Visa produkter som artikeln gäller.

Introduktion

Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft.NET Framework-som möjliggör behörighetshöjning.

Sammanfattning

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS14-072. Lär dig mer om hur du hämtar korrigeringar som ingår i den här säkerhetsbulletinen:

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Att installera uppdateringar: stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: lösning för Virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Mer Information

Mer information om den här uppdateringen

Följande artiklar innehåller mer information om den här uppdateringen när det gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information som är specifik för de enskilda uppdateringarna, hämta URL, förutsättningar och kommandoradsväxlar.

Microsoft.NET Framework-4.5, 4.5.1 och 4.5.2

 • 2978126 MS14-072: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 11 November 2014

 • 2978127 MS14-072: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework-4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8, RT för Windows och Windows Server 2012: 11 November 2014

 • 2978128 MS14-072: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework-4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 11 November 2014

Microsoft.NET Framework 4

 • 2978125 MS14-072: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4 i Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 och Windows Server 2008 R2: 11 November 2014

Microsoft.NET Framework 3.5.1

 • 2978120 MS14-072: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5.1 på Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 11 November 2014

Microsoft.NET Framework 3.5

 • 2978122 MS14-072: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 på 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 11 November 2014

 • 2978121 MS14-072: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 i Windows 8 och Windows Server 2012: 11 November 2014

Microsoft.NET Framework 2.0

 • 2978116 MS14-072: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 11 November 2014

 • 2978124 MS14-072: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows Server 2003: 11 November 2014

Microsoft.NET Framework 1.1

 • 2978114 MS14-072: beskrivning av säkerhetsuppdatering uppdatering för.NET Framework 1.1 Service Pack 1 i Windows Server 2003 Service Pack 2 32-bitarsutgåva: 11 November 2014

Information om vad uppdateringen ersätter

Information om ersättning för varje specifik uppdatering finns i Microsoft Knowledge Base-artiklar som motsvarar den här uppdateringen.


Windows Server 2003 (alla utgåvor)Filnamn för säkerhetsuppdateringen

.NET Framework-version

Filnamn

.NET Framework 1.1 SP1 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2003 som stöds

WindowsServer2003-KB2978114-x86-ENU.exe

.NET Framework 2.0 SP2 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2003 som stöds

NDP20SP2-KB2978124-x86.exe

.NET Framework 4 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2003 som stöds

NDP40-KB2978125-x86.exe

.NET Framework 2.0 SP2 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2003 som stöds

NDP20SP2-KB2978124-x64.exe

.NET Framework 4 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2003 som stöds

NDP40-KB2978125-x64.exe

.NET Framework 2.0 SP2 i alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2003 som stöds

NDP20SP2-KB2978124-IA64.exe

.NET Framework 4 i alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2003 som stöds

NDP40-KB2978125-IA64.exe


Installationsväxlar
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 934307

Uppdatera loggfiler

NET Framework version

Filnamn

.NET Framework 1.1 SP1 på Windows Server 2003 SP2

KB2978114.log

.NET Framework 2.0 SP2

Microsoft.NET Framework 2.0-KB2978124_ *-msi0.txt
Microsoft.NET Framework 2.0-KB2978124_*.html

.NET Framework 4

KB2978125_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4 klient profil-MSP0.txt
KB2978125_*_*.html


Krav på omstart
Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om de nödvändiga filerna används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning
Klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringar under Windows Update och välj från listan över uppdateringar.

Filinformation
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3005210

Verifiering av registret

.NET Framework-version

Information om registernycklar

.NET Framework 1.1 SP1

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB2978114
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET Framework 2.0 SP2

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 2.0 Service Pack 2\SP2\KB2978124
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET Framework 4 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2003 som stöds

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4 klient Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET Framework 4 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2003 som stöds

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4 klient Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET Framework 4 i alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2003 som stöds

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4 klient Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Vista (alla versioner)Filnamn för säkerhetsuppdateringen

.NET Framework-version

Filnamn

.NET Framework 2.0 SP2 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds

Windows6.0-KB2978116-x86.msu

.NET Framework 4 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds

NDP40-KB2978125-x86.exe

.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds

NDP45-KB2978128-x86.exe

.NET Framework 2.0 SP2 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds

Windows6.0-KB2978116-x64.msu

.NET Framework 4 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2003 som stöds

NDP40-KB2978125-x64.exe

.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds

NDP45-KB2978128-x64.exe


Installationsväxlar
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699

Uppdatera loggfiler

NET Framework version

Filnamn

.NET Framework 2.0 SP2

Ej tillämplig

.NET Framework 4

KB2978125_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4 klient profil-MSP0.txt
KB2978125_*_*.html

.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2

_ KB [nnnnnnn] * _ *-Microsoft.NET Framework [.NET target version]-MSP0.txt
KB[nnnnnnn]_*_*.html


Krav på omstart
Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om de nödvändiga filerna används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning
Klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringar under Windows Update och välj från listan över uppdateringar.

Filinformation
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3005210

Verifiering av registret

.NET Framework-version

Information om registernycklar

.NET Framework 2.0 SP2

Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.

.NET Framework 4 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4 klient Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET Framework 4 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4 klient Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [.NET target version] \KB [nnnnnnn]
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 (alla utgåvor)Filnamn för säkerhetsuppdateringen

.NET Framework-version

Filnamn

.NET Framework 2.0 SP2 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 SP2 som stöds

Windows6.0-KB2978116-x86.msu

.NET Framework 4 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 SP2 som stöds

NDP40-KB2978125-x86.exe

.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 SP2 som stöds

NDP45-KB2978128-x86.exe

.NET Framework 2.0 SP2 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 SP2 som stöds

Windows6.0-KB2978116-x64.msu

.NET Framework 4 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 SP2 som stöds

NDP40-KB2978125-x64.exe

.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 SP2 som stöds

NDP45-KB2978128-x64.exe

.NET Framework 2.0 SP2 i alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds

Windows6.0-KB2978116-ia64.msu

.NET Framework 4 på Windows Server 2008 för Itanium-baserade system SP2

NDP40-KB2978125-IA64.exe


Installationsväxlar
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699

Uppdatera loggfiler

NET Framework version

Filnamn

.NET Framework 2.0 SP2

Ej tillämplig

.NET Framework 4

KB2978125_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4 klient profil-MSP0.txt
KB2978125_*_*.html

.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2

_ KB [nnnnnnn] * _ *-Microsoft.NET Framework [.NET target version]-MSP0.txt
KB[nnnnnnn]_*_*.html


Krav på omstart
Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om de nödvändiga filerna används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning
Klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringar under Windows Update och välj från listan över uppdateringar.

Filinformation
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3005210

Verifiering av registret

.NET Framework-version

Information om registernycklar

.NET Framework 2.0 SP2

Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.

.NET Framework 4 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4 klient Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET Framework 4 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4 klient Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET Framework 4 i alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4 klient Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [.NET target version] \KB [nnnnnnn]
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 7 (alla utgåvor)Ingår i framtida service Pack-versioner
Uppdatering för det här problemet kommer att ingå i framtida service pack eller Samlad uppdatering.

Filnamn för säkerhetsuppdateringen

.NET Framework 3.5.1 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 SP1 som stöds

Windows6.1-KB2978120-x86.msu

.NET Framework 4 på alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 SP1 som stöds

NDP40-KB2978125-x86.exe

.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 SP1 som stöds

NDP45-KB2978128-x86.exe

.NET Framework 3.5.1 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 SP1 som stöds

Windows6.1-KB2978120-x64.msu

.NET Framework 4 på alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 SP1 som stöds

NDP40-KB2978125-x64.exe

.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 på alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 SP1 som stöds

NDP45-KB2978128-x64.exe


Installationsväxlar
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699

Uppdatera loggfiler

NET Framework version

Filnamn

.NET Framework 3.5.1

Ej tillämplig

.NET Framework 4

KB2978125_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4 klient profil-MSP0.txt
KB2978125_*_*.html

.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2

_ KB [nnnnnnn] * _ *-Microsoft.NET Framework [.NET target version]-MSP0.txt
KB[nnnnnnn]_*_*.html


Krav på omstart
Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om de nödvändiga filerna används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning
Klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Update klickar du på Visa installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar.

Filinformation
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3005210

Verifiering av registret

.NET Framework-version

Information om registernycklar

.NET Framework 3.5.1

Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.

.NET Framework 4 på alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 som stöds

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4 klient Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET Framework 4 på alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 som stöds

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4 klient Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [.NET target version] \KB [nnnnnnn]
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)Ingår i framtida uppdateringar
Uppdatering för det här problemet kommer att ingå i framtida service pack eller Samlad uppdatering.

Filnamn för säkerhetsuppdateringen

.NET Framework-version

Filnamn

.NET Framework 3.5.1 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 SP1 som stöds

Windows6.1-KB2978120-x64.msu

.NET Framework 4 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 SP1 som stöds

NDP40-KB2978125-x64.exe

.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 SP1 som stöds

NDP45-KB2978128-x64.exe

.NET Framework 3.5.1 på Windows Server 2008 R2 för Itanium-baserade system SP1

Windows6.1-KB2978120-ia64.msu

.NET Framework 4 på Windows Server 2008 R2 för Itanium-baserade system SP1

NDP40-KB2978125-IA64.exe


Installationsväxlar
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699

Uppdatera loggfiler

NET Framework version

Filnamn

.NET Framework 3.5.1

Ej tillämplig

.NET Framework 4

KB2978125_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4 klient profil-MSP0.txt
KB2978125_*_*.html

.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2

_ KB [nnnnnnn] * _ *-Microsoft.NET Framework [.NET target version]-MSP0.txt
KB[nnnnnnn]_*_*.html


Krav på omstart
Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om de nödvändiga filerna används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning
Klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Update klickar du på Visa installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar.

Filinformation
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3005210

Verifiering av registret

.NET Framework-version

Information om registernycklar

.NET Framework 3.5.1

Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.

.NET Framework 4

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4 klient Profile\KB2978125
"ThisVersionInstalled" = "Y"

.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [.NET target version] \KB [nnnnnnn]
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 8 och Windows 8.1 (alla utgåvor)Ingår i framtida service Pack-versioner
Uppdatering för det här problemet kommer att ingå i framtida service pack eller Samlad uppdatering.

Filnamn för säkerhetsuppdateringen

.NET Framework-version

Filnamn

.NET Framework 3.5 i Windows 8 för 32-bitars system

Windows8-RT-KB2978121-x86.msu

.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 på Windows 8 för 32-bitars system

Windows8-RT-KB2978127-x86.msu

.NET Framework 3.5 i Windows 8 för datorer med x64

Windows8-RT-KB2978121-x64.msu

.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 på Windows 8 för datorer med x64

Windows8-RT-KB2978127-x64.msu

.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för 32-bitars system

Windows8.1-KB2978122-x86.msu

.NET Framework-4.5.1/4.5.2 i Windows 8.1 för 32-bitars system

Windows8.1-KB2978126-x86.msu

.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för x64-baserade system

Windows8.1-KB2978122-x64.msu

.NET Framework-4.5.1/4.5.2 i Windows 8.1 för x64-baserade system

Windows8.1-KB2978126-x64.msu


Installationsväxlar
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699

Krav på omstart
Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om de nödvändiga filerna används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning
Klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Update klickar du på Visa uppdateringshistorik och välj från listan över uppdateringar.

Filinformation
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3005210

Verifiering av registret

.NET Framework-version

Information om registernycklar

.NET Framework 3.5

Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.

.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2

Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)Ingår i framtida service Pack-versioner
Uppdatering för det här problemet kommer att ingå i framtida service pack eller Samlad uppdatering.

Filnamn för säkerhetsuppdateringen

.NET Framework-version

Filnamn

.NET Framework 3.5 på Windows Server 2012

Windows8-RT-KB2978121-x64.msu

.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 på Windows Server 2012

Windows8-RT-KB2978127-x64.msu

.NET Framework 3.5 på Windows Server 2012 R2

Windows8.1-KB2978122-x64.msu

.NET Framework-4.5.1/4.5.2 i Windows Server 2012 R2

Windows8.1-KB2978126-x64.msu


Installationsväxlar
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699

Krav på omstart
Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om de nödvändiga filerna används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning
Klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Update klickar du på Visa uppdateringshistorik och välj från listan över uppdateringar.

Filinformation
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3005210

Verifiering av registret
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.

Windows RT och Windows RT 8.1 (alla utgåvor)Distribution

.NET Framework-version

Uppdatera tillgänglighet

.NET Framework 4.5/4.5.1/4.5.2 på Windows RT

2978127 uppdatering är tillgänglig via Windows Update.

.NET Framework 4.5.1/4.5.2 på Windows RT 8.1

2978126 uppdatering är tillgänglig via Windows Update.


Restart requirement
Du måste starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.

Information om borttagning
Klicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klickar du på Windows Updateoch sedan under Se även, installerade uppdateringar väljer du i listan över uppdateringar.

Filinformation
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3005210

Paketnamn

Paketet hash-SHA1

Paketet Hash SHA2

MSIPatchRegFix-IA64.exe

CB861EAF1F4CDFFAD5F83604C7250CD9EDD96433

61867793FC7556B79E5833CC18F493A5611EDE94E0D944575E89BAA76B223A0D

MSIPatchRegFix-X86.exe

94A84B80B8B45A1AC53A0E5D085513DA0F099655

C83C5EE1D4FBFF5260A7D984471EAF4C6004431C21B4F661018BDB92CC124290

NDP20SP2-KB2978124-IA64.exe

46DB9A18CE9F865104ACF4DFC57C15A48C6F74D8

637FFB006A5578B21AB1D67F54CBF489610C0F46C4CD727EAE6EAFE2B7A483E6

NDP20SP2-KB2978124-x86.exe

C05113EFA6B0F612C72D7EAE532778B3A880D584

1C02E64F53FDAF00CF8AAC3F2E6E8828CF7AAC92054C622B87C2E673501B536B

MSIPatchRegFix-IA64.exe

CB861EAF1F4CDFFAD5F83604C7250CD9EDD96433

61867793FC7556B79E5833CC18F493A5611EDE94E0D944575E89BAA76B223A0D

MSIPatchRegFix-X86.exe

94A84B80B8B45A1AC53A0E5D085513DA0F099655

C83C5EE1D4FBFF5260A7D984471EAF4C6004431C21B4F661018BDB92CC124290

NDP40-KB2978125-IA64.exe

57F48DDBD660533F6967081302A2637909564C9E

26103AF66605AFA80EEC65413169902A72E00834AA3A74EA7CE65671C23C2EF7

NDP40-KB2978125-x86.exe

5466D5C780F62E9F2B0B360FC4944988EBA11A2E

7CA3A230BD0F10726D49B44AC88571688CB52BEC88FC928CE43DEF553BEAEE76

NDP45-KB2978128-x86.exe

83563136390CF80C714DC0733906555ADB2BACE4

983AD7D1CBE87E815A5E1F152723A6078223492E5FC29C5580A6C4B35F8C0E3D

WindowsServer2003-KB2978114-x86-CHS.exe

7D6118E27B4CC6CC27CCBA304C20882C53B510E2

3B181D524B1ABF571838AE7352DC362EF01E5D310C01C42ADD2B9AF66C2844BA

WindowsServer2003-KB2978114-x86-CHT.exe

CD20D25BD1C115B93CC4B220B41CA06316ED1E55

0071DB997A59FC50A3195101DD274D5B65EE5E15D1E2273F9DFFDDF2A3523737

WindowsServer2003-KB2978114-x86-CSY.exe

A2DD6650C426E26173DB5BF7B4452BEC8E7F49DC

6FD31555AEFF3B9F5790F52EEEFF864FAAAF246212E70D103C99B91B7D1C771E

WindowsServer2003-KB2978114-x86-DEU.exe

79FC516C22370FB4FAE9D54131EDAD102350A4D7

8B51B99491591921169E912BB55E8DAF3067A74904D7A6A70343A411F663859A

WindowsServer2003-KB2978114-x86-ENU.exe

204E95C0DF1F2BE32ECF44738A29804DB655C976

1F3FBF255CE2E3AC5CD6C6035E43A53B97787E0E48E029A82A594AC58FAE88F5

WindowsServer2003-KB2978114-x86-ESN.exe

829DF5A6B94D6977B57A121B1E7F11857365B6BB

20C7A5EDBE85434F5FEE087A78139F47D33972F93278F313539082C79DDCDF06

WindowsServer2003-KB2978114-x86-FRA.exe

8BA044D9E126B7B48750FB6118405467A361ED1E

753B237E684556BE85373E0F4B3054CC62CF127909A700DD1B46666A4F239481

WindowsServer2003-KB2978114-x86-HUN.exe

A32D261832694379D8DDDB474C0A556AD60D06F3

F4E994ACD40532C55B778A8D3925E402288974734095AC0E2B87DF7B1C028075

WindowsServer2003-KB2978114-x86-ITA.exe

E2CCCD91F7FC4327E549A55031AA888EFB00AC9C

57E0891BD04E15040C7FC6C056CB183AAD4FFF28279B5D439DC4DEF41295754C

WindowsServer2003-KB2978114-x86-JPN.exe

2444BD0D9E6A9E16DE395DBB880456B0264C95AE

37CBAB2C42733646573DF95463636F43F138EFE517450A66EB987AAC775E1D25

WindowsServer2003-KB2978114-x86-KOR.exe

3724603211D58FB716CEB9407A98CC6DFAD35E39

A87A8DD3CB4A0EAF3874AD84B4D6FB5A13A574A54E3D1D1A45D2BEE128B53BDE

WindowsServer2003-KB2978114-x86-NLD.exe

E772CF2A838518176EE2FBC5CB06F27859B180CC

CD98BE00366E066E4B15FF630E6F467CF2D198B72920C7367DECED94AC49EF5C

WindowsServer2003-KB2978114-x86-PLK.exe

5EA3099EEFFA9AF4CC37696C8539913278BDDFDB

B2696DDF18C3FBAA5A843C3A16A9207CDF0844A6323AC583AB25E09D4D5A52D8

WindowsServer2003-KB2978114-x86-PTB.exe

B66879E843D6D2AC574159ADD51F3AF9BAA355B0

8C84F1961AD1646664D866F603FAC210F6F923E704F48809600E54DDECC80A85

WindowsServer2003-KB2978114-x86-PTG.exe

1688CA4C5FFFE6758395E58AAC06F66DFE4B9D58

B3415C12812BC52D385CD8E0CA693BD406529D8D11D8DC2D3D153C3D7E965644

WindowsServer2003-KB2978114-x86-RUS.exe

A277605CD6DE47C299596C0091BDDFBECFCF32E1

E4BD84D857BD46E8924647DBE4BC9E036B4C2A9193CF2D22A6AB25C07F9B065B

WindowsServer2003-KB2978114-x86-SVE.exe

3BE6D7B87FD2186DE6A012601DFD4AE5F1D6616F

3363F5A99FD5ADF0A8360313B624125EA56A611A3A11D363D0EEB5DB46D4A5FA

WindowsServer2003-KB2978114-x86-TRK.exe

AE86C33F14D74DCBFB1467AD852831789B85815D

47E54BC67FBE486D90FB5170C246249D64C691D350CBDF1BE30FCE83EA0C68FD

Windows6.1-KB2978120-x86.msu

744127D7EA4019309B863C6781CFF128AA9B963F

D14B83B6C2ED55967320B4EBB26CFE7A3F04881CA0822B9B717247A00656924F

Windows6.1-KB2978120-x86.msu

744127D7EA4019309B863C6781CFF128AA9B963F

D14B83B6C2ED55967320B4EBB26CFE7A3F04881CA0822B9B717247A00656924F

Windows6.1-KB2978120-ia64.msu

7B7DEC72205D6BCC7315B4DF330AC37A77F2B678

6DC86538A1A43346512EAD82405BF2EE960511B7CFE6B29ED04290A8F4FE0D32

Windows8-RT-KB2978121-x86.msu

E86D6B2ADC3CDB552915D1A4AA32A131844D46ED

A53A83E14978FC3E68D4C8A730B5301FD79D7D571C114190A275F32009D42758

Windows8-RT-KB2978127-x86.msu

56F7348CB458BC4E1B4A94CB6A9C4C4A26C14F2E

50F8146DDDF8C2366FB9EB9A80907B737DAEF04666603FF3FB6D4F51B5A22467

Windows8-RT-KB2978121-x86.msu

E86D6B2ADC3CDB552915D1A4AA32A131844D46ED

A53A83E14978FC3E68D4C8A730B5301FD79D7D571C114190A275F32009D42758

Windows8-RT-KB2978127-x86.msu

56F7348CB458BC4E1B4A94CB6A9C4C4A26C14F2E

50F8146DDDF8C2366FB9EB9A80907B737DAEF04666603FF3FB6D4F51B5A22467

Windows8.1-KB2978122-x86.msu

5F781E10F48717AD45E94B4B7E8578716ED56FF4

CBC8C181FDF67E30DAD2D5B9521EEE84B69843B1306F7D9EBCBBBA30D7BA6DC1

Windows8.1-KB2978126-x86.msu

7781FAC873BFAF65E7BDB7D4327E5C96D8143D83

819481652514D102264CE86FF88CA31AE4AE4237191D15A0E43168ECBF9D2BCB

Windows8.1-KB2978122-x86.msu

5F781E10F48717AD45E94B4B7E8578716ED56FF4

CBC8C181FDF67E30DAD2D5B9521EEE84B69843B1306F7D9EBCBBBA30D7BA6DC1

Windows8.1-KB2978126-x86.msu

7781FAC873BFAF65E7BDB7D4327E5C96D8143D83

819481652514D102264CE86FF88CA31AE4AE4237191D15A0E43168ECBF9D2BCB

Windows6.0-KB2978116-ia64.msu

C59B3624938D91081C00CF32A4528347BA4DE109

647CDE12E6EA9F4B837412F79F225D9A25E2C5986DA23B88485F34D0E3E4912B

Windows6.0-KB2978116-x86.msu

E1B7C4E820A3B66A520797DFEDC74ECE5F5E366F

E6CE61FE4D50C81028C592C84D0B11CD68B51A4DEBA3C5DF498A294519BF6068

Windows6.0-KB2978116-ia64.msu

C59B3624938D91081C00CF32A4528347BA4DE109

647CDE12E6EA9F4B837412F79F225D9A25E2C5986DA23B88485F34D0E3E4912B

Windows6.0-KB2978116-x86.msu

E1B7C4E820A3B66A520797DFEDC74ECE5F5E366F

E6CE61FE4D50C81028C592C84D0B11CD68B51A4DEBA3C5DF498A294519BF6068

Windows6.0-KB2978116-x86.msu

E1B7C4E820A3B66A520797DFEDC74ECE5F5E366F

E6CE61FE4D50C81028C592C84D0B11CD68B51A4DEBA3C5DF498A294519BF6068

WindowsServer2003-KB2978114-x86-CHS.exe

7D6118E27B4CC6CC27CCBA304C20882C53B510E2

3B181D524B1ABF571838AE7352DC362EF01E5D310C01C42ADD2B9AF66C2844BA

WindowsServer2003-KB2978114-x86-CHT.exe

CD20D25BD1C115B93CC4B220B41CA06316ED1E55

0071DB997A59FC50A3195101DD274D5B65EE5E15D1E2273F9DFFDDF2A3523737

WindowsServer2003-KB2978114-x86-CSY.exe

A2DD6650C426E26173DB5BF7B4452BEC8E7F49DC

6FD31555AEFF3B9F5790F52EEEFF864FAAAF246212E70D103C99B91B7D1C771E

WindowsServer2003-KB2978114-x86-DEU.exe

79FC516C22370FB4FAE9D54131EDAD102350A4D7

8B51B99491591921169E912BB55E8DAF3067A74904D7A6A70343A411F663859A

WindowsServer2003-KB2978114-x86-ENU.exe

204E95C0DF1F2BE32ECF44738A29804DB655C976

1F3FBF255CE2E3AC5CD6C6035E43A53B97787E0E48E029A82A594AC58FAE88F5

WindowsServer2003-KB2978114-x86-ESN.exe

829DF5A6B94D6977B57A121B1E7F11857365B6BB

20C7A5EDBE85434F5FEE087A78139F47D33972F93278F313539082C79DDCDF06

WindowsServer2003-KB2978114-x86-FRA.exe

8BA044D9E126B7B48750FB6118405467A361ED1E

753B237E684556BE85373E0F4B3054CC62CF127909A700DD1B46666A4F239481

WindowsServer2003-KB2978114-x86-HUN.exe

A32D261832694379D8DDDB474C0A556AD60D06F3

F4E994ACD40532C55B778A8D3925E402288974734095AC0E2B87DF7B1C028075

WindowsServer2003-KB2978114-x86-ITA.exe

E2CCCD91F7FC4327E549A55031AA888EFB00AC9C

57E0891BD04E15040C7FC6C056CB183AAD4FFF28279B5D439DC4DEF41295754C

WindowsServer2003-KB2978114-x86-JPN.exe

2444BD0D9E6A9E16DE395DBB880456B0264C95AE

37CBAB2C42733646573DF95463636F43F138EFE517450A66EB987AAC775E1D25

WindowsServer2003-KB2978114-x86-KOR.exe

3724603211D58FB716CEB9407A98CC6DFAD35E39

A87A8DD3CB4A0EAF3874AD84B4D6FB5A13A574A54E3D1D1A45D2BEE128B53BDE

WindowsServer2003-KB2978114-x86-NLD.exe

E772CF2A838518176EE2FBC5CB06F27859B180CC

CD98BE00366E066E4B15FF630E6F467CF2D198B72920C7367DECED94AC49EF5C

WindowsServer2003-KB2978114-x86-PLK.exe

5EA3099EEFFA9AF4CC37696C8539913278BDDFDB

B2696DDF18C3FBAA5A843C3A16A9207CDF0844A6323AC583AB25E09D4D5A52D8

WindowsServer2003-KB2978114-x86-PTB.exe

B66879E843D6D2AC574159ADD51F3AF9BAA355B0

8C84F1961AD1646664D866F603FAC210F6F923E704F48809600E54DDECC80A85

WindowsServer2003-KB2978114-x86-PTG.exe

1688CA4C5FFFE6758395E58AAC06F66DFE4B9D58

B3415C12812BC52D385CD8E0CA693BD406529D8D11D8DC2D3D153C3D7E965644

WindowsServer2003-KB2978114-x86-RUS.exe

A277605CD6DE47C299596C0091BDDFBECFCF32E1

E4BD84D857BD46E8924647DBE4BC9E036B4C2A9193CF2D22A6AB25C07F9B065B

WindowsServer2003-KB2978114-x86-SVE.exe

3BE6D7B87FD2186DE6A012601DFD4AE5F1D6616F

3363F5A99FD5ADF0A8360313B624125EA56A611A3A11D363D0EEB5DB46D4A5FA

WindowsServer2003-KB2978114-x86-TRK.exe

AE86C33F14D74DCBFB1467AD852831789B85815D

47E54BC67FBE486D90FB5170C246249D64C691D350CBDF1BE30FCE83EA0C68FDGäller förDen här artikeln gäller följande:

 • Microsoft.NET Framework 4.5.2 när det används med:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1

  • Windows 7 servicepack 1

  • Windows Server 2008 Service Pack 2

  • Windows Vista Service Pack 2

 • Microsoft.NET Framework 4.5.1 när det används med:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1

  • Windows 7 servicepack 1

  • Windows Server 2008 Service Pack 2

  • Windows Vista Service Pack 2

 • Microsoft.NET Framework 4.5 när det används med:

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1

  • Windows 7 servicepack 1

  • Windows Server 2008 Service Pack 2

  • Windows Vista Service Pack 2

 • Microsoft.NET Framework 4 när det används med:

  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1

  • Windows 7 servicepack 1

  • Windows Server 2008 Service Pack 2

  • Windows Vista Service Pack 2

  • Windows Server 2003 Service Pack 2

 • Microsoft.NET Framework 3.5.1 när det används med:

  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1

  • Windows 7 servicepack 1

 • Microsoft.NET Framework 3.5 när det används med:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

 • Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 när det används med:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2

  • Windows Vista Service Pack 2

  • Windows Server 2003 Service Pack 2

 • Microsoft.NET Framework 1.1 servicepack 1 när det används med:

  • Windows Server 2003 Service Pack 2

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×