Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.


Visa produkter som artikeln gäller.

Sammanfattning

Den här säkerhetsuppdateringen löser ett säkerhetsproblem i Microsoft.NET Framework. Säkerhetsproblemet kan möjliggöra DOS-attack om angriparen infogar XSLT särskilt utformad i en klientsidan XML-webbdel som gör Rekursiva anrop på servern. Mer information om problemet finns i Microsoft-säkerhetsbulletin MS16-019.

Mer Information

Viktigt

 • Alla framtida säkerhetsuppdateringar och andra uppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering 2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på Windows RT 8.1, 8.1 för Windows-baserade eller Windows Server 2012 R2-baserad dator så att du får framtida uppdateringar.

 • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i lägga till språkpaket i Windows.

Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen

Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.

Microsoft.NET Framework 4.6 och 4.6.1

 • 3127231 MS16-019: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6.1 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 9 februari 2016

 • 3122660 MS16-019: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6.1 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 9 februari 2016

 • 3127230 MS16-019: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6.1 i Windows Server 2012: 9 februari 2016

 • 3122658 MS16-019: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6.1 i Windows Server 2012: 9 februari 2016

 • 3127233 MS16-019: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 på Windows Vista SP2, Windows Server 2008 SP2, Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1 och.NET Framework 4.6.1 i Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1: 9 februari 2016

 • 3122661 MS16-019: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 och 4.6.1 i Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 9 februari 2016

Microsoft.NET Framework 4.5.2

 • 3127226 MS16-019: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 9 februari 2016

 • 3122654 MS16-019: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows 8.1, RT 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 9 februari 2016

 • 3127227 MS16-019: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012: 9 februari 2016

 • 3122655 MS16-019: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012: 9 februari 2016

 • 3127229 MS16-019: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 9 februari 2016

 • 3122656 MS16-019: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.5.2 i Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 9 februari 2016

Microsoft.NET Framework 3.5 och 3.5.1

 • 3127222 MS16-019: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 i 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 9 februari 2016

 • 3122651 MS16-019: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 i 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 9 februari 2016

 • 3127221 MS16-019: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 i Windows Server 2012: 9 februari 2016

 • 3122649 MS16-019: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5 i Windows Server 2012: 9 februari 2016

 • 3127220 MS16-019: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5.1 i Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 9 februari 2016

 • 3122648 MS16-019: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 3.5.1 i Windows 7 Service Pack 1 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 1: 9 februari 2016

Microsoft.NET Framework 2.0

 • 3127219 MS16-019: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 9 februari 2016

 • 3122646 MS16-019: beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 R2 Service Pack 2: 9 februari 2016


Windows Vista (alla versioner)Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Filnamn för säkerhetsuppdateringen

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3122646-x86.msu
Windows6.0-KB3127219-x86.msu

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
NDP45-KB3122656-x86.exe
NDP45-KB3127229-x86.exe

För Microsoft.NET Framework 4.6 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
NDP46-KB3122661-x86.exe
NDP46-KB3127233-x86.exe

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3122646-x64.msu
Windows6.0-KB3127219-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 när installerat på stöds alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista:
NDP45-KB3122656-x64.exe
NDP45-KB3127229-x64.exe

För Microsoft.NET Framework 4.6 installeras på stöds alla x64-baserade utgåvor av Windows Vista:
NDP46-KB3122661-x64.exe
NDP46-KB3127233-x64.exe

Installationsväxlar

Microsoft.NET Framework finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699

Uppdatera loggfilen

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Ej tillämplig

För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3122656_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3122656_*_*.html

KB3127229_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3127229_*_*.html

För Microsoft.NET Framework 4.6:
KB3122661_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3122661_*_*.html

KB3127233_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3127233_*_*.html

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Finns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".

Verifiering av registret

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (3122646):
En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (3127219):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 2.0 Service Pack 2\SP2\KB3127219
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3122656
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.5\KB3127229
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6/4.6.1\KB3122661
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3127233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 (alla utgåvor)Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Filnamn för säkerhetsuppdateringen

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows Server 2008 för 32-bitarsdatorer Service Pack 2:
Windows6.0-KB3122646-x86.msu
Windows6.0-KB3127219-x86.msu

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP45-KB3122656-x86.exe
NDP45-KB3127229-x86.exe

För Microsoft.NET Framework 4.6 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP46-KB3122661-x86.exe
NDP46-KB3127233-x86.exe

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows Server 2008 för x64-baserade datorer Service Pack 2:
Windows6.0-KB3122646-x64.msu
Windows6.0-KB3127219-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP45-KB3122656-x64.exe
NDP45-KB3127229-x64.exe

För Microsoft.NET Framework 4.6 på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP46-KB3122661-x64.exe
NDP46-KB3127233-x64.exe

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 i Windows Server 2008 för Itanium-baserade datorer Service Pack 2:
Windows6.0-KB3122646-ia64.msu
Windows6.0-KB3127219-ia64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699

Uppdatera loggfilen

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2:
Ej tillämplig

För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3122656_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3122656_*_*.html

KB3127229_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3127229_*_*.html

För Microsoft.NET Framework 4.6:
KB3122661_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3122661_*_*.html

KB3127233_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3127233_*_*.html

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Finns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".

Verifiering av registret

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (3122646):
En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.

För Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 (3127219):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 2.0 Service Pack 2\SP2\KB3127219
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3122656
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.5\KB3127229
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6/4.6.1\KB3122661
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3127233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 7 (alla utgåvor)Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

För Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
Windows6.1-KB3122648-x86.msu
Windows6.1-KB3127220-x86.msu

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
NDP45-KB3122656-x86.exe
NDP45-KB3127229-x86.exe

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
NDP45-KB3122661-x86.exe
NDP46-KB3127233-x86.exe

För Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
Windows6.1-KB3122648-x64.msu
Windows6.1-KB3127220-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds
NDP45-KB3122656-x64.exe
NDP45-KB3127229-x64.exe

Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 när installerat på alla stöds i x64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP45-KB3122661-x86.exe
NDP46-KB3127233-x86.exe

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699

Uppdatera loggfilen

För Microsoft.NET Framework 3.5.1
Ej tillämpligt.

För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3122656_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3122656_*_*.html

KB3127229_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3127229_*_*.html

För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB3122661_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3122661_*_*.html

KB3127233_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3127233_*_*.html

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Finns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".

Verifiering av registret

En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.

För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3122656
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.5\KB3127229
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6/4.6.1\KB3122661
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3127233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

För Microsoft.NET Framework 3.5.1 i alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 som stöds:
Windows6.1-KB3122648-x64.msu
Windows6.1-KB3127220-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 installeras på alla x64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 som stöds
NDP45-KB3122656-x64.exe
NDP45-KB3127229-x64.exe

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
NDP45-KB3122661-x64.exe
NDP46-KB3127233-x64.exe

För Microsoft.NET Framework 3.5.1 på Windows Server 2008 R2 för Itanium-baserade datorer Service Pack 1:
Windows6.1-KB3122648-ia64.msu
Windows6.1-KB3127220-ia64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699

Uppdatera loggfilen

För Microsoft.NET Framework 3.5.1
Ej tillämplig

För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
KB3122656_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3122656_*_*.html

KB3127229_ * _ *-Microsoft.NET Framework [Målversionen av .NET]-MSP0.txt
KB3127229_*_*.html

För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
KB3122661_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3122661_*_*.html

KB3127233_ * _ *-Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1-MSP0.txt
KB3127233_*_*.html

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Finns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".

Verifiering av registret

För Microsoft.NET Framework 3.5.1
En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.

För Microsoft.NET Framework 4.5.2:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework [Målversionen av .NET]\KB3122656
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.5\KB3127229
"ThisVersionInstalled" = "Y"

För Microsoft.NET Framework 4.6 / 4.6.1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6/4.6.1\KB3122661
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3127233
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 8.1 (alla utgåvor)Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3122651-x86.msu
Windows8.1-KB3127222-x86.msu

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 på Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3122654-x86.msu
Windows8.1-KB3127226-x86.msu

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 i Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3122660-x86.msu
Windows8.1-KB3127231-x86.msu

För Microsoft.NET Framework 3.5 i Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB3122651-x64.msu
Windows8.1-KB3127222-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 för Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB3122654-x64.msu
Windows8.1-KB3127226-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 i Windows 8.1 för x64-baserade system:
Windows8.1-KB3122660-x64.msu
Windows8.1-KB3127231-x64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Update klickar du på Visa uppdateringshistorik och välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Finns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".

Verifiering av registret

Registernycklar för finns att validera förekomsten av dessa uppdateringar inte. Använda WMI för att upptäcka förekomsten av dessa uppdateringar.

Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

För Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3122649-x64.msu
Windows8-RT-KB3127221-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3122655-x64.msu
Windows8-RT-KB3127227-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 i Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3122658-x64.msu
Windows8-RT-KB3127230-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 3.5 på Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3122651-x64.msu
Windows8.1-KB3127222-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4.5.2 i Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3122654-x64.msu
Windows8.1-KB3127226-x64.msu

För Microsoft.NET Framework 4.6/4.6.1 i Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3122660-x64.msu
Windows8.1-KB3127231-x64.msu

Installationsväxlar

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699

Krav på omstart

Den här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster, gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

Information om borttagning

Klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Update klickar du på Visa uppdateringshistorik och välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Finns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".

Verifiering av registret

Registernycklar för finns att validera förekomsten av dessa uppdateringar inte. Använda WMI för att upptäcka förekomsten av dessa uppdateringar.

Windows RT 8.1Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Distribution

3122654 uppdatering är tillgänglig via Windows Update endast.
3127226 uppdatering är tillgänglig via Windows Update endast.
3122660 uppdatering är tillgänglig via Windows Update endast.
3127231 uppdatering är tillgänglig via Windows Update endast.

Krav på omstart

En omstart krävs efter installation av den här säkerhetsuppdateringen.

Information om borttagning

Klicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klickar du på Windows Updateoch sedan under Se även, installerade uppdateringar väljer du i listan över uppdateringar.

Filinformation

Finns i Knowledge Base-artiklarna som nämns i avsnittet "Ytterligare information om denna säkerhetsuppdatering".

Windows 10 (alla utgåvor)Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.

Security update filnamn

För alla 32-bitars utgåvor av Windows 10 som stöds:
Windows10.0-KB3135174-x86.msu

För alla x64-baserade utgåvor av Windows 10:
Windows10.0-KB3135174-x64.msu

Installationsväxlar

Microsoft.NET Framework finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699

Krav på omstart

Ja, måste du starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.

Information om borttagning

Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationsprogrammet eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från listan över uppdateringar.

Filinformation

Se Microsoft Knowledge Base-artikel 3135174

Verifiering av registret

Registernycklar för finns att validera förekomsten av dessa uppdateringar inte.


Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: lösning för Virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd


Gäller förDen här artikeln gäller följande:

 • Microsoft.NET Framework 4.6.1 när det används med:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows RT 8.1

  • Windows 8.1

  • Windows Server 2012

  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1

  • Windows 7 servicepack 1

 • Microsoft.NET Framework 4.6 när det används med:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows RT 8.1

  • Windows 8.1

  • Windows Server 2012

  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1

  • Windows 7 servicepack 1

  • Windows Server 2008 Service Pack 2

  • Windows Vista Service Pack 2

 • Microsoft.NET Framework 4.5.2 när det används med:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows RT 8.1

  • Windows 8.1

  • Windows Server 2012

  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1

  • Windows 7 servicepack 1

  • Windows Server 2008 Service Pack 2

  • Windows Vista Service Pack 2

 • Microsoft.NET Framework 3.5.1 när det används med:

  • Windows Server 2008 R2 servicepack 1

  • Windows 7 servicepack 1

 • Microsoft.NET Framework 3.5 när det används med:

  • Windows Server 2012 R2

  • Windows 8.1

  • Windows Server 2012

 • Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2 när det används med:

  • Windows Server 2008 Service Pack 2

  • Windows Vista Service Pack 2

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×