Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.INLEDNING

Samlad uppdatering 14 för Microsoft Dynamics CRM 2011 är nu tillgänglig. I den här artikeln beskrivs snabbkorrigeringar och uppdateringar som ingår i den här uppdateringen. Den här sammanslagningen är tillgänglig för alla språk som stöds av Microsoft Dynamics CRM 2011.

Obs! För tidigare introduktioner om support och funktioner kan du läsa de enskilda artiklarna om samlad uppdatering som listas i Uppdateringar och snabbkorrigeringar för Microsoft Dynamics CRM 2011.


Obs! Registernycklarna DisableMapiCaching och AddressBookMaterializedViewsEnabled är inte längre giltiga efter samlad uppdatering 14. Dessa värden måste ändras med verktyget OrgDbOrgSettings. Se länken nedan:

OrgDBOrgSettings Tool för Microsoft Dynamics CRM 2011

Mer information

Versionsnummer och filnamn för den här samlad uppdatering

Samlat paket

Versionsnummer

Filnamn (32-bitarsversioner)

Filnamn (64-bitarsversioner)

Microsoft Dynamics CRM 2011 Server

5.0. 9690.3557

Inte tillämpligt

CRM2011-Server-KB2849744-LangID-amd64.exe

Microsoft Dynamics CRM 2011 för Microsoft Office Outlook

5.0. 9690.3557

CRM2011-Client-KB2849744-LangID-i386.exe

CRM2011-Client-KB2849744-LangID-amd64.exe

E-postrouter för Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0. 9690.3557

CRM2011-Router-KB2849744-LangID-i386.exe

CRM2011-Router-KB2849744-LangID-amd64.exe

Språkpaket för Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0. 9690.3557

CRM2011-Mui-KB2849744-LangID-i386.exe

CRM2011-Mui-KB2849744-LangID-amd64.exe

Rapporttillägg för Microsoft Dynamics CRM 2011

5.0. 9690.3557

Inte tillämpligt

CRM2011-Srs-KB2849744-LangID-amd64.exe

Uppdatera samlad information

Samlad uppdatering 14 för Microsoft Dynamics CRM 2011 är nu tillgänglig för lokala kunder.

Följande fil kan laddas ned från Microsoft Download Center:
Ladda ned 2849744-paketet nu.

Viktigt! Du kan inte importera en databas som har skapats med Microsoft Dynamics CRM 2011 Samlad uppdatering 6 eller en senare version av Microsoft Dynamics CRM 2011 i en distribution av Microsoft Dynamics CRM 2011, samlad uppdatering 5 eller en tidigare version av Microsoft Dynamics CRM 2011.

Windows Update-installationAnvänd Windows Update för att automatiskt installera samlad uppdatering 14 för Microsoft Dynamics CRM 2011. Den här uppdateringen är tillgänglig för Windows-uppdateringar i juli 2013.

Du kan konfigurera Windows så att rekommenderade uppdateringar installeras automatiskt. Den här inställningen åtgärdar icke-kritiska problem och hjälper dig att förbättra datormiljön. Valfria uppdateringar laddas inte ned eller installeras automatiskt när du använder den här inställningen.

Mer information om inställningarna för att installera Windows-uppdateringar finns på Microsofts webbplatser:

Aktivera eller inaktivera automatisk uppdatering

Ändra hur Windows installerar eller meddelar dig om uppdateringar
Installera samlad uppdatering 14 för Microsoft Dynamics CRM 2011 med hjälp av Windows Update genom att följa de här stegen:

 1. Klicka på Startoch skriv sedan Uppdatera i rutan Starta sökning.

 2. Klicka på Windows Update i resultatlistan.

 3. Klicka på Sök efter uppdateringar i navigeringsfönstret ochvänta medan Windows söker efter de senaste uppdateringarna för datorn.

 4. Om du får ett meddelande om att viktiga uppdateringar är tillgängliga eller som uppmanar dig att granska viktiga uppdateringar, markerar du kryssrutorna för alla uppdateringar som du vill installera och klickar sedan på OK. Klicka på en uppdatering om du vill ha mer information.

 5. Klicka på Installera uppdateringar.

 6. Läs och godkänn licensvillkoren och klicka sedan på Slutför (om uppdateringen kräver den här åtgärden). Om du uppmanas att ange ett administratörslösenord skriver du lösenordet. Bekräfta att du accepterar villkoren om du uppmanas att göra detta.


Manuell installationTill den manuella installationen av Samlad uppdatering 14 för Microsoft Dynamics CRM 2011 gör du så här.

 1. Gå till följande webbplats i Microsoft Update-katalogen:

  Microsoft Update Catalog

 2. Skriv 2849744 i sökrutan och klicka sedan på Sök.

 3. Klicka på Lägg till om du vill lägga till uppdateringen i kundvagnen.

 4. Klicka på Ladda ned.

 5. Klicka Bläddra, ange den mapp som du vill hämta uppdateringen till och klicka sedan på OK.

 6. Klicka Fortsätt och sedan på Jag accepterar för att godkänna Licensvillkor för programvara från Microsoft.

 7. När uppdateringen hämtas till den plats du angav klickar du på Stäng.

Om du vill ha mer information om Microsoft Update-katalogen klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

323166 Ladda ned uppdateringar som innehåller drivrutiner och snabbkorrigeringar från Windows Update-katalogen

Ytterligare installationsinformation

 • När du har installerat den här samlad uppdatering avslutar du alla befintliga Microsoft Dynamics CRM-sessioner och startar sedan en ny Microsoft Dynamics CRM-session.

 • När du återkallar ett språkpaket återgår språkinställningarna för alla Microsoft Dynamics CRM-användare som använder det språket till standardspråkinställningarna. Återetableringsprocessen uppdaterar inte språkinställningarna för användarna. Därför måste användarna återställa språkinställningarna i avsnittet med personliga alternativ när de loggar in på Microsoft Dynamics CRM 2011.

KravDu måste ha Microsoft Dynamics CRM 2011 Samlad uppdatering 6 (version 5.0.9690.1992) eller en senare version av Microsoft Dynamics CRM 2011 installerad för att kunna använda den här uppdateringen. Om du vill ha mer information om samlad uppdatering 6 klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2600640 Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 är tillgänglig Om du vill ha information om kompatibilitet klickar du på följande artikelnummer för att visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2669091 Kompatibilitetslista för Microsoft Dynamics CRM

Starta om kravOm du uppmanas att starta om datorn gör du det när du har tillämpat den samlade uppdateringen.

BorttagningsinformationDu kan avinstallera Samlad uppdatering 14 från en server som kör Microsoft Dynamics CRM. Men du bör backa dina databaser innan du avinstallerar Samlad uppdatering 14. Mer information finns på följande Microsoft Developer Network-webbplatser (MSDN):

Skapa en fullständig databassäkerhetskopia (SQL Server)

Återställa en säkerhetskopia av en databas (SQL Server Management Studio)

Obs! Om du använder Samlad uppdatering 10v2 utöver Samlad uppdatering 10v1 och sedan tar bort Samlad uppdatering 10v2 konfigurerar du om Microsoft Dynamics CRM för Outlook-klienten.


Uppdatering, samlad uppdatering 14 löser följande problem:

 • Bättre prestanda för cachelagring av användare och team. En användare är till exempel medlem i 15 000 team. Du loggar in som den här användaren och det tar lång tid att cachelagra alla data. Om du loggar in som en annan användare ser du samma problem på grund av att cachen rensas.

 • "Visa markerade vyer" fungerar inte i CRM-instrumentpanelen.

 • Fältet Beskrivning i aktivitetsvyer visar HTML-formatinformation.

 • Fältet Beskrivning och anteckningar visas inte korrekt under Förhandsgranska efter uppdatering, samlad uppdatering 12.

 • När du utför en snabbsökning i Outlook är de kolumner som visas i vyn skärningspunkten mellan kolumnerna från föregående vy som visades i Outlook och vydefinitionen För snabbsökning. Det här skiljer sig från vad du ser när du gör en sökning i webbklienten. När sökningen har körts visas inga kolumner eftersom den specifika kolumnen inte ingår i snabbsökningsvyn.

 • WRPC-token saknas när du använder SharePoint-integrering.

 • Om du lägger till en e-postmall i CRM efter samlad uppdatering 12 uppstår fel.

 • Fel i RTF-redigeraren inträffar när du klistrar in innehåll när du skapar dokumentkopplingsmallar i CRM 2011 online.

 • Vyn Mina gruppmedlemmars aktiviteter visar felaktiga resultat i CRM för Outlook-klienten.

 • AddressBookMaterializedViewsEnabled utlöser en krasch om entitet inte har en e-postadress.

 • Outlook-mappar filtreras bara per användarens säkerhet och tar inte med säkerheten för teamet som användaren är en del av.

 • SQL CE-anslutningar i 32-bitarsversioner av Microsoft Dynamics CRM 2011-klienten för Outlook kommer inte att släppas.

 • Minnesfel i 32-bitars CRM för Outlook när du arbetar offline.

 • Mallar används på distribuerade kampanjmeddelanden trots att de avmarkeras.

 • Formateringsundantag inträffar vid dataimport.

 • Anslutningsplattformsspårningar för Microsoft Dynamics CRM-rapporteringstillägg är inte skrivna när SSRS finns på en annan dator än CRM.

 • Dubbla citattecken ändras till enkla citattecken i KB-artiklar.

 • När OverrideTrackInCrmBehaviour är aktiverat kan du inte ta bort e-postspårning i CRM Outlook-klienten.

 • "Visa endast mina poster" i dialogrutan Uppslag visas inte alltid bara mina poster.

 • Inget händer när du klickar på Visa befintlig post i CRM i Outlook-klienten.

 • Fel uppstår när du skickar direkt e-post i CRM Outlook-klienten när du är offline.

 • Summan av valutatypsfältet visar en felaktig valutasymbol.

 • I Snabbstart för Outlook visas filtervillkor felaktigt när samlad uppdatering 12 har installerats.

 • Användaren kan publicera artiklar utan behörigheten Publicera artikel.

 • E-postroutern slutar att bearbeta e-postmeddelanden när ett meddelande som inte har fältvärdet Från påträffas.

 • Skrivaren uppmanar dig att skriva ut papperet 8,3 x 11" när du skriver ut en rapport som har skapats i rapportguiden.

 • Om du tar bort entitet utlöses System.Array.Copy och ArrayTypeMismatchException.

 • Base64-attribut returneras som MemoAttributeMetadata i stället för som StringAttributeMetadata.

 • Excel-bladnamnet visas inte korrekt vid uppdatering av samlad uppdatering 12 när Avancerad sökning-resultat exporteras till Excel.

 • Menyfliksområdet i Microsoft CRM försvinner i Outlook 2007-klienter.

 • Processen med villkor för e-postmottagare misslyckas om mottagaren är omatchad.

 • Fliken Uppgifter är tom i dialogrutan Synkronisera när du är offline.

 • Uppdatering av enskilda förekomster av ett återkommande möte bryter återkommande.

 • Outlook-klienten kraschar när du försöker lägga till e-postaktivitet i ordning från Outlook-klienten.

 • Felet "Fel i LoadSiteWideSettings" visas när du startar Distributionshanteraren. .Samlad uppdatering 14 för Microsoft Dynamics CRM har inga snabbkorrigeringar eller uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 13 för Microsoft Dynamics CRM har inga snabbkorrigeringar eller uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 12 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande uppdatering som du måste aktivera eller konfigurera manuellt: Synkronisera den privata egenskapen från Outlook-avtalade tider till Microsoft Dynamics CRM 2011 med Samlad uppdatering


13-uppdatering, samlad

uppdatering 11 för Microsoft Dynamics CRM 2011 åtgärdar ett problem. Du måste manuellt lösa problemet när du har installerat samlad uppdatering 11 för Microsoft Dynamics CRM 2011.


Distributionsguiden för e-postrouter för Microsoft Dynamics CRM fungerar inte i en miljö med blandad Exchange 2003- och Exchange 2010-miljö

Samlad uppdatering 10 för Microsoft Dynamics CRM 2011 har inga snabbkorrigeringar eller uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 8 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande uppdatering som du måste aktivera eller konfigurera manuellt:

2651621 Du får dålig prestanda när du använder Hitta tillgängliga tider i Microsoft Dynamics CRM 2011 Samlad uppdatering 7 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar eller uppdateringar som du måste aktivera eller konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 6 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande uppdatering som du måste aktivera eller konfigurera manuellt:

2664150 Styra tabellökningen PrincipalObjectAccess i CRM 2011To rensa upp tabellen PrincipalObjectAccess när du har installerat Update Rollup 6 genom att följa stegen i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:

2741514 Långsam prestanda när du fäster vyer i Microsoft Dynamics CRMUpdate Rollup 5 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar eller uppdateringar som du måste konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 4 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar eller uppdateringar som du måste konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 3 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar eller uppdateringar som du måste konfigurera manuellt.

Samlad uppdatering 2 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller följande uppdatering som du måste aktivera eller konfigurera manuellt:

2535245 Du får långsamma prestanda när du utför RetrieveMultiple-frågor på stora datauppsättningar i Microsoft Dynamics CRM 2011Update Rollup 1 för Microsoft Dynamics CRM 2011 innehåller inga snabbkorrigeringar eller uppdateringar som du måste konfigurera manuellt.


Följande problem har åtgärdats med hjälp av kritiska åtgärder på begäran (COD):

 • När du lägger till mottagare i en aktivitetspost delas posten oväntat till alla mottagare.

 • När du skapar ett telefonsamtal uppdateras inte frånvärdet av ett plugin-program före åtgärden.

 • Ett stack overflow uppstår vid nolllinjen i en Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-klient.

 • När du importerar textdata uppstår ett "SekLib::CheckPrivilege"-fel.

 • Svar och vidarebefordrade meddelanden i spårade e-postmeddelanden spåras oväntat i Microsoft Dynamics CRM.

 • Anta att du kör funktionen Ange om för ett objekt i en Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-klient. När du avbryter guiden Ange om spåras objektet oväntat.

 • När du har importerat en hanterad lösning i Microsoft Dynamics CRM visar etiketterna i formuläret för lösningen felaktig information.

 • Anta att en dataimport misslyckas för vissa poster i en nondefault-organisation. När du försöker exportera felhistoriken visas ett felmeddelande om att posten inte är tillgänglig.

 • WSDL-informationen (Web Service Definition Language) för filen Organization.svc returneras oväntat med SSL-inläsning (Secure Sockets Layer).

 • När du ändrar egenskaper i steget "Skicka e-post" eller "skapa e-post" i ett arbetsflöde uppstår ett undantagsfel.

 • Undantagsfelet "Bör aldrig komma fram till den här punkten" uppstår under BackgroundSendEmail-processen.

 • När du föreslår en ny tid för en återkommande avtalad tid konverteras den återkommande avtalade tiden till en avtalad tid som inte är återkommande.

 • När händelser i villkoret Vänta tills uppfylls utlöses inte villkoret.

 • När du börjar spåra en kontakt som spårats tidigare i Outlook visas dialogrutan Dubblettpost.

 • Tillägget Så här gör du för Outlook fungerar inte i Microsoft Dynamics CRM 2011 Outlook-klienten.

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×