Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Sammanfattning

Under det här funktionsformatet för GSTR -1 och GSTR-2 har Retur uppdaterats enligt nytt format som uppdaterats av ett av GSP:s Rensa moms-funktioner.

Enligt det nya formatet Följande CSV-filer har avskrivts:

GSTR-1

GSTR1 Justera flera Advance Receipt för faktura

GSTR1 Advance Receipt Format

GSTR 1 Återbetalningskupong

GSTR-2:

GSTR2 Justera flera förskottsbetalning för faktura.

GSTR2 Advance payment format

GSTR2-återbetalningskupong

Följande filer har kvar och uppdaterats:

GSTR1

GSTR1-faktura och leveransräkning

GSTR1 kreditdebitering

GSTR-2

GSTR2-faktura och leveransräkning

GSTR2-kreditdebitering

Ändringar i nytt Retur-format:

GSTR-1 Retur:


Följande kolumner har lagts till: -

Försäljningsfaktura och leveransräkning:

image.png

Debit-anteckning för försäljningskrediter:

image.png

  GSTR-2 Retur:

Följande kolumner har lagts till: -

• Inköpsfaktura och leveransräkning:

image.png

• Köp kredit- och debiteringsnota:


image.png Steg för konfigurationer

Med de här aktiviteterna förbereds Ekonomi för rapportering av ANX-1:

 • Importera och konfigurera ER-konfigurationer (Electronic Reporting).

 • Mappning av rapporteringskonfiguration i skattekonfiguration

 • Ange rapportdata för att generera rapporten.

  • ANX-1

  • Generera ANX-1-filer (10 CSV-filer)

 • Ange rapportdata för att generera rapporten.

  • Inköpsregister

  • Generera Excel-fil för inköpsregister.

Importera skattekonfiguration.

 • Taxable Document.version.64

 • Momsbart dokument (Indien). version.64.117

 • Skatt (Indien, GST). version.64.117.222

      Konfiguration med SEZ/DE/Export-beställning.

 • Momsbart dokument (Indien). version.64.120

 • Skatt (Indien, GST). version.64.120.228

Symptom

Importera och konfigurera ER-konfigurationer (Electronic Reporting).

För att förbereda ekonomi för GSTR-returneringsrapportering måste du importera följande eller senare versioner av ER-konfigurationer i följd enligt nedan:

image.png image.png

Importera de senaste versionerna av de här konfigurationerna. Versionsbeskrivningen innehåller vanligtvis de ändringar som infördes i konfigurationsversionen.

Obs! När alla FEL-konfigurationer från föregående tabell har importerats måste användaren mappa rapportkonfigurationen i skattekonfigurationen

 

image.png

Viktiga kolumner som lagts till i Nya GSTR-1  

Namn

Rapport 

Filformat

Kolumnrubrik

Beskrivning av information  

GSTR-1

Försäljningsfaktura och faktura

CSV

Differentiell % momssats 

Om leveransen är berättigad till moms med en lägre % av den befintliga momssatsen väljer du "definiera%". Om den normala momssatsen till exempel är 12 % och differensen % av momssatsen är 65 % blir den tillämpliga momssatsen 7,8 %

GSTR-1

Försäljningsfaktura och faktura

CSV

Leverans som omfattas av avsnitt 7 i IGST Act

Om leveransen omfattas av sek 7 i IGST-agera väljer du "Ja" i listrutan. annars tomt. Leverans som omfattas av avsnitt 7

(a) två olika delstater.

(b) två olika unionsområden; eller

(c) en delstat och ett unionsområde ska behandlas som en varuleveranser inom den delstatbaserade marknaden eller handel.

(d) Varuleveranser som importerats till Indiens område, tills de korsar tullgräns i Indien, ska behandlas som en varuleveranser under mellanlandets handel eller handel.

GSTR-1

Försäljningsfaktura och faktura

CSV

Skulle du begära återbetalning?

Om du vill begära återbetalning väljer du "Ja". väljer du annars Nej i listrutan.
Om varor utan moms ska du välja endast Nej i listrutan

GSTR-1

Försäljningsfaktura och faktura

CSV

Returnerar fyllningsmånad

Den hämtas från det periodintervall som definierats i dialogrutan GSTR-rapport.

GSTR-1

Försäljningsfaktura och faktura

CSV

Returnerar fylla i kvartal  

Den hämtas från det periodintervall som definierats i dialogrutan GSTR-rapport.


GSTR-1

Debit-anteckning för försäljningskrediter

CSV

Tillämplig % av momssats 

Om leveransen är berättigad till moms på en lägre % av den befintliga momssatsen väljer du "define%" i listrutan. else blank

GSTR-1

Debit-anteckning för försäljningskrediter

CSV

Supply covered U/s 7 of IGST act 

Om leveransplats för fakturaadress och leveransplats för leveransadress finns på annan plats, inklusive export /SEZ/DE

GSTR-1

Debit-anteckning för försäljningskrediter

CSV

Skulle du göra anspråk på återbetalning

Om GST-betalningstypen är WOPAY än att visa Nej väljer du Ja.

GSTR-1

Debit-anteckning för försäljningskrediter

CSV

Typ av export

Ange något av följande fyra värden.

 • Exportera med betalning från GST

 • Exportera utan betalning från GST

 • SEZ

 • Anses ha exporterats

GSTR-1

Debit-anteckning för försäljningskrediter

CSV

Leveransportkod – exportera

Leveransportkoden kommer från leveransfakturan

GSTR-1

Debit-anteckning för försäljningskrediter

CSV

Leveransräkningsnummer -export

Information om leveransfaktureringsnummer från publicerad leveransräkningsbeställning

GSTR-1

Debit-anteckning för försäljningskrediter

CSV

Datum-export för leveransfaktura

Information om leveransfaktureringsnummer från publicerad leveransräkningsbeställning

GSTR-1

Debit-anteckning för försäljningskrediter

CSV

Returnerar fyllningsmånad

Månad som transaktionsrapporten skapas för.

GSTR-1

Debit-anteckning för försäljningskrediter

CSV

Returnerar ifyllning av kvartal

Den hämtas från det periodintervall som definierats i dialogrutan GSTR-rapport.

GSTR-1

Debit-anteckning för försäljningskrediter

 

GSTN för e-handel

GSTIN för e-handelsoperatören från e-handelsoperatörens skatteinformation från bakgrunder

Viktiga kolumner som lagts till i Nya GSTR-2  

Namn

Rapport

Filformat

Kolumnrubrik

Informationsbeskrivning 

GSTR-2

Inköpsfaktura och leveransräkning

CSV

Differentiell % av momssats

 

Om leveransen är berättigad till moms på en lägre % av den befintliga momssatsen väljer du "define%" i listrutan. annars tomt. "Tillämplig procentsats " i räntan som har ställts in för momskomponenten.

GSTR-2

Inköpsfaktura och leveransräkning

CSV

Leverans som omfattas av avsnitt 7 i IGST Act

Om leveransplats för fakturaadress och leveransplats för leveransadress finns på olika platser, inklusive export /SEZ/DE.

GSTR-2

Inköpsfaktura och leveransräkning

CSV

Skulle du begära återbetalning?

Om du vill begära återbetalning väljer du "Ja". väljer du annars Nej i listrutan.
Om varor utan moms ska du välja endast Nej i listrutan

 

GSTR-2

Inköpsfaktura och leveransräkning

CSV

Returnerar fyllningsmånad

Den hämtas från det periodintervall som definierats i dialogrutan GSTR-rapport.

GSTR-2

Inköpsfaktura och leveransräkning

CSV

Returnerar fylla i kvartal  

Den hämtas från det periodintervall som definierats i dialogrutan GSTR-rapport.

GSTR-2

Kreditdebitering för köp

CSV

Leverans som omfattas av avsnitt 7 i IGST Act

Om "Mellanstat" i skattedokumentet är Ja visas det här fältet som "Ja"

GSTR-2

Kreditdebitering för köp

CSV

Skulle du göra anspråk på återbetalning

Om du vill begära återbetalning väljer du "Ja". väljer du annars Nej i listrutan.
Om varor utan moms ska du välja endast Nej i listrutan

 

GSTR-2

Kreditdebitering för köp

CSV

Typ av import

Ange något av följande fyra värden.

 • Importera med betalning för GST

 • Importera utan betalning från GST

 • SEZ

 • Anses ha exporterats

 

GSTR-2

Kreditdebitering för köp

CSV

Portkod för faktura – import

Fakturapostkod kommer från fakturapost 

GSTR-2

Kreditdebitering för köp

CSV

Fakturanummer - Importera

Informationsflöde för fakturanummer från publicerad faktura

GSTR-2

Kreditdebitering för köp

CSV

Datumimport av faktura

Informationsflöde för faktureringsdatum från publicerad faktura

GSTR-2

Kreditdebitering för köp

CSV

Inmatningsvärde -Importera

Det utvärderingsbara värdet som visas i formuläret Fakturapost.

GSTR-2

Kreditdebitering för köp

CSV

Returnerar fyllningsmånad

Den hämtas från det periodintervall som definierats i dialogrutan GSTR-rapport.

GSTR-2

Kreditdebitering för köp

CSV

Returnerar ifyllning av kvartal

Den hämtas från det periodintervall som definierats i dialogrutan GSTR-rapport

Konfigurera

Process för att generera data i .CSV fil.

(a) Distribuera nedanstående filer från LCS.

Placera alla filerna i en mapp och distribuera dem som visas nedan.

 • GST Returnerar modell 16.

 • GSTR-1 för ny retur 16.40

 • GSTR-1 för gammal retur 16.31

 • GSTR-2 för ny retur 16.39

 • GSTR-2 för gammal retur 16.35

image.png

 

(b) Konfiguration för att läsa in rapport i arbetsytor

Sökväg: Konfigurera > konfiguration för > skattekonfiguration > inläsningskonfiguration

Importera konfigurationsfiler i den ordning som anges ovan.

image.png  

(c) Mappning av rapportkonfiguration i skattekonfigurationen

Sökväg: Klicka på > konfiguration > skattekonfiguration > skattekonfiguration > konfigurationer > rapportkonfigurationer > välj rapportkonfiguration

image.png

 1. Klicka på Konfigurationer > fliken Rapportkonfiguration.

 2. Markera kryssrutan Markera.

 3. Välj värdet i fältet Rapportdataleverantör.

 4. Klicka på Stäng.

Obs! Om användaren inte markerar någon rapport under rapportkontrollant än rapport är den inte tillgänglig för generering under Momsrapporter.

 

(d) Generera ny GSTR-1-rapport och ny GSTR-2-rapport.

GSTR-1– rapport:

 • Navigera till skatterapportering > momsrapporter i > Indien > GER-export till GSTR CSV.

 • Definiera från-datum

 • Definiera till-datum

 • Välj GSTIN-registreringsnummer

 • Välj Configuration 'GSTR-1 for New Return.'

 • Definiera filnamnet "GSTR-1 för ny retur" för att spara rapporten med namn.   image.png

 • Klicka på OK

   

CSV-filer för GSTR-1 genererade enligt nedan: -

image.png

(e) GSTR-2 Returnera nytt format:

 • Navigera till skatterapportering > momsrapporter i > Indien > GER-export till GSTR CSV

 • Definiera från-datum

 • Definiera till-datum

 • Välj GSTIN-registreringsnummer

 • Välj Configuration 'GSTR-2 for New Return.'

 • Definiera filnamnet "GSTR-2 för ny retur" för att spara rapporten med namn.  

   
  image.png

   

 • Klicka på OK

 • CSV-filer för GSTR-2 genererade enligt nedan: -

image.png
 

Mer information

Du kan kontakta teknisk support för Microsoft Dynamics via telefon med hjälp av de här länkarna för landsspecifika telefonnummer. Det gör du genom att besöka någon av följande Microsoft-webbplatser:

Partner

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

I specialfall kan avgifter som vanligtvis uppstår för supportsamtal avbrytas om en teknisk support för Microsoft Dynamics och relaterade produkter fastställer att en viss uppdatering kommer att lösa problemet. De normala supportkostnaderna gäller för alla ytterligare supportfrågor och problem som inte är kvalificerade för den aktuella uppdateringen.

Obs Det här är en "SNABBPUBLICERAD" artikel som skapas direkt av Microsofts supportorganisation. Den information som finns här ges som svar på nya problem. På grund av den hastiga publiceringen kan det hända att materialet innehåller tryckfel och det kan därför utan föregående meddelande ändras. Andra överväganden finns iAnvändningsvillkor.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×