Skrev

Yang du MVP

FRI SKRIVNING FRÅN COMMUNITY SOLUTIONS

MICROSOFT CORPORATION OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER GÖR INGA SYNPUNKTER OM LÄMPLIGHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN ELLER RIKTIGHETEN HOS INFORMATIONEN OCH RELATERADE BILDER SOM FINNS HÄR. ALL SÅDAN INFORMATION OCH LIKNANDE GRAFIK TILLHANDAHÅLLS I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA GARANTIER. MICROSOFT OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER FRÅNSÄGER SIG HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR MED AVSEENDE PÅ DESSA UPPGIFTER OCH NÄRLIGGANDE GRAFIK, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR AVSEENDE SÄLJBAR HET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, WORKMANLIKE ANSTRÄNGNING, TITEL OCH ICKE-INTRÅNG. DU GODKÄNNER SÄRSKILT ATT UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKULLE MICROSOFT OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER VARA ANSVARIG FÖR NÅGOT DIREKT, INDIREKT, PUNITIVE, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA SKADOR ELLER EVENTUELLA SKADOR, TILL EXEMPEL, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR PÅ FÖRLORAD ANVÄNDNING, DATA OCH VINSTER SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT SOM ÄR FÖRKNIPPADE MED ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DEN INFORMATION OCH NÄRLIGGANDE GRAFIK SOM FINNS HÄR, OAVSETT OM DET RÖR SIG OM AVTAL, FÖRSUMMELSE, FÖRSUMLIGHET, STRIKT ANSVAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN OM MICROSOFT ELLER NÅGON AV DESS LEVERANTÖRER HAR UNDERRÄTTAT OM MÖJLIGHETEN ATT SKADA.

SAMMANFATTNING

I den här artikeln beskrivs hur du etablerar och avslutar en fjärr anslutning med kommandot RASPHONE. exe.

MER INFORMATION

Så här ställer du in fjärr anslutningen med kommandot RASPHONE. exe

  1. Klicka på Start, Skriv Rasphone-a i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR .

  2. Klicka på knappen Ring upp på sidan Hur vill du ansluta .

  3. Skriv telefonnumret och mål namnet (till exempel uppringning), gå till sidan Ange telefonnumret du vill ansluta till och klicka på knappen Nästa för att fortsätta.

  4. Skriv in ditt användar namn och lösen ord och kontrol lera att kryss rutan kom ihåg lösen ordet har marker ATS, på sidan Skriv in ditt användar namn och lösen ord klickar du på knappen skapa för att fortsätta.

  5. Klicka på Start, Skriv rasphone-e <målnamn> i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR . Obs! Du måste använda mål namnet som skrivs i steg 3, till exempel uppringning.

  6. I fliken alternativ för uppringnings egenskaper avmarkerar du följande markering: a. Fråga efter namn och lösen ord, certifikat, etc. b. Inkludera Windows-inloggnings domän. c. Fråga efter telefonnummer. Klicka sedan på OK .

Så här upprättar du en fjärr anslutning med kommandot RASPHONE. exe

  1. Klicka på Start, Skriv rasphone-d <målnamn> i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR . Obs! mål namnet måste vara samma som det som du skapade i avsnittet så här gör du för att konfigurera fjärr anslutningen via RASPHONE. exe .

Så här lägger du till en fjärr anslutning med kommandot RASPHONE. exe

  1. Klicka på Start, Skriv rasphone-h <målnamn> i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR . Obs! mål namnet måste vara samma som det som du skapade i avsnittet så här gör du för att konfigurera fjärr anslutningen via RASPHONE. exe .

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper

UTFORSKA UTBILDNING >

Få nya funktioner först

ANSLUT TILL MICROSOFT INSIDERS >

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×