Obs!: Stödet för Internet Explorer 11 på datorn tas bort och supporten tas bort 15 juni 2022 (en lista över vad som omfattas finns i Vanliga frågor och svar). Samma IE11-appar och webbplatser som du använder idag kan öppnas Microsoft Edge i Internet Explorer-läge. Läs mer här.

Sammanfattning

Innan du utför en reparationsinstallation av Microsoft Windows XP måste du avinstallera Windows Internet Explorer 7 eller Windows Internet Explorer 8 från den Windows XP-baserade datorn. Om du utför en reparationsinstallation av Windows XP när en senare version av Internet Explorer fortfarande är installerad fungerar inte Internet Explorer när reparationen är klar.

Lös problemet genom att avinstallera den senare versionen av Internet Explorer från datorn och sedan installera Internet Explorer 6. När Windows XP har reparerats kan du installera om den senare versionen av Internet Explorer.

Om du vill ha mer information om att installera om Internet Explorer om du redan har Windows XP klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

318378 Installera om eller reparera Internet Explorer i Windows XP

Introduktion

Innan du utför en reparationsinstallation av Windows XP måste du avinstallera en senare version av Internet Explorer. Om du inte avinstallerar den senare versionen av Internet Explorer i det här fallet fungerar Internet Explorer inte längre när reparationsinstallationen av Windows XP är klar. Reparationsinstallationen återställer inte tidigare versioner av filerna i mappen Program\Internet Explorer. Därför är de senare versionsfilerna för Internet Explorer inte kompatibla med Internet Explorer 6-filer som är installerade i mappen Windows\System32 när du reparerar Windows XP-installationen.

Mer information

Om du har gjort en reparationsinstallation av Windows XP men inte avinstallerade någon senare version av Internet Explorer, körs inte Internet Explorer. Följ de här anvisningarna för att felsöka problemet.

Kontrollera vilken version av Windows XP som är installerad på datorn

 1. Klicka på Start, klickapå Kör, skriv Winver.exe i rutan Öppna och klicka sedan på OK.

 2. I dialogrutan Windows kontrollerar du vilken version av Windows XP som är installerad på datorn.

Om Windows XP Service Pack 2 (SP2) eller Windows XP Service Pack 3 (SP3) är installerat på datorn

Om Windows XP SP2 eller Windows XP SP3 är installerat på datorn avinstallerar du den senare versionen av Internet Explorer. Gör så här:

 1. Klicka på Start, klickapå Kör, skriv appwiz.cpl i rutan Öppna och klicka sedan på OK.

 2. I listan Installerade program klickar du på Windows Internet Explorer 7 , ellerså klickar du Windows Internet Explorer 8och sedan på
  Ta bort.

Om Internet Explorer inte finns med i listan Installerade program gör du så här:

 1. Starta om datorn i återställningskonsolen. Om du vill ha mer information om hur du använder återställningskonsolen klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  307654 Installera och använda återställningskonsolen i Windows XP
   

 2. Skriv in följande kommandon och tryck sedan på RETUR efter varje kommando:

  Mer Windows Internet Explorer 8

  CD ie8\spuninst
  batch-Spuninst.txt
  Mer Windows Internet Explorer 7

  CD ie7\spuninst
  batch-Spuninst.txt

Om Windows XP SP2 eller Windows XP SP3 inte är installerat på datorn

Om Windows XP SP2 eller Windows XP SP3 inte är installerat på datorn avinstallerar du den senare versionen av Internet Explorer. Gör så här:

 1. Klicka på Start, klickapå Kör, skriv appwiz.cpl i rutan Öppna och klicka sedan på OK.

 2. I listan Installerade program klickar du på Internet Explorer 7 eller klickar på Internet Explorer 8och klickar sedan på Ta
  bort.

Om Internet Explorer inte finns med i listan Installerade program gör du så här:

 1. Öppna kommandotolken.

 2. Skriv in följande kommandon och tryck sedan på RETUR efter varje kommando:

  Mer Windows Internet Explorer 8

  cd \Windows\ie8\Spuninst
  batch-Spuninst.txt Obs! Mappen ie8 är en dold mapp.

  Mer Windows Internet Explorer 7

  cd \Windows\ie7\Spuninst
  batch-Spuninst.txt Obs! Mappen ie7 är en dold mapp.

Om du inte kan avinstallera Internet Explorer, men mappen Windows\ie7\Spuninst eller Windows\ie8\Spuninst finns, avinstallerar du Internet Explorer i återställningskonsolen. Gör så här:

 1. Starta om datorn i återställningskonsolen. Om du vill ha mer information om hur du använder återställningskonsolen klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  307654 Installera och använda återställningskonsolen i Windows XP
   

 2. Skriv in följande kommandon och tryck sedan på RETUR efter varje kommando:

  Mer Windows Internet Explorer 8

  CD ie8\spuninst
  batch-Spuninst.txt Mer Windows Internet Explorer 7

  CD ie7\spuninst
  batch-Spuninst.txt

 3. Sätt Windows installera CD-skivan med XP i datorns CD-enhet och starta sedan om datorn.

 4. Utför en reparationsinstallation av Windows XP. När reparationsprocessen är klar startar du Internet Explorer 6 och kontrollerar att den fungerar.

 5. Installera senaste Service Pack för Windows XP.
  Om du vill ha mer information klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  322389 Hämta den senaste Windows XP Service Pack
   

Installera om den senare versionen av Internet Explorer

När Windows XP har reparerats och körs korrekt installerar du om den senare versionen av Internet Explorer. Om du vill installera om Internet Explorer 7 eller Internet Explorer 8 måste du ha installationspaketet för Internet Explorer. Det här installationspaketet kanske fortfarande finns kvar på datorn från första gången du installerade den senare versionen av Internet Explorer. Leta reda på installationspaketet i mappen där du sparade filerna.

Obs! Det här paketet kan finnas i mappen Tillfälliga Internetfiler.

Du måste ha en funktionell webbläsare för att ansluta till Microsofts nedladdningswebbplats. Om Internet Explorer 6 inte fungerar på datorn när du har avinstallerat den senare versionen av Internet Explorer kan du inte ladda ned installationspaketet för Internet Explorer. Därför måste du använda en dator med en funktionell webbläsare för att ladda ned installationspaketet för Internet Explorer. Använd sedan en delad nätverksenhet för att installera programmet från det hämtade installationspaketet på den andra datorn till den reparerade datorn. Om du inte kan använda ett delat nätverk för det här ändamålet kopierar du installationspaketet för Internet Explorer till en CD-skiva på den andra datorn. Använd sedan cd-skivan för att installera Internet Explorer på den första datorn.

Om du behöver hjälp med att installera, installera om eller avinstallera Windows kan du besöka följande Microsoft-webbplats:

http://windows.microsoft.com/en-us/windows/help/install-reinstall-uninstall

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×