Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

I originalbudgeten arbete (Originalplan1 Budgetarbete till och med Budgetarbete på originalplan10) lagras de ursprungligen planerade budgetarbetsbeloppen för arbetsresurser och materialresurser som specifikt identifieras som budgetresurser. I fältet Originalplan1 Budgetarbete lagras budgetarbete för aktiviteter, resurser eller tilldelningar som sparats med Originalplan 1. På samma sätt lagrar fälten Originalplan2 Budgetarbete till Och med Originalplan10 Budgetarbete planerat budgetarbete för Originalplaner 2 till och med Originalplan 10.

Budgetresurser tilldelas endast till projektsammanfattningsaktivitet. Budgetarbete kan anges eller granskas på projektsammanfattningsaktivitetens tilldelningsnivå eller lyftas upp till projektsammanfattningsnivå. Fälten Originalplan 1-10 Budgetarbete visar den totala planerade personaltiden som schemalagts för en aktivitet, resurs eller tilldelning. I de tidsfördelad versionerna av dessa fält visas samma persontimmar fördelade över tiden.

Det finns flera kategorier av budgetarbetefälten Originalplan 1-10.

Budgetarbete med originalplan 1–10 (aktivitetsfält)

Datatyp    Varaktighet

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du tilldelar en arbets- eller materialresurs som är en budgetresurs till en projektsammanfattningsaktivitet och sedan anger ett arbetsbelopp för resursen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning, hämtar Microsoft Project det totala beloppet till projektsammanfattningsaktiviteten.

Fälten Originalplan 1-10 Budgetarbete innehåller 0 timmar tills du anger en originalplan för projektet. Så snart du sparar en originalplan kopieras det totala budgetarbetet till motsvarande budgetarbetsfält för aktiviteten. Det budgetarbetsfält för originalplan som används (till exempel Originalplan3 Budgetarbete) beror på vilken originalplan som har sparats (till exempel Originalplan 3).

Användningsområden    I en aktivitetslista visar du projektsammanfattningsaktiviteten och lägger till något av fälten Originalplan1-10 Budgetarbete och Fältet Budgetarbete för att jämföra informationen om originalplanens budgetarbete med den budgetarbetesinformation som för närvarande schemaläggs. Du kanske också vill jämföra budgetarbetet för en baslinje med en annan. Om du granskar varianserna kan du se hur budgetarbetsvärdena förändras under projektets hela livscykel.

Exempel    När projektet startades för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades omfattningen av projektet och du sparade en andra baslinje med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje baslinje med Originalplan 2. Nu vill du jämföra fältet Originalplan2 Budgetarbete med det aktuella fältet Budgetarbete. I aktivitetslistan visar du projektsammanfattningsaktiviteten och lägger sedan till både fältet Originalplan2 Budgetarbete och fältet Budgetarbete.

Kommentarer    I fälten Originalplan 1-10 Budgetarbete visas information om arbetsresurser och materialresurser, men inte för kostnadsresurs. Om du vill visa information om originalbudgetkostnader för kostnadsresurser som har tilldelats till projektsammanfattningsaktiviteten lägger du till lämpligt budgetkostnadsfält för Originalplan 1-10 i aktivitetslistan.

Du kan spara en originalplan i dialogrutan Ange originalplan . Välj önskad originalplan – Originalplan eller Originalplan 1 till Och med Originalplan 10. Då kopieras det aktuella värdet i fältet Budgetarbete till motsvarande fält för originalplansbudgetarbete.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera budgetarbetet för originalplanen. Men redigerade baslinjevärden orsakar ingen omberäkning av fälten för originalplansbudgetarbete. Syftet med att spara en baslinje är att skapa en "ögonblicksbild" av projektplanen vid en tidpunkt. Redigering av baslinjevärden kan ändra informationens integritet och resultera i vilseledande slutsatser från variansanalyser.

Originalplan 1–10 Budgetarbete (resursfält)

Datatyp    Varaktighet

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du tilldelar en arbets- eller materialresurs som är en budgetresurs till en projektsammanfattningsaktivitet och sedan anger en arbetsmängd för resursen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning kopieras beloppet till fältet Budgetarbete.

Fälten Originalplan 1-10 Budgetarbete innehåller 0 timmar tills du anger en originalplan för projektet. Så snart du sparar en originalplan kopieras det totala budgetarbetet till motsvarande budgetarbetsfält för resursen. Det budgetarbetsfält för originalplan som används (till exempel Originalplan3 Budgetarbete) beror på vilken originalplan som har sparats (till exempel Originalplan 3).

Användningsområden    I en resurslista lägger du till något av fälten Budgetarbete för originalplan 1-10 och fältet Budgetarbete för att jämföra informationen om originalplanens budgetarbete med den budgetarbetesinformation som för närvarande schemaläggs. Du kanske också vill jämföra budgetarbetet för en baslinje med en annan. Om du granskar varianserna kan du se hur budgetarbetsvärdena förändras under projektets hela livscykel.

Exempel    När projektet startades för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades omfattningen av projektet och du sparade en andra baslinje med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje baslinje med Originalplan 2. Nu vill du jämföra fältet Originalplan2 Budgetarbete med det aktuella fältet Budgetarbete. I resurslistan visar du projektsammanfattningsaktiviteten och lägger sedan till både fältet Originalplan2 Budgetarbete och fältet Budgetarbete.

Kommentarer    I fälten Originalplan 1-10 Budgetarbete visas information om arbetsresurser och materialresurser, men inte för kostnadsresurs. Om du vill se information om originalbudgetkostnader för kostnadsresurser som har tilldelats till projektsammanfattningsaktiviteten lägger du till ett av fälten Budgetkostnad för Originalplan 1-10 i resurslistan.

Du kan spara en originalplan i dialogrutan Ange originalplan . Välj önskad originalplan – Originalplan eller Originalplan 1 till Och med Originalplan 10. Då kopieras det aktuella värdet i fältet Budgetarbete till motsvarande fält för originalplansbudgetarbete.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera budgetarbetet för originalplanen. Men redigerade baslinjevärden orsakar ingen omberäkning av fälten för originalplansbudgetarbete. Syftet med att spara en baslinje är att skapa en "ögonblicksbild" av projektplanen vid en tidpunkt. Redigering av baslinjevärden kan ändra informationens integritet och resultera i vilseledande slutsatser från variansanalyser.

Originalplan 1-10 Budgetarbete (tilldelningsfält)

Datatyp    Varaktighet

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du tilldelar en arbets- eller materialresurs som är en budgetresurs till en projektsammanfattningsaktivitet och sedan anger ett arbetsbelopp för resursen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning kopieras beloppet till tilldelningsfältet Budgetarbete.

Fälten Originalplan 1-10 Budgetarbete innehåller 0 timmar tills du anger en originalplan för projektet. Så snart du sparar en originalplan kopieras det totala budgetarbetet till motsvarande budgetarbetsfält för tilldelningen. Det budgetarbetsfält för originalplan som används (till exempel Originalplan3 Budgetarbete) beror på vilken originalplan som har sparats (till exempel Originalplan 3).

Användningsområden    I vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning lägger du till något av fälten Originalplan1-10 Budgetarbete och fältet Budgetarbete för att jämföra informationen om original budgetarbete med den budgetarbetesinformation som för närvarande schemaläggs. Du kanske också vill jämföra budgetarbetet för en baslinje med en annan. Om du granskar varianserna kan du se hur budgetarbetsvärdena förändras under projektets hela livscykel.

Exempel    När projektet startades för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades omfattningen av projektet och du sparade en andra baslinje med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje baslinje med Originalplan 2. Nu vill du jämföra fältet Originalplan2 Budgetarbete med det aktuella fältet Budgetarbete. I vyn Aktivitetsanvändning visar du både kolumnen Originalplan2 Budgetarbete och kolumnen Budgetarbete i bladdelen av vyn.

Kommentarer    I fälten Originalplan 1-10 Budgetarbete visas information om arbetsresurser och materialresurser, men inte för kostnadsresurs. Om du vill se information om originalbudgetkostnad för kostnadsresurser som har tilldelats till projektsammanfattningsaktiviteten lägger du till lämpligt budgetkostnadsfält för Originalplan 1-10 i bladdelen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning.

Du kan spara en originalplan i dialogrutan Ange originalplan . Välj önskad originalplan – Originalplan eller Originalplan 1 till Och med Originalplan 10. Då kopieras det aktuella värdet i fältet Budgetarbete till motsvarande fält för originalplansbudgetarbete.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera budgetarbetet för originalplanen. Men redigerade baslinjevärden orsakar ingen omberäkning av fälten för originalplansbudgetarbete. Syftet med att spara en baslinje är att skapa en "ögonblicksbild" av projektplanen vid en tidpunkt. Redigering av baslinjevärden kan ändra informationens integritet och resultera i vilseledande slutsatser från variansanalyser.

Originalplan 1-10 Budgeterat arbete (tidfasade aktivitetsfält)

Datatyp    Varaktighet

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du tilldelar en arbets- eller materialresurs som är en budgetresurs till en projektsammanfattningsaktivitet och sedan anger ett arbetsbelopp för resursen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning, summeras det totala beloppet till den tidsfördelade nivån i Project.

Fälten Originalplan 1-10 Budgetarbete innehåller 0 timmar tills du anger en originalplan för projektet. Så snart du sparar en originalplan kopieras det här värdet till motsvarande tidsfördelade fält för tilldelning av originalplan 1-10 Budgeterat arbete. Det budgetarbetsfält för originalplan som används (till exempel Originalplan3 Budgetarbete) beror på vilken originalplan som har sparats (till exempel Originalplan 3).

Användningsområden    Du kan visa något av fälten Originalplan 1-10 Budgetarbete i vyn Tidrapport i vyn Aktivitetsanvändning genom att lägga till dem i dialogrutan Detaljformat . Om du även visar fältet Budgeterat arbete i vyn kan du jämföra den ursprungligen planerade tidsfördelade budgetarbetsinformationen med den aktuella schemalagda informationen om budgetarbete.

Exempel    När projektet startades för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades omfattningen av projektet och du sparade en andra baslinje med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje baslinje med Originalplan 2. Nu vill du jämföra fältet Originalplan2 Budgetarbete med det aktuella fältet Budgetarbete. I vyn Aktivitetsanvändning lägger du till både fältet Originalplan2 Budgetarbete och fältet Budgetarbete i tidrapportsdelen av vyn.

Kommentarer    I fälten Originalplan 1-10 Budgetarbete visas information om arbetsresurser och materialresurser, men inte för kostnadsresurs. Om du vill se tidsfördelad budgetkostnadsinformation för tidsfördelad budget för kostnadsresurser som har tilldelats till projektsammanfattningsaktiviteten lägger du till lämpligt budgetkostnadsfält för Originalplan 1-10 i tidrapportsdelen i vyn Aktivitetsanvändning.

Du kan spara en originalplan i dialogrutan Ange originalplan . Välj önskad originalplan – Originalplan eller Originalplan 1 till Och med Originalplan 10. Då kopieras det aktuella värdet i fältet Budgetarbete till motsvarande fält för originalplansbudgetarbete.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera budgetarbetet för originalplanen. Men redigerade baslinjevärden orsakar ingen omberäkning av fälten för originalplansbudgetarbete. Syftet med att spara en baslinje är att skapa en "ögonblicksbild" av projektplanen vid en tidpunkt. Redigering av baslinjevärden kan ändra informationens integritet och resultera i vilseledande slutsatser från variansanalyser.

Originalplan 1-10 Budgeterat arbete (tidfasade resursfält)

Datatyp    Varaktighet

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du tilldelar en arbets- eller materialresurs som är en budgetresurs till en projektsammanfattningsaktivitet och sedan anger ett arbetsbelopp för resursen i antingen vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning, återställs det här beloppet till den tidsfördelade resursnivån.

Fälten Originalplan 1-10 Budgetarbete innehåller 0 timmar tills du anger en originalplan för projektet. När du sedan sparar en projektbaslinje sparas det här värdet i det tidsfördelade fältet Originalplan 1-10 Budgeterat arbete. Det budgetarbetsfält för originalplan som används (till exempel Originalplan3 Budgetarbete) beror på vilken originalplan som har sparats (till exempel Originalplan 3).

Användningsområden    Du kan visa något av fälten Originalplan 1-10 Budgetarbete i tidrapportsdelen av vyn Resursanvändning genom att lägga till dem i dialogrutan Detaljformat . Om du även lägger till fältet Budgetarbete kan du jämföra den ursprungliga planen med den aktuella budgetarbetsinformationen.

Exempel    När projektet startades för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades omfattningen av projektet och du sparade en andra baslinje med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje baslinje med Originalplan 2. Nu vill du jämföra fältet Originalplan2 Budgetarbete med det aktuella fältet Budgetarbete. I vyn Resursanvändning visar du projektsammanfattningsaktiviteten och lägger sedan till både fältet Originalplan2 Budgetarbete och fältet Budgetarbete.

Kommentarer    I fälten Originalplan 1-10 Budgetarbete visas information om arbetsresurser och materialresurser, men inte för kostnadsresurs. Om du vill se tidsfördelad budgetkostnadsinformation för tidsfördelad budget för kostnadsresurser som har tilldelats till projektsammanfattningsaktiviteten lägger du till lämpligt budgetkostnadsfält för Originalplan 1-10 i tidrapportsdelen i vyn Resursanvändning.

Du kan spara en originalplan i dialogrutan Ange originalplan . Välj önskad originalplan – Originalplan eller Originalplan 1 till Och med Originalplan 10. Då kopieras det aktuella värdet i fältet Budgetarbete till motsvarande fält för originalplansbudgetarbete.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera budgetarbetet för originalplanen. Men redigerade baslinjevärden orsakar ingen omberäkning av fälten för originalplansbudgetarbete. Syftet med att spara en baslinje är att skapa en "ögonblicksbild" av projektplanen vid en tidpunkt. Redigering av baslinjevärden kan ändra informationens integritet och resultera i vilseledande slutsatser från variansanalyser.

Originalplan 1-10 Budgeterat arbete (tidfasade tilldelningsfält)

Datatyp    Varaktighet

Posttyp    Beräknad eller angiven

Beräkning    När du tilldelar en arbets- eller materialresurs som är en budgetresurs till en projektsammanfattningsaktivitet och sedan anger ett arbetsbelopp för resursen i antingen vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning, återställs det här beloppet till fältet tidsfördelad tilldelning.

Fälten Originalplan 1-10 Budgetarbete innehåller 0 timmar tills du anger en originalplan för projektet. När du sedan sparar en projektbaslinje kopieras de tidfasade budgetarbetsbeloppen till motsvarande tidfasade fält för budgettilldelning för originalplan 1-10. Det budgetarbetsfält för originalplan som används (till exempel Originalplan3 Budgetarbete) beror på vilken originalplan som har sparats (till exempel Originalplan 3).

Användningsområden    Du kan visa något av fälten Originalplan 1-10 Budgetarbete i tidrapportsdelen av vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning genom att lägga till dem i dialogrutan Detaljformat . Du kan nu granska den valda baslinjen för budgetarbete. Om du även lägger till fältet Budgetarbete kan du jämföra den valda originalplanen med den budgetarbetesinformation som för närvarande schemaläggs. Du kanske också vill jämföra budgetarbetet för en baslinje med en annan.

Exempel    När projektet startades för två månader sedan sparade du en originalplan för projektet. För en månad sedan ändrades omfattningen av projektet och du sparade en andra baslinje med Originalplan 1. Sedan dess har du gjort ytterligare justeringar och sparat en tredje baslinje med Originalplan 2. Nu vill du jämföra fältet Originalplan2 Budgetarbete med det aktuella fältet Budgetarbete. I vyn Aktivitetsanvändning visar du både kolumnen Originalplan2 Budgetarbete och kolumnen Budgetarbete i tidrapportsdelen av vyn.

Kommentarer    I fälten Originalplan 1-10 Budgetarbete visas information om arbetsresurser och materialresurser, men inte för kostnadsresurs. Om du vill se information om originalbudgetkostnader för kostnadsresurser som har tilldelats till projektsammanfattningsaktiviteten lägger du till lämpligt budgetkostnadsfält för Originalplan 1-10 i tidrapportsdelen i vyn Aktivitetsanvändning eller Resursanvändning.

Du kan spara en originalplan i dialogrutan Ange originalplan . Välj önskad originalplan – Originalplan eller Originalplan 1 till Och med Originalplan 10. Då kopieras det aktuella värdet i fältet Budgetarbete till motsvarande fält för originalplansbudgetarbete.

När du har sparat en originalplan kan du fortfarande redigera budgetarbetet för originalplanen. Men redigerade baslinjevärden orsakar ingen omberäkning av fälten för originalplansbudgetarbete. Syftet med att spara en baslinje är att skapa en "ögonblicksbild" av projektplanen vid en tidpunkt. Redigering av baslinjevärden kan ändra informationens integritet och resultera i vilseledande slutsatser från variansanalyser.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×