Introduktion

I den här artikeln beskrivs hur du beviljar behörigheten Visa Server tillstånd i Microsoft prediktion när du använder Microsoft SQL Server 2005.

Mer information

Alla användare på administratörs nivå måste ha behörigheten Visa Server tillstånd innan du skapar nya perioder eller innan du validerar databaser i Microsoft Forecaster. Det här är sant så att Microsoft-prognoser kan avgöra om andra användare är inloggade på Microsoft Forecaster. Dessutom måste alla användare som måste komma åt kommandot aktuell användar listaVisa -menyn ha behörigheten Visa Server tillstånd. Gör så här om du vill ge behörigheten View Server State:

  1. Starta SQL Server Management Studio.

  2. Expandera databaser, högerklicka på Microsoft Forecaster-databasen och klicka sedan på Egenskaper.

  3. Klicka på behörigheteroch sedan på Visa Server behörigheter.

  4. Klicka på den användare som du vill ge behörighet till i listan inloggningar eller roller .

  5. I listan uttrycklig behörighet för användare markerar du kryss rutan ge för att Visa behörigheten för Server tillstånd.

  6. Upprepa steg 4 till och med 5 för varje användare som du vill ge behörighet till.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×