Visa produkter som artikeln gäller.

Sammanfattning

Den här säkerhetsuppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft.NET Framework. Säkerhetsproblem i.NET Framework möjliggör behörighetshöjning om en användare kör ett skadligt program i.NET Framework. Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS15-101.

Mer Information

Viktigt

 • Alla framtida säkerhetsuppdateringar och andra uppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering 2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på Windows RT 8.1, 8.1 för Windows-baserade eller Windows Server 2012 R2-baserad dator så att du får framtida uppdateringar.

 • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i lägga till språkpaket i Windows.

Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen

Följande artiklar innehåller mer information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.

Artikelnummer

Artikelrubrik

3074232

MS15 101: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6 RC på Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2: 8 September 2015

3074553

MS15 101: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6 RC på Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2: 8 September 2015

3074231

MS15 101: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6 RC för Windows 8 och Windows Server 2012: 8 September 2015

3074552

MS15 101: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6 RC för Windows 8 och Windows Server 2012: 8 September 2015

3074233

MS15 101: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6 RC på Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 September 2015

3074554

MS15 101: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6 RC på Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 September 2015

3074548

MS15 101: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 8 September 2015

3074228

MS15 101: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 8 September 2015

3074549

MS15 101: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework-4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8, RT för Windows och Windows Server 2012: 8 September 2015

3074230

MS15 101: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework-4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 September 2015

3074550

MS15 101: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework-4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 September 2015

3074229

MS15 101: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework-4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8, RT för Windows och Windows Server 2012: 8 September 2015

3074547

MS15 101: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4 i Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 och Windows Server 2008 R2: den 8 September 2015

3074543

MS15 101: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5.1 på Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 8 September 2015

3074545

MS15 101: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 på 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 8 September 2015

3074544

MS15 101: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 i Windows 8 och Windows Server 2012: 8 September 2015

3074541

MS15 101: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 8 September 2015

Windows Vista (alla versioner)Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Filnamn för säkerhetsuppdateringen

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3074541-x86.msu

För Microsoft.NET Framework 4 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
NDP40-KB3074547-x86.exe

För Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 när installerat på alla stöds 32-bitars utgåvor av Windows Vista:
NDP45-KB3074550-x86.exe
NDP45-KB3074230-x86.exe

För Microsoft.NET Framework 4.6 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
NDP46-KB3074554-x86.exe
NDP46-KB3074233-x86.exe

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3074541-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4 installeras på stöds alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista:
NDP40-KB3074547-x64.exe

För Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 installeras på alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
NDP45-KB3074550-x64.exe
NDP45-KB3074230-x64.exe

För Microsoft.NET Framework 4.6 installeras på stöds alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista:
NDP46-KB3074554-x64.exe
NDP46-KB3074233-x64.exe

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699

Uppdatera loggfilen

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Ej tillämplig

För Microsoft.NET Framework 4
KB3074547_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4 klient profil-MSP0.txt
KB3074547_*_*.html

För Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2:
KB3074550_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3074550_*_*.html

KB3074230_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3074230_*_*.html

För Microsoft.NET Framework 4.6:
KB3074554_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6 MSP0.txt
KB3074554_*_*.html

KB3074233_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6 MSP0.txt
KB3074233_*_*.html

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Klicka på Fortsflik Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringar under Windows Update och välj sedan i listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074541
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074547
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074550
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074230
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074554
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074233

Verifiering av registret

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att påvisa förekomsten av den här uppdateringen.

För Microsoft.NET Framework 4 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4 klient Profile\KB3074547
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4 installeras på stöds alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4 klient Profile\KB3074547
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3074550
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3074230
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3 3074554
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB 3074233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 (alla utgåvor)Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Filnamn för säkerhetsuppdateringen

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
Windows6.0-KB3074541-x86.msu

För Microsoft.NET Framework 4 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP40-KB3074547-x86.exe

Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 installeras på alla stöds i 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2:
NDP45-KB3074550-x86.exe
NDP45-KB3074230-x86.exe

För Microsoft.NET Framework 4.6 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP46-KB3074554-x86.exe
NDP46-KB3074233-x86.exe

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
Windows6.0-KB3074541-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4 installeras på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP40-KB3074547-x64.exe

För Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP45-KB3074550-x64.exe
NDP45-KB3074230-x64.exe

För Microsoft.NET Framework 4.6 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP46-KB3074554-x64.exe
NDP46-KB3074233-x64.exe

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3074541-ia64.msu

För Microsoft.NET Framework 4 installeras på Windows Server 2008 för Itanium-baserade datorer Service Pack 2:
NDP40-KB3074547-IA64.exe

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699

Uppdatera loggfilen

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Ej tillämplig

För Microsoft.NET Framework 4
KB3074547_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4 klient profil-MSP0.txt
KB3074547_*_*.html

För Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2:
KB3074550_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3074550_*_*.html

KB3074230_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3074230_*_*.html

För Microsoft.NET Framework 4.6:
KB3074554_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6 MSP0.txt
KB3074554_*_*.html

KB3074233_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6 MSP0.txt
KB3074233_*_*.html

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Updateoch välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074541
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074547
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074550
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074230
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074554
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074233

Verifiering av registret

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.

För Microsoft.NET Framework 4 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4 klient Profile\KB3074547
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4 installeras på stöds alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4 klient Profile\KB3074547
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4 installeras på alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4 klient Profile\KB3074547
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3074550
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3074230
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3 3074554
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB 3074233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 7 (alla utgåvor)Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Ingår i framtida service Pack-versioner

Uppdatering för det här problemet kommer att ingå i framtida service pack eller Samlad uppdatering.

Security update filnamn

För Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
Windows6.1-KB3074543-x86.msu

För Microsoft.NET Framework 4 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
NDP40-KB3074547-x86.exe

Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 installeras på alla stöds i 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB3074550-x86.exe
NDP45-KB3074230-x86.exe

För Microsoft.NET Framework 4.6 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
NDP46-KB3074554-x86.exe
NDP46-KB3074233-x86.exe

För Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
Windows6.1-KB3074543-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4 installeras på alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds
NDP40-KB3074547-x64.exe

För Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 installeras på alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
NDP45-KB3074550-x64.exe
NDP45-KB3074230-x64.exe

För Microsoft.NET Framework 4.6 installeras på alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds
NDP46-KB3074554-x64.exe
NDP46-KB3074233-x64.exe

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699

Uppdatera loggfilen

För Microsoft.NET Framework 3.5.1
Ej tillämpligt.

För Microsoft.NET Framework 4
KB3074547_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4 klient profil-MSP0.txt
KB3074547_*_*.html

För Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2:
KB3074550_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3074550_*_*.html

För Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2:
KB3074230_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3074230_*_*.html

För Microsoft.NET Framework 4.6:
KB3074554_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6 MSP0.txt
KB3074554_*_*.html

KB3074233_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6 MSP0.txt
KB3074233_*_*.html

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och klicka sedan på Visa installerade uppdateringarunder Windows Updateoch välj sedan i listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074543
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074547
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074550
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074230
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074554
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074233

Verifiering av registret

För Microsoft.NET Framework 3.5.1
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.

För Microsoft.NET Framework 4 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 som stöds:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4 klient Profile\KB3074547
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4 installeras på stöds alla x64-baserade utgåvor av Windows 7:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4 klient Profile\KB3074547
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3074550
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3074230
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3074554
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3074233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Ingår i framtida Service Pack

Uppdatering för det här problemet kommer att ingå i framtida service pack eller Samlad uppdatering.

Security update filnamn

För Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 som stöds:
Windows6.1-KB3074543-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4 installeras på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 som stöds
NDP40-KB3074547-x64.exe

För Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 installeras på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 som stöds:
NDP45-KB3074550-x64.exe
NDP45-KB3074230-x64.exe

För Microsoft.NET Framework 4.6 installeras på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 som stöds
NDP46-KB3074554-x64.exe
NDP46-KB3074233-x64.exe

För Microsoft.NET Framework 3.5.1 på Windows Server 2008 R2 för Itanium-baserade datorer Service Pack 1:
Windows6.1-KB3074543-ia64.msu

För Microsoft.NET Framework 4 installeras på Windows Server 2008 R2 för Itanium-baserade datorer Service Pack 1:
NDP40-KB3074547-IA64.exe

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699

Uppdatera loggfilen

För Microsoft.NET Framework 3.5.1
Ej tillämplig

För Microsoft.NET Framework 4
KB 3074547_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4 klient profil-MSP0.txt
KB3074547_*_*.html

För Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2:
KB3074550_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3074550_*_*.html

För Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2:
KB3074230_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3074230_*_*.html

För Microsoft.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3074554
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3074233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Updateoch välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074543
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074547
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074550
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074230
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074554
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074233

Verifiering av registret

För Microsoft.NET Framework 3.5.1
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.

För Microsoft.NET Framework 4
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Updates\Microsoft.NET Framework 4 klient Profile\KB 3074547
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3074550
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3074230
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3074554
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3074233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 8 och Windows 8.1 (alla utgåvor)Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Ingår i framtida service Pack-versioner

Uppdatering för det här problemet kommer att ingå i framtida service pack eller Samlad uppdatering.

Security update filnamn

För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8 för 32-bitarssystem:
Windows8-RT-KB3074544-x86.msu

För Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 i Windows 8 för 32-bitarssystem:
Windows8-RT-KB3074229-x86.msu
Windows8-RT-KB3074549-x86.msu

För Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows 8 för 32-bitarssystem:
Windows8-RT-KB3074552-x86.msu
Windows8-RT-KB3074231-x86.msu

För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8 för x64-baserade system:
Windows8-RT-KB3074544-x64.msu

För Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8 för x64-baserade system:
Windows8-RT-KB3074229-x64.msu
Windows8-RT-KB3074549-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows 8 för x64-baserade system:
Windows8-RT-KB3074552-x64.msu
Windows8-RT-KB3074231-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3074545-x86.msu

För Microsoft.NET Framework version 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3074548-x86.msu
Windows8.1-KB3074228-x86.msu

För Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3074553-x86.msu
Windows8.1-KB3074232-x86.msu

För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB3074545-x64.msu

För Microsoft.NET Framework version 4.5.1 och 4.5.2 på Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB3074548-x64.msu
Windows8.1-KB3074228-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB3074553-x64.msu
Windows8.1-KB3074232-x64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Updateklickar du på Visa uppdateringshistorik och välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074544
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074229
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074549
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074552
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074231

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074545
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074548
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074228
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074553
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074232

Verifiering av registret

För Microsoft.NET Framework 3.5:
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.

För Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2:
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.

För Microsoft.NET Framework 4.6:
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.

Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Ingår i framtida service Pack-versioner

Uppdatering för det här problemet kommer att ingå i framtida service pack eller Samlad uppdatering.

Security update filnamn

För Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Server 2012:
NDP46-KB3074554-x64.exe

För Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3074229-x64.msu
Windows8-RT-KB3074549-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3074552-x64.msu
Windows8-RT-KB3074231-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3074545-x64.msu

För Microsoft.NET Framework version 4.5.1 och 4.5.2 i Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3074548-x64.msu
Windows8.1-KB3074228-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3074553-x64.msu
Windows8.1-KB3074232-x64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Updateklickar du på Visa uppdateringshistorik och välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074544
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074229
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074549
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074552
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074231

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074545
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074548
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074228
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074553
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074232

Verifiering av registret

För Microsoft.NET Framework 3.5:
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.

För Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2:
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.

För Microsoft.NET Framework 4.6:
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.

Windows RT och Windows RT 8.1 (alla utgåvor)Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Distribution

För Microsoft.NET Framework version 4.5, 4.5.1 och 4.5.2 på Windows RT:
3074229 uppdatering är tillgänglig via Windows Update.
3074549 uppdatering är tillgänglig via Windows Update.

För Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows RT:
3074552 uppdatering är tillgänglig via Windows Update.

För Microsoft.NET Framework 4.5.1 och 4.5.2 versioner i Windows RT 8.1:
3074548 uppdatering är tillgänglig via Windows Update.
3074228 uppdatering är tillgänglig via Windows Update

För Microsoft.NET Framework 4.6 på Windows RT 8.1:
3074553 uppdatering är tillgänglig via Windows Update.

Krav på omstart

Ja, måste du starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.

Information om borttagning

Klicka på Kontrollpanelenoch klicka på Systemoch säkerhet, klickar du på Windows Updateoch sedan under Se även installerade uppdateringar väljer du i listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074229
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074549
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074552

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074548
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074228
Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3074553

Windows 10 (alla utgåvor)Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

Som stöds för Microsoft.NET Framework 3.5 och Microsoft.NET Framework 4.6 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 10:
Windows10.0-KB3081455-x86.msu

X64-baserade utgåvor av Windows 10 stöds för Microsoft.NET Framework 3.5 och Microsoft.NET Framework 4.6 på alla:
Windows10.0-KB3081455-x64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 934307

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Om du vill ta bort denna uppdatering, använd program och funktioner på Kontrollpanelen.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3081455

Verifiering av registret

Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.


Filnamn

SHA1-hash

SHA256 hash

NDP45-KB3074230-x64.exe

39544E04BFC800D2DC8FA473330BE256F727E687

E0426F2681F1067DE3747CB1385739E962F0CA8D4B7C002ED144593E122F19FC

NDP46-KB3074233-x64.exe

ACB14DEFC9BCF8D65D47CF231D803FA285AB7F4E

F411435FDABD8EDC2BD7AB1935CBA6FF75D290276B5947B7F7BDD32821245855

Windows8.1-KB3074548-x64.msu

37873EA0E2279A03965B5674E6CC7258228129FD

F24C9DC5A3C332A3F137211782B41FAD33C1844D803F693CD1B41FDDF237AF12

Windows8-RT-KB3074229-x86.msu

D85F839664DF0C697BA9437D076619744C92A6EF

D23AC2386E461608CC37C7D71B1CF4C51FB20530D6F5BF617814C364042AEABD

Windows8.1-KB3074545-x86.msu

28AFC5E446F038D6803AE07E163A09407FD7F380

EB62AEB3620557BC477AC046DB3A7B3FFFAACD840D8D49AF9DE3C669056C379F

NDP40-KB3074547-x86.exe

E7AAADCACBC866E83945C55FFEDB3D420CBCF6D0

65F7C2AF68A5C2A58A2A60A2295359ADA27DA722109642C014E5B37F052FBCDE

Windows8-RT-KB3074549-x86.msu

FA87D5B24EA0EA2C710F60A951E7913BBC7210DA

E426128B7C6273F82617E85D83D926EB8CF01745E49212820F6066E33E7E0C17

Windows8.1-KB3074553-arm.msu

BA2F9FC5DE38E00AF1512F11F7E18D39CDEDF8A2

68374F8C08E74649A57E2F292EDD73868373859A27E176A029B7E42705036CF9

Windows8-RT-KB3074229-arm.msu

C02DB4ECDFF8B2B6E7F22F8D90B4052AD8CDD2D9

7B3F9906A3D37D4777FE0F0BF918763DDD66D181855BB52F0F5A157D9C577FC1

NDP45-KB3074230-x86.exe

0AD1448495A5F894079FCED58A498344B93D69F1

DE346558F13450D3306E1AA9484BEA677D4257F29358E23DB6994511F80C7C49

Windows8.1-KB3074232-x86.msu

91DF790300C1808E975715A9C99C61F6E90C1EB8

4409403595D8BA9868E41833965553EC6DF8A248C370990DBC3C0931DC08D216

Windows8-RT-KB3074544-x86.msu

39E44F3F5ABA5D533EC664E37357300555B0A20D

1FF9C55E522F706D61678D2B505E44FFB4396893409FCA10F39EB4F177D2BDB5

Windows8-RT-KB3074549-arm.msu

9EFA0397BDA67EC3EA54CC7357A0802CB0C8E872

4087E27FFF3B8FE27D5DA111CD4547513464757C44AA26C30900BDF9CC974505

NDP46-KB3074554-x86.exe

D8DC7196428E028BEFD90986D35F60DAD29EF5A0

D15EE06B765D5C5743A2619EE2ABC599764DB3929F6304306457B4D4607E3621

Windows8.1-KB3074228-arm.msu

3EED8FDEEC755B91CD51EB909FCB9548EAFACF54

FB27C053F96446D1915972C828D8B97CBEDB2244F1E61B4F21D7648D8C54BD2B

Windows8-RT-KB3074229-x64.msu

70BDEC190E0755B58103FC7F37BC4A7D6C43A1E9

1E1FAB5A3EABF5AA66A25D2528DBA435917B3C8D3C22C2D792844A3ADEA05BDC

Windows8.1-KB3074232-arm.msu

1D0631E40CB55A60F27294EF569C4F5458592862

0C5040A596BAB3F62F9698C55C38D948954B785DDAB9396605A1E4C259B847FF

Windows6.0-KB3074541-x86.msu

F489E17B512B622C1B26D92E12338729E376DE6A

1A409D73DB23ED554A98094E469D0860D7CB88971546CBAD12CC37059B4E82B4

Windows8.1-KB3074548-x86.msu

7B9F96B2B91BCFD5A9AE3DEE0900517B4470FE12

BC1ECAD3C0F419710AA9704C1B6FC8982ED8E0950684F2F82BA8FF2609A19AF9

Windows8-RT-KB3074549-x64.msu

C22F2B92D932743A2BAB38D616FEE59F6D0FDD08

EA21D166610324D5028E253F900AE32F662F24CA1D71E570E27EEBEACBA85328

NDP45-KB3074550-x86.exe

21E36F4B0275F54A3C07DA11514EE6EE9C78CBD7

17D5DF0A569196D40B00EA774CECCE8F5407C42CF25420FE05334427AE98B2F9

Windows8-RT-KB3074552-arm.msu

76A017EE302D507544B87AB4EBD87FCCC56EB4BB

C07D1DDF3F6E3281E19D05997CED4A4FE92E606F636230BD6F4F982556E11334

Windows6.0-KB3074541-ia64.msu

2B4839254A8F7796442E8538CAA6F51770CFC931

48D8453E529078B5F684F2E3B6336CD5A986ACC3D5778E8C6423D5330AB27776

Windows8-RT-KB3074549-x64.msu

1CA02A65CAF520064107B1B4303185C47B559A16

A9298C2CFE4187FE808237662C5E1804A7CDD61C5F703B0406688FDB6764B20D

Windows8-RT-KB3074549-x86.msu

99308174C366A9618A6D46B9799F85FC95C0B0F8

6110E4E73D6AF6CDB684CDADD04C25F75A937A859A0EC5AF8996C2F3AC647524

NDP46-KB3074554-x64.exe

A72B5B0E0014D967F238F4C851895D6471711AA2

D6800209E56586A1D8A0A9B1CD416FF0579FE0BC8432E4EB69A85F4141EC02BB

NDP46-KB3074233-x86.exe

C349EA42707E0DC6A53314ED0A6D68D703A66602

A319945CA4A894493AA15C962EBA3DF892DC082A16B72BDEEA75D97D6512B959

Windows6.1-KB3074543-ia64.msu

E2637034004A802C8BA55DEFD8882C4087C0FD7C

86287EE3497D8CD956F46CC0441B902D87E962B3037B4491D17D9ECFCA221574

Windows6.1-KB3074543-x64.msu

142519BE784F3D2B31327ABF2636B3E5637CD4A4

55B4FDD7479797E69995246CB2058B56D34BE34F9504F25240E37AFDD38BB758

NDP45-KB3074550-x64.exe

DA544C15C6B732DCF39924FC59D8A830C4AFA1D7

F56BBCE2CCEEE334F3B830F28A7C643E07FFA0021175406255718ED82FF1A5FF

Windows8.1-KB3074553-x86.msu

54DF45DBC4A0ACB8FED93DAF25B6E4BF6FC9127C

36089365CC8C7199B79D45EFB9ACF1B3046C0DED6FBC2AC22B14149B95C4FFF3

Windows6.1-KB3074543-x86.msu

2C5E35BAAE5BFA1A4E4D49F55AF2988CC4DAC9AD

D7EF1A07A8D8A5F9CE6247DCCE5FC75F749104BD4A44FAB14FF017C423C592F6

Windows8-RT-KB3074544-x64.msu

789474E7B4EFA2E8E0B1D1C90AE1B5CEA261A477

31DCAB7C1B21A78168AD8C7080501573C2306DAE74B4EC1F3BB3F04E2ACF4EBE

Windows8.1-KB3074548-arm.msu

DAEB7FAAFED26D36FEE3BD82CC4F0BEB25EB60D3

2928F50D0BE47958A54A01BBC4959790A7C4316530ACC0E15375F1428BB6CADD

Windows8-RT-KB3074549-arm.msu

CB39AB615D49CC40F73CC08459800262EEA3591A

0E3FC632D67ED75A50AE7DD7497E4A96906B0E18799F0EAC85CB322E5B975E75

Windows8.1-KB3074553-x64.msu

099EA6F422297702DD60BE8CFCD26690A0FFA6A0

31C0D4A18AF2592EFCA3D13922B8C661E81193021D39AE1B94AACFD5ACB76151

Windows8.1-KB3074228-x64.msu

655CBB800039E5A20675C75F3234A49C21B5AB8B

CA7E2E1FEE27DAE0A52ED8FB66EEFE2DCD49908026AF31BA0F06C6FFFB7C6E0A

Windows8.1-KB3074228-x86.msu

4AFF3C1815DFCDB4136FC2DF37195B6FD9AE2B42

E1D62517041A51D63CDE201E9FD7BC475245F3CDC405D67EFFBFE14E2123BC4A

Windows8-RT-KB3074231-arm.msu

952B82855F01C9396C36F430DFEDC14C4388234A

ED3F9611EC6F1AB883F4FF6493A875E2DC29833821106C3DD5FB661131E31836

Windows8-RT-KB3074231-x64.msu

2A21C3E86102268C78E4DB8C7A986CADF9288E4F

CD96A637CDF43617C70E5D94904FC4F3A6193005ED9DE65D18DC9787899F87BA

Windows8-RT-KB3074231-x86.msu

45AAD0B6CB37DB706B88BCC4B4D839EBADDC4468

F66B73EC4A7C564E4A10B61E7E482C04C9737ADECAAD3E61146E7F542ADB4790

Windows8.1-KB3074232-x64.msu

B6B92601BB5E362CF4A9E99C648543B4C07649DA

9C07492E7B48386B9FE416DB4BAE071C334899B9E1B5E4249A5330BAFB6C5813

Windows6.0-KB3074541-x64.msu

36EF46FEB6C30407CC8309A4C5AC5192D2678B00

FD7EB78F1CA19986EF60EDF20025219149DDE3AF1AA38EA1EC0BB12219C9CC11

Windows8.1-KB3074545-x64.msu

C661A2CEEEF53613333C09F226922716E41E8D66

E653DE1DA1A46EFB40E60D9BE05398CF56984789A8689043C34FAE944704582F

NDP40-KB3074547-IA64.exe

52AEC9556C0E5EF3DE0D64F98AA69ADCA2BADB6E

1A08888ADDFB4842263FECD20EC3F8556D53872CC22B4A6E8A565B9D69DA7907

NDP40-KB3074547-x64.exe

906872FE520815F5D1317A0A245BEAF82BBE59AC

DB02A8E984072AA345691238B736BF61454CC0A685580BFB12185EC93512B2E8

Windows8-RT-KB3074552-x64.msu

B1A1183AB41BD8A106F54FA4D45D7120882FD378

032FD552DA793FC2558E38D18CB77753556042CA9881F206C601AFFD28A4FD69

Windows8-RT-KB3074552-x86.msu

740FA181C037356C4D0E1832433E2BF6D9F24C6C

9E478A377E48A33C62F57449F6935BF9FCFD4DE67C263F441701F89EC565474D


Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: lösning för Virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd


Gäller förDen här artikeln gäller följande:

 • Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6 RC när det används med:

  • Windows 10

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1

  • Windows 7 servicepack 1

  • Windows Server 2008 Service Pack 2

  • Windows Vista Service Pack 2

 • Microsoft.NET Framework 4.5.2 när det används med:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1

  • Windows 7 servicepack 1

  • Windows Server 2008 Service Pack 2

  • Windows Vista Service Pack 2

 • Microsoft.NET Framework 4.5.1 när det används med:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1

  • Windows 7 servicepack 1

  • Windows Server 2008 Service Pack 2

  • Windows Vista Service Pack 2

 • Microsoft.NET Framework 4.5 när det används med:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

  • Windows RT 8.1

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

  • Windows RT

  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1

  • Windows 7 servicepack 1

  • Windows Server 2008 Service Pack 2

  • Windows Vista Service Pack 2

 • Microsoft.NET Framework 4 när det används med:

  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1

  • Windows 7 servicepack 1

  • Windows Server 2008 Service Pack 2

  • Windows Vista Service Pack 2

 • Microsoft.NET Framework 3.5.1 när det används med:

  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1

  • Windows 7 servicepack 1

 • Microsoft.NET Framework 3.5 när det används med:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

  • Windows Server 2012

  • Windows 8

 • Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 när det används med:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2

  • Windows Vista Service Pack 2

  • Windows Server 2003 Service Pack 2

 • Microsoft.NET Framework 1.1 servicepack 1 när det används med:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2

  • Windows Vista Service Pack 2

  • Windows Server 2003 Service Pack 2

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×