Formler för RevoScaleR stöder två formeln funktioner för konvertering av nedbrytning variabler:

N() behandlar en kategorisk variabel som kontinuerlig.
F() behandlar en kontinuerlig variabel som kategorisk.
F() innehåller ytterligare argument låg, hög och undanta kan ingå att ange värdet för den lägsta kategorin, den högsta kategorin och hur du vill hantera värden utanför det angivna intervallet.

I detta exempel som använder provet inventering Data levereras med RevoScaleR, används bara F() för att behandla variabeln "ålder" som en faktor i sammanfattning formeln:

sampleDataDir <- rxGetOption("sampleDataDir") censusWorkers <- file.path(sampleDataDir, "CensusWorkers.xdf") 
rxSummary(~ F(age) + sex, data = censusWorkers)Mer information om RevoScaleR-formelsyntax skriver? rxFormula vid revolutionen R Enterprise console.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×