Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Sammanfattning

Den här artikeln beskrivs Forefront Endpoint Protection 2010-problem som korrigeras i Samlad uppdatering 1.

Mer information om Samlad uppdatering 1, inklusive hur du hämtar och installerar uppdateringen finns i följande TechNet-artikel:

Introduktion


Lista över ändringar på serversidan

 • Ytterligare information har lagts till malware detection notifieringar, inklusive hot namn, filnamn och avhjälpande åtgärder.

 • Nya funktioner för att aktivera distribution av Forefront Endpoint Protection definitionsuppdateringar genom Microsoft System Center Konfigurationshanteraren 2007 software update punkter (SUP) har lagts till.

 • Ett installationsfel har fastställts när DNS-suffixet för datorn skiljer sig från DNS-namnet för domänen som den tillhör.

 • Problemet korrigerades där hot åsidosättningar tas bort när en princip redigeras och sparas innan användargränssnittet som fylls i.

 • En krasch i serverinstallation korrigerades när installationsprogrammet avbröts men återställs inte korrekt.Lista över ändringar på klientsidan

 • Följande Windows 7 inbäddade operativsystem stöds nu

  • Windows Embedded Standard 7 SP1

  • Windows Embedded POSReady 7

  • Windows ThinPC

  Observera: Forefront Endpoint protection stöds endast på ovanstående operativsystem när write-filtret inte är aktiverat.


 • Problem med konkurrenskraftiga avinstallera fastställdes som nu ska tillåta att korrekt ta bort vissa lokaliserade versioner av Forefront Client Security State Assessment och Microsoft Operations Manager 2005 Agent.

 • En korrigering gjordes till antimalware-klienten att rätta ett villkor där en felaktig identifiering identifierare loggas. Det här problemet kan resultera i SQL Server Integration Services jobbfel rapporteras via FEP bästa praxis Analyzer(BPA) eller SQL Management Pack för System Center Operations Manager.

 • Funktioner som lagts till MpCmdRun kommandoradsverktyg, inklusive:

  • Möjligheten att ange en UNC-resurs med SignatureUpdate - växlar

  • Förmåga att utföra en anpassad sökning av en hel mapp och enskilda filer

 • En prestandaförbättring av gjordes att uppdateringsprocessen definition för att korrigera ett problem på datorer med utomordentligt stort antal filer.

 • En korrigering har gjorts för att korrigera ett åtkomstfel i antimalware-tjänsten.

Information om snabbkorrigeringen

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Download Hämta uppdateringen nu.

Utgivningsdatum: 28 juni 2011

För mer information om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

119591 hämta Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

Innan du installerar den här uppdateringen måste du installera snabbkorrigering KB2554364 för operativsystemets arkitektur. Mer information finns i:

2554364 rapportering uppdatering krävs för Forefront Endpoint Protection 2010 Samlad uppdatering 1

Krav på omstart

Du behöver inte starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Registerinformation

För att kunna använda snabbkorrigeringen i det här paketet behöver du inte göra några ändringar i registret.

Filinformation

Snabbkorrigeringen innehåller kanske inte alla filer som krävs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste versionen. Snabbkorrigeringen innehåller endast de filer som behövs för att lösa problem som nämns i denna artikel.

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen används ett Microsoft Windows Installer-paket för installation av snabbkorrigeringspaketet. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC) i följande tabell. När du visar filinformationen konverteras datumet till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

x86

Information om hämtning

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Fep2010-update-rollup-kb2551095-x86-enu.exe

2.1.1116.0

23,562,152

16-Jun-2011

04:35Microsoft Windows Installer-MSP-filinformation
Hämtningen innehåller tre Windows installer MSP-filer som visas i följande tabell:

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Fep2010-fepext-kb2551095-x86-enu.msp

Ej tillämplig

20,299,776

16-Jun-2011

00:42

Fep2010-fepreport-kb2551095-x86-enu.msp

Ej tillämplig

1,925,120

16-Jun-2011

00:42

Fep2010-fepux-kb2551095-x86-enu.msp

Ej tillämplig

733,184

16-Jun-2011

00:42
Den engelska versionen av Fep2010-fepext-kb2551095-x86-enu.msp har de filattribut som visas i följande tabell:

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Commonsetuputils.dll

2.1.1116.0

68,808

15-Jun-2011

21:11

Fepinstall.exe

2.1.1116.0

20,036,968

15-Jun-2011

22:31

Fepregistrator.exe

2.1.1116.0

122 368

15-Jun-2011

21:11

Ux.policydistribution.dll

2.1.1116.0

217,128

15-Jun-2011

21:11

Ux.policydistribution.resources.dll

2.1.1116.0

52,328

15-Jun-2011

21:16

Ux.serverconstants.dll

2.1.1116.0

81,168

15-Jun-2011

21:11

Ux.serverutils.dll

2.1.1116.0

278,928

15-Jun-2011

21:11
Fep2010-fepext-kb2551095-x86-enu.msp innehåller en ändring av FEP-klienten installationspaket. Information om filattribut klienten finns i avsnittet klientuppdateringen.Den engelska versionen av Fep2010-fepreport-kb2551095-x86-enu.msp har de filattribut som visas i följande tabell:

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Alertsmanager.dll

2.1.1116.0

89,408

15-Jun-2011

21:11

Alertsmanager.resources.dll

2.1.1116.0

35,840

15-Jun-2011

21:11

Commonsetuputils.dll

2.1.1116.0

68,808

15-Jun-2011

21:11

Fepreportregistrator.exe

2.1.1116.0

48,208

15-Jun-2011

21:11

Fepserviceevents.dll

2.1.1116.0

18,360

15-Jun-2011

21:16

Policydistribution.dll

2.1.1116.0

217,128

15-Jun-2011

21:11

Policydistribution.resources.dll

2.1.1116.0

52,328

15-Jun-2011

21:16

Serverconstants.dll

2.1.1116.0

81,168

15-Jun-2011

21:11

Serverutils.dll

2.1.1116.0

278,928

15-Jun-2011

21:11

Ux.policydistribution.dll

2.1.1116.0

217,128

15-Jun-2011

21:11

Ux.policydistribution.resources.dll

2.1.1116.0

52,328

15-Jun-2011

21:16

Ux.serverconstants.dll

2.1.1116.0

81,168

15-Jun-2011

21:11

Ux.serverutils.dll

2.1.1116.0

278,928

15-Jun-2011

21:11
Den engelska versionen av Fep2010-fepux-kb2551095-x86-enu.msp har de filattribut som visas i följande tabell:

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Adminui.fep.common.dll

2.1.1116.0

538,488

15-Jun-2011

21:11

Adminui.fep.policymanagement.dll

2.1.1116.0

719,768

15-Jun-2011

21:11

Adminui.fep.policymanagement.resources.dll

2.1.1116.0

538,488

15-Jun-2011

21:16

Fep_default_ocs.xml

Ej tillämplig

12,751

19-May-2011

21:26

Fep_default_tmg.xml

Ej tillämplig

11,336

19-May-2011

21:26

Ux.policydistribution.dll

2.1.1116.0

217,128

15-Jun-2011

21:11

Ux.policydistribution.resources.dll

2.1.1116.0

52,328

15-Jun-2011

21:16

Ux.serverconstants.dll

2.1.1116.0

81,168

15-Jun-2011

21:11

Ux.serverutils.dll

2.1.1116.0

278,928

15-Jun-2011

21:11

x64

Information om hämtning

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Fep2010-update-rollup-kb2551095-x64-enu.exe

2.1.1116.0

23,665,152

16-Jun-2011

07:41Microsoft Windows Installer-MSP-filinformation
Hämtningen innehåller tre Windows installer MSP-filer som visas i följande tabell:

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Fep2010-fepext-kb2551095-x64-enu.msp

Ej tillämplig

20,299,776

16-Jun-2011

03:50

Fep2010-fepreport-kb2551095-x64-enu.msp

Ej tillämplig

1,925,120

16-Jun-2011

03:50

Fep2010-fepux-kb2551095-x64-enu.msp

Ej tillämplig

733,184

16-Jun-2011

03:50
Den engelska versionen av Fep2010-fepext-kb2551095-x64-enu.msp har de filattribut som visas i följande tabell:

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Commonsetuputils.dll

2.1.1116.0

68,808

15-Jun-2011

20:14

Fepinstall.exe

2.1.1116.0

20,036,968

15-Jun-2011

22:31

Fepregistrator.exe

2.1.1116.0

122 368

15-Jun-2011

20:15

Ux.policydistribution.dll

2.1.1116.0

217,128

15-Jun-2011

20:15

Ux.policydistribution.resources.dll

2.1.1116.0

52,328

15-Jun-2011

20:18

Ux.serverconstants.dll

2.1.1116.0

81,168

15-Jun-2011

20:15

Ux.serverutils.dll

2.1.1116.0

278,928

15-Jun-2011

20:15


Fep2010-fepext-kb2551095-x64-enu.msp innehåller en ändring av FEP-klienten installationspaket. Information om filattribut klienten finns i avsnittet klientuppdateringen.

Den engelska versionen av Fep2010-fepreport-kb2551095-x64-enu.msp har de filattribut som visas i följande tabell:

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Alertsmanager.dll

2.1.1116.0

89,408

15-Jun-2011

20:14

x86

Alertsmanager.resources.dll

2.1.1116.0

35,840

15-Jun-2011

20:14

x86

Commonsetuputils.dll

2.1.1116.0

68,808

15-Jun-2011

20:14

x86

Fepreportregistrator.exe

2.1.1116.0

48,208

15-Jun-2011

20:14

x86

Fepserviceevents.dll

2.1.1116.0

18,360

15-Jun-2011

20:18

x64

Policydistribution.dll

2.1.1116.0

217,128

15-Jun-2011

20:15

x86

Policydistribution.resources.dll

2.1.1116.0

52,328

15-Jun-2011

20:18

x86

Serverconstants.dll

2.1.1116.0

81,168

15-Jun-2011

20:15

x86

Serverutils.dll

2.1.1116.0

278,928

15-Jun-2011

20:15

x86

Ux.policydistribution.dll

2.1.1116.0

217,128

15-Jun-2011

20:15

x86

Ux.policydistribution.resources.dll

2.1.1116.0

52,328

15-Jun-2011

20:18

x86

Ux.serverconstants.dll

2.1.1116.0

81,168

15-Jun-2011

20:15

x86

Ux.serverutils.dll

2.1.1116.0

278,928

15-Jun-2011

20:15

x86Den engelska versionen av Fep2010-fepux-kb2551095-x64-enu.msp har de filattribut som visas i följande tabell:Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Adminui.fep.common.dll

2.1.1116.0

538,488

15-Jun-2011

20:14

Adminui.fep.policymanagement.dll

2.1.1116.0

719,768

15-Jun-2011

20:14

Adminui.fep.policymanagement.resources.dll

2.1.1116.0

538,488

15-Jun-2011

20:18

Fep_default_ocs.xml

Ej tillämplig

12,751

19-May-2011

21:26

Fep_default_tmg.xml

Ej tillämplig

11,336

19-May-2011

21:26

Ux.policydistribution.dll

2.1.1116.0

217,128

15-Jun-2011

20:15

Ux.policydistribution.resources.dll

2.1.1116.0

52,328

15-Jun-2011

20:18

Ux.serverconstants.dll

2.1.1116.0

81,168

15-Jun-2011

20:15

Ux.serverutils.dll

2.1.1116.0

278,928

15-Jun-2011

20:15
Client Update


En ny version av Konfigurationshanteraren FEP – distributionspaketet installeras som en del av den här uppdateringen. Mer information om hur du distribuerar du klientuppdateringen finns i "Installera FEP 2010 Samlad uppdatering 1" TechNet-artikel i avsnittet referenser i den här artikeln.

FEP-distributionspaketet installerar FepInstall.exe som visas i tabellerna ovan. FepInstall.exe innehåller flera MSI-filer som anges nedan. Den engelska versionen av dessa paket har de filattribut som visas i följande tabeller enligt arkitektur:

x86

FEPClient.msi

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Ameventconsumer_cleanup.mof

Ej tillämplig

722

19-May-2011

21:26

Dcmnotifier.exe

2.1.1116.0

267,656

15-Jun-2011

19:16EPP.msi

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Ammonitoringinstall.mof

Ej tillämplig

7,036

19-May-2011

21:26

Ammonitoringprovider.dll

2.1.1116.0

179,040

15-Jun-2011

19:16

Amstatusinstall.mof

Ej tillämplig

18,175

19-May-2011

21:26

Cleanuppolicy.xml

Ej tillämplig

370

19-May-2011

21:26

Clientwmiinstall.mof

Ej tillämplig

2,460

19-May-2011

21:26

Configsecuritypolicy.exe

2.1.1116.0

287,720

15-Jun-2011

19:16

Fepunregister.mof

Ej tillämplig

505

19-May-2011

21:26

Firewallconfigurationnamespace.mof

Ej tillämplig

869

19-May-2011

21:26

Firewallconfigurationprofile.mof

Ej tillämplig

9,242

19-May-2011

21:26

Firewallconfigurationprovider.mof

Ej tillämplig

6,560

19-May-2011

21:26

Firewallconfigurationrule.mof

Ej tillämplig

1,243

19-May-2011

21:26

Firewallstateinstall.mof

Ej tillämplig

4,616

19-May-2011

21:26

Firewallstateprovider.dll

2.1.1116.0

137,840

15-Jun-2011

19:16

Legitlib.dll

1.9.43.0

707,448

19-May-2011

21:24

Mpprovider.dll

2.1.1116.0

177,504

15-Jun-2011

19:16

Msesysprep.dll

2.1.1116.0

41,056

15-Jun-2011

19:16

Msmpres.dll

2.1.1116.0

427,264

15-Jun-2011

19:16

Msmpres.dll.mui_enus

2.1.1116.0

85,304

15-Jun-2011

19:16

Msseces.exe

2.1.1116.0

997,920

15-Jun-2011

19:16

Msseoobe.exe

2.1.1116.0

514,344

15-Jun-2011

19:16

Msseooberes.dll

2.1.1116.0

16,816

15-Jun-2011

19:16

Msseooberes.dll.mui_enus

2.1.1116.0

16,816

15-Jun-2011

19:21

Mssewat.dll

2.1.1116.0

78,648

15-Jun-2011

19:16

Shellext.dll

2.1.1116.0

301,128

15-Jun-2011

19:16

Shellext.dll.mui_enus

2.1.1116.0

9,592

15-Jun-2011

19:21

Windowsfirewallconfigurationprovider.dll

2.1.1116.0

234,672

15-Jun-2011

19:16mp_ambits.msi

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Msmpeng.exe

3.0.8402.0

11,736

27-Apr-2011

19:39

Msmplics.dll

3.0.8402.0

9,088

27-Apr-2011

19:37

Ipsconsumer.dll

3.0.8402.0

147,328

27-Apr-2011

19:37

Mpasdesc.dll

3.0.8402.0

46,976

10-May-2011

14:02

Mpasdesc.dll.mui

3.0.8402.0

44,416

10-May-2011

14:02

Mpclient.dll

3.0.8402.0

538,496

27-Apr-2011

19:37

Mpcmdrun.exe

3.0.8402.0

228,520

27-Apr-2011

19:39

Mpcommu.dll

3.0.8402.0

245,120

27-Apr-2011

19:37

Mpevmsg.dll

3.0.8402.0

34,176

10-May-2011

14:06

Mpevmsg.dll.mui

3.0.8402.0

34,176

10-May-2011

14:07

Mpfilter.sys

3.0.8239.0

165,648

18-Apr-2011

17:18

Mpnwmon.sys

3.0.8239.0

43,392

18-Apr-2011

17:18

Mpoav.dll

3.0.8402.0

67,968

27-Apr-2011

19:37

Mprtp.dll

3.0.8402.0

414,080

27-Apr-2011

19:37

Mpsvc.dll

3.0.8402.0

925,568

27-Apr-2011

19:37

Mputil.dll

1.5.3074.0

173,952

27-Apr-2011

19:37

Msmpcom.dll

3.0.8402.0

66,432

27-Apr-2011

19:37

Nisdrvtdi.sys

3.0.5807.0

46,752

25-Oct-2010

02:25

Nisdrvwfp.sys

3.0.8239.0

65,024

27-Apr-2011

19:25

Nisipsplugin.dll

3.0.8402.0

69,504

27-Apr-2011

19:37

Nislog.dll

3.0.8402.0

41,856

27-Apr-2011

19:37

Nisnetip.dll

3.0.8402.0

79,744

27-Apr-2011

19:37

Nisperformanceprovider.dll

3.0.8402.0

56,704

27-Apr-2011

19:37

Nisres.dll

3.0.8402.0

14,208

27-Apr-2011

19:37

Nissrv.exe

3.0.8402.0

208,944

27-Apr-2011

19:39

Niswfp.dll

3.0.8402.0

55,168

27-Apr-2011

19:37
x64

FEPClient.msi

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Ameventconsumer_cleanup.mof

Ej tillämplig

722

19-May-2011

21:26

Dcmnotifier.exe

2.1.1116.0

347,496

15-Jun-2011

18:35epp.msi

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Ammonitoringinstall.mof

Ej tillämplig

7,036

19-May-2011

21:26

Ammonitoringprovider.dll

2.1.1116.0

220,288

15-Jun-2011

18:35

Amstatusinstall.mof

Ej tillämplig

18,175

19-May-2011

21:26

Cleanuppolicy.xml

Ej tillämplig

370

19-May-2011

21:26

Clientwmiinstall.mof

Ej tillämplig

2,460

19-May-2011

21:26

Configsecuritypolicy.exe

2.1.1116.0

381,456

15-Jun-2011

18:35

Fepunregister.mof

Ej tillämplig

505

19-May-2011

21:26

Firewallconfigurationnamespace.mof

Ej tillämplig

869

19-May-2011

21:26

Firewallconfigurationprofile.mof

Ej tillämplig

9,242

19-May-2011

21:26

Firewallconfigurationprovider.mof

Ej tillämplig

6,560

19-May-2011

21:26

Firewallconfigurationrule.mof

Ej tillämplig

1,243

19-May-2011

21:26

Firewallstateinstall.mof

Ej tillämplig

4,616

19-May-2011

21:26

Firewallstateprovider.dll

2.1.1116.0

157,952

15-Jun-2011

18:35

Mpprovider.dll

2.1.1116.0

214,608

15-Jun-2011

18:35

Msesysprep.dll

2.1.1116.0

46,736

15-Jun-2011

18:35

Msmpres.dll

2.1.1116.0

427,264

15-Jun-2011

18:35

Msmpres.dll.mui_enus

2.1.1116.0

85,304

15-Jun-2011

18:35

Msseces.exe

2.1.1116.0

1,436,736

15-Jun-2011

18:35

Msseoobe.exe

2.1.1116.0

671,440

15-Jun-2011

18:35

Msseooberes.dll

2.1.1116.0

16,816

15-Jun-2011

18:35

Msseooberes.dll.mui_enus

2.1.1116.0

16,816

15-Jun-2011

18:39

Mssewat.dll

2.1.1116.0

78,648

15-Jun-2011

18:35

Shellext.dll

2.1.1116.0

395,912

15-Jun-2011

18:35

Shellext.dll.mui_enus

2.1.1116.0

9,592

15-Jun-2011

18:39

Windowsfirewallconfigurationprovider.dll

2.1.1116.0

310,904

15-Jun-2011

18:35mp_ambits.msi

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Msmpeng.exe

3.0.8402.0

12,784

27-Apr-2011

21:21

Msmplics.dll

3.0.8402.0

9,088

27-Apr-2011

21:19

Msmplics.dll (x 86 katalog)

3.0.8402.0

9,088

27-Apr-2011

19:37

Ipsconsumer.dll

3.0.8402.0

203,648

27-Apr-2011

21:19

Mpasdesc.dll

3.0.8402.0

48,512

10-May-2011

15:35

Mpasdesc.dll.mui

3.0.8402.0

44,416

10-May-2011

15:35

Mpasdesc.dll.MUI (x 86 katalog)

3.0.8402.0

44,416

27-Apr-2011

19:51

Mpasdesc.dll (x 86 katalog)

3.0.8402.0

46,976

27-Apr-2011

19:50

Mpclient.dll

3.0.8402.0

759,680

27-Apr-2011

21:19

Mpclient.dll (x 86 katalog)

3.0.8402.0

538,496

27-Apr-2011

19:37

Mpcmdrun.exe

3.0.8402.0

273,352

27-Apr-2011

21:21

Mpcommu.dll

3.0.8402.0

338,304

27-Apr-2011

21:19

Mpcommu.dll (x 86 katalog)

3.0.8402.0

245,120

27-Apr-2011

19:37

Mpevmsg.dll

3.0.8402.0

34,176

10-May-2011

15:39

Mpevmsg.dll.mui

3.0.8402.0

34,176

10-May-2011

15:39

Mpfilter.sys

3.0.8239.0

189,440

18-Apr-2011

17:18

Mpnwmon.sys

3.0.8239.0

40,832

18-Apr-2011

17:18

Mpoav.dll

3.0.8402.0

63,360

27-Apr-2011

21:19

Mpoav.dll (x 86 katalog)

3.0.8402.0

67,968

27-Apr-2011

19:37

Mprtp.dll

3.0.8402.0

581,504

27-Apr-2011

21:19

Mpsvc.dll

3.0.8402.0

1,373,568

27-Apr-2011

21:19

Mputil.dll

1.5.3074.0

217,472

27-Apr-2011

21:19

Msmpcom.dll

3.0.8402.0

75,648

27-Apr-2011

21:19

Nisdrvtdi.sys

3.0.5807.0

62,176

25-Oct-2010

02:25

Nisdrvwfp.sys

3.0.8239.0

84,864

27-Apr-2011

19:25

Nisipsplugin.dll

3.0.8402.0

85,376

27-Apr-2011

21:19

Nislog.dll

3.0.8402.0

45,440

27-Apr-2011

21:19

Nisnetip.dll

3.0.8402.0

103,808

27-Apr-2011

21:19

Nisperformanceprovider.dll

3.0.8402.0

70,016

27-Apr-2011

21:19

Nisres.dll

3.0.8402.0

15,232

27-Apr-2011

21:19

Nissrv.exe

3.0.8402.0

288,272

27-Apr-2011

21:21

Niswfp.dll

3.0.8402.0

68,480

27-Apr-2011

21:19Kända problem

 • När du uppgraderar klienten FEP (FEPInstall.exe) på 64-bitars Windows 7 eller Windows Server 2008 R2-datorer, antingen manuellt eller via System Center Konfigurationshanteraren, två genvägsikoner visas i Start > alla program-menyn: en namnet "Forefront Endpoint Protection" den andra "Forefront Endpoint Protection 2010". Båda genvägar starta korrekt klientens användargränssnitt. "Forefront Endpoint Protection 2010" genväg kan tas bort.

 • Denna uppdatering lägger till ytterligare information till de principer som har skapats i konsolen Forefront Endpoint Protection. När du installerar den här uppdateringen i din miljö bör du distribuera den till alla Forefront Endpoint Protection hanteringskonsoler. Ändring av en princip som skapats med den här uppdateringen på en Forefront Endpoint Protection-konsol utan uppdateringen kan resultera i förlust av ny principinformation. • Du kan uppmanas för din ursprungliga CD-skivor om du ursprungligen installerade versionen för Forefront Endpoint Protection och installerat den här uppdateringen.

 • Ytterligare information som lagts till aviseringar krävs ändringar av de händelser som loggas av webbplatsservern till händelseloggen. När uppdateringen har installerats, parameterdata för tidigare malware detection händelser i händelseloggen är tom eller associeras med annan text. Detta är förväntat och påverkar inte tidigare eller framtida aviseringar ska fungera korrekt.

 • Du kan anpassa datavärde för loggperiod med hjälp av åtgärderna i FEP 2010 rapportering databasunderhåll. När du har kört en reparation på FEP installationen eller efter installation av en samlad uppdatering återställs datavärde för bevarande på standardvärdet 12 månader. För att återställa data kvarhållande värdet till vad som krävs i din organisation måste du utföra stegen i FEP 2010 rapportering databasunderhåll .

Referenser

Innan du installerar den här uppdateringen måste du installera snabbkorrigering KB2554364 för operativsystemets arkitektur. Mer information finns i:

2554364 rapportering uppdatering krävs för Forefront Endpoint Protection 2010 Samlad uppdatering 1

Mer information om Samlad uppdatering 1, inklusive hur du hämtar och installerar uppdateringen finns i följande TechNet-artikel:


Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×