Du måste överföra utdata från rxDTree() till rxPredict() (med "typ" = "sannolikhet") att hämta klassen sannolikheter för varje observation i en dataset.

Här är ett snabbt exempel använder dataset 'iris':

# classification iris.sub <- c(sample(1:50, 25), sample(51:100, 25), sample(101:150, 25)) 
iris.dtree <- rxDTree(Species ~ Sepal.Length + Sepal.Width + Petal.Length + Petal.Width, 
data = iris[iris.sub, ], cp = 0.01) 
iris.dtree

rxPredict(iris.dtree, iris[-iris.sub, ], type = "prob")

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×