Sammanfattning

Den här säkerhetsuppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Windows som kan möjliggöra rättighetsökning om en angripare infogar en skadlig USB-enhet till ett målsystem. En angripare kan sedan skriva en skadlig binär till disk och köra koden.

Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS15-085.

Mer Information

Viktigt

  • Alla framtida säkerhetsuppdateringar och andra uppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering 2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på din Windows RT 8.1-baserade dator, Windows 8.1 eller Windows Server 2012 R2 så att du får framtida uppdateringar.

  • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i lägga till språkpaket i Windows.

Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen


Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.

  • 3071756 MS15-085: beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows montera Manager: 11 augusti 2015

  • 3081436 Kumulativ säkerhetsuppdatering för Windows 10: 11 augusti 2015

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen att hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering
Hämta uppdateringar automatiskt.

Obs! För Windows RT och Windows RT 8.1 är uppdateringen endast tillgänglig via Windows Update.

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på nerladdningssidan för att installera uppdateringen.

Klicka på länken Hämta i Microsoft Security Bulletin MS15-085 som motsvarar din version av Windows som du kör.

Mer Information

Windows Vista (alla versioner)Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Filnamn för säkerhetsuppdateringen

För alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3071756-x86.msu


För alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3071756-x64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 934307

Krav på omstart

En omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.

Information om borttagning

WUSA.exe stöder inte borttagning av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA, klicka på Kontrollpanelen och sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3071756

Verifiering av registret

Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 (alla utgåvor)Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Filnamn för säkerhetsuppdateringen

För alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3071756-x86.msu


För alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008:
Windows6.0-KB3071756-x64.msu


För alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3071756-ia64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 934307

Krav på omstart

En omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.

Information om borttagning

WUSA.exe stöder inte borttagning av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA, klicka på Kontrollpanelen och sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3071756

Verifiering av registret

Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 7 (alla utgåvor)Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

För alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3071756-x86.msu


För alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3071756-x64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 934307

Krav på omstart

En omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.

Information om borttagning

Om du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Updateoch välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3071756

Verifiering av registret

Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)


Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

För alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2:
Windows6.1-KB3071756-x64.msu


För alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 som stöds:
Windows6.1-KB3071756-ia64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 934307

Krav på omstart

En omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.

Information om borttagning

Om du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Updateoch välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3071756

Verifiering av registret

Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 8 och Windows 8.1 (alla utgåvor)Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

För alla 32-bitars utgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB3071756-x86.msu


För alla x64-baserade utgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB3071756-x64.msu


För alla 32-bitars utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3071756-x86.msu


För alla x64-baserade utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3071756-x64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 934307

Krav på omstart

En omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.

Information om borttagning

Om du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA växeln /Uninstall installationen eller klicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klickar du på Windows Updateoch sedan under Se även installerade uppdateringar väljer du i listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3071756

Verifiering av registret

Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)


Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

För alla utgåvor av Windows Server 2012 som stöds:
Windows8-RT-KB3071756-x64.msu


För alla utgåvor av Windows Server 2012 R2 som stöds:
Windows8.1-KB3071756-x64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 934307

Krav på omstart

En omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.

Information om borttagning

Om du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA växeln /Uninstall installationen eller klicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klickar du på Windows Updateoch sedan under Se även installerade uppdateringar väljer du i listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3071756

Verifiering av registret

Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows RT och Windows RT 8.1 (alla utgåvor)Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Distribution

Dessa uppdateringar är endast tillgängliga via Windows Update .

Krav på omstart

En omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.

Information om borttagning

Klicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klickar du på Windows Updateoch sedan under Se även installerade uppdateringar väljer du i listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3071756

Windows 10 (alla utgåvor)Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

För alla 32-bitars utgåvor av Windows 10 som stöds:
KB3081436-Win10-RTM-X86-TSL.msu


För alla x64-baserade utgåvor av Windows 10:
KB3081436-Win10-RTM-X64-TSL.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 934307

Krav på omstart

En omstart krävs efter den här säkerhetsuppdateringen.

Information om borttagning

Om du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA växeln /Uninstall installationen eller klicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klickar du på Windows Updateoch sedan under Se även installerade uppdateringar väljer du i listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3081436

Verifiering av registret

Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.


Filnamn

SHA1-hash

SHA256 hash

Windows6.0-KB3071756-ia64.msu

DEE4966E4005C4D33E4ACA66E9EAAA9530E18A40

A05BC84BD66A743EAC449485E5F99F5329A789C6AF346BE05D0E005DBD4B5010

Windows6.0-KB3071756-x64.msu

24AEEDD561CC2D72ED16D8B871435BC071C723D1

C52D5D1D989D14E7EDB3DA1CE7798D7382F087595CD2437A45E98E9D559A3AC7

Windows6.0-KB3071756-x86.msu

AC57540C110B73530C7E513F8973A2331B474323

F6276927E91F937E318FDF7303DB2B347C518CDE5D45A37B97F40A393AFD95E3

Windows6.0-KB9898989-ia64.msu

5AF643CD70AD37555CA2EE09EAB0122072A937FA

9F6B902CC9A30D5D9ABF236B479096F802FB40E553FB48B0C4B6EB8522549E73

Windows6.0-KB9898989-x64.msu

E9F066124E3408ED6B0CA9FA0830C8B33106D954

E06AD388617083F80C4A464E6EB7758F333850F00677595FC3C61F436A168D45

Windows6.0-KB9898989-x86.msu

1C1DDBCF346B61A3E338A2D6464947E32F7643B0

9F43B1B5820B8614446303869311635E94991CE1303CD90075587DD8A858A5F8

Windows6.1-KB3071756-ia64.msu

E13BECBD389B9F0DBB2BDBDDA9213A2830E48F6B

401D82AEB7767973AFEDD8128A32026D817E77BE1C80288E907C6F2CDBC86C8C

Windows6.1-KB3071756-x64.msu

B1AAB0EF3752C52636409B50EB7853F645859E78

3685E70B4716A3AF0A3DBF18B54F64F216295788C34F3FEA142982FAE09CDC00

Windows6.1-KB3071756-x86.msu

31BF25FD49F04F2397666A6FF45D5F676202EFC9

B61E184B29591B2DF11154112EFD430E2EE5496F2DA27F661882E9FBA988B5E3

Windows8.1-KB3071756-arm.msu

40DA197E2E4798D1C48DB4961066A9262447AE1A

462A3AAD9A6140464F5BD44DBC2695FF2CA72F8E4889CEA46FD977F570DFBE36

Windows8.1-KB3071756-x64.msu

481757325634850FEC6798A4A7DCF67139E72AAC

2A09F3CC4E9C6CF011882B05ABB05AE69203D10460D86933F17242C0F9F5D7ED

Windows8.1-KB3071756-x86.msu

C81D576B23663AF556E42292550FCFC2CB7F622B

848C8BAECE935713828D76F0DD0A5ADBCFFC62B48813E705F8814BF30232D118

Windows8-RT-KB3071756-arm.msu

E1AB13F514DF1497F389CCFE825177928A689503

6AF278B36A16BFF537E8BA2B95B0DAA495F9AF71EE6F93E91D345E7E804A28B2

Windows8-RT-KB3071756-x64.msu

261FEE52A8FB9966C6066DE1C4FA9BD01B0E56D3

D63EBD1F93EE8F81815FC7D1E9FCB37B8AEB9CA2EDD4CA90175FA317FDACA735

Windows8-RT-KB3071756-x86.msu

EE678704D85D6D27A03C1D75B61EDEED578DE432

6DD9E69660AA650CA135C5B399FC9A169DBEF8CF0C0B9A41A79DED63DF801E15


Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: lösning för Virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×