Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Introduktion

Den här artikeln beskrivs problemen som korrigeras i Samlad uppdatering 6 för Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager. Denna artikel innehåller dessutom Installationsinstruktioner för Samlad uppdatering 6 för System Center 2012 R2 Data Protection Manager.

Kommentarer

 • Du måste starta om den skyddade datorn när du har installerat uppdateringen för Data Protection Manager-Agent för Samlad uppdatering 6. Vissa säkerhetskopieringsjobb misslyckas om du inte startar om den skyddade datorn.

 • Befintliga Data Protection Manager för Windows Azure-kunder bör uppgradera till den senaste versionen av agenten (version 2.0.8693.0 eller senare). Om den senaste versionen av agenten inte är installerat online säkerhetskopieringar misslyckas och inga Data Protection Manager för Windows Azure-funktion fungerar.


Funktioner som har implementerats i den här samlade uppdateringen

 • Alternativet att behålla online backup data när du tar bort en grupp skydd

  När du tar bort skydd-gruppen (PG) kan nu välja att säkerhetskopiera data i Azure eller på en lokal disk. Du kan alltid Bläddra behålls informationen tillsammans med andra återställningspunkter från servern på fliken återställning . Gör så här om du vill ta bort en grupp skydd:

  1. När du tar bort en sida visas med alternativet att Ta bort lagring Online, som du ser i följande skärmbild:

   Delete Storage Online

  2. Avmarkera alternativet om du vill behålla säkerhetskopior online i Azure.

  3. Leta upp fliken återställning för att återställa säkerhetskopierade data online från Azure och välj produktionsserver för online säkerhetskopior som ska behållas.

  4. Välj en återställningspunkt för att återställa data.


 • Stöd för SQLServer 2014 som DPMDB

  DPM 2012 R2 Samlad uppdatering 4 lägger till stöd för att skydda SQL Server-2014 som en belastning. Med den här versionen kan använda du nu SQL Server 2014 som en DPM-konfigurationsdatabasen så att du kan vara värd för servrarna DPM 2012 R2 Samlad uppdatering 6 för SQL Server 2014.

  Eftersom stöd för SQL Server-2014 som DPM-databas läggs till i Samlad uppdatering 6, versionen av DPM 2012 R2 inte att installera SQL Server 2014. Gör så här om du vill uppgradera till SQL Server-2014:

  1. Installera den utgivna versionen av DPM 2012 R2 på SQL Server 2012.

  2. Uppgradera DPM att Samlad uppdatering 6.

  3. Uppgradera SQLServer till SQLServer 2014.

 • Skydd av systemtillstånd och BMR arbetsbelastningar i Microsoft Azure via Data Protection Manager

  Med Samlad uppdatering 6 för System Center 2012 R2 Data Protection Manager skydda Data Protection Manager nu Systemtillstånd och BMR arbetsbelastningar till Microsoft Azure. Alternativet online skydd aktiveras för dessa arbetsbelastningar när du har installerat den här uppdateringen.

Problem som korrigeras i uppdateringen

 • Problem 1

  DPMAM-tjänsten och DPMWriter-tjänsten startar inte och stoppa tid i under Samlad uppdatering för DPM-installationer. Detta medför ett installationsfel.

 • Problem 2

  DPMRA-tjänsten kraschar ibland när det skyddar många virtuella maskiner (VMs) i kluster som har hög klustertrafik.

 • Problem 3

  DPM-tjänsten avslutas oväntat när du försöker inaktivera och sedan åter aktivera online skydd för en arbetsbelastning.

 • Problemet 4

  Bifoga ProductionServer.ps1 cmdlet bättre kunna bifoga en primär DPM till en sekundär DPM-server i katastrof återställningsscenarier (DPM-DR).

  Kommandosyntax är:

  Bifoga ProductionServer.ps1 - DPMServername [sekundär DPM] - PSName [primära DPM] - användarnamn [PS admin användarnamn]-lösenord [lösenord]-domänen [användare]

 • Problemet 5

  Om användarna har grupprincip aktiverats under installationen av Samlad uppdatering för DPM, kan de ibland visas följande felmeddelande:

  Microsoft System Center 2012 R2 Data Protection Manager-uppdateringen misslyckades.


  Men har uppdateringarna installerats.

 • Problemet 6

  När du får ett popup-meddelande i DPM som innehåller en länk för Mer Information -omdirigering omdirigera länken inte korrekt. Detta medför ett "Sidan kan inte hittas"-fel.

 • Problemet 7

  Om du skyddar systemtillstånd eller BMR när du uppgraderar till samlad uppdatering 5 DPM konsolen kraschar eller inte svarar medan den körs DPM-förfrågan. Korrigeringsfil för problemet gavs ut i uppdateringen 3040326 och ingår också i denna uppdatering.

 • Problem 8

  DPM-tjänsten kan krascha när en krypterad säkerhetskopia på band utförs med hjälp av FIPS-kryptering.

 • Problemet 9

  Knappen Uppdatera i guiden Skapa/ändra PG kan inaktiveras även när du väljer en PS-dator.

 • Problemet 10

  Principen inkonsekvens aviseringar kan inte matchas när du har installerat den rekommenderade åtgärden.

 • Problemet 11

  För en Windows 2012 R2 failover-kluster som har dedup volymer kan DPM i vissa fall utför en unoptimized säkerhetskopiering.

 • Problemet 12

  Create\Modify\Delete på en sida med klustrade filservern datakällor kan misslyckas med fel 197 eller orsaka en krasch i konsolen. Detta inträffar speciellt när du har installerat Samlad uppdatering 5 DPM.

 • Problemet 13

  Du kan inte ändra schemat för Azure säkerhetskopiering för en befintlig sida när du har aktiverat säkerhetskopiering online.

 • Problemet 14

  När du expanderar en värddator i klustret i guiden protection kan DPM UI krascha.

 • Problemet 15

  I vissa språkområden visas knappen Uppdatera och omgivande text inte i guiden skydd.


Hämta och installera Samlad uppdatering 6 för System Center 2012 R2 Data Protection Manager

Information om hämtning

Uppdateringspaket för Data Protection Manager är tillgängliga från Microsoft Update eller genom manuell hämtning.

Microsoft Update

Så här om du vill hämta och installera ett uppdateringspaket från Microsoft Update på en dator som har en Data Protection Manager-komponent installerad:

 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.

 2. Dubbelklicka på Windows Updatepå Kontrollpanelen.

 3. I fönstret Windows Update klickar du på Kontrollera Online efter uppdateringar från Microsoft Update.

 4. Klicka på viktiga uppdateringar är tillgängliga.

 5. Välj Update Rollup-paket och klicka sedan på OK.

 6. Klicka på installera uppdateringar för att installera uppdateringspaketet.

Manuellt hämta uppdateringspaket

Manuellt hämta uppdateringspaket från Microsoft Update-katalogen genom att gå till följande webbplats:

Download Hämta uppdateringspaketet för Data Protection Manager nu.

Så här installerar du uppdateringen för Data Protection Manager:

 1. Gör en säkerhetskopia av Data Protection Manager-databasen innan du installerar denna uppdatering.

 2. Installera paketet på servern som kör System Center 2012 R2 Data Protection Manager. Gör detta genom att köra Microsoft Update på servern.

  Obs! Stäng administratörskonsolen för Data Protection Manager innan du installerar den här uppdateringen via Microsoft Update. Du kan behöva starta om Data Protection Manager-servern när du har installerat den samlade uppdateringen.

 3. Uppdatera skydd agenter i Data Protection Manager administratörskonsolen. Använd någon av följande metoder om du vill göra detta.

  Obs! Uppdateringen samlade agent måste du starta om skyddade servrar för att skapa eller ändra grupper skydd.

  Metod 1: Uppdatera skydd agenter från administratörskonsolen för Data Protection Manager

  1. Öppna administratörskonsolen för Data Protection Manager.

  2. Klicka på fliken hantering och klicka sedan på fliken ombud .

  3. Välj en dator i listan Skyddad dator och klicka sedan på Uppdatera i åtgärdsfönstret .

  4. Klicka på Jaoch sedan på Uppdatera agenter.
  Metod 2: Uppdatera protection agents i skyddade servrar

  1. Hämta uppdateringspaketet protection agent i följande katalog på System Center 2012 R2 Data Protection Manager-servern:

   Data_Protection_Manager_installation_location\DPM\DPM\Agents\RA\4.2.1312.0

   Installationspaketen är följande:

   • För x86-baserade uppdateringar: i386\1033\DPMProtectionAgent_KB3030574.msp

   • För x64-baserade uppdateringar: amd64\1033\DPMProtectionAgent_KB3030574_AMD64.msp  2. Kör DPMProtectionAgent.msp lämpligt paket på varje skyddad server, baserad på arkitektur av agent.

  3. Öppna konsolen Data Protection Manager Administrator på System Center 2012 R2 Data Protection Manager-servern.

  4. Klicka på fliken hantering och klicka sedan på fliken ombud väljer skyddade server, uppdatera informationen och sedan kontrollera att versionsnumret agent är 4.2.1312.0.
  Metod 3: Uppdatera protection agents i Windows Server 2003-servrarInstallera Windows Server 2003-agent för att skydda Windows Server 2003-servrar med hjälp av Samlad uppdatering 4 för Data Protection Manager 2012 R2. Gör så här:

  1. Installera Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable på servrar med Windows Server 2003, om den inte redan är installerad.   Obs! Om C++ redistributable inte är installerat visas följande felmeddelande:

   Installationsprogrammet för Data Protection Manager

   Kunde inte ladda installationsskärmen för lanseringen. Kontakta Microsoft produktsupport.


  2. Kopiera installationsprogrammet för Windows Server 2003-Agent från DPM-servern till Windows Server 2003-servern och installera agenten.

   • 64-bit:DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1312.0\amd64\1033\DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe

   • 32-bit:DPM_Installation_Location\DPM\agents\RA\4.2.1312.0\i386\1033\
    DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe  3. Kör följande kommando vid en kommandotolk med administrativa:

   cd DPM Agent Installation Location\DPM\bin setdpmserver.exe –dpmservername DPM_Server_Name


  4. Kör följande Windows PowerShell-cmdlet för att upprätta en anslutning till DPM-servern:

   Attach-ProductionServer.ps1 DPMServerName ProductionServerName UserName Password Domain


  5. DPM-servern, klicka på Uppdatera på två gånger på agent som är ansluten till management UI. Kontrollera sedan att hälsa tjänsttillstånd initieras.


Viktig information

 • Vi rekommenderar att du startar om den skyddade datorn när du har installerat uppdateringen för Update Rollup 6 Agent.

 • Om skyddade datorer inte startas om efter installation av Samlad uppdatering 6, kan följande inträffa:

  • Starta om datorn (Protected_Computer) eller andra klusternoder på Windows-Hyper-V Server 2012 R2 infrastruktur om VM säkerhetskopieringsjobb misslyckas och skapa något av följande felmeddelanden:

   Protected_Computer måste startas. Detta kan bero på att datorn inte har startats om sedan protection-agenten har installerats. (ID 48 detaljer: parametern är felaktig (0x80070057))


   Det gick inte att kommunicera med Protected_Computer på grund av ett kommunikationsfel med protection agent DPM. (ID-53 information: ej implementerad (0x80000001))  • När du väljer en datakälla från den skyddade datorn har lagts till efter att du har installerat Samlad uppdatering 6, skapa skydd grupp åtgärden misslyckas och genererar ett felmeddelande som liknar något av följande.

   Obs! Undvik problemet genom att starta om datorn (Protected_Computer).

   • Filsystemet eller Hyper-V-datakälla

    FileSystem or Hyper Datasource

   • SQL-datakälla

    SQL Datasource

   • Datakällan för SharePoint

    SharePoint Datasource

   • Exchange-datakälla

    Exchange Datasource
Filnamn

Storlek

Version

msdpmPS.dll

77000

4.2.1312.0

DataProtectionManager.psd1

20219

DataProtectionManager.psm1

26224

ObjectModelCmdlet.dll-Help.xml

1278999

Interfaces.dll

20680

4.2.1312.0

Utils.dll

1244872

4.2.1312.0

NativeUtils.dll

327880

4.2.1312.0

NativeConfigHelper.dll

387784

4.2.1312.0

DpmWriter.exe

630472

4.2.1312.0

DpmBackup.exe

369352

4.2.1312.0

FSPathMerge.exe

308424

4.2.1312.0

IntentTranslator.dll

607944

4.2.1312.0

IntentTE.dll

15560

4.2.1312.0

SummaryTE.dll

56520

4.2.1312.0

AlertHealthProvider.dll

143048

4.2.1312.0

CPWrapper.dll

1104584

4.2.1312.0

CMTE.dll

186056

4.2.1312.0

MsdpmDll.dll

587464

4.2.1312.0

Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.dll

2530504

4.2.1312.0

Microsoft.EnterpriseStorage.Dls.Prm.MbcParser.dll

458440

4.2.1312.0

TERuntime.dll

111304

4.2.1312.0

AMCommon.dll

151752

4.2.1312.0

GarbageCollector.dll

56008

4.2.1312.0

CommonTypes.xsd

50378

IMCatalog.xsd

41010

Scheduler.xsd

13043

CmteCommonTypes.xsd

8628

TaskDefinitions.xsd

34026

AccessManager.dll

104136

4.2.1312.0

AMEngineService.dll

94920

4.2.1312.0

DPMAMService.exe

23752

4.2.1312.0

AutoHeal.dll

63688

4.2.1312.0

VssRequestor.dll

323272

4.2.1312.0

VssRequestor.dll

354504

4.2.1312.0

ClusterInquiry.dll

202440

4.2.1312.0

WSSCmdletsWrapper.exe

203464

4.2.1312.0

WSSCmdlets.dll

182984

4.2.1312.0

WSS4Cmdlets.dll

166600

4.2.1312.0

VssRequestor.dll

350408

4.2.1312.0

ClusterInquiry.dll

179912

4.2.1312.0

SetupUtilv2.dll

619720

4.2.1312.0

FileWriterHelperPlugin.dll

598728

4.2.1312.0

ExchangeWriterHelperPlugin.dll

821960

4.2.1312.0

SQLWriterHelperPlugin.dll

987336

4.2.1312.0

SpSearchWriterHelperPlugin.dll

617160

4.2.1312.0

WSSWriterHelperPlugin.dll

787144

4.2.1312.0

DpmWriterHelperPlugin.dll

527048

4.2.1312.0

DPMFSFilterWrapperDLL.dll

157384

4.2.1312.0

GenericDatasourceWriterHelperPlugin.dll

798920

4.2.1312.0

GenericNonVssDatasourceHelperPlugin.dll

718024

4.2.1312.0

DsmFs.dll

966856

4.2.1312.0

DPMRA.exe

5672136

4.2.1312.0

HypervVhdHelper.dll

83656

4.2.1312.0

HypervVhdManager.dll

136392

4.2.1312.0

DpmoVhdManager.dll

96456

4.2.1312.0

AgentProxy.dll

238280

4.2.1312.0

DsResourceLimits.xml

391

SetupDpmfltr.dll

114376

4.2.1312.0

DpmFilter.sys

146160

4.2.1274.0

DpmFilter.cat

8196

dpmfilter.inf

2624

SetupUtilv2_LA.dll

619720

4.2.1312.0

DPMLA.exe

2542280

4.2.1312.0

ServiceProxy.dll

370888

4.2.1312.0

CBEngineServiceProxy.dll

126152

4.2.1312.0

CloudEngineProxyWrapper.dll

42696

4.2.1312.0

EngineServiceProxyWrapper.dll

167112

4.2.1312.0

ObjectModel.dll

1295560

4.2.1312.0

EngineUICommon.dll

526024

4.2.1312.0

UICommon.dll

100040

4.2.1312.0

ObjectModelCmdlet.dll

406216

4.2.1312.0

FileSystem.dll

71368

4.2.1312.0

Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.Exchange.dll

51400

4.2.1312.0

Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SQL.dll

51912

4.2.1312.0

Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SharePoint.dll

65224

4.2.1312.0

Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.HyperVDatasource.dll

50888

4.2.1312.0

Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.ClientDatasource.dll

52936

4.2.1312.0

Microsoft.Internal.EnterpriseStorage.Dls.UI.ObjectModel.SystemProtection.dll

42184

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

573640

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

732872

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

739528

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

689352

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

1040072

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

698056

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

835272

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

722120

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

729288

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

586440

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

687304

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

665800

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

726728

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

705736

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

658120

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

679112

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

753864

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

586440

4.2.1312.0

DpmBackup.exe

367304

4.2.1312.0

DpmBackup.exe

367304

4.2.1312.0

DpmBackup.exe

370376

4.2.1312.0

DpmBackup.exe

370888

4.2.1312.0

DpmBackup.exe

369864

4.2.1312.0

DpmBackup.exe

370376

4.2.1312.0

DpmBackup.exe

369864

4.2.1312.0

DpmBackup.exe

368328

4.2.1312.0

DpmBackup.exe

367816

4.2.1312.0

DpmBackup.exe

370888

4.2.1312.0

DpmBackup.exe

369864

4.2.1312.0

DpmBackup.exe

370376

4.2.1312.0

DpmBackup.exe

370888

4.2.1312.0

DpmBackup.exe

370888

4.2.1312.0

DpmBackup.exe

369864

4.2.1312.0

DpmBackup.exe

369864

4.2.1312.0

DpmBackup.exe

370888

4.2.1312.0

DpmBackup.exe

367304

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159432

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

160968

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

160456

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

ManagedContainer.resources.dll

225992

4.2.1312.0

ObjectModel.resources.dll

31432

4.2.1312.0

ObjectModelCmdlet.resources.dll

29896

4.2.1312.0

ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1312.0

ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1312.0

ObjectModelCmdlet.resources.dll

33992

4.2.1312.0

ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1312.0

ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1312.0

ObjectModelCmdlet.resources.dll

34504

4.2.1312.0

ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1312.0

ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1312.0

ObjectModelCmdlet.resources.dll

32968

4.2.1312.0

ManagedContainer.resources.dll

229064

4.2.1312.0

ObjectModel.resources.dll

37576

4.2.1312.0

ObjectModelCmdlet.resources.dll

40648

4.2.1312.0

ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1312.0

ObjectModel.resources.dll

32456

4.2.1312.0

ObjectModelCmdlet.resources.dll

33480

4.2.1312.0

ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1312.0

ObjectModel.resources.dll

33480

4.2.1312.0

ObjectModelCmdlet.resources.dll

35528

4.2.1312.0

ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1312.0

ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1312.0

ObjectModelCmdlet.resources.dll

33992

4.2.1312.0

ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1312.0

ObjectModel.resources.dll

32456

4.2.1312.0

ObjectModelCmdlet.resources.dll

33992

4.2.1312.0

ManagedContainer.resources.dll

225992

4.2.1312.0

ObjectModel.resources.dll

31432

4.2.1312.0

ObjectModelCmdlet.resources.dll

30408

4.2.1312.0

ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1312.0

ObjectModel.resources.dll

32456

4.2.1312.0

ObjectModelCmdlet.resources.dll

31944

4.2.1312.0

ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1312.0

ObjectModel.resources.dll

31944

4.2.1312.0

ObjectModelCmdlet.resources.dll

31944

4.2.1312.0

ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1312.0

ObjectModel.resources.dll

32456

4.2.1312.0

ObjectModelCmdlet.resources.dll

32968

4.2.1312.0

ManagedContainer.resources.dll

227016

4.2.1312.0

ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1312.0

ObjectModelCmdlet.resources.dll

33480

4.2.1312.0

ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1312.0

ObjectModel.resources.dll

31944

4.2.1312.0

ObjectModelCmdlet.resources.dll

31944

4.2.1312.0

ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1312.0

ObjectModel.resources.dll

32456

4.2.1312.0

ObjectModelCmdlet.resources.dll

32456

4.2.1312.0

ManagedContainer.resources.dll

226504

4.2.1312.0

ObjectModel.resources.dll

32968

4.2.1312.0

ObjectModelCmdlet.resources.dll

33992

4.2.1312.0

ManagedContainer.resources.dll

225992

4.2.1312.0

ObjectModel.resources.dll

31432

4.2.1312.0

ObjectModelCmdlet.resources.dll

30408

4.2.1312.0

vssnullprovider.dll

73928

4.2.1312.0

null_ps.dll

18632

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159432

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

160968

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

160456

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

CommonControls.resources.dll

159944

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

573640

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

732872

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

739528

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

689352

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

1040072

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

698056

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

835272

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

722120

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

729288

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

586440

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

687304

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

665800

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

726728

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

705736

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

658120

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

679112

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

753864

4.2.1312.0

Utils.resources.dll

586440

4.2.1312.0

WizardUI.resources.dll

2151112

4.2.1312.0

MonitoringPage.resources.dll

273096

4.2.1312.0

ProtectionView.resources.dll

603336

4.2.1312.0

RecoveryPage.resources.dll

1386184

4.2.1312.0

WizardUI.resources.dll

2169544

4.2.1312.0

MonitoringPage.resources.dll

275656

4.2.1312.0

ProtectionView.resources.dll

611016

4.2.1312.0

RecoveryPage.resources.dll

1401032

4.2.1312.0

WizardUI.resources.dll

2168008

4.2.1312.0

MonitoringPage.resources.dll

275144

4.2.1312.0

ProtectionView.resources.dll

609992

4.2.1312.0

RecoveryPage.resources.dll

1399496

4.2.1312.0

WizardUI.resources.dll

2163912

4.2.1312.0

MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1312.0

ProtectionView.resources.dll

608456

4.2.1312.0

RecoveryPage.resources.dll

1396936

4.2.1312.0

WizardUI.resources.dll

2208456

4.2.1312.0

MonitoringPage.resources.dll

282312

4.2.1312.0

ProtectionView.resources.dll

623816

4.2.1312.0

RecoveryPage.resources.dll

1420488

4.2.1312.0

WizardUI.resources.dll

2169032

4.2.1312.0

MonitoringPage.resources.dll

275144

4.2.1312.0

ProtectionView.resources.dll

609992

4.2.1312.0

RecoveryPage.resources.dll

1396936

4.2.1312.0

WizardUI.resources.dll

2185928

4.2.1312.0

MonitoringPage.resources.dll

276680

4.2.1312.0

ProtectionView.resources.dll

613576

4.2.1312.0

RecoveryPage.resources.dll

1403080

4.2.1312.0

WizardUI.resources.dll

2163912

4.2.1312.0

MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1312.0

ProtectionView.resources.dll

609480

4.2.1312.0

RecoveryPage.resources.dll

1399496

4.2.1312.0

WizardUI.resources.dll

2169032

4.2.1312.0

MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1312.0

ProtectionView.resources.dll

608968

4.2.1312.0

RecoveryPage.resources.dll

1395912

4.2.1312.0

WizardUI.resources.dll

2144968

4.2.1312.0

MonitoringPage.resources.dll

273096

4.2.1312.0

ProtectionView.resources.dll

604360

4.2.1312.0

RecoveryPage.resources.dll

1387720

4.2.1312.0

WizardUI.resources.dll

2165448

4.2.1312.0

MonitoringPage.resources.dll

274120

4.2.1312.0

ProtectionView.resources.dll

607432

4.2.1312.0

RecoveryPage.resources.dll

1394376

4.2.1312.0

WizardUI.resources.dll

2167496

4.2.1312.0

MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1312.0

ProtectionView.resources.dll

608456

4.2.1312.0

RecoveryPage.resources.dll

1394376

4.2.1312.0

WizardUI.resources.dll

2168008

4.2.1312.0

MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1312.0

ProtectionView.resources.dll

608456

4.2.1312.0

RecoveryPage.resources.dll

1396936

4.2.1312.0

WizardUI.resources.dll

2171592

4.2.1312.0

MonitoringPage.resources.dll

275144

4.2.1312.0

ProtectionView.resources.dll

609480

4.2.1312.0

RecoveryPage.resources.dll

1397960

4.2.1312.0

WizardUI.resources.dll

2158280

4.2.1312.0

MonitoringPage.resources.dll

274120

4.2.1312.0

ProtectionView.resources.dll

607432

4.2.1312.0

RecoveryPage.resources.dll

1393352

4.2.1312.0

WizardUI.resources.dll

2166472

4.2.1312.0

MonitoringPage.resources.dll

274632

4.2.1312.0

ProtectionView.resources.dll

607944

4.2.1312.0

RecoveryPage.resources.dll

1394376

4.2.1312.0

WizardUI.resources.dll

2176200

4.2.1312.0

MonitoringPage.resources.dll

275656

4.2.1312.0

ProtectionView.resources.dll

611016

4.2.1312.0

RecoveryPage.resources.dll

1397960

4.2.1312.0

WizardUI.resources.dll

2144968

4.2.1312.0

MonitoringPage.resources.dll

273096

4.2.1312.0

ProtectionView.resources.dll

604360

4.2.1312.0

RecoveryPage.resources.dll

1387720

4.2.1312.0

DPMADSchemaExtension.exe

209096

8.0.7600.16385

FSPathMerge.exe

308424

4.2.1312.0

SetupUtilv2.dll

619208

4.2.1312.0

DPMADSchemaExtension.exe

209608

8.0.7600.16385

FSPathMerge.exe

308424

4.2.1312.0

SetupUtilv2.dll

619720

4.2.1312.0

DPMADSchemaExtension.exe

209608

8.0.7600.16385

FSPathMerge.exe

308424

4.2.1312.0

SetupUtilv2.dll

619720

4.2.1312.0

DPMADSchemaExtension.exe

210120

8.0.7600.16385

FSPathMerge.exe

308424

4.2.1312.0

SetupUtilv2.dll

619208

4.2.1312.0

DPMADSchemaExtension.exe

209608

8.0.7600.16385

FSPathMerge.exe

308424

4.2.1312.0

SetupUtilv2.dll

619720

4.2.1312.0

DPMADSchemaExtension.exe

209608

8.0.7600.16385

FSPathMerge.exe

308424

4.2.1312.0

SetupUtilv2.dll

619720

4.2.1312.0

FSPathMerge.exe

308424

4.2.1312.0

SetupUtilv2.dll

619720

4.2.1312.0

FSPathMerge.exe

308424

4.2.1312.0

SetupUtilv2.dll

619208

4.2.1312.0

FSPathMerge.exe

308424

4.2.1312.0

SetupUtilv2.dll

619208

4.2.1312.0

DPMADSchemaExtension.exe

209608

8.0.7600.16385

FSPathMerge.exe

308424

4.2.1312.0

SetupUtilv2.dll

619720

4.2.1312.0

DPMADSchemaExtension.exe

209608

8.0.7600.16385

FSPathMerge.exe

308424

4.2.1312.0

SetupUtilv2.dll

619720

4.2.1312.0

DPMADSchemaExtension.exe

210120

8.0.7600.16385

FSPathMerge.exe

308424

4.2.1312.0

SetupUtilv2.dll

619720

4.2.1312.0

DPMADSchemaExtension.exe

209608

8.0.7600.16385

FSPathMerge.exe

308424

4.2.1312.0

SetupUtilv2.dll

619720

4.2.1312.0

DPMADSchemaExtension.exe

210120

8.0.7600.16385

FSPathMerge.exe

308424

4.2.1312.0

SetupUtilv2.dll

619720

4.2.1312.0

DPMADSchemaExtension.exe

209608

8.0.7600.16385

FSPathMerge.exe

308424

4.2.1312.0

SetupUtilv2.dll

619720

4.2.1312.0

DPMADSchemaExtension.exe

210120

8.0.7600.16385

FSPathMerge.exe

308424

4.2.1312.0

SetupUtilv2.dll

619720

4.2.1312.0

FSPathMerge.exe

308424

4.2.1312.0

SetupUtilv2.dll

619720

4.2.1312.0

DPMADSchemaExtension.exe

210120

8.0.7600.16385

FSPathMerge.exe

308424

4.2.1312.0

SetupUtilv2.dll

619208

4.2.1312.0

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

507904

dpmac.msi

6787072

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

614400

dpmac.msi

9785344

psac.msi

614400

dpmac.msi

9785344

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

psac.msi

614400

dpmac.msi

9785344

psac.msi

626688

dpmac.msi

9793536

dpmac.exe

1499848

4.2.1312.0

NativeUtils.dll

266952

4.2.1312.0

dsmfs.dll

803528

4.2.1312.0

PSAC.msi

507904

DPMAC.msi

6787072

ClusterInquiry.dll

167112

4.2.1312.0

ClusterInquiry.dll

149192

4.2.1312.0

dpmac.exe

1868488

4.2.1312.0

NativeUtils.dll

327880

4.2.1312.0

dsmfs.dll

966856

4.2.1312.0

PSAC.msi

626688

DPMAC.msi

9793536

ClusterInquiry.dll

202440

4.2.1312.0

ClusterInquiry.dll

179912

4.2.1312.0

DLSUILibrary.dll

163528

4.2.1312.0

ManagedContainer.dll

1577672

4.2.1312.0

CommonControls.dll

3807944

4.2.1312.0

DiskAllocationControl.dll

128200

4.2.1312.0

WizardUI.dll

3677896

4.2.1312.0

ProtectionView.dll

894152

4.2.1312.0

MonitoringPage.dll

540360

4.2.1312.0

RecoveryPage.dll

1840328

4.2.1312.0

dpmac.exe

1868488

4.2.1312.0

DpmSetup.dll

1800904

4.2.1312.0

EngineUICommon.dll

526024

4.2.1312.0

EngineServiceProxyWrapper.dll

167112

4.2.1312.0

CommonControls.dll

3807944

4.2.1312.0

Interfaces.dll

20680

4.2.1312.0

Inspect.dll

177352

4.2.1312.0

NativeConfigHelper.dll

387784

4.2.1312.0

AlertHealthProvider.dll

143048

4.2.1312.0

Utils.dll

1244872

4.2.1312.0

NativeUtils.dll

327880

4.2.1312.0

SetAgentCfg.exe

147144

4.2.1312.0

AMCommon.dll

151752

4.2.1312.0

SetSharedDpmDatabase.exe

70856

4.2.1312.0

Default_RemoveLibrarySharingSettings.sql

774

DPMProtectionAgent_KB3030574.msp

10522624

DPMAgentInstaller_KB3030574.exe

36691144

4.2.1312.0

DPMAgentInstaller_KB3030574.exe.manifest

1138

DPMAgentInstaller_Win2K3_i386.exe

31882944

4.1.3465.0

DPMProtectionAgent_KB3030574.msp

11653120

DPMAgentInstaller_KB3030574_AMD64.exe

43180744

4.2.1312.0

DPMAgentInstaller_KB3030574_AMD64.exe.manifest

1138

DPMAgentInstaller_Win2K3_AMD64.exe

39118024

4.1.3465.0

PatchUninstall.exe

37064

4.2.1205.0


Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×