep-2014

23:01

x64

Ej tillämplig

Schannel.dll

6.2.9200.21241

408,064

23-Sep-2014

23:37

x64

Ej tillämplig

Shcore.dll

6.2.9200.17124

588,288

24-Sep-2014

23:01

x64

Ej tillämplig

Shcore.dll

6.2.9200.21241

590,848

23-Sep-2014

23:37

x64

Ej tillämplig

Lsm.dll

6.2.9200.16931

439,808

29-May-2014

23:02

x64

Ej tillämplig

Workerdd.dll

6.2.9200.16891

14,848

12-Apr-2014

06:58

x64

Ej tillämplig

Lsm.dll

6.2.9200.21012

439,808

12-Apr-2014

07:49

x64

Ej tillämplig

Workerdd.dll

6.2.9200.21012

14,848

12-Apr-2014

06:58

x64

Ej tillämplig

Usercpl.dll

6.2.9200.16891

1,043,968

12-Apr-2014

09:09

x64

Ej tillämplig

Usercpl.ptxml

Ej tillämplig

789

11-Oct-2012

00:40

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Usercpl.dll

6.2.9200.21012

1,043,968

12-Apr-2014

07:51

x64

Ej tillämplig

Usercpl.ptxml

Ej tillämplig

789

11-Oct-2012

00:40

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Winlogon.exe

6.2.9200.16891

578,048

12-Apr-2014

09:10

x64

Ej tillämplig

Winlogon.exe

6.2.9200.21012

578,048

12-Apr-2014

07:52

x64

Ej tillämplig

Wdigest.dll

6.2.9200.16891

178,688

12-Apr-2014

07:23

x86

Ej tillämplig

Wdigest.dll

6.2.9200.21012

176,640

12-Apr-2014

07:32

x86

Ej tillämplig

Kerberos.dll

6.2.9200.16891

666,624

12-Apr-2014

07:22

x86

Ej tillämplig

Kerberos.dll

6.2.9200.21012

663,552

12-Apr-2014

07:31

x86

Ej tillämplig

Msv1_0.dll

6.2.9200.16891

273,920

12-Apr-2014

07:23

x86

Ej tillämplig

Msv1_0.dll

6.2.9200.21012

273,920

12-Apr-2014

07:31

x86

Ej tillämplig

Schannel.dll

6.2.9200.17124

318,976

24-Sep-2014

23:29

x86

Ej tillämplig

Schannel.dll

6.2.9200.21241

321,024

23-Sep-2014

23:33

x86

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

273,408

12-Apr-2014

09:32

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

164,864

26-Jul-2012

06:43

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,264

26-Jul-2012

06:43

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

264 192

12-Apr-2014

09:27

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

156,672

26-Jul-2012

06:43

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

69 632

26-Jul-2012

06:43

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

290,304

12-Apr-2014

07:40

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

160,256

26-Jul-2012

05:27

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,264

26-Jul-2012

05:28

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

320,512

12-Apr-2014

09:37

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

187,392

26-Jul-2012

04:44

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

77,312

26-Jul-2012

04:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

258,560

12-Apr-2014

07:39

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

146,432

26-Jul-2012

03:27

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

03:27

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

308,736

12-Apr-2014

07:37

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

185,344

26-Jul-2012

05:01

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,168

26-Jul-2012

05:01

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

264,704

12-Apr-2014

09:49

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

160,256

26-Jul-2012

06:41

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,680

26-Jul-2012

06:41

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

325,632

12-Apr-2014

07:38

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

183,296

26-Jul-2012

04:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,168

26-Jul-2012

04:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

291,840

12-Apr-2014

09:22

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

171,008

26-Jul-2012

06:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

79 872

26-Jul-2012

06:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

293,888

12-Apr-2014

09:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

168,448

26-Jul-2012

04:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

73,728

26-Jul-2012

04:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

183 808

12-Apr-2014

07:38

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

110,592

26-Jul-2012

06:34

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

44 544

26-Jul-2012

06:34

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

164,864

12-Apr-2014

09:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

101,376

26-Jul-2012

04:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

44,032

26-Jul-2012

04:48

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

266,752

12-Apr-2014

09:17

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

153,600

26-Jul-2012

06:43

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

68 096

26-Jul-2012

06:43

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

280,064

12-Apr-2014

09:22

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

166,400

26-Jul-2012

06:37

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

73,728

26-Jul-2012

06:37

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

302,592

12-Apr-2014

09:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

180,224

26-Jul-2012

05:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

75,776

26-Jul-2012

05:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

306,176

12-Apr-2014

09:52

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

181 248

26-Jul-2012

05:12

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

71,680

26-Jul-2012

05:12

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

300,544

12-Apr-2014

10:22

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

181 248

26-Jul-2012

04:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

70,656

26-Jul-2012

04:48

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

294,912

12-Apr-2014

09:27

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

163,328

26-Jul-2012

04:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

78,848

26-Jul-2012

04:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

266,752

12-Apr-2014

10:04

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

161,280

26-Jul-2012

05:07

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

68 096

26-Jul-2012

05:08

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

266,240

12-Apr-2014

09:36

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

159,232

26-Jul-2012

06:43

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

63,488

26-Jul-2012

06:43

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

140,288

12-Apr-2014

09:40

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

87,040

26-Jul-2012

06:38

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

34,304

26-Jul-2012

06:38

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

143 872

12-Apr-2014

10:30

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

89,600

26-Jul-2012

06:34

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

06:34

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll.mui

6.2.9200.21012

143 872

12-Apr-2014

09:34

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msaudite.dll.mui

6.2.9200.16384

89,600

26-Jul-2012

06:34

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Msobjs.dll.mui

6.2.9200.16384

37,376

26-Jul-2012

06:34

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Adtschema.dll

6.2.9200.21012

713,728

12-Apr-2014

06:36

x86

Ej tillämplig

Msaudite.dll

6.2.9200.16384

146,432

26-Jul-2012

02:47

x86

Ej tillämplig

Msobjs.dll

6.2.9200.16384

61,952

26-Jul-2012

02:47

x86

Ej tillämplig

Ncryptsslp.dll

6.2.9200.17124

72 192

24-Sep-2014

23:29

x86

Ej tillämplig

Ncryptsslp.dll

6.2.9200.21241

72 192

23-Sep-2014

23:32

x86

Ej tillämplig

Credssp.dll

6.2.9200.16891

17,408

12-Apr-2014

07:22

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17127_NONE_C0A7032272C38D44

Tspkg.dll

6.2.9200.16891

76,800

12-Apr-2014

07:23

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17127_NONE_C0A7032272C38D44

Tspkg.mof

Ej tillämplig

964

02-Jun-2012

14:33

Ej tillämplig

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.17127_NONE_C0A7032272C38D44

Credssp.dll

6.2.9200.21012

17,408

12-Apr-2014

07:31

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_C116FEED8BF4FF94

Tspkg.dll

6.2.9200.21012

76,800

12-Apr-2014

07:32

x86

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_C116FEED8BF4FF94

Tspkg.mof

Ej tillämplig

964

02-Jun-2012

14:33

Ej tillämplig

X86_MICROSOFT-WINDOWS-SECURITY-CREDSSP_31BF3856AD364E35_6.2.9200.21243_NONE_C116FEED8BF4FF94

Shcore.dll

6.2.9200.17124

452,608

24-Sep-2014

23:30

x86

Ej tillämplig

Shcore.dll

6.2.9200.21241

460,800

23-Sep-2014

23:33

x86

Ej tillämplig

Usercpl.dll

6.2.9200.16891

961,536

12-Apr-2014

07:23

x86

Ej tillämplig

Usercpl.ptxml

Ej tillämplig

789

11-Oct-2012

00:41

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Usercpl.dll

6.2.9200.21012

961,536

12-Apr-2014

07:32

x86

Ej tillämplig

Usercpl.ptxml

Ej tillämplig

789

11-Oct-2012

00:42

Ej tillämplig

Ej tillämplig


För alla x86-baserade versioner av Windows 8.1 som stöds

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Verksamhetsgren

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,517

25-Sep-2014

06:25

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,532

25-Sep-2014

04:07

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,553

25-Sep-2014

03:07

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,718

25-Sep-2014

04:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,502

25-Sep-2014

03:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,544

25-Sep-2014

03:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,512

25-Sep-2014

04:01

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,534

25-Sep-2014

03:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,550

25-Sep-2014

04:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,557

25-Sep-2014

04:03

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,500

25-Sep-2014

03:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,503

25-Sep-2014

04:07

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,540

25-Sep-2014

04:08

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,529

25-Sep-2014

06:25

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,562

25-Sep-2014

09:36

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,560

25-Sep-2014

08:36

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,547

25-Sep-2014

04:03

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,603

25-Sep-2014

06:12

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,517

25-Sep-2014

09:25

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,514

25-Sep-2014

08:17

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,500

25-Sep-2014

06:23

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,488

25-Sep-2014

06:34

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,488

25-Sep-2014

07:35

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,517

24-Sep-2014

05:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,532

24-Sep-2014

05:00

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,553

24-Sep-2014

02:22

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,718

24-Sep-2014

03:51

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,502

24-Sep-2014

02:22

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,544

24-Sep-2014

02:23

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,512

24-Sep-2014

04:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,534

24-Sep-2014

02:21

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,550

24-Sep-2014

05:13

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,557

24-Sep-2014

04:02

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,500

24-Sep-2014

02:21

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,503

24-Sep-2014

05:49

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,540

24-Sep-2014

05:20

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,529

24-Sep-2014

04:54

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,562

24-Sep-2014

06:02

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,560

24-Sep-2014

04:38

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,547

24-Sep-2014

04:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,603

24-Sep-2014

04:48

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,517

24-Sep-2014

05:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,514

24-Sep-2014

03:50

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,500

24-Sep-2014

03:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,488

24-Sep-2014

03:50

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.adml

Ej tillämplig

5,488

24-Sep-2014

04:42

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.admx

Ej tillämplig

1,361

02-Jun-2012

14:32

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ciphersuiteorder.admx

Ej tillämplig

1,361

02-Jun-2012

14:32

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

09:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

09:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

11:21

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

13:08

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,080

12-Apr-2014

09:55

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

48,128

12-Apr-2014

10:54

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

13:11

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

09:55

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

09:55

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

10:54

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

11:09

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

47,616

12-Apr-2014

09:55

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,448

12-Apr-2014

12:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

13:41

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44 544

12-Apr-2014

13:45

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

45,056

12-Apr-2014

10:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

28,160

12-Apr-2014

09:55

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

27,648

12-Apr-2014

13:51

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

11:08

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

13:34

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

10:59

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

46,592

12-Apr-2014

10:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44 544

12-Apr-2014

10:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

43,008

12-Apr-2014

11:06

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44 544

12-Apr-2014

10:57

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

13:28

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

44,032

12-Apr-2014

11:18

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41,984

12-Apr-2014

11:20

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

12:46

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.17124

41 472

25-Sep-2014

04:01

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

10:58

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

41 472

12-Apr-2014

13:40

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

40,960

12-Apr-2014

13:47

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

42,496

12-Apr-2014

11:21

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

22,528

12-Apr-2014

13:16

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

23,040

12-Apr-2014

13:54

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Lsasrv.dll.mui

6.2.9200.16891

23,040

12-Apr-2014