QA: Varför koefficienten uppskattningar produceras av rxLogit ibland annorlunda än de som produceras av R's glm() eller SAS PROC LOGISTISKA?

Om rxLogit() konvergerar inom maximalt antal tillåtna iterationer, och detsamma gäller för andra program, är det troligaste skälet för en skillnad i beräknade koefficienter olika "kontraster" används. En annan möjlig orsak är att om modellen är singular (rang brister) och variabler tas bort om du vill ta bort singularities av den återstående värdena beror på vilka variabler tas bort och den kan skilja sig mellan olika program (Detta kan ses som en typ av kontrast).

Om ett program inte konvergerar sina uppskattningar är otillförlitlig och kan inte jämföras. Användning av olika startvärdena kan leda till konvergens. Ange argumentet initialValues är lika med 0 och används till exempel alla 0 som startvärden. Eller en vector med rätt antal element.

rxLogit visar hur många villkor slutliga variansen kovarians matris som en indikator på numeriska tillförlitligheten av resultaten. Det kommer också avsluta uppskattning om modellen är alltför felaktigt-konditioneras kan ge tillförlitliga skattningar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×