Parametern domänkontrollant fungerar inte när du använder MoveMailbox.ps1-skript för att flytta postlådor i Exchange Server 2010-miljö

Symptom

Föreställ dig följande. Du kan flytta postlådor med hjälp av MoveMailbox.ps1 -skript i en miljö med Microsoft Exchange Server 2010. Du kan använda parametern domänkontrollant för att ange en domänkontrollant som skriver konfigurationsändringarna. Skriptet i det här fallet ignoreras den angivna domänkontrollanten och väljer en tillgänglig domänkontrollant att skriva ändringarna.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom skriptet MoveMailbox.ps1 inte överför parametern domänkontrollant till cmdlet New-MoveRequest .

Lösning

Lös problemet genom att installera följande uppdatering:

Beskrivning av Samlad uppdatering 4 för Exchange Server 2010 servicepack 1

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet ”gäller”.

Mer information

Mer information om hur du flyttar brevlådor med hjälp av skriptet MoveMailbox.ps1 finns på följande Microsoft-webbplats:

Mer information om cmdlet New-MoveRequest finns på följande Microsoft-webbplats:

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×