Det är möjligt att skapa en bat-fil som innehåller uppsättningen miljövariabler och parametern som krävs för tyst (obevakad installation) för att automatisera installationen av flera noder.

Ange VCRUIMODE = / q
Ange DOTNET_MODE = / passiv/norestart
Ange VSIS_MODE = / passiv/norestart
Revolution-R-Enterprise-7.0.0-Windows.exe /exebasicui PIDKEY=<YOUR-SERIAL-KEY> /qb /L* %TEMP%\Revo_Enterprise_install.log

Köra bat skriptet från kommandoraden för varje nod som du behöver och kontrollera varje %TEMP%\Revo_Enterprise_install.log för felmeddelanden när du är klar.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×