Introduktion

Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft SQL Server som möjliggör fjärrkörning av kod om en autentiserad angripare kör ett skadligt fråga som utformats för att köra en virtuell funktion från fel adress. Detta leder till ett funktionsanrop till oinitierade minne.

Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen

Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem. Om så är fallet visas ett känt problem under varje artikel-länk.

 • 3045303 MS15-058: beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2008 Service Pack 3 QFE: 14 juli 2015

  Följande är kända problem i säkerhetsuppdatering uppdatera 3045303. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045303.

  • Du kan installera den här säkerhetsuppdateringen med SQL Server 2008 på en SQL Server 2005-dator där SQL Server 2008 inte är installerat.

 • 3045305 MS15-058: beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2008 Service Pack 3 GDR: 14 juli 2015

  Följande är kända problem i säkerhetsuppdatering uppdatera 3045305. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045305.

  • Du kan installera den här säkerhetsuppdateringen med SQL Server 2008 på en SQL Server 2005-dator där SQL Server 2008 inte är installerat.

 • 3045308 MS15-058: beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2008 Service Pack 4 QFE: 14 juli 2015

  Följande är kända problem i security update 3045308. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045308.

  • Du kan installera den här säkerhetsuppdateringen med SQL Server 2008 på en SQL Server 2005-dator där SQL Server 2008 inte är installerat.

 • 3045311 MS15-058: beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2008 Service Pack 4 GDR: 14 juli 2015

  Följande är kända problem i säkerhetsuppdatering uppdatera 3045311. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045311.

  • Du kan installera den här säkerhetsuppdateringen med SQL Server 2008 på en SQL Server 2005-dator där SQL Server 2008 inte är installerat.

 • 3045312 MS15-058: beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 QFE: 14 juli 2015

  Följande är kända problem i säkerhetsuppdatering uppdatera 3045312. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045312.

  • När du använder den /? växel eller växeln/Hjälp med detta säkerhetsuppdateringspaket visas ett felmeddelande.

  • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen har transaktioner för Lägg till eller ta bort Program för den här säkerhetsuppdateringen inte "Säkerhetsuppdatering" i titeln av säkerhetsuppdateringen.

  • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen visar installationsguiden säkerhetsuppdateringen som ett "Uppdatera Program" i stället för "Säkerhetsuppdatering".

 • 3045313 MS15-058: beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2008 R2 Service Pack 2 GDR: 14 juli 2015

  Följande är kända problem i säkerhetsuppdatering uppdatera 3045313. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045313.

  • När du använder den /? växel eller växeln/Hjälp med detta säkerhetsuppdateringspaket visas ett felmeddelande.

  • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen har transaktioner för Lägg till eller ta bort Program för den här säkerhetsuppdateringen inte "Säkerhetsuppdatering" i titeln av säkerhetsuppdateringen.

  • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen visar installationsguiden säkerhetsuppdateringen som ett "Uppdatera Program" i stället för "Säkerhetsuppdatering".

 • 3045314 MS15-058: beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 QFE: 14 juli 2015

  Följande är kända problem i säkerhetsuppdatering uppdatera 3045314. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045314.

  • När du använder den /? växel eller växeln/Hjälp med detta säkerhetsuppdateringspaket visas ett felmeddelande.

  • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen har transaktioner för Lägg till eller ta bort Program för den här säkerhetsuppdateringen inte "Säkerhetsuppdatering" i titeln av säkerhetsuppdateringen.

  • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen visar installationsguiden säkerhetsuppdateringen som ett "Uppdatera Program" i stället för "Säkerhetsuppdatering".

 • 3045316 MS15-058: beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 GDR: 14 juli 2015

  Följande är kända problem i säkerhetsuppdatering uppdatera 3045316. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045316.

  • När du använder den /? växel eller växeln/Hjälp med detta säkerhetsuppdateringspaket visas ett felmeddelande.

  • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen har transaktioner för Lägg till eller ta bort Program för den här säkerhetsuppdateringen inte "Säkerhetsuppdatering" i titeln av säkerhetsuppdateringen.

  • När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen visar installationsguiden säkerhetsuppdateringen som ett "Uppdatera Program" i stället för "Säkerhetsuppdatering".

 • 3045317 MS15-058: beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2012 SP1 QFE: 14 juli 2015

  Följande är kända problem i security update 3045317. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045317.

  • En instans av SQL Server 2012 Service Pack 1 som du har installerat komponenten MDS men inte har installerat komponenten SQL Engine kan inte identifiera den här säkerhetsuppdateringen från Microsoft Update. • 3045318 MS15-058: beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2012 SP1 GDR: 14 juli 2015

  Följande är kända problem i security update 3045318. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045318.

  • En instans av SQL Server 2012 Service Pack 1 som du har installerat komponenten MDS men inte har installerat komponenten SQL Engine kan inte identifiera den här säkerhetsuppdateringen från Microsoft Update. • 3045319 MS15-058: beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2012 Service Pack 2 QFE: 14 juli 2015

 • 3045321 MS15-058: beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2012 Service Pack 2 GDR: 14 juli 2015

 • 3045323 MS15-058: beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2014 QFE: 14 juli 2015

  Följande är kända problem i security update 3045323. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045323.

  • Installationen av en kumulativ uppdatering som har en tidigare version än GDR-grenversion av den här säkerhetsuppdateringen kan lyckas och delvis över säkerhetsuppdatering för GDR-grenen.


 • 3045324 MS15-058: beskrivning av säkerhetsuppdateringen för SQL Server 2014 GDR: 14 juli 2015

  Följande är kända problem i security update 3045324. Mer information om kända problem finns i säkerhetsuppdatering 3045324.

  • Installationen av en kumulativ uppdatering som har en tidigare version än GDR-grenversion av den här säkerhetsuppdateringen kan lyckas och delvis över säkerhetsuppdatering för GDR-grenen.

Den här säkerhetsuppdateringen åtgärdas även följande icke-relaterade problem:

 • 2969896 KORRIGERA: Data skadas i ett grupperat index när du kör återskapa online index i SQL Server 2012 eller SQL Server-2014

 • 3027857 KORRIGERA: 832 fel uppstår när du installerar uppdatering MS14-044 för SQL Server 2008 R2 eller SQL Server 2008

 • 3027860 fel, 17066 eller 17310 när SQL Server startas

 • 3054530 KORRIGERA: skadas på sidorna av sekundära replik när du ändrar den sekundära repliken till oläsbara

 • 3067257 KORRIGERA: partiellt resultat i en fråga av en klustrad columnstore index i SQL Server-2014

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

SQLServer 2008

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Filnamn för säkerhetsuppdateringen

För GDR-uppdateringen av SQL Server 2008 för 32-bitars system Service Pack 3:
SQLServer2008-KB3045305-x86.exe

För GDR-uppdateringen för SQL Server 2008 till x64-baserade datorer Service Pack 3:
SQLServer2008-KB3045305-x64.exe

För GDR-uppdateringen av SQL Server 2008 för Itanium-baserade system Service Pack 3:
SQLServer2008-KB3045305-IA64.exe

QFE-uppdatering av SQL Server 2008 för 32-bitars system Service Pack 3:
SQLServer2008-KB3045303-x86.exe

QFE-uppdatering av SQL Server 2008 x64-baserade datorer Service Pack 3:
SQLServer2008-KB3045303-x64.exe

QFE-uppdatering av SQL Server 2008 för Itanium-baserade system Service Pack 3:
SQLServer2008-KB3045303-IA64.exe

För GDR-uppdateringen av SQL Server 2008 för 32-bitars system Service Pack 4:
SQLServer2008-KB3045311-x86.exe

För GDR-uppdateringen för SQL Server 2008 till x64-baserade system Service Pack 4:
SQLServer2008-KB3045311-x64.exe

QFE-uppdatering av SQL Server 2008 för 32-bitars system Service Pack 4:
SQLServer2008-KB3045308-x86.exe

QFE-uppdatering av SQL Server 2008 för x64-baserade system Service Pack 4:
SQLServer2008-KB3045308-x64.exe

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base artikel 934307

Uppdatera loggfilen

%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\LOG\ < tidsstämpel > \MSSQLServer\Summary_ < datornamn > _ < tidsstämpel > .txt

Speciella instruktioner

Uppdateringen erbjuds även för instanser av SQL Server 2008 som är grupperade.

Om SQL Server 2008-kluster har en passiv nod att minska driftstopp, rekommenderar vi att du skanna och uppdateringen till noden inaktiva först, och sedan söka igenom och tillämpas på den aktiva noden. När alla komponenter har uppdaterats på alla noder kan erbjudas uppdateringen inte längre.

Krav på omstart

Det krävs en omstart för instansen av SQL Server om filer används.
Om en omstart krävs, frågar installationsprogrammet eller returneras avslutningskoden 3010.

Information om borttagning

För alla utgåvor av SQL Server 2008 som stöds: Använd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

Filinformation

För GDR-uppdateringar för SQL Server 2008 Service Pack 3:
Se Microsoft Knowledge Base artikel 3045305

QFE-uppdateringar för SQL Server 2008 Service Pack 3:
Se Microsoft Knowledge Base artikel 3045303

För GDR-uppdateringar för SQL Server 2008 Service Pack 4:
Se Microsoft Knowledge Base artikel 3045311

QFE-uppdateringar för SQL Server 2008 Service Pack 4:
Se Microsoft Knowledge Base artikel 3045308

SQL Server 2008 R2

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Filnamn för säkerhetsuppdateringen

För GDR-uppdateringen av SQL Server 2008 R2 för 32-bitars datorer Service Pack 2:
SQLServer2008R2-KB3045313-x86.exe

För GDR-uppdateringen för SQL Server 2008 R2 till x64-baserade datorer Service Pack 2:
SQLServer2008R2-KB3045313-x64.exe

För GDR-uppdateringen av SQL Server 2008 R2 för Itanium-baserade datorer Service Pack 2:
SQLServer2008R2-KB3045313-IA64.exe

QFE-uppdatering av SQL Server 2008 R2 för 32-bitars datorer Service Pack 2:
SQLServer2008R2-KB3045312-x86.exe

QFE-uppdatering av SQL Server 2008 R2 för x64-baserade datorer Service Pack 2:
SQLServer2008R2-KB3045312-x64.exe

QFE-uppdatering av SQL Server 2008 R2 för Itanium-baserade datorer Service Pack 2:
SQLServer2008R2-KB3045312-IA64.exe

För GDR-uppdateringen av SQL Server 2008 R2 för 32-bitars system Service Pack 3:
SQLServer2008R2-KB3045316-x86.exe

För GDR-uppdateringen av SQL Server 2008 R2 för x64-baserade datorer Service Pack 3:
SQLServer2008R2-KB3045316-x64.exe

QFE-uppdatering av SQL Server 2008 R2 för 32-bitars system Service Pack 3:
SQLServer2008R2-KB3045314-x86.exe

QFE-uppdatering av SQL Server 2008 R2 för x64-baserade datorer Service Pack 3:
SQLServer2008R2-KB3045314-x64.exe

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base artikel 934307

Uppdatera loggfilen

%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\LOG\ < tidsstämpel > \MSSQLServer\Summary_ < datornamn > _ < tidsstämpel > .txt

Speciella instruktioner

Uppdateringen erbjuds även för instanser av SQL Server 2008 R2 som är grupperade.

Om SQL Server 2008 R2-kluster har en passiv nod att minska driftstopp, rekommenderar vi att du skanna och uppdateringen till noden inaktiva först, och sedan söka igenom och tillämpas på den aktiva noden. När alla komponenter har uppdaterats på alla noder kan erbjudas uppdateringen inte längre.

Krav på omstart

Det krävs en omstart för instansen av SQL Server.
Om en omstart krävs, frågar installationsprogrammet eller returneras avslutningskoden 3010.

Information om borttagning

För alla utgåvor av SQL Server 2008 R2 som stöds:
Använd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

Filinformation

För GDR-uppdateringar för SQL Server 2008 R2 Service Pack 2:
Se Microsoft Knowledge Base artikel 3045313

QFE-uppdateringar för SQL Server 2008 R2 Service Pack 2:
Se Microsoft Knowledge Base artikel 3045312

För GDR-uppdateringar för SQL Server 2008 R2 Service Pack 3:
Se Microsoft Knowledge Base artikel 3045316

QFE-uppdateringar för SQL Server 2008 R2 Service Pack 3:
Se Microsoft Knowledge Base artikel 3045316

SQLServer 2012

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Filnamn för säkerhetsuppdateringen

För GDR-uppdateringen för SQL Server 2012 för 32-bitars datorer Service Pack 1:
SQLServer2012-KB3045318-x86.exe

För GDR-uppdateringen för SQL Server 2012 till x64-baserade datorer Service Pack 1:
SQLServer2012-KB3045318-x64.exe

QFE-uppdatering för SQL Server 2012 för 32-bitars datorer Service Pack 1:
SQLServer2012-KB3045317-x86.exe

QFE-uppdatering för SQL Server 2012 för x64-baserade datorer Service Pack 1:
SQLServer2012-KB3045317-x64.exe

För GDR-uppdateringen för SQL Server 2012 för 32-bitars datorer Service Pack 2:
SQLServer2012-KB3045321-x86.exe

För GDR-uppdateringen för SQL Server 2012 till x64-baserade datorer Service Pack 2:
SQLServer2012-KB3045321-x64.exe

QFE-uppdatering för SQL Server 2012 för 32-bitars datorer Service Pack 2:
SQLServer2012-KB3045319-x86.exe

QFE-uppdatering för SQL Server 2012 för x64-baserade datorer Service Pack 2:
SQLServer2012-KB3045319-x64.exe

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base artikel 934307

Uppdatera loggfilen

%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\110\Setup Bootstrap\LOG\ < tidsstämpel > \MSSQLServer\Summary_ < datornamn > _ < tidsstämpel > .txt

Speciella instruktioner

Uppdateringen erbjuds även för instanser av SQL Server 2012 som är grupperade.

Om SQL Server 2012 klustret har en passiv nod att minska driftstopp, rekommenderar vi att du skanna och uppdateringen till noden inaktiva först, och sedan söka igenom och tillämpas på den aktiva noden. När alla komponenter har uppdaterats på alla noder kan erbjudas uppdateringen inte längre.

Krav på omstart

Det krävs en omstart för instansen av SQL Server om filer används.
Om en omstart krävs, frågar installationsprogrammet eller returneras avslutningskoden 3010.

Information om borttagning

För alla utgåvor av SQL Server 2012 som stöds:

Uppdatera borttagningen avviker med scenariot på följande sätt:

Scenario 1: Om SQL Server har installerats utan SQL Server Master Data Services (MDS) på samma dator, kan du ta bort uppdateringen med Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. Du behöver inte ta bort SQL Server-motorn.

Scenario 2: Om SQL Server har installerats med MDS på samma dator, gör du följande:

 1. Ta bort uppdateringen för SQL Server-motorn med hjälp av Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. Du behöver inte ta bort SQL Server-motorn.

 2. Säkerhetskopiera databasen MDS.

 3. Ta bort komponenten MDS.

 4. Installera om komponenten MDS.

 5. Tillämpa alla nödvändiga SQL Server servicepack eller service uppdateringar före säkerhetsuppdatering versionen att MDS.


Scenario 3: Om MDS installeras på en dator som inte har installerat SQL Server motorn, så här:

 1. Säkerhetskopiera databasen MDS.

 2. Ta bort komponenten MDS.

 3. Installera om komponenten MDS.

 4. Tillämpa alla nödvändiga SQL Server servicepack eller service uppdateringar före säkerhetsuppdatering versionen att MDS.


Filinformation

För GDR-uppdateringar för SQL Server 2012 Service Pack 1:
Se Microsoft Knowledge Base artikel 3045318

QFE-uppdateringar för SQL Server 2012 Service Pack 1:
Se Microsoft Knowledge Base artikel 3045317

För GDR-uppdateringar för SQL Server 2012 Service Pack 2:
Se Microsoft Knowledge Base artikel 3045321

QFE-uppdateringar för SQL Server 2012 Service Pack 2:
Se Microsoft Knowledge Base artikel 3045321

SQLServer 2014

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Filnamn för säkerhetsuppdateringen

För GDR-uppdateringen av SQL Server 2014 för 32-bitars system
SQLServer2014-KB3045324-x86-ENU.exe

För GDR-uppdateringen av SQL Server 2014 för x64-baserade system:
SQLServer2014-KB3045324-x64-ENU.exe

QFE-uppdatering av SQL Server 2014 för 32-bitars system
SQLServer2014-KB3045323-x86-ENU.exe

QFE-uppdatering av SQL Server 2014 för x64-baserade system:
SQLServer2014-KB3045323-x64.exe

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base artikel 934307

Uppdatera loggfilen

%ProgramFiles%\Microsoft SQL Server\12\Setup Bootstrap\LOG\ < tidsstämpel > \MSSQLServer\Summary_ < datornamn > _ < tidsstämpel > .txt

Speciella instruktioner

Uppdateringen erbjuds även för instanser av SQL Server-2014 som är grupperade.

Om SQL Server 2014-kluster har en passiv nod att minska driftstopp, rekommenderar vi att du skanna och uppdateringen till noden inaktiva först, och sedan söka igenom och tillämpas på den aktiva noden. När alla komponenter har uppdaterats på alla noder kan erbjudas uppdateringen inte längre.

Krav på omstart

Det krävs en omstart för instansen av SQL Server om filer används.
Om en omstart krävs, frågar installationsprogrammet eller returneras avslutningskoden 3010.

Information om borttagning

För alla utgåvor av SQL Server 2014, så här:

 1. Säkerhetskopiera databasen MDS.

 2. Ta bort komponenten MDS.

 3. Installera om komponenten MDS.

 4. Tillämpa alla nödvändiga SQL Server servicepack eller service uppdateringar före säkerhetsuppdatering versionen att MDS.


Filinformation

För GDR-uppdateringar för SQL Server-2014:
Se Microsoft Knowledge Base artikel 3045324

QFE-uppdateringar för SQL Server-2014:
Se Microsoft Knowledge Base artikel 3045323


Hash-filinformation

Filnamn

SHA1-hash

SHA256 hash

SQLServer2008-KB3045303-IA64.exe

544AAF4E2C4C3448C65FD7C92F072233DF3E8217

100D51CCEB84366275531891A918AD41B64A02BB2BCC24FD4F633A963EDFEA95

SQLServer2008-KB3045303-x64.exe

B3C677B1410D8707A30514A037C1080BC0B6E70D

623E09598B28E931801E1542AF98769EBD5AC245DC33173499F7E6D7F7C89E9A

SQLServer2008-KB3045303-x86.exe

D2E7E82FD524F8135294BA9242776470519F739B

0579A2361284E51B483312440D00B0AC317D732894E42BFE172C6CADA57E4DB2

SQLServer2008-KB3045305-IA64.exe

AB09B42736FEA9638F901C1A802EAB78CE229BC0

3B0EEA3349B548A7816B34B06E11472AC60F75A887E10DE89BEFB3C9110009C2

SQLServer2008-KB3045305-x64.exe

B3EAF5A2FA2D77F5F9B54D306A3895DC4E3166D0

14D22FDBE3F860CEDBB4B26BE5DE5DF65E912FD82D5917906BF6FCC4898542CB

SQLServer2008-KB3045305-x86.exe

FB6A21F80ADBD0308EEF601B4E6B2F3CD0673EC7

86196906574554390E4CDC0D85B9F48858F26F10B3DD83A1D0D080214C9A6425

SQLServer2008-KB3045308-x64.exe

C3E95302146020A9AE5E460A5233C404FF284738

32E3CB421530E27ADDCA9D29908FC8671A739EEC62F5570A1A5284022C37571A

SQLServer2008-KB3045308-x86.exe

5B6D0C9E47B7FE6600916B3C863F6E18D161AD54

B09E5705333CEF4A5D58E727BA728F76D24C064DAFD72E72ACBB2449CB6C9BA8

SQLServer2008-KB3045311-x64.exe

37A197C60990D2E83E98D1090109A4AB3F2ABE4B

51E90F94E0274D46ECCF0EC603926783E19641FF10A47351F96319AC5DAA48F9

SQLServer2008-KB3045311-x86.exe

30561AEF89C6D174FEE7B77BED6B3B8539542558

B52D4692655C0C4A5D4391665F6BD14BEF78246CA2663F284B55DA1293598093

SQLServer2008R2-KB3045312-IA64.exe

848DC578D2AF702E6481242BB38D66BC69C75F45

5313000E8F5E86D684D60972325CDD41A7F5E897B3420FDAA93B415B1B45A4E0

SQLServer2008R2-KB3045312-x64.exe

D2F037C8627B18662FE53F583AF3B4FACFBF8A91

72F31C407AE9C152B6FEA96C2566053F1717A90FB75558C4005D6E3A1845CF7A

SQLServer2008R2-KB3045312-x86.exe

8EA13902258CD17DA157C5B62777ECB41BA1D3A4

2603C6D68AC1E154DCE25B39DF4B7DA55FB630610086585D1E96967E63AA8397

SQLServer2008R2-KB3045313-IA64.exe

98AE6B0DF61F359819975B64A42ACDB575D6823E

3BC905B436D29DB1567E342AF98591D7E0489AA6741DDDB9C478C4840EBF80A8

SQLServer2008R2-KB3045313-x64.exe

B618DDD387BA863EBF4C432AB0CB54C3A433BC12

938F7199F6DD4AC708C1A14F02AA1B1CEF1ECC9F56152EBB85169E9992DA4260

SQLServer2008R2-KB3045313-x86.exe

88CEFBD7FC3F0A0F5C8AE02051F7AAF200E04DF3

30C23C7E23E46F6FF145CA3D9F7509C5EFA3393B0F56BD70770A8A2C62006200

SQLServer2008R2-KB3045314-x64.exe

5C8070DCF7080228708809E27826AA3660064722

43FA0BF3D799AF860C201BE3FA1241E3115E6D29399B4FD1413934E90EC70C47

SQLServer2008R2-KB3045314-x86.exe

24395C1F2A0F517336393176115710DB181D160E

DAAC57D4EDB7AD7D57634DFC0BE3A8CD395B71DE269DB984EDB83AE6D9E4C1C5

SQLServer2008R2-KB3045316-x64.exe

3AA4D820553B1E5D96735541CBB55D97322C286E

F8A45DE74DE1EF4559AB7A6C24427306C592A7A0C21994A8B81A70B1E6211869

SQLServer2008R2-KB3045316-x86.exe

9A2F7F26EC9780EDD232A37B7A5BA557155D55AC

53ED493F14915F03162704B55D90831F1B236865AB2956D11F4B5E83A85CFE77

SQLServer2012-KB3045317-x64.exe

DC222C42CB297AF745206FEC69284DE68564034F

D01DE2DB4B4A9B296B52F3EC8A38BDEEC15536164C43CD76EB63A89BB36B8F18

SQLServer2012-KB3045317-x86.exe

EC5FC12A75627F26D21C0EAD8752AF37FF9162F4

4CA1EEF6C860CA5A009753CD6041B7670DC88B026463EA0AEC55BA378E00DD8B

SQLServer2012-KB3045318-x64.exe

3907D610C8617006511645EF893519FA561BF20D

A1B0FA9A1F99953D58D06EC110AE2DF6240DD434ECDFBECA0258BA47E984F5BE

SQLServer2012-KB3045318-x86.exe

46A963922F513CB1394D96D970536D9EF3B8BB81

0F07D2CE1112B5AD33DACE494DD8533A6C2F26660ABC26BA57E7B2083994F6C2

SQLServer2012-KB3045319-x64.exe

5E52E0CAB1C79474394FDC05412BF83B99FB0465

871624153BE73E211D66E7302802E3D2DFBC3CEF7CB69CED1DF4F7EE7C6E3E32

SQLServer2012-KB3045319-x86.exe

B41DD0EF2538C3ACC049BA703FA21FB5D74B7E3C

CC4687F108FC4F517CD72664F36A325BBA0C30E5DDAE4D4B5C94FF83832291DE

SQLServer2012-KB3045321-x64.exe

458032F7BDA3F45C0641C5417628034080297F4F

20B65E8A0997C294AEE2C5F473CEE84E90DD94D1D89A15EFCF70DA292BA7C468

SQLServer2012-KB3045321-x86.exe

DD99F1E0E54C944122DEB5AC24A1853D118C7D1F

7DBBF3BCC66C9458D64B6211FDF6F0ED71EA261E748D4AC1A5B20C7BF929DA5A

SQLServer2012-SetupData-KB3045317-x64.exe

FA22708FBD878C8381FEDB87E55D7F5CB0C4994F

9412997C4BC8A5DD47D97B366B5FF955AAE3330BB8AF1F9D4B1F11150A801538

SQLServer2012-SetupData-KB3045317-x86.exe

82F287862821AD76C3071004FA066E6FED09CE04

1C4045BD64BC63D7D4767FE30FC7C11550C483E9ACC8EE54739072E951920BD3

SQLServer2012-SetupData-KB3045318-x64.exe

23F5DE270D00DDBCFC41170049C10D6C56C46183

90C73BD6B0C5799F6C0C3AD8088D2952DB0AAE5E6F20BD8637D85B03F2570F60

SQLServer2012-SetupData-KB3045318-x86.exe

17583390BD873067274B970147859D46FDE0E59C

520F1BED26B1F86EFEEE0F89E87EC7DFEF4D58B1E2DC4F49E06F7D1B5F0F4E4D

SQLServer2012-SetupData-KB3045319-x64.exe

766261320A7890AEE700F91948117DF94A3C93BA

6176931FD3518460E4A83FAA0D191FBB75C9463B64C3152F0EF3D349024B4988

SQLServer2012-SetupData-KB3045319-x86.exe

22B4BB837B76966D13B7B991C6AE84AE8B731A53

C50E25ED3F08D290E26026099FC978BDCB0E2C84DB4D386195095C9B28E5D298

SQLServer2012-SetupData-KB3045321-x64.exe

4E2A29FCDD821AA7E936B474FEB130982784FB37

303D0402727C90D47236288E2D01AA0097D32F0ED8CAB190251140F8AA07FD9B

SQLServer2012-SetupData-KB3045321-x86.exe

DCB82ADEACF54CFE8811E31C082E8B73FDA2614C

D4B903708E9E4D87A6D07B165E0A8D3067EF1487E8AE0CA70383E3E1A7C00B04

SQLServer2012-SqlSupport-KB3045317-x64.exe

97C57F649CC35B498C39FC871BC979648D8C7380

AF039510361CBD013CE9C292B6193B5C078F0207FA24123ACA2C447872667A36

SQLServer2012-SqlSupport-KB3045317-x86.exe

E324591F41B144A891E349D157F2984BC0989D99

BDFD8F6E7D0376E73BC880E4305CA553DCE968E64C6A5FA1597026A08D042A36

SQLServer2012-SqlSupport-KB3045318-x64.exe

29491F4222CFDBB161E4AF2DBBA3F9BC9E0FDDA9

E19A3120BBF06E2F5BD5ED0948B51DB31035162D99DCA3F70A8D82ACE2497EC8

SQLServer2012-SqlSupport-KB3045318-x86.exe

F071FF15877597DFA6B7B327E574C9C77E63DCD7

B2AED914A65B88C491AFC2FB095DF05D89594981E1A7713AA825398ABD83D054

SQLServer2012-SqlSupport-KB3045319-x64.exe

E7F85501DAED0FEFB2BFE7D74A664743202A252A

C84D11FF27F6C5A480F095F74FC213D1E6E3867712FD8B41AAD24F929EAD88E9

SQLServer2012-SqlSupport-KB3045319-x86.exe

7B34EBDBF448E5A375D7D675823C4E406F55EB8F

530BCB8EEA4D8163FB2FF929F23E8085E17BE42AE535521C5D7711FA94810EDE

SQLServer2012-SqlSupport-KB3045321-x64.exe

C6423219609903C8D6233A094CB6B3B928F9DD7D

142962FE911421DA5B59BD5B77C9C03BD00643A75879C1E72C96F43ECBE2B9E4

SQLServer2012-SqlSupport-KB3045321-x86.exe

060392E40479913E480A879FBB711AAFEA6C928B

64286B199D492EB07372C9D50B4FFA1111EBB7EC71F701E8CE4F6AA388CB15EF

SQLServer2014-KB3045323-x64.exe

3C983534D2487A4023E908A2813E1A056F0904F2

B150ECA61E6CBAE9969DEDA825146C04393914386D2E940AA34448EC9A77F9C2

SQLServer2014-KB3045323-x86.exe

887737B05FBBD0D544C7B4AFACD29F693C234D7B

CEA23F33BE34313E28E3EED6E09A08BC07A31DFF41367DCC733847ED3458967F

SQLServer2014-KB3045324-x64-ENU.exe

2345A35AE51225898E112702A2012F113A47D5C9

7A66D85C4FF0BA83E6678BF1187BCDDFA275AE43A7488E3D9E9930618CCAC2D7

SQLServer2014-KB3045324-x86-ENU.exe

63339A6B390AFC9D05643525E4B3932BD3799B08

8B303FDB2EEB1B2C9E333AD3284B927F8B9A5A14605F9668DF50C15D13B19554

SQLServer2014-SetupData-KB3045323-x64.exe

11F40CD79C2550C1F9E4D60E6F02523E27F1E972

84C2E85A092A88A7B98F4F176FBBA6F59DA5095CE12A1824183AF21BDE4B976F

SQLServer2014-SetupData-KB3045323-x86.exe

F7CC76AA381F8834BDE5644BC254952906C3F5ED

BF6899E283AF37222A90AD23DA449E153E92E7DA2425C05BC5A45049F793C6B6

SQLServer2014-SetupData-KB3045324-x64-ENU.exe

674D1FCA609F9D38A535A33A423E3102C629EFAA

0528B60BBC974C985277DA9E347A4ACECD4BA230E5188E0EE0A1A28F6216AF04

SQLServer2014-SetupData-KB3045324-x86-ENU.exe

D3D2D9B035AB8FE7024BE7CE7A2C08DF1A994967

076D75B9FB4A70DAC80BBB575C0354E703D7B9DC6CDEBDA9C776F3307C84538E

SQLServer2014-SqlSupport-KB3045323-x64.exe

28868A34F1387F32B1EDD092F54C86C85E1CC23B

646E6EBA561DF5A76524A92F9DBDF170DDC8B4E9BB9FA39FD77740E0F4A5F378

SQLServer2014-SqlSupport-KB3045323-x86.exe

1BDF16A3C0539A88D29946CBDE839E67820F8684

C6B88D286E617FD98BCFC653E7FE476EFA965C7F2CF2842B1F36B65AD64A7176

SQLServer2014-SqlSupport-KB3045324-x64-ENU.exe

A8CEEE5D667DF9F6488BD980EE837DBB7C823763

A9AFEED5E26A90165FDCE859F677A7FB8A8A9655E212B180825DBA12A1A0AED2

SQLServer2014-SqlSupport-KB3045324-x86-ENU.exe

415A7445843CDDFE539E1B65A1FA7D8F1C74C11E

B85F26D9C4F4053206649ECA9AD5FA1D19D8ACF8461BFB0C33874F25E81BB5D1

SSDTBI_VS2012_x86_ENU.exe

927F64DC29C8288CB883843CD6F48F818895459A

041744217CF6929067BC1612DB9C641C2B2C9BB8466AE03499EA30F782592742

SSDTBI_x86_ENU.exe

D90A2006889721032B87E49AE43BBE9F6CAFF4A3

B1E2EF24B1F3E371996CA0F5A05CF1DD08CAD864637D13C1ED03B7FA9804889F

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: lösning för Virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×