Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Sammanfattning

Den här uppdateringen åtgärdar säkerhets problem i Adobe Flash Player när det är installerat på alla utgåvor av Windows Server 2012, Windows 8,1, Windows Server 2012 R2, Windows RT 8,1, Windows 10 och Windows 10 version 1511. Mer information om problemet finns i Microsoft Security Bulletin MS16-083.

Mer information

Viktigt

 • Alla framtida säkerhets-och uppdaterings uppdateringar för Windows RT 8,1, Windows 8,1 och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering 2919355 för installation. Vi rekommenderar att du installerar uppdatering 2919355 på din windows RT 8,1-baserad, Windows 8,1-baserad eller windows Server 2012 R2-baserad dator så att du får framtida uppdateringar.

 • Om du installerar ett språk paket när du har installerat den här uppdateringen måste du installera om den här uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar eventuella språk paket som du behöver innan du installerar den här uppdateringen. Mer information finns i lägga till språk paket i Windows.

 • Den här säkerhets uppdateringen gäller Windows-operativsystem som nämns i avsnittet "gäller" i den här artikeln. Om du vill installera Adobe Flash Player-uppdateringen för en tidigare version av Windows kan du försöka med att Ladda ned Adobe Flash Player.

Kända problem i den här säkerhets uppdateringen

De tredjepartsprodukter som omnämns i den här artikeln tillverkas av företag som är fristående från Microsoft. Microsoft ger inga garantier av något slag avseende dessa produkters prestanda och tillförlitlighet.

Så hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update. När du aktiverar automatisk uppdatering laddas och installeras den här uppdateringen automatiskt. Mer information om hur du aktiverar automatisk uppdatering finns i Hämta säkerhets uppdateringar automatiskt. Obs! För Windows RT 8,1 är den här uppdateringen endast tillgänglig via Windows Update.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdaterings paketet via Microsoft Download Center. Installera uppdateringen genom att följa installations anvisningarna på hämtnings sidan. Klicka på nedladdnings länken i Microsoft Security Bulletin MS16-083 som motsvarar den version av Windows som du kör.

Mer information

Säkerhets CentralDu kan hantera program-och säkerhets uppdateringarna som du måste distribuera till servrar, Station ära datorer och mobil system i din organisation. Mer information finns i TechNet Update Management Center. Påwebbplatsen Microsoft TechNet Security finns mer information om säkerhet i Microsoft-produkter. Säkerhets uppdateringar finns tillgängliga frånMicrosoft Update ochWindows Update. Säkerhets uppdateringar är också tillgängliga frånMicrosoft Download Center. Du kan enkelt hitta säkerhets uppdateringar genom att göra en nyckelords sökning efter "säkerhets uppdatering". Du kan hämta säkerhets uppdateringar frånMicrosoft Update-katalogen. Microsoft Update Catalog innehåller en sökbar katalog med innehåll som görs tillgängligt via Windows Update och Microsoft Update. Här ingår säkerhets uppdateringar, driv rutiner och Service Pack. Mer information om Microsoft Update-katalogen finns i artikelnvanliga frågor och svar om Microsoft Update Catalog.

Vägledning för identifiering och distributionMicrosoft tillhandahåller vägledning för identifiering och distribution för säkerhets uppdateringar. Den här vägledningen innehåller rekommendationer och information som kan hjälpa IT-experter förstå hur man använder olika verktyg för identifiering och distribution av säkerhets uppdateringar. Mer information finns i artikelnom identifiering och distribution för säkerhets uppdateringar för Microsoft.

Microsoft Baseline Security AnalyzerMicrosoft Baseline Security Analyzer (MBSA) låter administratörer söka igenom lokala och fjärranslutna system efter saknade säkerhets uppdateringar och vanliga felkonfigurationer för säkerhet. Mer information finns iMicrosoft Baseline Security Analyzer. Obs! Kunder som använder äldre program som inte stöds av den senaste versionen av MBSA, Microsoft Update och Windows Server Update Services bör se "Legacy produkt support" iMicrosoft Baseline Security Analyzer. Här hittar du information om hur du skapar omfattande identifiering av säkerhets uppdateringar med hjälp av gamla verktyg.

Windows Server Update ServicesMed WSUS (Windows Server Update Services) kan informations teknik administratörer distribuera de senaste Microsoft-produktuppdateringar till datorer med Windows. Mer information om hur du distribuerar säkerhets uppdateringar med Windows Server Update Services finns i följande Microsoft TechNet-artikel:

Windows Server Update Services

Systems Management ServerFöljande tabell innehåller identifiering och distribution av Microsoft Systems Management Server (SMS) för den här säkerhets uppdateringen.

Software

SMS 2003 med ITMU

System Center Configuration Manager

Windows 8,1 för 32-bitars system

Nej

Ja

Windows 8,1 för 64-bitars system

Nej

Ja

Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2

Nej

Ja

Obs! Stöd för Microsoft har uppgått av SMS 2,0 den 12 april 2011. För SMS 2003 har Microsoft även avbrutit support för säkerhets uppdaterings Inventory Tool (SUIT) den 12 april 2011. Kunder uppmuntras att uppgradera tillSystem Center Configuration Manager. För kunder som är kvar på SMS 2003 Service Pack 3 är även Inventory Tool för Microsoft Updates (ITMU) ett alternativ. För SMS 2003 kan SMS 2003 Inventory Tool för Microsoft Updates (ITMU) användas av SMS för att identifiera säkerhets uppdateringar som erbjuds avMicrosoft Update och som stöds avWindows Server Update Services. Mer information finns i Systems Management Server 2003. Mer information om verktyg för SMS-genomsökning finns iSystem Management Server 2003 program uppdaterings verktyg för genomsökning. Se även nedladdningar för Systems Management Server 2003. I System Center Configuration Manager används WSUS 3,0 för att identifiera uppdateringar. Mer information finns iSystem Center. Detaljerad information finns iÖversikt över månads vägledning för identifiering och distribution. Uppdatera kompatibilitetskontrollen och Application Compatibility ToolkitUppdateringar skriver ofta till samma filer och register inställningar som krävs för att dina program ska fungera. Detta kan utlösa inkompatibilitetsproblem och öka den tid som krävs för att distribuera säkerhets uppdateringar. Du kan strömlinjeforma testning och validering av Windows-uppdateringar mot installerade program med hjälp avuppdateringen för uppdatering av kompatibilitetsproblem som ingår i Application Compatibility Toolkit. Application Compatibility Toolkit (ACT) innehåller nödvändiga verktyg och dokumentation för att utvärdera och minska problem med programkompatibilitet innan du distribuerar Windows Vista, Windows Update, en Microsoft-säkerhetsuppdatering eller en ny version av Windows Internet Explorer i din miljö.

Windows 8,1 (alla versioner)

Referens tabellFöljande tabell innehåller information om säkerhets uppdateringen för det här programmet. Mer information finns i avsnittet "distribution".

Distributionspaketet

Routningsinformation

För Adobe Flash Player i Internet Explorer 11 i alla 32-bitars versioner av Windows 8,1 som stöds:Windows 8.1-kb3167685-x86. msu/quiet

För Adobe Flash Player i Internet Explorer 11 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 8,1:Windows 8.1-kb3167685-x64. msu/quiet

För Adobe Flash Player i Internet Explorer 11 i alla 32-bitars versioner av Windows 8,1 som stöds:Windows 8.1-kb3167685-x86. msu/quiet/norestart

För Adobe Flash Player i Internet Explorer 11 i alla x64-baserade utgåvor av Windows 8,1:Windows 8.1-kb3167685-x64. msu/quiet/norestart

Mer information

Se avsnittet "verktyg och vägledning för identifiering och distribution".

Krav på omstart

I vissa fall behöver den här uppdateringen inte starta om. Om de filer som krävs används måste den här uppdateringen startas om. Om det här inträffar får du ett meddelande om att starta om. För att minska risken för att en omstart krävs stoppar du alla berörda tjänster och stänger alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhets uppdateringen. Mer information om varför du uppmanas att starta om den här artikeln finns i såhär kan du uppmanas att starta om datorn när du har installerat en säkerhets uppdatering på en Windows-baserad dator.

Korrigering

Ej tillämpligt

Information om borttagning

Om du vill avinstallera en uppdatering som installerades av WUSA använder du installations växeln /Uninstall . Eller klicka på kontroll panelen, klicka på system och säkerhet, klicka på Visa installerade uppdateringar under Windows Updateoch välj sedan från listan med uppdateringar.

Verifiering av register nyckel

Det finns ingen registrerings nyckel för att verifiera närvaron av den här uppdateringen.

Inkludera i framtida Service Pack

Uppdateringen för det här problemet ingår i ett framtida Service Pack eller en samlad uppdatering.

Distributions information

Installerar uppdateringenNär du installerar den här säkerhets uppdateringen kontrollerar installations programmet om en eller flera av de filer som uppdateras på systemet tidigare har uppdaterats med en snabb korrigering från Microsoft. Mer information om den terminologi som visas i den här Knowledge Base-artikeln, till exempel "snabb korrigering", finns ibeskrivningen av standard terminologin som används för att beskriva program uppdateringar i Microsoft. Den här säkerhets uppdateringen stöder följande installations växlar.

Trög

Beskrivning

/?, /h, /help

Visar hjälp om växlar som stöds.

/quiet

Inaktiverar visningen av status-eller fel meddelanden.

/norestart

När det kombineras med /quietstartas inte systemet om efter installationen även om det krävs en omstart för att slutföra installationen.

/warnrestart:<seconds>

När den kombineras med /quietvarnar installations programmet användaren innan den startas om.

/promptrestart

När den kombineras med /quietuppmanas installations programmet innan det startas om.

/forcerestart

När den kombineras med /quietstänger installations programmet program och startar sedan om datorn.

/log: <fil namn>

Aktiverar loggning till den angivna filen.

/extract:<destination>

Extraherar paket innehållet till målmappen.

/uninstall/KB: <KB-nummer>

Avinstallerar säkerhets uppdateringen.

Obs! Mer information om Wusa. exe-installationsprogrammet finns i avsnittet "fristående installations program för Windows Update" i TechNet-artikelnDiverse ändringar i Windows 7.

Verifiera att uppdateringen har installeratsEftersom det finns flera versioner av Windows kan följande steg skilja sig från systemet. Om de är olika kan du läsa produkt dokumentationen för att slutföra de här stegen. Verifiera fil versionen

 1. Klicka på Start och skriv sedan ett namn på uppdaterings filen i sökrutan.

 2. När filen visas under programhögerklickar du på fil namnet och klickar sedan på Egenskaper.

 3. På fliken Allmänt jämför du fil storleken med fil informations tabellerna i den här Microsoft Knowledge Base-artikeln. Obs! Beroende på vilken version av operativ systemet eller programmen som är installerade på systemet, kanske vissa filer som visas i fil informations tabellen inte är installerade.

 4. Du kan också klicka på fliken information och jämföra information, till exempel fil version och datum, med de fil informations tabeller som finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln. Obs! Andra attribut än fil versionen ändras under installationen. Att jämföra andra filattribut till informationen i tabellen fil information är inte en metod för att verifiera att uppdateringen har gjorts. I vissa fall kan filer byta namn vid installationen. Om filen eller versions informationen inte finns använder du någon av de andra tillgängliga metoderna för att verifiera uppdaterings installationen.

 5. Slutligen kan du också klicka på fliken tidigare versioner och jämföra fil information för den tidigare versionen av filen tillsammans med fil informationen för den nya eller uppdaterade versionen av filen.

Windows Server 2012 och Windows Server 2012 R2 (alla versioner)

Referens tabellFöljande tabell innehåller information om säkerhets uppdateringen för det här programmet. Mer information finns i avsnittet "distributions information" i det här avsnittet.

Distributionspaketet

Routningsinformation

Installera utan att behöva vidta några åtgärder

För Adobe Flash Player i Internet Explorer 10 i alla utgåvor av Windows Server 2012:Windows8-RT-KB3167685-x64. msu/quiet

För Adobe Flash Player i Internet Explorer 11 i alla utgåvor av Windows Server 2012 R2:Windows 8.1-kb3167685-x64. msu/quiet

Installera utan att starta om

För Adobe Flash Player i Internet Explorer 10 i alla utgåvor av Windows Server 2012:Windows8-RT-KB3167685-x64. msu/quiet/norestart

För Adobe Flash Player i Internet Explorer 11 i alla utgåvor av Windows Server 2012 R2:Windows 8.1-kb3167685-x64. msu/quiet/norestart

Mer information

Se avsnittet "verktyg och vägledning för identifiering och distribution".

Krav på omstart

I vissa fall behöver den här uppdateringen inte starta om. Om de filer som krävs används måste den här uppdateringen startas om. Om det här inträffar får du ett meddelande om att starta om. För att minska risken för att en omstart krävs stoppar du alla berörda tjänster och stänger alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhets uppdateringen. Mer information om varför du uppmanas att starta om den här artikeln finns i såhär kan du uppmanas att starta om datorn när du har installerat en säkerhets uppdatering på en Windows-baserad dator.

Korrigering

Ej tillämpligt

Information om borttagning

Om du vill avinstallera en uppdatering som installerades av WUSA använder du installations växeln /Uninstall . Eller klicka på kontroll panelen, klicka på system och säkerhet, klicka på Visa installerade uppdateringar under Windows Updateoch välj sedan från listan med uppdateringar.

Verifiering av register nyckel

Det finns ingen register nyckel som verifierar närvaron av den här uppdateringen.

Inkludera i framtida Service Pack

Uppdateringen för det här problemet ingår i ett framtida Service Pack eller en samlad uppdatering.

Distributions information

Installerar uppdateringenNär du installerar den här säkerhets uppdateringen kontrollerar installations programmet om en eller flera av de filer som uppdateras på systemet tidigare har uppdaterats med en snabb korrigering från Microsoft. Mer information om den terminologi som visas i den här Knowledge Base-artikeln, till exempel "snabb korrigering", finns ibeskrivningen av standard terminologin som används för att beskriva program uppdateringar i Microsoft. Den här säkerhets uppdateringen stöder följande installations växlar.

Trög

Beskrivning

/?, /h, /help

Visar hjälp om växlar som stöds.

/quiet

Inaktiverar visningen av status-eller fel meddelanden.

/norestart

När det kombineras med/quietstartas inte systemet om efter installationen även om det krävs en omstart för att slutföra installationen.

/warnrestart:<seconds>

När den kombineras med /quietvarnar installations programmet användaren innan den startas om.

/promptrestart

När den kombineras med /quietber installations programmet användaren innan den startas om.

/forcerestart

När den kombineras med /quietstänger installations programmet program och startar sedan om datorn.

/log: <fil namn>

Aktiverar loggning till den angivna filen.

/extract:<destination>

Extraherar paket innehållet till målmappen.

/uninstall/KB: <KB-nummer>

Avinstallerar säkerhets uppdateringen.

Obs! Mer information om Wusa. exe-installationsprogrammet finns i "installations programmet för fristående Windows Update" i följande Microsoft TechNet-artikel:

Diverse ändringar i Windows 7

Verifiera att uppdateringen har installeratsEftersom det finns flera versioner av Windows kan följande steg vara annorlunda i ditt system. Om de är olika kan du läsa produkt dokumentationen för att slutföra de här stegen. Verifiera fil versionen

 1. Klicka på Startoch skriv sedan ett namn på uppdaterings filen i rutan Påbörja sökning .

 2. När filen visas under programhögerklickar du på fil namnet och klickar sedan på Egenskaper.

 3. På fliken Allmänt jämför du fil storleken med de fil informations tabeller som finns i Knowledge Base-artikeln. Obs! Beroende på vilken version av operativ systemet eller programmen som är installerade i systemet, kanske vissa filer som visas i fil informations tabellen inte är installerade.

 4. Du kan också klicka på fliken information för att jämföra information, till exempel fil version och datum, med fil informations tabellerna i kunskaps bas artikeln. Obs! Andra attribut än fil versionen ändras under installationen. Att jämföra andra filattribut till informationen i tabellen fil information är inte en metod för att verifiera att uppdateringen har gjorts. I vissa fall kan filer byta namn under installationen. Om filen eller versions informationen inte finns använder du någon av de andra tillgängliga metoderna för att verifiera uppdaterings installationen.

 5. Slutligen kan du också klicka på fliken tidigare versioner och sedan jämföra fil informationen för den tidigare versionen av filen med fil informationen för den nya eller uppdaterade versionen av filen.

Hjälp med att installera uppdateringar: Support för Microsoft Update-säkerhetslösningar för IT-experter: TechNet-säkerhets fel sökning och supportför att skydda Windows-dator från virus och skadlig program vara: virus lösning och säkerhets CenterLocal support enligt ditt land: internationell support

Fil information

Fil namn

SHA1-hash

SHA256-hash

Windows 10.0-KB3167685-x86. msu (version 1511)

609A0B793594D97CDE7EACEB274250636070F210

71618B0E97AD1029541CEE0D643852F701645EBBFA185B4BD8C44E1C7D004998

Windows 10.0-KB3167685-x64. msu (version 1511)

00EC6619A16EF067A980133952BDA888A8331208

8B7D26188E76049598A97EDD3F345E5D4C716DF7BD6EEB136797C95E3CB71D4D

Windows10.0-KB3167685-x86.msu

E804CD8DB0FEEDB5423AABAC82740E00F4F03A4C

3E5C3995ACA120DD0798B4DBE5F92DED0E57116E1C79009DCEC4D5B7C5F44F4C

Windows10.0-KB3167685-x64.msu

7C5968A5A3AAF31BD181EAA0E09B9CD674F3AE00

AA7E75FDC2524E7D2A59F0FA890A13EBCFEABF30621FAE323C735C1A90C680D7

Windows8.1-KB3167685-x86.msu

8805ACBA6171B9D2FCB5A58B69BA1DB19736BB71

51FA8ECFE2F046786727ADD7CC35DAC12F06A15609453A5BB9A81A0F1BCC78A5

Windows8.1-KB3167685-x64.msu

A5920A1C6F5C517496DA8B9BD4537A86BCCFDCB8

61DF24865DAAD72CDAAF65B703A822A8DD18BD1C9C574124243CFB831C3A0B7F

Windows8.1-KB3167685-arm.msu

851526A9FD97E9872653EE6E391CE50FB893BA29

D13157408ABC79F6AA1F26DB73DA6EF0EA026F2B257276BBB32B12F22CAC0642

Windows8-RT-KB3167685-x64.msu

F0586BB1C91C768DA6C0C731DE706DB58D37EF5E

AD123A373B426C354392D759094025D6C03B00FD90685E8D0262C89107494057

Den engelska (USA) versionen av den här säkerhets uppdateringen installerar filer som innehåller de attribut som visas i följande tabeller.

Fil information för Windows 8,1, Windows RT 8,1 och Windows Server 2012 R2

För alla x86-baserade versioner

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Activex.vch

Ej tillämpligt

726 314

14-Jun-2016

17:13

Ej tillämpligt

Flash.ocx

22.0.0.192

21 593 080

14-Jun-2016

17:13

x86

Flashplayerapp.exe

22.0.0.192

828 408

14-Jun-2016

17:13

x86

Flashplayercplapp.cpl

22.0.0.192

176 632

14-Jun-2016

17:13

Ej tillämpligt

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

605 176

14-Jun-2016

17:13

x86

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

1 272 824

14-Jun-2016

17:13

x86

För alla versioner som stöds

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Flash.ocx

22.0.0.192

18 610 680

14-Jun-2016

17:13

Ej tillämpligt

Flashplayerapp.exe

22.0.0.192

809 464

14-Jun-2016

17:13

Ej tillämpligt

Flashplayercplapp.cpl

22.0.0.192

162 296

14-Jun-2016

17:13

Ej tillämpligt

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

536 568

14-Jun-2016

17:13

Ej tillämpligt

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

787 448

14-Jun-2016

17:13

Ej tillämpligt

För alla x64-baserade versioner

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Activex.vch

Ej tillämpligt

159 170

14-Jun-2016

17:13

Ej tillämpligt

Flash.ocx

22.0.0.192

27 981 304

14-Jun-2016

17:13

x64

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

687 608

14-Jun-2016

17:13

x64

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

915 448

14-Jun-2016

17:13

x64

Activex.vch

Ej tillämpligt

726 314

14-Jun-2016

17:13

Ej tillämpligt

Flash.ocx

22.0.0.192

21 593 080

14-Jun-2016

17:13

x86

Flashplayerapp.exe

22.0.0.192

828 408

14-Jun-2016

17:13

x86

Flashplayercplapp.cpl

22.0.0.192

176 632

14-Jun-2016

17:13

Ej tillämpligt

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

605 176

14-Jun-2016

17:13

x86

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

1 272 824

14-Jun-2016

17:13

x86

Fil information för Windows 10 (version 1511)

För alla x86-baserade versioner

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Activex.vch

Ej tillämpligt

726 314

14-Jun-2016

18:33

Ej tillämpligt

Flash.ocx

22.0.0.192

21 593 080

14-Jun-2016

18:33

x86

Flashplayerapp.exe

22.0.0.192

828 408

14-Jun-2016

18:33

x86

Flashplayercplapp.cpl

22.0.0.192

176 632

14-Jun-2016

18:33

Ej tillämpligt

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

605 176

14-Jun-2016

18:33

x86

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

1 272 824

14-Jun-2016

18:33

x86

För alla x64-baserade versioner

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Activex.vch

Ej tillämpligt

159 170

14-Jun-2016

18:33

Ej tillämpligt

Flash.ocx

22.0.0.192

27 981 304

14-Jun-2016

18:33

x64

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

687 608

14-Jun-2016

18:33

x64

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

915 448

14-Jun-2016

18:33

x64

Activex.vch

Ej tillämpligt

726 314

14-Jun-2016

18:33

Ej tillämpligt

Flash.ocx

22.0.0.192

21 593 080

14-Jun-2016

18:33

x86

Flashplayerapp.exe

22.0.0.192

828 408

14-Jun-2016

18:33

x86

Flashplayercplapp.cpl

22.0.0.192

176 632

14-Jun-2016

18:33

Ej tillämpligt

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

605 176

14-Jun-2016

18:33

x86

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

1 272 824

14-Jun-2016

18:33

x86

Fil information för Windows 10

För alla x64-baserade versioner

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Activex.vch

Ej tillämpligt

159 170

14-Jun-2016

17:32

Ej tillämpligt

Flash.ocx

22.0.0.192

27 981 304

14-Jun-2016

17:32

x64

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

687 608

14-Jun-2016

17:32

x64

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

915 448

14-Jun-2016

17:32

x64

Activex.vch

Ej tillämpligt

726 314

14-Jun-2016

17:32

Ej tillämpligt

Flash.ocx

22.0.0.192

21 593 080

14-Jun-2016

17:32

x86

Flashplayerapp.exe

22.0.0.192

828 408

14-Jun-2016

17:32

x86

Flashplayercplapp.cpl

22.0.0.192

176 632

14-Jun-2016

17:32

Ej tillämpligt

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

605 176

14-Jun-2016

17:32

x86

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

1 272 824

14-Jun-2016

17:32

x86

För alla x86-baserade versioner

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Activex.vch

Ej tillämpligt

726 314

14-Jun-2016

17:32

Ej tillämpligt

Flash.ocx

22.0.0.192

21 593 080

14-Jun-2016

17:32

x86

Flashplayerapp.exe

22.0.0.192

828 408

14-Jun-2016

17:32

x86

Flashplayercplapp.cpl

22.0.0.192

176 632

14-Jun-2016

17:32

Ej tillämpligt

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

605 176

14-Jun-2016

17:32

x86

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

1 272 824

14-Jun-2016

17:32

x86

Fil information för Windows Server 2012

För alla x64-baserade versioner

Fil namn

Fil version

Fil storlek

Datum

Tider

Versioner

Activex.vch

Ej tillämpligt

159 170

14-Jun-2016

17:29

Ej tillämpligt

Flash.ocx

22.0.0.192

27 980 768

14-Jun-2016

17:29

x64

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

687 072

14-Jun-2016

17:29

x64

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

914 912

14-Jun-2016

17:29

x64

Activex.vch

Ej tillämpligt

726 314

14-Jun-2016

17:29

Ej tillämpligt

Flash.ocx

22.0.0.192

21 592 544

14-Jun-2016

17:29

x86

Flashplayerapp.exe

22.0.0.192

827 872

14-Jun-2016

17:29

x86

Flashplayercplapp.cpl

22.0.0.192

176 096

14-Jun-2016

17:29

Ej tillämpligt

Flashutil_activex.dll

22.0.0.192

604 640

14-Jun-2016

17:29

x86

Flashutil_activex.exe

22.0.0.192

1 272 288

14-Jun-2016

17:29

x86

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×