Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Baslinjearbetsfälten (Originalplan1 Arbete till och med Originalplan10 Arbete) lagrar den totala planerade personaltiden som schemalagts för en aktivitet, resurs eller tilldelning. I fältet Originalarbete1 lagras planerat arbete för aktiviteter, resurser eller tilldelningar som sparats med Originalplan 1. På samma sätt lagras planerat arbete för originalplaner 2 till 10 i fälten Originalarbete 2 till och med Originalplan 10. I de tidsfördelad versionerna av dessa fält visas värden som är fördelade över tiden.

Det finns flera kategorier av fälten Originalarbete 1-10.

Datatyp    Varaktighet

Originalarbete 1-10 (aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du sparar en originalplan kopieras aktivitetens totala schemalagda arbete vid den tidpunkten till motsvarande originalplansarbetsfält för aktiviteten. Baslinjearbetsfältet som används (Originalplan1 Arbete, Originalplan2 Arbete och så vidare) beror på vilken baslinje som har sparats (Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Användningsområden    Lägg till ett av fälten Originalplan 1-10 Arbete i en aktivitetsvy när du har sparat mer än en originalplan och du vill jämföra mängden originalarbete med schemalagt eller faktiskt arbete för aktiviteter. Du kan också använda flera baslinjer för att jämföra originalarbete som sparats vid olika punkter i projektet.

Exempel    När projektet startades för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades omfattningen av projektet och du sparade en andra baslinje med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje baslinje med Originalplan 2. Nu vill du jämföra och analysera de tre uppsättningarna med baslinjearbetsvärden. Du lägger till fälten Originalarbete, Originalplan1 Arbete och Originalplan2 Arbete i Aktivitetslistan.

Kommentarer    Fälten för originalarbete innehåller 0 dagar tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra när som helst under projektet i dialogrutan Ange originalplan . Välj önskad originalplan – Originalplan eller Originalplan 1 till Och med Originalplan 10. Då kopieras det aktuella värdet för det schemalagda fältet Arbete till motsvarande fält för originalarbete.

När du har angett en originalplan kan du fortfarande redigera baslinjevärden. Om du redigerar baslinjevärden räknas dock inte fälten för originalarbete om.

Originalarbete 1-10 (resursfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Så snart en originalplan har sparats kopieras resursens totala schemalagda arbete vid den tidpunkten till motsvarande originalplansarbetsfält för resursen.

Baslinjearbetsfältet som används (Originalplan1 Arbete, Originalplan2 Arbete och så vidare) beror på vilken baslinje som har sparats (Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Användningsområden    Lägg till ett av fälten Originalplan 1-10 Arbete i en resursvy när du har sparat mer än en originalplan och du vill jämföra mängden originalarbete med schemalagt eller faktiskt arbete för resurser. Med flera originalplaner kan du också jämföra originalarbete som sparats vid olika punkter i projektet.

Exempel    När projektet startades för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades omfattningen av projektet och du sparade en andra baslinje med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje baslinje med Originalplan 2. Nu vill du jämföra och analysera de tre uppsättningarna med baslinjearbetsvärden. Du lägger till fälten Originalarbete, Originalplan1 Arbete och Originalplan2 Arbete i resurslistan.

Kommentarer    Fälten för originalarbete innehåller 0 timmar tills du sparar en motsvarande baslinje, vilket du kan göra när som helst under projektet i dialogrutan Ange originalplan . Välj önskad originalplan (Originalplan eller Originalplan 1 till Och med Originalplan 10). Då kopieras det aktuella värdet för det schemalagda fältet Arbete till motsvarande fält för originalarbete.

När du har angett en originalplan kan du fortfarande redigera baslinjevärden. Om du redigerar baslinjevärden räknas dock inte fälten för originalarbete om.

Originalarbete 1-10 (tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Så snart du sparar en originalplan kopieras tilldelningens totala schemalagda arbete vid den tidpunkten till motsvarande fält för originalarbete för tilldelningen. Baslinjearbetsfältet som används (Originalplan1 Arbete, Originalplan2 Arbete och så vidare) beror på vilken baslinje som har sparats (Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Användningsområden    Lägg till ett av fälten Originalplan 1-10 Arbetstilldelning i bladdelen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du har sparat mer än en originalplan och vill jämföra mängden originalarbete med schemalagt eller faktiskt arbete för tilldelningar. Du kan också använda flera baslinjer för att jämföra originalarbete som sparats vid olika punkter i projektet.

Exempel    När projektet startades för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades omfattningen av projektet och du sparade en andra baslinje med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje baslinje med Originalplan 2. Nu vill du jämföra och analysera de tre uppsättningarna med baslinjearbetsvärden. Du lägger till fälten Originalarbete, Originalplan1 Arbete och Originalplan2 Arbete i vyn Aktivitetsanvändning.

Kommentarer    Fälten för originalarbete innehåller 0 timmars arbete tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra när som helst under projektet i dialogrutan Ange originalplan . Välj önskad originalplan – Originalplan eller Originalplan 1 till Och med Originalplan 10. Då kopieras det aktuella värdet i fältet Schemalagt arbete till motsvarande fält för originalarbete.

När du har angett en originalplan kan du fortfarande redigera baslinjevärden. Om du redigerar baslinjevärden räknas dock inte baslinjearbetsfälten om.

Originalarbete 1-10 (tidfasade aktivitetsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du sparar en originalplan kopieras aktivitetens tidsfördelade schemalagda arbete vid den tidpunkten till fältet Originalarbete för aktiviteten. Baslinjearbetsfältet som används (Originalplan1 Arbete, Originalplan2 Arbete och så vidare) beror på vilken baslinje som har sparats (Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Användningsområden    Lägg till ett av fälten Originalplan 1-10 Arbete i den tidsfördelade delen av vyn Aktivitetsanvändning när du har sparat mer än en originalplan och vill jämföra tidsfördelad originalplan med tidsfördelat schemalagt eller faktiskt arbete för aktiviteter över tid. Du kan också använda flera baslinjer för att jämföra värden för originalarbete som sparats vid olika punkter i projektet.

Exempel    När projektet startades för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades omfattningen av projektet och du sparade en andra baslinje med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje baslinje med Originalplan 2. Nu vill du jämföra och analysera de tre uppsättningarna tidsfördelade originalarbetsvärden. Du lägger till fälten Originalarbete, Originalplan1 Arbete och Originalplan2 Arbete i vyn Aktivitetsanvändning.

Kommentarer    Fälten för originalarbete är tomma tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra när som helst under projektet i dialogrutan Ange originalplan . Välj önskad originalplan – Originalplan eller Originalplan 1 till Och med Originalplan 10. Då kopieras det aktuella värdet för det schemalagda fältet Arbete till motsvarande fält för originalarbete.

När du har angett en baslinje kan du fortfarande redigera alla baslinjevärden. Om du redigerar baslinjevärden räknas dock inte fälten för originalarbete om. Ändringar av de totala värdena för originalarbete påverkar inte tidsfördelade baslinjearbetsvärden och vice versa.

Originalarbete 1-10 (tidfasade resursfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du sparar en originalplan kopieras resursens tidsfördelade schemalagda arbete vid den tidpunkten till motsvarande originalplansarbetsfält för resursen.

Baslinjearbetsfältet som används (Originalplan1 Arbete, Originalplan2 Arbete och så vidare) beror på vilken baslinje som har sparats (Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Användningsområden    Lägg till ett av fälten Originalplan 1-10 Arbete i den tidsfördelade delen av vyn Resursanvändning när du har sparat mer än en originalplan och vill jämföra tidsfördelad originalplan med tidsfördelat schemalagt eller faktiskt arbete för resurser. Du kan också använda flera baslinjer för att jämföra värden för originalarbete som sparats vid olika punkter i projektet.

Exempel    När projektet startades för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades omfattningen av projektet och du sparade en andra baslinje med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje baslinje med Originalplan 2. Nu vill du jämföra och analysera de tre uppsättningarna tidsfördelade originalarbetsvärden. Du lägger till fälten Originalarbete, Originalplan1 Arbete och Originalplan2 Arbete i vyn Aktivitetsanvändning.

Kommentarer    Fälten för originalarbete är tomma tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra när som helst under projektet i dialogrutan Ange originalplan . Välj önskad originalplan – Originalplan eller Originalplan 1 till Och med Originalplan 10. Då kopieras det aktuella värdet för det schemalagda fältet Arbete till motsvarande fält för originalarbete.

När du har angett en baslinje kan du fortfarande redigera alla baslinjevärden. Om du redigerar baslinjevärden räknas dock inte fälten för originalarbete om. Ändringar av de totala värdena för originalarbete påverkar inte tidsfördelade baslinjearbetsvärden och vice versa.

Originalarbete 1-10 (tidfasade tilldelningsfält)

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    Så snart du sparar en originalplan kopieras tilldelningens tidsfördelade schemalagda arbete vid den tidpunkten till motsvarande originalplansarbetsfält för tilldelningen. Baslinjearbetsfältet som används (Originalplan1 Arbete, Originalplan2 Arbete och så vidare) beror på vilken baslinje som har sparats (Originalplan 1, Originalplan 2 och så vidare).

Användningsområden    Lägg till något av fälten Originalplan 1-10 Arbete i den tidsfördelade delen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning när du har sparat mer än en originalplan och vill jämföra tidsfördelad originalplan med tidsfördelat schemalagt eller faktiskt arbete för tilldelningar. Du kan också använda flera baslinjer för att jämföra värden för originalarbete som sparats vid olika punkter i projektet.

Exempel    När projektet startades för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan genomgick projektet en omfattningsändring och du sparade en andra baslinje med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje baslinje med Originalplan 2. Nu vill du jämföra och analysera de tre uppsättningarna tidsfördelade originalarbetsvärden. Du lägger till fälten Originalarbete, Originalplan1 Arbete och Originalplan2 Arbete i vyn Aktivitetsanvändning.

Kommentarer    Fälten för originalarbete är tomma tills du sparar en motsvarande originalplan, vilket du kan göra när som helst under projektet i dialogrutan Ange originalplan . Välj önskad originalplan – Originalplan eller Originalplan 1 till Och med Originalplan 10. Då kopieras det aktuella värdet för fältet Schemalagt arbete till motsvarande fält för originalarbete.

När du har angett en baslinje kan du fortfarande redigera alla baslinjevärden. Om du redigerar baslinjevärden räknas dock inte fälten för originalarbete om. Ändringar av de totala värdena för originalarbete påverkar inte tidsfördelade baslinjearbetsvärden och vice versa.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×