PRB: ERROR_INVALID_PARAMETER från WriteFile() eller ReadFile()

Symptom

Funktionsanropet WriteFile() eller ReadFile() kan misslyckas med fel

ERROR_INVALID_PARAMETER

Om du arbetar på en namngiven pipe och använder överlappande I/O.

Orsak

En möjlig orsak till felet är att Offset och OffsetHigh medlemmar i OVERLAPPED-struktur inte är inställda på noll.

Lösning

Värdet noll Offset och OffsetHigh medlemmar i OVERLAPPED-struktur.

Status

Detta är avsiktligt. Direkthjälpen för både WriteFile() och ReadFile() tillstånd som förskjutning och OffsetHigh medlemmar i OVERLAPPED-struktur måste anges till noll eller funktioner att misslyckas.

Mer information

I många fall kan funktionsanrop lyckas om du inte uttryckligen anger OVERLAPPED. Förskjutning och ÖVERLAPPAS. OffsetHigh till noll. Detta är vanligtvis antingen eftersom OVERLAPPED-struktur är statisk eller globala och därför initieras till noll eller OVERLAPPED-struktur är automatisk (lokal) och innehållet i den platsen på stacken redan är noll. Du bör uttryckligen ange OVERLAPPED. Förskjutning och ÖVERLAPPAS. OffsetHigh strukturmedlemmar till noll.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×