Rapporten "Kund/artikel-försäljning" och "lager – kunden" rapporten visa statistik baserat på kunden nr. i stället för kunden säljer till ingen. oväntat i Microsoft Dynamics NAV

Arbeta överallt från alla enheter med Microsoft 365

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta var som helst med de senaste funktionerna och uppdateringarna.

Uppgradera nu

Mall: CPR - Navision koden Fix mall

PROGRAMFEL #: 132684 (Innehållsunderhåll)BUG #: 57596 (Vedbaek SE)

Den här artikeln gäller för Microsoft Dynamics NAV för alla språk.

Symptom

Du kör rapporten "Kund/artikel-försäljning" eller "lager – kunden" rapporten i Microsoft Dynamics NAV 2009 eller i Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1 (SP1). Men Observera att rapporten visar statistik baserad på den angivna kunden faktureras inte. i stället för den angivna kunden säljer till ingen. oväntat.

Före version NAV 2009 kunden säljer till ingen. tilldelades Ursprungsnr fält i tabellen Värdetransaktion när transaktionen en försäljning i fråga. Från version NAV 2009 faktureringskunden ingen. tilldelas fältet Ursprungsnr. fältet. Kunden säljer till ingen. tilldelas fältet Ursprungsnr. fält i posten artikeltransaktioner.

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack-versionen för Microsoft Dynamics NAV 2009 eller nästa Microsoft Dynamics NAV-version som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Obs! I särskilda fall, de avgifter som är normalt för support vara avgiftsfri om en supporttekniker för Microsoft Dynamics och relaterade produkter som bestämmer att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Om den här snabbkorrigeringen inte har bokförts för offentlig hämtning (vilket innebär att en offentlig URL för den här snabbkorrigeringen inte är tillgänglig i den här artikeln), distribution kräver tekniskt ansvarig, eskalering gruppmedlem eller godkännande av projektledaren och följande information gäller:

 • För att erhålla snabbkorrigeringen måste kunden ha drabbats programfel som beskrivs i avsnittet "Symptom".

 • Du måste följa de kunder du skickar korrigeringen till och förse dem med nästa service Pack-versionen när den blir tillgänglig (om ett service pack släpps).

Den här snabbkorrigeringen kommer att ingå i ett service pack för Microsoft Dynamics NAV 2009.

Om kunden väljer att behålla tidigare design och tilldela förs.kundnr Kundnr. i fältet källa nr i värdeposten måste du tänka på detta när kunddata uppgraderas nästa gång. Ändra design är beklaglig för de kunder som aktivt använder olika kund nr för förs.kundnr vs faktureras varför design ändra revisited och också utvärderas i en framtida version.

Om kunden väljer att implementera koden ändras och samla in förs.kundnr kund nr i värdetransaktionen, finns det en nackdel i kundstatistik. Följande exempel visar restitution av genomförandet av de föreslagna koden ändringen:

Grundläggande uppgifter:

Artikel
Värderingsprincip: FIFO
Styckkostnad: 10
Valfria bokföringsmallar
Kund:

 1. Nr: 1-företag

 2. Nr: 1-SÖDRA

Faktureras kund nr: 1-företag

Så här:

 1. Inköpsorder:
  Leverantör: 10000
  Inköpsraden: Artikeln; 1 enhet. Inköpspris; 11 BVA
  Bokför inleveransen.

 2. Försäljningsorder:
  Säljer till kunden: 1 Syd
  Försäljningsrad: Objekt A-priset 18.
  Bokför leverans och faktura.

 3. Observera Kundstatistik (F9) på kundens företag 1 och 1 SÖDRA.

 4. Kör batch-jobbet "Justera kostnaden artikeltrans."

 5. Status värdetransaktioner: ytterligare en värdetransaktion skapas och justering, med angivande av kostnadsbeloppet (faktiskt) - 1,00 BVA

 6. Följa upp Kundstatistik (F9):
  1-COMPANY:
  Försäljning (BVA) = 18
  Ursprungliga kostnader (BVA) = 10
  Justerade kostnader (BVA) = 10
  Kund: 1-SÖDRA
  Visade justerade kostnader (BVA) = 1
  Det borde ha varit en del av statistiken för faktureringskunden: 1 företag.

 7. Försäljningsrapport för statistik om fel justerade kostnaden.

 8. Skapa en ytterligare inköpsorder med 1 enhet. Direkt Styckkostnad BVA 13, Bokför inleverans.
  Skapa försäljning orderenhet 1 med säljare AH. A-pris = 20, Bokför leverans och faktura.
  Kör batch-jobbet "Justera kostnaden artikeltrans."
  Artikel-och följa upp status.

 9. Säljare – kommissionens rapport för säljare AH känner inte hela kostnaden bas och ger felaktiga resultat.Installationsinformation

Microsoft tillhandahåller programmeringsexempel endast utan garanti varken uttryckliga eller underförstådda. Detta inkluderar men är inte begränsat till, underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Den här artikeln förutsätter att du är bekant med det programmeringsspråk som demonstreras och de verktyg som används för att skapa och felsöka procedurer. Microsofts supporttekniker kan hjälpa till med att förklara funktionen hos en viss procedur, men kan inte ändra dessa exempel för att ge ytterligare funktioner eller skapa procedurer som motsvarar dina speciella behov.

Obs! Innan du installerar den här snabbkorrigeringen måste du kontrollera att alla användare av Microsoft Navision-klient har loggat ut. Detta inkluderar Microsoft Navision Application Services (NAS) klientanvändare. Du ska endast klientanvändare som är inloggad när du implementerar den här snabbkorrigeringen.

Om du vill genomföra den här snabbkorrigeringen måste du ha en utvecklarlicens.

Vi rekommenderar att tilldelas användarkontot i fönstret Windows-inloggningar eller i fönstret databasinloggningar "SUPER" roll-ID. Om användarkontot inte kan tilldelas "SUPER" roll-ID måste du kontrollera att användarkontot har följande behörigheter:

 • Ändra behörighet för objektet ändras.

 • Körbehörighet för systemet objektet ID 5210 objektet och objektet System objektet ID 9015 .Obs! Du har inte behörighet för datalager inte data reparation.

Kod ändras

Obs! Alltid åtgärdas testa koden i en kontrollerad miljö innan du installerar korrigeringar för produktionsdatorer.
Kunden kan behålla tidigare design som tilldelar förs.kundnr Kundnr. i fältet Ursprungsnr. fältet i version NAV 2009 genom att implementera förslaget följande kod:

 1. Ändra koden i funktionen GetSourceNo kodmodulen (22) enligt följande:
  Befintlig kod

  ...  BEGIN
  IF ItemJnlLine."Invoice-to Source No." <>'' THEN
  EXIT(ItemJnlLine."Invoice-to Source No.");
  EXIT(ItemJnlLine."Source No.");
  END;
  ...

  Ersättningskod

  ... BEGIN 
  EXIT(ItemJnlLine."Source No.");
  END;
  ...
 2. Ändra koden i funktionen InitValueEntry kodmodulen (22) enligt följande:
  Befintlig kod

  ...ELSE BEGIN
  ValueEntry."Document No." := "Invoice No.";
  ValueEntry."Source No." := "Invoice-to Source No.";
  ...

  Ersättningskod

  ... ELSE BEGIN
  ValueEntry."Document No." := "Invoice No.";
  ...


Förutsättningar

Du måste ha någon av följande produkter som har installerat den här snabbkorrigeringen:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1 (SP1)

 • Microsoft Dynamics NAV 2009Information om borttagning

Du kan inte ta bort den här snabbkorrigeringen.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Obs! Detta är en "SNABBPUBLICERING"-artikel skapad direkt från Microsoft support-organisationen. Informationen häri tillhandahålls i befintligt skick som svar på nya problem. Till följd av hastigheten för att göra det tillgängligt kan materialet innehålla typografiska fel och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Se Villkoren för användning för andra överväganden.

Författare: hholmin
Skribent: v-tinw
Teknisk granskare: hholmin
Redigerare:

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×