Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs de steg som krävs för att fullständigt implementera Microsoft FRx Product Suite för Microsoft Dynamics. Trots att den här artikeln beskriver samtliga installations steg och diskuterar vanliga rutiner för processen bör du tänka på att den här artikeln är ett tillägg till installations anvisningarna för produkten.Obs! Microsoft Forecasting behandlas inte i den här diskussionen. Kunder som använder FRx bör göra abonnemang för att gå vidare till lednings rapportering som sin ekonomiska rapport lösning. Mer information om hanterings rapportering finns på den här översikts sidan i CustomerSource.

Introduktion

Huvud komponenten i Microsoft FRx är rapportör. Du utför administrativa funktioner i rapportör. Rapportör är också den första komponenten som är installerad och den första komponenten som är konfigurerad. Du måste utföra flera konfigurationer innan Microsoft FRx fungerar. Du måste göra dessa konfigurationer i rapportör, i Microsoft FRx webport och i Microsoft Report Server. Mer information om specifika produkter utöver informationen i den här artikeln finns i PDF-resurserna på FRx installations-CD. 

Mer information

Förstå installations typer

När du installerar Microsoft FRx måste det första val du gör vara om FRx installations kod på enskilda arbets stationer (lokal klient eller "fat-klient"-installation) eller på en nätverks resurs enhet (nätverks klient eller klient/server). Det finns fördelarna med båda installations typerna. En lokal installation med enskilda kontaktmappar ger större flexibilitet för fel söknings fel. Den lokala installationen kan ge bättre prestanda under omfattande användar belastning. Nätverks installationer tillhandahåller en enda konfigurations punkt. Nätverks installationer tillhandahåller också en enda plats att underhålla när du använder Service Pack eller när du installerar versions uppgraderingar. Det andra alternativet du måste göra är att leta reda på mappen FRx SysData. SysData-mappen bör placeras på en nätverks enhet som är tillgänglig för alla användare. Du kan skapa den här mappen var som helst på en delad nätverks enhet. Mappen FRx SysData innehåller vanliga konfigurations inställningar och information om företags konfiguration. I den här mappen lagras även Specifikations uppsättningar för rapporter. En gemensam SysData-mapp gör alla rapport ändringar tillgängliga för alla Microsoft FRx-användare. Dessutom innehåller SysData-mappen Microsoft Access Jet-databasfiler. Behörigheten Ändra måste ges till mappen SysData för alla användare. Vi rekommenderar att du konfigurerar en delad mapp genom att använda en UNC-sökväg (Universal Naming Convention) som delas mellan alla Microsoft FRx-användare, till exempel följande sökväg:

\\Servername\FRx\SysDataObs! För Windows Vista-kompatibilitet kan mappen SysData inte hittas under en mapp som innehåller kod. Mappen kan till exempel inte finnas under följande mapp:

C:\Program Files\SysData

Installera Microsoft FRx 6,7 på en Windows Vista-baserad arbets Station

När du installerar Microsoft FRx 6,7 på en Windows Vista-baserad arbets Station inaktiverar du funktionen User Account Control (UAC) tillfälligt. Du kan aktivera UAC-funktionen igen när Microsoft FRx 6,7 har installerats. Om du inte gör det kommer vissa program att generera fel meddelanden. Följ de här stegen om du vill installera Microsoft FRx 6,7 på en Windows Vista-baserad arbets Station:

 1. Logga in på arbets stationen som administratör eller som användare med administratörs behörighet.

 2. Klicka på Start och klicka sedan på Kontrollpanelen.Obs! Kontrol lera att kontroll panelen är inställd på rätt vy genom att klicka på länken kontroll panelen till vänster.

 3. Klicka på användar konton, klicka på länken nya användar konton och sedan på Aktivera eller inaktivera kontroll av användar konto.

 4. Avmarkera kryss rutan Använd kontroll av användar konto (UAC) för att skydda din dator och klicka sedan på OK.

 5. Klicka på starta om nu när du uppmanas att göra det.

 6. När arbets stationen har startat om loggar du in på arbets stationen som administratör.

 7. Ladda ned Microsoft FRx 6,7 installations program som har skapats för Windows Vista. Installations programmet är paketerat med den senaste versionen av din allmänna redovisning. För att få fram detta installations program, gå till någon av följande Microsoft-webbplatser, beroende på vilket redovisnings system du använder.Kunder och partner som använder Microsoft Dynamics GP

  https://mbs.microsoft.com/partnersource/downloads/releases/frx67fullinstall4gp10.htmKunder och partners som använder Microsoft Dynamics SLhttps://MBS2.Microsoft.com/fileexchange/?FileID=a1166bcd-c7fa-4495-92dc-04d7a6bbd42e

 8. Installera Report Designer för Microsoft FRx 6,7 eller Microsoft FRx 6,7 rapport server i rot katalogen på enhet C. För att göra det, Använd följande exempel. Obs! För Windows Vista-kompatibilitet kan SysData-mappen och mappen IO_Data inte hittas i en mapp som innehåller kod. Mappen SysData kan till exempel finnas i följande mapp:

  C:\FRx\SysData Under installationen uppmanas du att ange platsen för mappen Microsoft FRx 6,7-program, mappen SysData och mappen IO_Data. Vi rekommenderar att du placerar alla de här mapparna på en annan plats än mappen "program". Använd till exempel följande mappar:

  • Mappen Microsoft FRx 6,7 (kod) kan finnas i följande mapp:

   C:\FRx

  • Mappen Microsoft FRx 6,7 SysData finns i följande mapp:

   C:\FRx\SysData

  • IO_Data-mappen för Microsoft FRx 6,7 finns i följande mapp:

   C:\FRx\IO_Data

Lägga till Microsoft FRx rapport Server och Microsoft FRx webport

Microsoft FRx-rapport Server installeras normalt på en dator som kör Microsoft SQL Server, på en program Server eller på en dedicerad server om flera processor licenser har köpts. Microsoft FRx webport kan installeras på alla datorer som kör Internet Information Service (IIS). Du bör installera Microsoft FRx webport som en intranät produkt. Du bör inte installera Microsoft FRx webport för åtkomst via Internet. Vi rekommenderar att du installerar Microsoft FRx webport till standard webbplatsen på port 80. Microsoft FRx webport kan installeras tillsammans med Windows SharePoint Services (WSS) 2,0, tillsammans med Microsoft Dynamics Business Portal eller tillsammans med Microsoft Forecaster.Obs! För WSS 3,0 måste Microsoft FRx webport vara installerad på en annan webbplats.

Installera rapport designer för Microsoft FRx

Följ de här anvisningarna om du vill installera FRx-Rapportdesignern:

 1. Kontrol lera att den arbets station som du installerar uppfyller minimi kraven som visas i system kraven PDF-filen på installations-CD: n.

 2. Dokumentera de sökvägar som du tänker installera Microsoft FRx i. Kontrol lera att du använder UNC-baserade sökvägar om du planerar att dela Microsoft FRx-kod för nätverks klienter eller om du planerar att dela mappen SysData för andra arbets stationer.

 3. På installations-CD: n FRx klickar du på Installera FRX för att starta installations guiden. Klicka sedan på Installera FRX rapportering.

 4. Klicka på Ja för att acceptera licens avtalet.

 5. Under installations alternativklickar du på lokal klient för att ange var du vill installera Microsoft FRx. Klicka sedan på Nästa.

 6. På sidan Välj destinations plats klickar du på Bläddra under målmapp.

 7. Ange en lokal enhet i fönstret Välj mapp om den här installationen gäller för en enda användar licens och om du inte använder nätverks klienter. I annat fall anger du en UNC-sökväg. Klicka till exempel på \\Server\Applications\FRx\. Klicka sedan på Nästa.

 8. På sidan Sysdata-filer klickar du på Bläddra och väljer sökvägen till den delade Sysdata-mappen. Om du kommer att ha flera arbets stationer som använder FRx klickar du på en UNC-sökväg. Klicka till exempel på \\Server\Applications\FRx\SysData\.

 9. Klicka på Nästa två gånger.

 10. Starta Microsoft FRx Report Designer för att slutföra installationen genom att göra de register inställningar som krävs och skapa nödvändiga konfigurationsfiler.

Avgöra var FRx-rapporter ska skapas

I Microsoft FRx används en gemensam mapp som heter IO_DATA. Den här mappen lagrar data för demonstrations företaget som heter Filmworks. Den här mappen är också standardinställningen för alla rapporter. Du kan skapa en nätverks resurs som utgångs plats, eller så kan du lämna standard platsen för utdata på varje arbets Station. Den lokala standard Sök vägen för platsen är följande sökväg:

C:\Program Files\FRx program vara Observera den faktiska platsen, eftersom du måste ange denna sökväg när du ställer in varje företag i FRx rapportering.Obs! I en typisk nätverks konfiguration heter mappen dela som FRx och innehåller två undermappar. Undermapparna heter IO_DATA och SysData.

Tillämpa ett Service Pack

Om du vill uppdatera den lokala installationen på valfri fat-klient arbets Station kör du den körbara filen som ingår i Service Pack. zip-filen. Om du vill veta mer om hur du installerar ett Service Pack i en klient/server miljö klickar du på artikel numret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

936585 Installera ett Microsoft FRx-Service Pack i en miljö där en nätverks klient är installerad

Förstå Open Financial System Interface (OFSI) angivna installationer

Microsoft FRx har ett gemensamt gränssnitt och en gemensam funktionalitet mellan alla Microsoft Dynamics-produkter. Gränssnittet Open Financial system (OFSI) anger de filer som krävs för den Microsoft Dynamics-produkt du installerar.Om du vill veta mer om hur du installerar programfiler klickar du på följande artikel nummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:

918262 Installera och konfigurera Microsoft Forecaster 6,7 DirectLink för användning i Microsoft FRx

938573 Så här installerar du Microsoft prediktion 7,0 DirectLink och hur du konfigurerar DirectLink för Microsoft FRx

Installera Microsoft FRx webport

Följande Microsoft Windows-operativsystem är kompatibla med alla Service Packs för Microsoft FRx 6,7 webport:

 • Microsoft Windows 2000 Server (alla versioner) med Service Pack 4

 • Windows Server 2003

Microsoft FRx 6,7 webport är för närvarande inte kompatibel med Windows Server 2008. Microsoft FRx webport kan installeras på alla datorer som kör IIS. Innan du utför den här installationen bör du tänka på följande:

 • Om du vill aktivera PDF-utskrift via Microsoft FRx webport måste ett Windows-användarkonto vara inloggat på den server där Microsoft FRx webport är installerat. Det här är sant eftersom det inte går att köra FRxPDFSvr. exe som en tjänst. Därför kräver det här programmet att en användare är inloggad för att aktivera PDF-utskrift.

 • Du bör köra Microsoft FRx webport som ett intranät program. Det kan uppstå problem om du ansluter till programmet via Internet. Även om det är möjligt med Internet konfiguration rekommenderar vi för närvarande inte en Internet konfiguration.

 • Microsoft Java Virtual Machine (VM) är inte längre tillgänglig. Du måste använda Sun Microsystems Java istället. För att Microsoft FRx webport ska fungera måste Java vara installerat på Microsoft FRx-webport-servern och på alla klient arbets stationer. För att ladda ned Java, gå till följande Sun Microsystems-webbplats:

  http://www.java.com

 • Om du installerar Microsoft FRx webport på Windows Server 2003 finns det några viktiga saker att notera:

  • Internet Information Services (IIS) installeras inte längre som standard. Du måste installera IIS innan du installerar Microsoft FRx webport.

  • ASP-funktionen är inte längre aktive rad som standard. För att Microsoft FRx webport ska fungera måste du aktivera ASP via IIS Manager.

  • Adobe Acrobat Reader 4,0 och 5,0 är inkompatibla med Windows Server 2003. Installera den senaste versionen av Acrobat Reader.

Viktigt! Innan du installerar Microsoft FRx webport kontrollerar du att det finns en fat-klient installation av rapportör som är installerad på den dator där IIS körs. Vissa delade DLL-filer krävs för Microsoft FRx webport för att fungera korrekt. Så här installerar du Microsoft FRx webport:

 1. Sätt in installations-CD för FRx i enheten.

 2. Klicka på Installera FRX webport.

 3. Klicka på konfigurations språk. Klicka sedan två gånger på Nästa .

 4. Klicka på Ja för att godkänna licens avtalet.

 5. Kontrol lera att kryss rutan FRX webport 6,7 är markerad. Obs! Med det här alternativet installeras komponenterna i Internet Information Services. Kryss rutan FRX webadministratör 6,7 är som standard markerad. Det här alternativet installerar administrations verktyget.

 6. Klicka på Nästa.

 7. Godkänn standardmappen för installation. Klicka sedan på Nästa.

 8. I fältet UNC-namn skriver du resurs namnet för Windows fildelning. Klicka sedan på Nästa.

 9. Skriv ett namn på en virtuell katalog i fältet namn som ska bestämma sökvägen till webbplatsen. Klicka sedan på Nästa.

 10. Granska installations alternativen. Klicka sedan på Nästa.

 11. Klicka på Slutför för att avsluta installationen.

 12. Använd den senaste Service Pack-uppdateringen för Microsoft FRx webport. Klicka sedan på alternativet för FRX Web Components.

 13. Använd lämplig metod:

  • Om du installerar Microsoft FRx webport på Windows Server 2003 går du till steg 14.

  • Om du installerar Microsoft FRx webport på ett annat operativ system går du till steg 15.

 14. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv gpedit. mscoch klicka på OK. Gör sedan följande:

  1. I den lokala grup princip redigeraren klickar du på princip för lokal dator, expandera dator konfiguration, expandera administrativa mallaroch klickar sedan på skrivare.

  2. Högerklicka på Tillåt inte installation av skrivare med driv rutiner i kernellägeoch klicka sedan på Egenskaper.

  3. Klicka på inaktiverati dialog rutan Egenskaper och klicka sedan på OK.

  4. Stäng den lokala Principeditorn.

  5. Starta om datorn för att aktivera den nya inställningen.

 15. BCL easyPDF måste vara installerat för att du ska kunna använda PDF från Microsoft FRx webport. Om BCL-komponenterna inte har installerats läser du steg 16 för att installera BCL easyPDF. Om du har installerat BCL-komponenterna med hjälp av funktionen installations förutsättningar från Microsoft FRx installations diskett följer du de här stegen för att avinstallera de aktuella BCL-komponenterna:

  1. Leta reda på mappen Microsoft FRx webport-installationsmappen.Obs! Om du har godkänt standardinställningen i steg 7 är installationsmappen C:\FRxWebPort.

  2. Dubbelklicka på mappen BCL .

  3. Dubbelklicka på filen BCLeasyPDFFullAuto. exe .

  4. Klicka på Nästa.

  5. När du tillfrågas om du vill avinstallera den aktuella BCL-komponenten klickar du på Nästa. Om du uppmanas att starta om datorn klickar du på starta om nuoch sedan på Slutför.

 16. Installera BCL easyPDF. Gör så här:

  1. Leta reda på mappen Microsoft FRx webport-installationsmappen.Obs! Om du har godkänt standardinställningen i steg 7 är installationsmappen C:\FRxWebPort.

  2. Dubbelklicka på BCL -mappen för att öppna den.

  3. Dubbelklicka på filen BCLeasyPDFFullAuto. exe .

  4. Klicka på Nästa.

  5. Klicka på Nästa.

  6. Godkänn licens avtalet och klicka sedan på Ja.

  7. Behåll standardinställningen för mappen och klicka sedan på Nästa.

  8. Klicka på Nästa.

  9. När installationen är klar klickar du på Slutför.

  10. Om du uppmanas att starta om datorn klickar du på starta om nuoch sedan på Slutför.

 17. När du har installerat BCL easyPDF måste du konfigurera PDF-skrivaren. Följ de här stegen om du vill konfigurera PDF-skrivaren:

  1. Klicka på Start, peka på Inställningar, peka på kontroll panelenoch klicka sedan på skrivare och fax.

  2. Högerklicka på BCL easyPDF och klicka sedan på utskrifts inställningar.

  3. Klicka på fliken mappar .

  4. Klicka på alternativet Ange .

  5. Klicka på Bläddra bredvid fältet mappnamn . Leta reda på mappen PDFTemp i mappen Microsoft FRx webport.

  6. Kontrol lera att kryss rutan Öppna utdatafil efter konvertering och mappen kom ihåg efter varje konvertering är avmarkerad.

  7. Klicka på Använd.

  8. Klicka på OK för att avsluta.

  9. I fönstret skrivare och fax högerklickar du på BCL easyPDF-skrivaren och klickar sedan på Egenskaper.

  10. Klicka på fliken Avancerat.

  11. Klicka på standardvärden för utskrift.

  12. Klicka på fliken mappar .

  13. Upprepa steg d till och med steg h för att konfigurera standardvärden för utskrift.

 18. Kontrol lera Windows-användarkontot som loggar in i Windows för att köra FRxPDFSvr. exe. Flytta sedan filen FRxPDFSvr. exe till mappen Startup för den användaren. Gör så här:

  1. Högerklicka på Start. Klicka sedan på utforska alla användare.

  2. Expandera program, klicka på mappen Autostart , högerklicka på FRxPDFSvroch klicka sedan på Klipp ut.

  3. I mappen Documents and Settings letar du reda på användar namnet för Windows-användarkontot som kör programmet FRxPDFSvr. exe.

  4. Expandera mappen användar namn, expandera mappen Start-meny , expandera program, högerklicka på startmappen och klicka sedan på Klistra in.

  5. Starta om servern för att aktivera den här inställningen. Logga sedan in som användaren som kör FRxPDFSvr. exe-filen.Obs! Denna användare måste vara inloggad för att PDF-utskriften ska fungera korrekt.

 19. Slutför konfigurationen genom att öppna programmet webadministratör i program gruppen Microsoft FRx webport. Gör så här:

  1. Klicka på platsen för den delade SysData-mappen.

  2. Klicka på platsen för filen databas. xml. Denna fil finns som standard i datamappen under mappen FRxWebPort.

Installera Microsoft FRx-rapport Server

Följ de här stegen för att installera Microsoft FRx-rapporterings Server:

 1. Sätt in installations-CD för FRx i enheten.

 2. Klicka på Installera Microsoft FRx rapport Server.

 3. Klicka på konfigurations språk.

 4. Klicka på Nästa för att starta installationen.

 5. Klicka på acceptera för att acceptera licens avtalet. Klicka sedan på Nästa.

 6. Klicka på lämplig installationsmapp. Klicka sedan på Nästa.

 7. Peka på den UNC-nätverks resurs där mappen Delade SysData har installerats. Klicka sedan på Nästa.

 8. Peka på den plats där du vill installera FRx-kön. Klicka sedan på Nästa.Obs! FRx-köns databas innehåller schemat för Microsoft FRx-rapport servern. Denna databas är vanligt vis installerad i mappen Delade SysData.

 9. Klicka på den programmapp där du vill installera programmet. Klicka sedan på Nästa.

 10. Klicka på Installera för att starta installationen.

 11. Klicka på Slutför.

 12. Använd den senaste Service Pack-uppdateringen för Microsoft FRx rapport Server installation.

 13. Skapa samma ODBC-anslutning som beskrivs i avsnittet "så här fungerar installations programmet för OFSI) för Microsoft Dynamics-produkten.

 14. Ändra Microsoft FRx Report Server för att ange att servern ska köras av ett dedikerat tjänst konto. Gör så här:

  1. Högerklicka på Start. Klicka sedan på utforska alla användare.

  2. Expandera program, klicka på mappen Autostart , högerklicka på FRX rapport Serveroch klicka sedan på Klipp ut.

  3. Leta upp och expandera användar namnet för det avsedda tjänst kontot, expandera Start-menyn, expandera program, högerklicka på startmappen och klicka sedan på Klistra in.

  4. Starta om servern för att aktivera den här inställningen.

 15. Kontrol lera att du kan se rapporterings Server ikonen för Microsoft FRx i FRx Report Designer.Mer information om hur du åtgärdar ett problem som påverkar Microsoft FRx Report Server-ikonen får du om du klickar på följande artikel nummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  859884 Ikonen Schemaläggaren visas inte i katalogen med rapporter i Microsoft FRx

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×