Den här artikeln beskrivs Microsoft Lync Server 2013 web components serverproblem som åtgärdas i den kumulativa uppdateringen är daterad September 2014. Den version av den här uppdateringen är 5.0.8308.815. Kolla in de kända problem som kan uppstå efter installation av uppdateringen.

Utfärda att den kumulativa uppdateringen löser

Den kumulativa uppdateringen löser följande problem:

2995825 loggningsfunktionen i Lync Web App inte fungerar efter passiv autentisering har aktiverats med hjälp av AD FS i Lync Server 2013Denna kumulativa uppdatering löser även problem som nämns tidigare i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:

 • 2937297 augusti 2014 kumulativ uppdatering 5.0.8308.738 för Lync Server 2013 webbserver komponenter

 • 2905042 beskrivning av kumulativ uppdatering 5.0.8308.577 för Lync Server 2013, Web Components: januari 2014

 • 2881688 beskrivning av kumulativ uppdatering 5.0.8308.556 för Lync Server 2013, Web Components: oktober 2013

 • 2835435 beskrivning av kumulativ uppdatering 5.0.8308.420 för Lync Server 2013, Web Components: juli 2013

 • 2781564 beskrivning av kumulativ uppdatering 5.0.8308.291 för Lync Server 2013, Web Components: februari 2013

Så här installerar du uppdateringen

Använd någon av följande metoder om du vill installera den kumulativa uppdateringen för Lync Server 2013, web components server.

Metod 1: Server uppdateringens installationsprogram

Installationsprogrammet för den kumulativa Server gäller alla uppdateringar för lämplig server-rollen i en operation. Gör följande om du vill använda installationsprogrammet för den kumulativa Server.

Obs! Om kontroll av användarkonto (UAC) är aktiverat, måste du starta installationsprogrammet för den kumulativa Server med förhöjd behörighet för att kontrollera att alla uppdateringar har installerats korrekt.

 1. Hämta installationsprogrammet för uppdateringen av kumulativ Server. Om du vill göra detta finns på följande Microsoft Download Center-webbplats:

  Download Hämta uppdateringen nu.

 2. Kör installationsprogrammet för uppdateringen för kumulativa Server via Användargränssnittet eller genom en kommandorad.

  Obs! Användargränssnittet ger en klar indikation på vilka uppdateringar installeras när du klickar på Installera uppdateringar.

  Om du vill köra installationsprogrammet, kör du följande kommando:

  LyncServerUpdateInstaller.exe Anteckningar Texten nedan beskriver de parametrar som du kan använda kommandot LyncServerUpdateInstaller.exe :

  • /Silentmode -växeln gäller alla tillämpliga uppdateringar i bakgrunden.

  • /Silentmode /forcereboot -växeln gäller alla tillämpliga uppdateringar i bakgrunden och sedan den startar om automatiskt servern i slutet av installationen om detta är nödvändigt.

  • Växeln /extractall hämtar uppdateringar från installationsprogrammet och sparar uppdateringar i en undermapp som heter "Extraherad" i mappen som du körde kommandot.

När du har kört Lync Server kumulativ uppdatering installationsprogrammet måste du uppdatera alla tillämpliga backend-servrar. För mer information om hur du gör detta klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2809243 uppdateringar för Lync Server 2013

Metod 2: Microsoft Update

Uppdateringen är även tillgänglig från Microsoft Update -webbplatsen.

Obs! När du har installerat den här uppdateringen med hjälp av Microsoft Update måste du uppdatera databaser på backend-servrar. För mer information om hur du gör detta klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2809243 uppdateringar för Lync Server 2013

Förutsättningar

Det finns inga särskilda förutsättningar för installation av den här kumulativa uppdateringen.

Registerinformation

Du behöver inte göra några ändringar i registret om du vill använda en av uppdateringarna i det här paketet.

Information om vad uppdateringen ersätter

Den här kumulativa uppdateringen ersätter följande kumulativ uppdatering:

2937297 augusti 2014 kumulativ uppdatering 5.0.8308.738 för Lync Server 2013 webbserver komponenter

Krav på omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här kumulativa uppdateringen.

Uppdatera information för installation av paket

Om du vill installera den här kumulativa uppdateringspaketet installera WebComponents.msp-paketet på datorer som kör något av följande serverroller:

 • Lync Server 2013 - Server Standard Edition

 • Lync Server 2013 - Enterprise Edition - frontend-Server

 • Lync Server 2013 - direktören Server

Information om borttagning

Ta bort den här kumulativa uppdateringspaketet med verktyget Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.

När du försöker avinstallera den här kumulativa uppdateringen uppmanas du ibland för käll-CD. Om detta inträffar kan infoga käll-CD: N eller ange sökvägen där källfilerna finns.

När du avinstallerar den här kumulativa uppdateringspaketet slutar Internet Information Services (IIS) körs. Det här problemet uppstår eftersom filen ApplicationHost.config ändras när du avinstallerar den kumulativa uppdateringspaket.

Obs! Filen ApplicationHost.config finns i följande katalog:

%Windir%\System32\inetsrv\config\Följande ändringar tillämpas på filen ApplicationHost.config:

 • Dubbla poster skapas i avsnitt efter den < sökvägen = "Lync Server interna webbplats" overrideMode = "Tillåt" > och < sökvägen = "Lync Server externa webbplats" overrideMode = "Tillåt" > taggar.

  När du avinstallerar den här kumulativa uppdateringspaketet i två avsnitt likna följande: < sökvägen = "Lync Server interna webbplats" overrideMode = "Tillåt" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>
  < sökvägen = "Lync Server externa webbplats" overrideMode = "Tillåt" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  <authentication/>
  </security>
  <security/>
  </system.webServer>
  <system.webServer/>
  </location>

 • Följande poster har skapats innan den < / configuration > taggen i slutet av filen:

  • < sökvägen = "Lync Server interna webbplats" overrideMode = "Tillåt" / >

  • < sökvägen = "Lync Server externa webbplats" overrideMode = "Tillåt" / >

Lös problemet så här:

 1. Ta bort dubblettposter i två avsnitt efter den < sökvägen = "Lync Server interna webbplats" overrideMode = "Tillåt" > och < sökvägen = "Lync Server externa webbplats" overrideMode = "Tillåt" > taggar. När du gör detta i två avsnitt likna följande: < sökvägen = "Lync Server interna webbplats" overrideMode = "Tillåt" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>
  < sökvägen = "Lync Server externa webbplats" overrideMode = "Tillåt" >
  <system.webServer>
  <security>
  <authentication>
  <windowsAuthentication/>
  </authentication>
  </security>
  </system.webServer>
  </location>

 2. Ta bort följande poster i slutet av filen ApplicationHost.config:

  • < sökvägen = "Lync Server interna webbplats" overrideMode = "Tillåt" / >

  • < sökvägen = "Lync Server externa webbplats" overrideMode = "Tillåt" / >

 3. Spara filen ApplicationHost.config och starta om IIS.


När du har installerat den här kumulativa uppdateringen kan det uppstå ett problem som beskrivs här.

SymptomNär du har installerat den här kumulativa uppdateringen på en dator som kör Microsoft Lync Server 2013 hitta centrala Logging-tjänsten inte lyssnar på utsedda hamnar. Detta innebär att centrala Logging-tjänsten inte startar eller samla in data. När problemet uppstår loggas ett undantag-felmeddelande av följande slag i händelseloggen:

OrsakDet här problemet beror på att du har installerat den här kumulativa uppdateringen för Lync Server 2013 innan du installerar den augusti uppdatering av Lync Server 2013.

Temporär lösning

Undvik det här problemet måste du följa en av dessa metoder baserade på dina scenarier:

S cenario 1

Om du inte har installerat för augusti 2014 kumulativ uppdatering 5.0.8308.738, installera följande OCSCore.msp från augusti 2014 kumulativ uppdatering 5.0.8308.738 och sedan installera det här September 2014 kumulativ uppdatering 5.0.8308.815.
Download Hämta paketet OCSCore.msp nu.

S cenario 2

Om du redan har installerat den här September 2014 kumulativ uppdatering 5.0.8308.815 utan att först installera augusti 2014 kumulativ uppdatering 5.0.8308.738 måste du avinstallera den här September 2014 kumulativa uppdateringen och följ sedan anvisningarna i Scenario 1.

Denna kumulativa uppdatering innehåller kanske inte alla filer som krävs för att fullständigt uppdatera en produkt till den senaste versionen. Den här uppdateringen innehåller endast de filer som behövs för att lösa de problem som nämns i denna artikel.

När den kumulativa uppdateringen har installerats har den globala versionen av den här kumulativa uppdateringen filattributen eller en senare version av de filattribut som visas i följande tabell:

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

Ext_error.aspx.az_latn_az.resx

Ej tillämplig

6,579

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_error.aspx.be_by.resx

Ej tillämplig

6,696

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_error.aspx.bg_bg.resx

Ej tillämplig

6,759

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_error.aspx.de_de.resx

Ej tillämplig

6,627

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_error.aspx.eu_es.resx

Ej tillämplig

6,614

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_error.aspx.fa_ir.resx

Ej tillämplig

6,702

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_error.aspx.fil_ph.resx

Ej tillämplig

6,612

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_error.aspx.id_id.resx

Ej tillämplig

6,524

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_error.aspx.ko_kr.resx

Ej tillämplig

6,557

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_error.aspx.lt_lt.resx

Ej tillämplig

6,584

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_error.aspx.mk_mk.resx

Ej tillämplig

6,784

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_error.aspx.ms_my.resx

Ej tillämplig

6,538

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_error.aspx.sq_al.resx

Ej tillämplig

6,562

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

Ej tillämplig

6,723

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_error.aspx.uz_latn_uz.resx

Ej tillämplig

6,605

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_rgsclients.az_latn_az.resx

Ej tillämplig

6,328

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_rgsclients.be_by.resx

Ej tillämplig

6,328

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_rgsclients.fa_ir.resx

Ej tillämplig

6,328

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_rgsclients.fil_ph.resx

Ej tillämplig

6,328

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_rgsclients.mk_mk.resx

Ej tillämplig

6,328

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_rgsclients.sq_al.resx

Ej tillämplig

6,328

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_rgsclients.uz_latn_uz.resx

Ej tillämplig

6,328

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_tab.aspx.az_latn_az.resx

Ej tillämplig

8,057

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_tab.aspx.be_by.resx

Ej tillämplig

8,540

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_tab.aspx.fa_ir.resx

Ej tillämplig

8,599

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_tab.aspx.fil_ph.resx

Ej tillämplig

8,112

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_tab.aspx.ko_kr.resx

Ej tillämplig

8,105

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_tab.aspx.mk_mk.resx

Ej tillämplig

8,550

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_tab.aspx.sq_al.resx

Ej tillämplig

8,012

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Ext_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

Ej tillämplig

8,039

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_autodiscover_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

03-Sep-2014

14:23

x86

File_autodiscover_ext_xframe_html

Ej tillämplig

377

13-Mar-2013

6:58

Ej tillämplig

File_autodiscover_ext_xframe_jquery

Ej tillämplig

96,488

03-Sep-2014

14:23

Ej tillämplig

File_autodiscover_ext_xframe_script

Ej tillämplig

1,686

03-Dec-2013

19:34

Ej tillämplig

File_autodiscover_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

03-Sep-2014

14:23

x86

File_autodiscover_int_xframe_html

Ej tillämplig

377

13-Mar-2013

6:58

Ej tillämplig

File_autodiscover_int_xframe_jquery

Ej tillämplig

96,488

03-Sep-2014

14:23

Ej tillämplig

File_autodiscover_int_xframe_script

Ej tillämplig

1,686

03-Dec-2013

19:34

Ej tillämplig

File_autodiscover_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.726

312,456

06-Jun-2014

6:17

x86

File_autodiscover_virtualdir_web_ext.config

Ej tillämplig

2,606

13-Mar-2013

9:13

Ej tillämplig

File_autodiscover_virtualdir_web_int.config

Ej tillämplig

2,605

13-Mar-2013

9:13

Ej tillämplig

File_bigfin_lscpapp_xap

Ej tillämplig

1,354,091

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_de_de

Ej tillämplig

70,873

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_en_us

Ej tillämplig

109,285

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_es_es

Ej tillämplig

70,269

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_fr_fr

Ej tillämplig

71,347

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_it_it

Ej tillämplig

69,751

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ja_jp

Ej tillämplig

70,203

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ko_kr

Ej tillämplig

68,666

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_pt_br

Ej tillämplig

70,371

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_ru_ru

Ej tillämplig

75,209

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_cn

Ej tillämplig

67,943

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_bigfin_rtcmgmt.resource_xap_zh_tw

Ej tillämplig

68,020

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_de_de

5.0.8308.556

62,216

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_es_es

5.0.8308.556

62,216

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_fr_fr

5.0.8308.556

62,728

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_it_it

5.0.8308.556

62,216

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ja_jp

5.0.8308.556

63,248

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ko_kr

5.0.8308.556

62,216

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_pt_br

5.0.8308.556

61,696

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_ru_ru

5.0.8308.556

64,272

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_cn

5.0.8308.556

61,192

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_bigfin_rtcmgmt_mappingengine_resource_dll_zh_tw

5.0.8308.556

61,192

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_mappingengine_dll

5.0.8308.556

495,760

15-Sep-2013

20:28

x86

File_bigfin_serverbin_rtcmgmt_tasks_dll

5.0.8308.556

575,600

15-Sep-2013

20:28

x86

File_ext_antixsslibrary

4.0.0.0

141,600

07-Sep-2012

10:34

Ej tillämplig

File_ext_conference.aspx

Ej tillämplig

14,959

04-Sep-2013

15:54

Ej tillämplig

File_ext_conference.dll

5.0.8308.726

265,848

06-Jun-2014

6:16

x86

File_ext_conferenceproxy.aspx

Ej tillämplig

1,092

04-Sep-2013

15:54

Ej tillämplig

File_ext_conference_web.config

Ej tillämplig

1,275

15-Sep-2013

18:17

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_jquery183min.js

Ej tillämplig

93,637

31-May-2013

8:08

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_json2.js

Ej tillämplig

19,081

31-May-2013

8:08

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

Ej tillämplig

2,863

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

Ej tillämplig

342

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

Ej tillämplig

3,261

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,302

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

Ej tillämplig

2,899

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

Ej tillämplig

3,430

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

Ej tillämplig

3,553

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

Ej tillämplig

3,033

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

Ej tillämplig

2,988

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

Ej tillämplig

2,849

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

Ej tillämplig

2,913

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

Ej tillämplig

3,712

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

Ej tillämplig

2,793

04-Sep-2013

15:54

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,292

31-May-2013

10:12

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

Ej tillämplig

3,052

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

Ej tillämplig

2,860

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

Ej tillämplig

2,912

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

Ej tillämplig

3,403

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,302

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

Ej tillämplig

2,852

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

Ej tillämplig

2,879

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

Ej tillämplig

3,041

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

Ej tillämplig

3,014

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

Ej tillämplig

3,178

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,302

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

Ej tillämplig

3,717

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

Ej tillämplig

2,944

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

Ej tillämplig

2,969

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

Ej tillämplig

2,883

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

Ej tillämplig

3,018

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

Ej tillämplig

3,111

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

Ej tillämplig

3,345

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

Ej tillämplig

3,006

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

Ej tillämplig

2,923

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

Ej tillämplig

2,993

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

Ej tillämplig

3,392

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

Ej tillämplig

2,904

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

Ej tillämplig

2,898

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

Ej tillämplig

2,906

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

Ej tillämplig

3,031

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

Ej tillämplig

3,019

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

Ej tillämplig

3,012

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

Ej tillämplig

52,246

31-May-2013

10:12

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_replying.png

Ej tillämplig

47,582

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

Ej tillämplig

3,041

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

Ej tillämplig

3,485

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

Ej tillämplig

2,981

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

Ej tillämplig

3,005

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

Ej tillämplig

2,979

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

Ej tillämplig

3,490

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

Ej tillämplig

2,971

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

Ej tillämplig

2,902

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

Ej tillämplig

3,798

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

Ej tillämplig

2,913

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

Ej tillämplig

3,503

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

Ej tillämplig

2,958

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

Ej tillämplig

3,138

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

Ej tillämplig

2,795

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

Ej tillämplig

2,815

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

Ej tillämplig

949

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollabweb_qna_web.config

Ej tillämplig

671

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_aspx

Ej tillämplig

4,623

13-Mar-2013

9:10

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.803

225,040

14-Aug-2014

5:58

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.577

255,712

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.577

33,544

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

18:03

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.577

35,080

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:00

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:03

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:00

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

18:03

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:03

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:03

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:00

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_images_nonhc_sprite1

Ej tillämplig

232,897

06-Jun-2014

5:12

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_images_sprite1

Ej tillämplig

232,897

06-Jun-2014

5:12

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_scripts_common_consolidated

Ej tillämplig

536,146

03-Dec-2013

19:35

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_scripts_datacollabmodel

Ej tillämplig

1,179,382

06-Jun-2014

5:08

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

Ej tillämplig

1,435,588

13-Mar-2013

10:08

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Ej tillämplig

2,303,302

06-Jun-2014

5:11

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_styles_consolidated_ltr

Ej tillämplig

56,157

06-Jun-2014

5:11

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_styles_consolidated_rtl

Ej tillämplig

55,556

06-Jun-2014

5:11

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_styles_nonhc_sprite1

Ej tillämplig

120,623

06-Jun-2014

5:12

Ej tillämplig

File_ext_datacollab_styles_sprite1

Ej tillämplig

166,234

06-Jun-2014

5:12

Ej tillämplig

File_ext_default.aspx

Ej tillämplig

46,868

06-Jun-2014

4:06

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

Ej tillämplig

5,690

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

Ej tillämplig

4,783

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.be_by.resources

Ej tillämplig

5,962

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

Ej tillämplig

6,369

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.ca_es.resources

Ej tillämplig

4,628

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

Ej tillämplig

4,560

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.da_dk.resources

Ej tillämplig

4,462

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.de_de.resources

Ej tillämplig

4,938

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.el_gr.resources

Ej tillämplig

6,982

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.en_us.resources

Ej tillämplig

4,255

15-Sep-2013

18:19

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.es_es.resources

Ej tillämplig

4,670

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.et_ee.resources

Ej tillämplig

4,398

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.eu_es.resources

Ej tillämplig

4,334

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

Ej tillämplig

6,008

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

Ej tillämplig

4,585

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

Ej tillämplig

4,318

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

Ej tillämplig

4,901

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.gl_es.resources

Ej tillämplig

4,469

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.he_il.resources

Ej tillämplig

5,013

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.hi_in.resources

Ej tillämplig

7,775

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

Ej tillämplig

4,513

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

Ej tillämplig

4,775

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.id_id.resources

Ej tillämplig

4,371

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.it_it.resources

Ej tillämplig

4,698

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

Ej tillämplig

5,169

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

Ej tillämplig

6,176

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

Ej tillämplig

4,822

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

Ej tillämplig

4,662

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

Ej tillämplig

4,769

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

Ej tillämplig

6,265

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.ms_my.resources

Ej tillämplig

4,551

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.nb_no.resources

Ej tillämplig

4,328

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

Ej tillämplig

4,582

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

Ej tillämplig

4,690

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.pt_br.resources

Ej tillämplig

4,621

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

Ej tillämplig

4,615

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

Ej tillämplig

4,713

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

Ej tillämplig

6,354

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

Ej tillämplig

4,688

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.sl_si.resources

Ej tillämplig

4,561

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.sq_al.resources

Ej tillämplig

4,646

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

Ej tillämplig

6,032

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

Ej tillämplig

4,463

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.sv_se.resources

Ej tillämplig

4,435

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.th_th.resources

Ej tillämplig

7,295

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

Ej tillämplig

4,593

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

Ej tillämplig

6,346

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

Ej tillämplig

4,672

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

Ej tillämplig

5,327

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

Ej tillämplig

4,047

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

Ej tillämplig

4,200

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_dialinform.js

Ej tillämplig

91,677

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_dialin_resource.az_latn_az.resources

Ej tillämplig

12,781

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_dialin_resource.be_by.resources

Ej tillämplig

16,649

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_dialin_resource.bg_bg.resources

Ej tillämplig

17,754

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_dialin_resource.da_dk.resources

Ej tillämplig

12,047

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_dialin_resource.fa_ir.resources

Ej tillämplig

16,517

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_dialin_resource.fil_ph.resources

Ej tillämplig

13,290

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_dialin_resource.fr_fr.resources

Ej tillämplig

14,055

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_dialin_resource.mk_mk.resources

Ej tillämplig

17,031

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_dialin_resource.nl_nl.resources

Ej tillämplig

12,476

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_dialin_resource.pl_pl.resources

Ej tillämplig

13,046

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_dialin_resource.pt_br.resources

Ej tillämplig

12,501

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_dialin_resource.ru_ru.resources

Ej tillämplig

17,100

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_dialin_resource.sq_al.resources

Ej tillämplig

12,918

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

Ej tillämplig

12,460

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_dialin_resource.sv_se.resources

Ej tillämplig

12,339

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_dialin_resource.uk_ua.resources

Ej tillämplig

16,780

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

Ej tillämplig

13,050

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_ext_dialin_resource.vi_vn.resources

Ej tillämplig

14,809

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_launch.js

Ej tillämplig

57,516

04-Jun-2014

2:31

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres

5.0.8308.726

663,592

06-Jun-2014

6:19

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.726

214,104

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.726

190,568

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.726

231,000

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.726

233,048

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.726

188,504

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.726

187,480

06-Jun-2014

6:19

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.726

182,872

06-Jun-2014

6:21

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.726

193,624

06-Jun-2014

6:19

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.726

244,824

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.726

179,800

06-Jun-2014

6:19

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.726

189,016

06-Jun-2014

6:19

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.726

181,848

06-Jun-2014

6:19

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.726

183,896

06-Jun-2014

6:22

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.726

221,272

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.726

188,504

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.726

182,360

06-Jun-2014

6:22

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.726

195,160

06-Jun-2014

6:20

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.726

186,968

06-Jun-2014

6:23

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.726

199,256

06-Jun-2014

6:19

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.726

266,840

06-Jun-2014

6:19

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.726

184,920

06-Jun-2014

6:19

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.726

191,576

06-Jun-2014

6:20

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.726

182,360

06-Jun-2014

6:23

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.726

190,040

06-Jun-2014

6:21

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.726

205,912

06-Jun-2014

6:19

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.726

225,880

06-Jun-2014

6:20

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.726

194,136

06-Jun-2014

6:17

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.726

187,480

06-Jun-2014

6:20

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.726

187,992

06-Jun-2014

6:20

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.726

232,024

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.726

184,920

06-Jun-2014

6:23

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.726

181,848

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.726

187,992

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.726

190,040

06-Jun-2014

6:21

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.726

187,992

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.726

188,504

06-Jun-2014

6:21

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.726

190,040

06-Jun-2014

6:21

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.726

232,536

06-Jun-2014

6:20

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.726

188,504

06-Jun-2014

6:21

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.726

185,944

06-Jun-2014

6:22

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.726

189,016

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.726

225,896

06-Jun-2014

6:23

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.726

184,936

06-Jun-2014

6:22

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.726

184,920

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.726

261,720

06-Jun-2014

6:22

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.726

185,944

06-Jun-2014

6:22

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.726

233,560

06-Jun-2014

6:22

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.726

189,544

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.726

205,400

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.726

176,216

06-Jun-2014

6:20

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.726

176,216

06-Jun-2014

6:20

Ej tillämplig

File_ext_lwa_bin_preauth

5.0.8308.577

237,280

03-Dec-2013

18:03

Ej tillämplig

File_ext_lwa_images_arrow_normal

Ej tillämplig

702

13-Mar-2013

7:00

Ej tillämplig

File_ext_lwa_images_arrow_normal_rtl

Ej tillämplig

716

13-Mar-2013

7:00

Ej tillämplig

File_ext_lwa_images_checked_normal

Ej tillämplig

50,374

13-Mar-2013

7:00

Ej tillämplig

File_ext_lwa_images_doughboy_36x36

Ej tillämplig

429

03-Dec-2013

19:35

Ej tillämplig

File_ext_lwa_images_icon_phoneonly_36

Ej tillämplig

1,351

03-Dec-2013

19:35

Ej tillämplig

File_ext_lwa_images_lyncwebapp_logo

Ej tillämplig

6,576

13-Mar-2013

7:00

Ej tillämplig

File_ext_lwa_images_lync_logo

Ej tillämplig

2,412

13-Mar-2013

7:00

Ej tillämplig

File_ext_lwa_images_nonhc_sprite1

Ej tillämplig

232,897

06-Jun-2014

5:12

Ej tillämplig

File_ext_lwa_images_sprite1

Ej tillämplig

232,897

06-Jun-2014

5:12

Ej tillämplig

File_ext_lwa_images_unchecked_normal

Ej tillämplig

49,068

13-Mar-2013

7:00

Ej tillämplig

File_ext_lwa_plugins

Ej tillämplig

7,761,920

06-Sep-2014

8:40

Ej tillämplig

File_ext_lwa_pluginseula_az_latn_az

Ej tillämplig

141,686

13-Mar-2013

6:59

Ej tillämplig

File_ext_lwa_pluginseula_be_by

Ej tillämplig

147,779

13-Mar-2013

6:59

Ej tillämplig

File_ext_lwa_pluginseula_fa_ir

Ej tillämplig

156,071

13-Mar-2013

6:59

Ej tillämplig

File_ext_lwa_pluginseula_fil_ph

Ej tillämplig

138,546

13-Mar-2013

6:59

Ej tillämplig

File_ext_lwa_pluginseula_hi_in

Ej tillämplig

141,048

13-Mar-2013

6:59

Ej tillämplig

File_ext_lwa_pluginseula_mk_mk

Ej tillämplig

146,553

13-Mar-2013

6:59

Ej tillämplig

File_ext_lwa_pluginseula_sq_al

Ej tillämplig

141,005

13-Mar-2013

6:59

Ej tillämplig

File_ext_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

Ej tillämplig

143,880

13-Mar-2013

6:59

Ej tillämplig

File_ext_lwa_plugins_32

Ej tillämplig

7,811,072

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_ext_lwa_plugins_64

Ej tillämplig

8,744,960

06-Sep-2014

11:52

Ej tillämplig

File_ext_lwa_plugins_mac

Ej tillämplig

9,960,476

03-Sep-2014

14:23

Ej tillämplig

File_ext_lwa_plugins_xp

Ej tillämplig

4,968,448

06-Sep-2014

9:16

Ej tillämplig

File_ext_lwa_scripts_common_consolidated

Ej tillämplig

536,146

03-Dec-2013

19:35

Ej tillämplig

File_ext_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

Ej tillämplig

2,194,360

06-Jun-2014

5:10

Ej tillämplig

File_ext_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

Ej tillämplig

79,737

06-Sep-2014

10:41

Ej tillämplig

File_ext_lwa_scripts_preauth_consolidated

Ej tillämplig

338,131

06-Sep-2014

10:44

Ej tillämplig

File_ext_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

Ej tillämplig

1,435,588

13-Mar-2013

10:08

Ej tillämplig

File_ext_lwa_scripts_ui_avconsolidated

Ej tillämplig

1,113,400

06-Jun-2014

5:10

Ej tillämplig

File_ext_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

Ej tillämplig

1,242,270

06-Jun-2014

5:10

Ej tillämplig

File_ext_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

Ej tillämplig

2,284,281

06-Jun-2014

5:11

Ej tillämplig

File_ext_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

Ej tillämplig

586,122

06-Sep-2014

10:47

Ej tillämplig

File_ext_lwa_styles_consolidated_ltr

Ej tillämplig

150,358

06-Jun-2014

5:11

Ej tillämplig

File_ext_lwa_styles_consolidated_rtl

Ej tillämplig

150,422

06-Jun-2014

5:11

Ej tillämplig

File_ext_lwa_styles_nonhc_sprite1

Ej tillämplig

120,623

06-Jun-2014

5:12

Ej tillämplig

File_ext_lwa_styles_sprite1

Ej tillämplig

166,234

06-Jun-2014

5:12

Ej tillämplig

File_ext_lwa_webpages_lwaclient

Ej tillämplig

16,184

03-Dec-2013

19:35

Ej tillämplig

File_ext_lwa_webpages_qnacontainerframe

Ej tillämplig

8,521

04-Jun-2014

2:31

Ej tillämplig

File_ext_lwa_webpages_toast

Ej tillämplig

4,504

13-Mar-2013

6:59

Ej tillämplig

File_ext_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.726

900,760

06-Jun-2014

6:06

x86

File_ext_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299,680

13-Mar-2013

11:31

x86

File_ext_myutilities.js

Ej tillämplig

12,584

23-Apr-2014

15:17

Ej tillämplig

File_ext_passiveauth.aspx

Ej tillämplig

3,641

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.css

Ej tillämplig

2,333

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.be_by.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.be_by.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.ca_es.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.da_dk.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.de_de.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.el_gr.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.en_us.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

13-Mar-2013

6:58

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.es_es.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.et_ee.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.eu_es.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.gl_es.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.he_il.newloc.css

Ej tillämplig

2,265

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.hi_in.newloc.css

Ej tillämplig

2,249

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.id_id.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.it_it.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.css

Ej tillämplig

2,537

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.css

Ej tillämplig

2,333

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.ms_my.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.nb_no.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.pt_br.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.sl_si.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.sq_al.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.sq_al.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.sv_se.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.th_th.newloc.css

Ej tillämplig

2,289

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.css

Ej tillämplig

2,429

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.css

Ej tillämplig

2,469

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_ext_reachclient.css

Ej tillämplig

13,531

04-Sep-2013

15:54

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284,832

13-Mar-2013

11:17

x86

File_ext_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:17

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

11:18

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

11:18

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:17

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:17

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

11:17

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

11:17

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26,832

13-Mar-2013

11:17

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

11:18

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:18

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:18

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:18

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27,856

13-Mar-2013

11:18

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:18

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25,296

13-Mar-2013

11:19

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25,280

13-Mar-2013

11:20

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

Ej tillämplig

816,186

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

Ej tillämplig

1,675,602

31-May-2013

12:14

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4,996,168

31-May-2013

7:50

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5,012,568

31-May-2013

7:50

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_resources_reachclient_css

Ej tillämplig

13,531

04-Sep-2013

15:54

Ej tillämplig

File_ext_reachweb_client_scripts_utilities_js

Ej tillämplig

12,584

23-Apr-2014

15:17

Ej tillämplig

File_ext_savecontentpage_html

Ej tillämplig

7,975

13-Mar-2013

6:59

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.556

31,952

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.556

35,544

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:33

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:33

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:33

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.556

32,984

15-Sep-2013

20:33

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.556

31,960

15-Sep-2013

20:33

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_ext_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_ext_uploadform_html

Ej tillämplig

3,510

04-Jun-2014

2:31

Ej tillämplig

File_ext_utilities.js

Ej tillämplig

12,584

23-Apr-2014

15:17

Ej tillämplig

File_ext_webcontainerframe_html

Ej tillämplig

8,789

04-Jun-2014

2:31

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.726

302,744

06-Jun-2014

6:23

x86

File_ext_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

6:16

x86

File_ext_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.420

42,744

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.420

45,816

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.420

41,720

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:31

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:24

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:33

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:31

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:31

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

11:29

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:35

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:31

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:25

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:33

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:31

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

11:31

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:31

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:35

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:31

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:31

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:27

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:35

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:31

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:33

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:35

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:30

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_default.aspx

Ej tillämplig

9,639

04-Jun-2014

2:31

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.301

352,960

13-Mar-2013

11:29

x86

File_ext_webscheduler_scripts_common.js

Ej tillämplig

114,692

06-Jun-2014

4:00

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

Ej tillämplig

875

03-Sep-2014

14:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

Ej tillämplig

1,064

03-Sep-2014

14:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

Ej tillämplig

913

03-Sep-2014

14:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

Ej tillämplig

834

03-Sep-2014

14:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

Ej tillämplig

1,045

03-Sep-2014

14:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

Ej tillämplig

820

03-Sep-2014

14:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

Ej tillämplig

834

03-Sep-2014

14:16

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_scripts_utilities.js

Ej tillämplig

12,584

23-Apr-2014

15:17

Ej tillämplig

File_ext_webscheduler_web.config

Ej tillämplig

1,262

13-Mar-2013

8:58

Ej tillämplig

File_gac_microsoft.rtc.chat.endpoint.dll

5.0.8308.556

1,203,880

15-Sep-2013

20:23

x86

File_gac_microsoft.rtc.internal.web.common.dll

5.0.8308.420

35,520

31-May-2013

12:09

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.abcommon.dll

5.0.8308.301

281,752

13-Mar-2013

11:30

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.userpin.dll

5.0.8308.420

1,432,240

31-May-2013

12:07

x86

File_gac_microsoft.rtc.server.webinfrastructure.dll

5.0.8308.726

3,342,488

06-Jun-2014

6:15

x64

File_groupexpansion_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

6:16

x86

File_groupexpansion_microsoft.liveserver.dlexpansion_ext.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

6:16

x86

File_groupexpansion_virtualdir_web.config

Ej tillämplig

5,124

06-Jun-2014

4:06

Ej tillämplig

File_groupexpansion_virtualdir_web_int.config

Ej tillämplig

5,354

06-Jun-2014

4:06

Ej tillämplig

File_int_antixsslibrary

4.0.0.0

141,600

07-Sep-2012

10:34

Ej tillämplig

File_int_conference.aspx

Ej tillämplig

14,959

04-Sep-2013

15:54

Ej tillämplig

File_int_conference.dll

5.0.8308.726

265,848

06-Jun-2014

6:16

x86

File_int_conferenceproxy.aspx

Ej tillämplig

1,092

04-Sep-2013

15:54

Ej tillämplig

File_int_conference_web.config

Ej tillämplig

1,276

15-Sep-2013

18:17

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_jquery183min.js

Ej tillämplig

93,637

31-May-2013

8:08

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_json2.js

Ej tillämplig

19,081

31-May-2013

8:08

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_alertdismiss.png

Ej tillämplig

2,863

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_alerterror.png

Ej tillämplig

342

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_strings.js

Ej tillämplig

3,261

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_ar_sa_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,302

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_strings.js

Ej tillämplig

2,899

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_az_latn_az_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_strings.js

Ej tillämplig

3,430

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_be_by_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_strings.js

Ej tillämplig

3,553

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_bg_bg_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_strings.js

Ej tillämplig

3,033

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_ca_es_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_strings.js

Ej tillämplig

2,988

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_cs_cz_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_strings.js

Ej tillämplig

2,849

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_da_dk_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_strings.js

Ej tillämplig

2,913

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_de_de_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_strings.js

Ej tillämplig

3,712

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_el_gr_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_strings.js

Ej tillämplig

2,793

04-Sep-2013

15:54

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_en_us_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,292

31-May-2013

10:12

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_strings.js

Ej tillämplig

3,052

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_es_es_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_strings.js

Ej tillämplig

2,860

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_et_ee_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_strings.js

Ej tillämplig

2,912

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_eu_es_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_strings.js

Ej tillämplig

3,403

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_fa_ir_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,302

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_strings.js

Ej tillämplig

2,852

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_fil_ph_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_strings.js

Ej tillämplig

2,879

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_fi_fi_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_strings.js

Ej tillämplig

3,041

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_fr_fr_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_strings.js

Ej tillämplig

3,014

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_gl_es_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_strings.js

Ej tillämplig

3,178

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_he_il_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,302

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_strings.js

Ej tillämplig

3,717

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_hi_in_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_strings.js

Ej tillämplig

2,944

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_hr_hr_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_strings.js

Ej tillämplig

2,969

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_hu_hu_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_strings.js

Ej tillämplig

2,883

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_id_id_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_strings.js

Ej tillämplig

3,018

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_it_it_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_strings.js

Ej tillämplig

3,111

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_ja_jp_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_strings.js

Ej tillämplig

3,345

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_kk_kz_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_strings.js

Ej tillämplig

3,006

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_ko_kr_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_strings.js

Ej tillämplig

2,923

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_lt_lt_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_strings.js

Ej tillämplig

2,993

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_lv_lv_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_strings.js

Ej tillämplig

3,392

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_mk_mk_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_strings.js

Ej tillämplig

2,904

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_ms_my_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_strings.js

Ej tillämplig

2,898

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_nb_no_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_strings.js

Ej tillämplig

2,906

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_nl_nl_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_strings.js

Ej tillämplig

3,031

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_pl_pl_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_strings.js

Ej tillämplig

3,019

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_br_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_strings.js

Ej tillämplig

3,012

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_pt_pt_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_qna.min.js

Ej tillämplig

52,246

31-May-2013

10:12

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_replying.png

Ej tillämplig

47,582

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_strings.js

Ej tillämplig

3,041

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_ro_ro_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_strings.js

Ej tillämplig

3,485

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_ru_ru_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_strings.js

Ej tillämplig

2,981

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_sk_sk_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_strings.js

Ej tillämplig

3,005

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_sl_si_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_strings.js

Ej tillämplig

2,979

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_sq_al_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_strings.js

Ej tillämplig

3,490

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_cyrl_cs_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_strings.js

Ej tillämplig

2,971

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_sr_latn_cs_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_strings.js

Ej tillämplig

2,902

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_sv_se_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_strings.js

Ej tillämplig

3,798

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_th_th_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_strings.js

Ej tillämplig

2,913

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_tr_tr_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_strings.js

Ej tillämplig

3,503

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_uk_ua_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_strings.js

Ej tillämplig

2,958

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_uz_latn_uz_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_strings.js

Ej tillämplig

3,138

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_vi_vn_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_strings.js

Ej tillämplig

2,795

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_cn_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_qnaview.html

Ej tillämplig

4,681

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_strings.js

Ej tillämplig

2,815

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_resources_zh_tw_stylesheet.css

Ej tillämplig

6,295

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_view_mainpage.html

Ej tillämplig

949

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollabweb_qna_web.config

Ej tillämplig

671

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_datacollab_aspx

Ej tillämplig

4,623

13-Mar-2013

9:10

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomframe

5.0.8308.803

225,040

14-Aug-2014

5:58

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres

5.0.8308.577

255,712

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_ar_sa

5.0.8308.577

33,544

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_az_latn_az

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_be_by

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_bg_bg

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

18:03

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_ca_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_cs_cz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_da_dk

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_de_de

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_el_gr

5.0.8308.577

35,080

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_en_us

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_es_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:00

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_et_ee

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_eu_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_fa_ir

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_fil_ph

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:03

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_fi_fi

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_fr_fr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:00

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_gl_es

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_he_il

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_hi_in

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_hr_hr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_hu_hu

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_id_id

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_it_it

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_ja_jp

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_kk_kz

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_ko_kr

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_lt_lt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_lv_lv

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_mk_mk

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

18:03

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_ms_my

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_nb_no

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_nl_nl

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_pl_pl

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_br

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_pt_pt

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_ro_ro

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_ru_ru

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_sk_sk

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_sl_si

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:03

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_sq_al

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.577

34,056

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_sr_latn_cs

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_sv_se

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:03

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_th_th

5.0.8308.577

36,104

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_tr_tr

5.0.8308.577

32,008

03-Dec-2013

18:00

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_uk_ua

5.0.8308.577

34,568

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_uz_latn_uz

5.0.8308.577

32,520

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_vi_vn

5.0.8308.577

33,032

03-Dec-2013

18:02

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_cn

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_bin_psomres_zh_tw

5.0.8308.577

31,496

03-Dec-2013

18:01

Ej tillämplig

File_int_datacollab_images_nonhc_sprite1

Ej tillämplig

232,897

06-Jun-2014

5:12

Ej tillämplig

File_int_datacollab_images_sprite1

Ej tillämplig

232,897

06-Jun-2014

5:12

Ej tillämplig

File_int_datacollab_scripts_common_consolidated

Ej tillämplig

536,146

03-Dec-2013

19:35

Ej tillämplig

File_int_datacollab_scripts_datacollabmodel

Ej tillämplig

1,179,382

06-Jun-2014

5:08

Ej tillämplig

File_int_datacollab_scripts_lynccore_applibconsolidated

Ej tillämplig

1,435,588

13-Mar-2013

10:08

Ej tillämplig

File_int_datacollab_scripts_lynccore_datacollabcontrols

Ej tillämplig

2,303,302

06-Jun-2014

5:11

Ej tillämplig

File_int_datacollab_styles_consolidated_ltr

Ej tillämplig

56,157

06-Jun-2014

5:11

Ej tillämplig

File_int_datacollab_styles_consolidated_rtl

Ej tillämplig

55,556

06-Jun-2014

5:11

Ej tillämplig

File_int_datacollab_styles_nonhc_sprite1

Ej tillämplig

120,623

06-Jun-2014

5:12

Ej tillämplig

File_int_datacollab_styles_sprite1

Ej tillämplig

166,234

06-Jun-2014

5:12

Ej tillämplig

File_int_default.aspx

Ej tillämplig

46,868

06-Jun-2014

4:06

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.ar_sa.resources

Ej tillämplig

5,690

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.az_latn_az.resources

Ej tillämplig

4,783

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.be_by.resources

Ej tillämplig

5,962

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.bg_bg.resources

Ej tillämplig

6,369

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.ca_es.resources

Ej tillämplig

4,628

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.cs_cz.resources

Ej tillämplig

4,560

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.da_dk.resources

Ej tillämplig

4,462

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.de_de.resources

Ej tillämplig

4,938

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.el_gr.resources

Ej tillämplig

6,982

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.en_us.resources

Ej tillämplig

4,255

15-Sep-2013

18:19

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.es_es.resources

Ej tillämplig

4,670

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.et_ee.resources

Ej tillämplig

4,398

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.eu_es.resources

Ej tillämplig

4,334

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.fa_ir.resources

Ej tillämplig

6,008

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.fil_ph.resources

Ej tillämplig

4,585

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.fi_fi.resources

Ej tillämplig

4,318

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.fr_fr.resources

Ej tillämplig

4,901

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.gl_es.resources

Ej tillämplig

4,469

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.he_il.resources

Ej tillämplig

5,013

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.hi_in.resources

Ej tillämplig

7,775

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.hr_hr.resources

Ej tillämplig

4,513

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.hu_hu.resources

Ej tillämplig

4,775

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.id_id.resources

Ej tillämplig

4,371

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.it_it.resources

Ej tillämplig

4,698

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.ja_jp.resources

Ej tillämplig

5,169

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.kk_kz.resources

Ej tillämplig

6,176

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.ko_kr.resources

Ej tillämplig

4,822

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.lt_lt.resources

Ej tillämplig

4,662

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.lv_lv.resources

Ej tillämplig

4,769

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.mk_mk.resources

Ej tillämplig

6,265

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.ms_my.resources

Ej tillämplig

4,551

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.nb_no.resources

Ej tillämplig

4,328

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.nl_nl.resources

Ej tillämplig

4,582

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.pl_pl.resources

Ej tillämplig

4,690

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.pt_br.resources

Ej tillämplig

4,621

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.pt_pt.resources

Ej tillämplig

4,615

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.ro_ro.resources

Ej tillämplig

4,713

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.ru_ru.resources

Ej tillämplig

6,354

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.sk_sk.resources

Ej tillämplig

4,688

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.sl_si.resources

Ej tillämplig

4,561

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.sq_al.resources

Ej tillämplig

4,646

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.sr_cyrl_cs.resources

Ej tillämplig

6,032

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.sr_latn_cs.resources

Ej tillämplig

4,463

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.sv_se.resources

Ej tillämplig

4,435

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.th_th.resources

Ej tillämplig

7,295

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.tr_tr.resources

Ej tillämplig

4,593

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.uk_ua.resources

Ej tillämplig

6,346

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.uz_latn_uz.resources

Ej tillämplig

4,672

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.vi_vn.resources

Ej tillämplig

5,327

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.zh_cn.resources

Ej tillämplig

4,047

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_defaultresource.aspx.zh_tw.resources

Ej tillämplig

4,200

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_dialinform.js

Ej tillämplig

91,677

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_dialin_resource.az_latn_az.resources

Ej tillämplig

12,781

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_dialin_resource.be_by.resources

Ej tillämplig

16,649

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_dialin_resource.bg_bg.resources

Ej tillämplig

17,754

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_dialin_resource.da_dk.resources

Ej tillämplig

12,047

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_dialin_resource.fa_ir.resources

Ej tillämplig

16,517

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_dialin_resource.fil_ph.resources

Ej tillämplig

13,290

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_dialin_resource.fr_fr.resources

Ej tillämplig

14,055

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_dialin_resource.mk_mk.resources

Ej tillämplig

17,031

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_dialin_resource.nl_nl.resources

Ej tillämplig

12,476

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_dialin_resource.pl_pl.resources

Ej tillämplig

13,046

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_dialin_resource.pt_br.resources

Ej tillämplig

12,501

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_dialin_resource.ru_ru.resources

Ej tillämplig

17,100

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_dialin_resource.sq_al.resources

Ej tillämplig

12,918

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_dialin_resource.sr_latn_cs.resources

Ej tillämplig

12,460

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_dialin_resource.sv_se.resources

Ej tillämplig

12,339

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_dialin_resource.uk_ua.resources

Ej tillämplig

16,780

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_dialin_resource.uz_latn_uz.resources

Ej tillämplig

13,050

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

File_int_dialin_resource.vi_vn.resources

Ej tillämplig

14,809

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_launch.js

Ej tillämplig

57,516

04-Jun-2014

2:31

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres

5.0.8308.726

663,592

06-Jun-2014

6:19

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_ar_sa

5.0.8308.726

214,104

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_az_latn_az

5.0.8308.726

190,568

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_be_by

5.0.8308.726

231,000

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_bg_bg

5.0.8308.726

233,048

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_ca_es

5.0.8308.726

188,504

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_cs_cz

5.0.8308.726

187,480

06-Jun-2014

6:19

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_da_dk

5.0.8308.726

182,872

06-Jun-2014

6:21

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_de_de

5.0.8308.726

193,624

06-Jun-2014

6:19

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_el_gr

5.0.8308.726

244,824

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_en_us

5.0.8308.726

179,800

06-Jun-2014

6:19

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_es_es

5.0.8308.726

189,016

06-Jun-2014

6:19

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_et_ee

5.0.8308.726

181,848

06-Jun-2014

6:19

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_eu_es

5.0.8308.726

183,896

06-Jun-2014

6:22

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_fa_ir

5.0.8308.726

221,272

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_fil_ph

5.0.8308.726

188,504

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_fi_fi

5.0.8308.726

182,360

06-Jun-2014

6:22

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_fr_fr

5.0.8308.726

195,160

06-Jun-2014

6:20

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_gl_es

5.0.8308.726

186,968

06-Jun-2014

6:23

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_he_il

5.0.8308.726

199,256

06-Jun-2014

6:19

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_hi_in

5.0.8308.726

266,840

06-Jun-2014

6:19

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_hr_hr

5.0.8308.726

184,920

06-Jun-2014

6:19

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_hu_hu

5.0.8308.726

191,576

06-Jun-2014

6:20

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_id_id

5.0.8308.726

182,360

06-Jun-2014

6:23

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_it_it

5.0.8308.726

190,040

06-Jun-2014

6:21

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_ja_jp

5.0.8308.726

205,912

06-Jun-2014

6:19

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_kk_kz

5.0.8308.726

225,880

06-Jun-2014

6:20

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_ko_kr

5.0.8308.726

194,136

06-Jun-2014

6:17

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_lt_lt

5.0.8308.726

187,480

06-Jun-2014

6:20

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_lv_lv

5.0.8308.726

187,992

06-Jun-2014

6:20

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_mk_mk

5.0.8308.726

232,024

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_ms_my

5.0.8308.726

184,920

06-Jun-2014

6:23

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_nb_no

5.0.8308.726

181,848

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_nl_nl

5.0.8308.726

187,992

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_pl_pl

5.0.8308.726

190,040

06-Jun-2014

6:21

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_pt_br

5.0.8308.726

187,992

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_pt_pt

5.0.8308.726

188,504

06-Jun-2014

6:21

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_ro_ro

5.0.8308.726

190,040

06-Jun-2014

6:21

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_ru_ru

5.0.8308.726

232,536

06-Jun-2014

6:20

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_sk_sk

5.0.8308.726

188,504

06-Jun-2014

6:21

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_sl_si

5.0.8308.726

185,944

06-Jun-2014

6:22

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_sq_al

5.0.8308.726

189,016

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_sr_cyrl_cs

5.0.8308.726

225,896

06-Jun-2014

6:23

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_sr_latn_cs

5.0.8308.726

184,936

06-Jun-2014

6:22

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_sv_se

5.0.8308.726

184,920

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_th_th

5.0.8308.726

261,720

06-Jun-2014

6:22

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_tr_tr

5.0.8308.726

185,944

06-Jun-2014

6:22

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_uk_ua

5.0.8308.726

233,560

06-Jun-2014

6:22

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_uz_latn_uz

5.0.8308.726

189,544

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_vi_vn

5.0.8308.726

205,400

06-Jun-2014

6:18

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_zh_cn

5.0.8308.726

176,216

06-Jun-2014

6:20

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_controlres_zh_tw

5.0.8308.726

176,216

06-Jun-2014

6:20

Ej tillämplig

File_int_lwa_bin_preauth

5.0.8308.577

237,280

03-Dec-2013

18:03

Ej tillämplig

File_int_lwa_images_arrow_normal

Ej tillämplig

702

13-Mar-2013

7:00

Ej tillämplig

File_int_lwa_images_arrow_normal_rtl

Ej tillämplig

716

13-Mar-2013

7:00

Ej tillämplig

File_int_lwa_images_checked_normal

Ej tillämplig

50,374

13-Mar-2013

7:00

Ej tillämplig

File_int_lwa_images_doughboy_36x36

Ej tillämplig

429

03-Dec-2013

19:35

Ej tillämplig

File_int_lwa_images_icon_phoneonly_36

Ej tillämplig

1,351

03-Dec-2013

19:35

Ej tillämplig

File_int_lwa_images_lyncwebapp_logo

Ej tillämplig

6,576

13-Mar-2013

7:00

Ej tillämplig

File_int_lwa_images_lync_logo

Ej tillämplig

2,412

13-Mar-2013

7:00

Ej tillämplig

File_int_lwa_images_nonhc_sprite1

Ej tillämplig

232,897

06-Jun-2014

5:12

Ej tillämplig

File_int_lwa_images_sprite1

Ej tillämplig

232,897

06-Jun-2014

5:12

Ej tillämplig

File_int_lwa_images_unchecked_normal

Ej tillämplig

49,068

13-Mar-2013

7:00

Ej tillämplig

File_int_lwa_plugins

Ej tillämplig

7,761,920

06-Sep-2014

8:40

Ej tillämplig

File_int_lwa_pluginseula_az_latn_az

Ej tillämplig

141,686

13-Mar-2013

6:59

Ej tillämplig

File_int_lwa_pluginseula_be_by

Ej tillämplig

147,779

13-Mar-2013

6:59

Ej tillämplig

File_int_lwa_pluginseula_fa_ir

Ej tillämplig

156,071

13-Mar-2013

6:59

Ej tillämplig

File_int_lwa_pluginseula_fil_ph

Ej tillämplig

138,546

13-Mar-2013

6:59

Ej tillämplig

File_int_lwa_pluginseula_hi_in

Ej tillämplig

141,048

13-Mar-2013

6:59

Ej tillämplig

File_int_lwa_pluginseula_mk_mk

Ej tillämplig

146,553

13-Mar-2013

6:59

Ej tillämplig

File_int_lwa_pluginseula_sq_al

Ej tillämplig

141,005

13-Mar-2013

6:59

Ej tillämplig

File_int_lwa_pluginseula_uz_latn_uz

Ej tillämplig

143,880

13-Mar-2013

6:59

Ej tillämplig

File_int_lwa_plugins_32

Ej tillämplig

7,811,072

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

File_int_lwa_plugins_64

Ej tillämplig

8,744,960

06-Sep-2014

11:52

Ej tillämplig

File_int_lwa_plugins_mac

Ej tillämplig

9,960,476

03-Sep-2014

14:23

Ej tillämplig

File_int_lwa_plugins_xp

Ej tillämplig

4,968,448

06-Sep-2014

9:16

Ej tillämplig

File_int_lwa_scripts_common_consolidated

Ej tillämplig

536,146

03-Dec-2013

19:35

Ej tillämplig

File_int_lwa_scripts_lyncplatform_consolidated

Ej tillämplig

2,194,360

06-Jun-2014

5:10

Ej tillämplig

File_int_lwa_scripts_lyncplugin_consolidated

Ej tillämplig

79,737

06-Sep-2014

10:41

Ej tillämplig

File_int_lwa_scripts_preauth_consolidated

Ej tillämplig

338,131

06-Sep-2014

10:44

Ej tillämplig

File_int_lwa_scripts_ui_applibconsolidated

Ej tillämplig

1,435,588

13-Mar-2013

10:08

Ej tillämplig

File_int_lwa_scripts_ui_avconsolidated

Ej tillämplig

1,113,400

06-Jun-2014

5:10

Ej tillämplig

File_int_lwa_scripts_ui_commoncontrolconsolidated

Ej tillämplig

1,242,270

06-Jun-2014

5:10

Ej tillämplig

File_int_lwa_scripts_ui_controlconsolidated

Ej tillämplig

2,284,281

06-Jun-2014

5:11

Ej tillämplig

File_int_lwa_scripts_ui_miscclientconsolidated

Ej tillämplig

586,122

06-Sep-2014

10:47

Ej tillämplig

File_int_lwa_styles_consolidated_ltr

Ej tillämplig

150,358

06-Jun-2014

5:11

Ej tillämplig

File_int_lwa_styles_consolidated_rtl

Ej tillämplig

150,422

06-Jun-2014

5:11

Ej tillämplig

File_int_lwa_styles_nonhc_sprite1

Ej tillämplig

120,623

06-Jun-2014

5:12

Ej tillämplig

File_int_lwa_styles_sprite1

Ej tillämplig

166,234

06-Jun-2014

5:12

Ej tillämplig

File_int_lwa_webpages_lwaclient

Ej tillämplig

16,184

03-Dec-2013

19:35

Ej tillämplig

File_int_lwa_webpages_qnacontainerframe

Ej tillämplig

8,521

04-Jun-2014

2:31

Ej tillämplig

File_int_lwa_webpages_toast

Ej tillämplig

4,504

13-Mar-2013

6:59

Ej tillämplig

File_int_microsoft.rtc.internal.joinlauncher.dll

5.0.8308.726

900,760

06-Jun-2014

6:06

x86

File_int_microsoft_rtc_internal_rmwebhandler.dll

5.0.8308.301

299,680

13-Mar-2013

11:31

x86

File_int_myutilities.js

Ej tillämplig

12,584

23-Apr-2014

15:17

Ej tillämplig

File_int_passiveauth.aspx

Ej tillämplig

3,641

31-May-2013

8:05

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.ar_sa.newloc.css

Ej tillämplig

2,333

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.az_latn_az.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.be_by.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.be_by.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.bg_bg.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.ca_es.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.cs_cz.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.da_dk.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.de_de.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.el_gr.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.en_us.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

13-Mar-2013

6:58

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.es_es.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.et_ee.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.eu_es.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.fa_ir.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.fa_ir.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.fil_ph.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.fil_ph.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.fi_fi.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.fr_fr.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.gl_es.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.he_il.newloc.css

Ej tillämplig

2,265

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.hi_in.newloc.css

Ej tillämplig

2,249

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.hr_hr.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.hu_hu.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.id_id.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.it_it.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.ja_jp.newloc.css

Ej tillämplig

2,537

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.kk_kz.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.ko_kr.newloc.css

Ej tillämplig

2,333

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.lt_lt.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.lv_lv.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.mk_mk.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.mk_mk.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.ms_my.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.nb_no.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.nl_nl.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.pl_pl.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.pt_br.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.pt_pt.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.ro_ro.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.ru_ru.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.sk_sk.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.sl_si.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.sq_al.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.sq_al.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.sr_cyrl_cs.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.sr_latn_cs.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.sv_se.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.th_th.newloc.css

Ej tillämplig

2,289

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.tr_tr.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.uk_ua.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.uz_latn_uz.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.vi_vn.newloc.css

Ej tillämplig

2,199

06-Sep-2014

11:47

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.zh_cn.newloc.css

Ej tillämplig

2,429

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_pstn_info_styles.zh_tw.newloc.css

Ej tillämplig

2,469

06-Sep-2014

11:46

Ej tillämplig

File_int_reachclient.css

Ej tillämplig

13,531

04-Sep-2013

15:54

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_bin_microsoft_rtc_internal_reachjoin_dll

5.0.8308.301

284,832

13-Mar-2013

11:17

x86

File_int_reachweb_client_bin_resources_da_dk

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:17

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_bin_resources_de_de

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

11:18

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_bin_resources_en_us

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

11:18

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_bin_resources_es_es

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:17

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:17

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

11:17

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_bin_resources_it_it

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

11:17

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.301

26,832

13-Mar-2013

11:17

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.301

26,320

13-Mar-2013

11:18

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_bin_resources_nb_no

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:18

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:18

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_bin_resources_pt_br

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:18

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.301

27,856

13-Mar-2013

11:18

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_bin_resources_sv_se

5.0.8308.301

25,808

13-Mar-2013

11:18

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.301

25,296

13-Mar-2013

11:19

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.301

25,280

13-Mar-2013

11:20

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_rc_extres_xap

Ej tillämplig

816,186

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_clientbin_microsoft_ocg_reachclient_xap

Ej tillämplig

1,675,602

31-May-2013

12:14

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_plugins_32

4.0.7577.4378

4,996,168

31-May-2013

7:50

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_plugins_64

4.0.7577.4378

5,012,568

31-May-2013

7:50

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_resources_reachclient_css

Ej tillämplig

13,531

04-Sep-2013

15:54

Ej tillämplig

File_int_reachweb_client_scripts_utilities_js

Ej tillämplig

12,584

23-Apr-2014

15:17

Ej tillämplig

File_int_savecontentpage_html

Ej tillämplig

7,975

13-Mar-2013

6:59

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.556

31,952

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_be_by

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_ca_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_da_dk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_de_de

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_el_gr

5.0.8308.556

35,544

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_en_us

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_es_es

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_et_ee

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_eu_es

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:33

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.556

30,936

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_gl_es

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_he_il

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_hi_in

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_id_id

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_it_it

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:33

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.556

31,448

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:33

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_ms_my

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_nb_no

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_pt_br

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.556

30,424

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.556

34,008

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_sl_si

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_sq_al

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.556

32,984

15-Sep-2013

20:33

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_sv_se

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_th_th

5.0.8308.556

38,104

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.556

29,400

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.556

33,496

15-Sep-2013

20:29

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.556

29,912

15-Sep-2013

20:30

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.556

31,960

15-Sep-2013

20:33

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_int_ucwa_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.556

28,888

15-Sep-2013

20:32

Ej tillämplig

File_int_uploadform_html

Ej tillämplig

3,510

04-Jun-2014

2:31

Ej tillämplig

File_int_utilities.js

Ej tillämplig

12,584

23-Apr-2014

15:17

Ej tillämplig

File_int_webcontainerframe_html

Ej tillämplig

8,789

04-Jun-2014

2:31

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_dll

5.0.8308.726

302,744

06-Jun-2014

6:23

x86

File_int_webscheduler_bin_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

6:16

x86

File_int_webscheduler_bin_resources_ar_sa

5.0.8308.420

42,744

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_az_latn_az

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_be_by

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_bg_bg

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_ca_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_cs_cz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_da_dk

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_de_de

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_el_gr

5.0.8308.420

45,816

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_en_us

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_es_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_et_ee

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_eu_es

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_fa_ir

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_fil_ph

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_fi_fi

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_fr_fr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_gl_es

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_he_il

5.0.8308.420

41,720

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_hi_in

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_hr_hr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_hu_hu

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_id_id

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_it_it

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_ja_jp

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_kk_kz

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_ko_kr

5.0.8308.420

40,184

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_lt_lt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_lv_lv

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_mk_mk

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_ms_my

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_nb_no

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_nl_nl

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_pl_pl

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_br

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_pt_pt

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_ro_ro

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_ru_ru

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_sk_sk

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_sl_si

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_sq_al

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:15

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.420

43,768

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_sv_se

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_th_th

5.0.8308.420

48,888

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_tr_tr

5.0.8308.420

39,160

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_uk_ua

5.0.8308.420

44,280

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.420

39,672

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_vi_vn

5.0.8308.420

41,208

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_cn

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_resources_zh_tw

5.0.8308.420

38,648

31-May-2013

12:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ar_sa

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:31

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_az_latn_az

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:24

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_be_by

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:33

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_bg_bg

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ca_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_cs_cz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:31

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_da_dk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_de_de

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_el_gr

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:31

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_en_us

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

11:29

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_es_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_et_ee

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_eu_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:35

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fa_ir

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:31

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fil_ph

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:25

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fi_fi

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_fr_fr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_gl_es

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:33

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_he_il

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:31

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hi_in

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

11:31

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hr_hr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_hu_hu

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:31

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_id_id

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:35

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_it_it

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:31

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ja_jp

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_kk_kz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ko_kr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:31

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lt_lt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_lv_lv

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_mk_mk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:27

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ms_my

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:35

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nb_no

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_nl_nl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pl_pl

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_br

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:31

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_pt_pt

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ro_ro

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_ru_ru

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sk_sk

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sl_si

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sq_al

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:33

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_cyrl_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sr_latn_cs

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_sv_se

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_th_th

5.0.8308.301

21,736

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_tr_tr

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uk_ua

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:35

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_uz_latn_uz

5.0.8308.301

21,240

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_vi_vn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:32

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_cn

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:30

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_bin_webschedulerhandler_resources_zh_tw

5.0.8308.301

21,224

13-Mar-2013

11:34

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_default.aspx

Ej tillämplig

9,639

04-Jun-2014

2:31

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_handler_bin_webschedulerhandler.dll

5.0.8308.301

352,960

13-Mar-2013

11:29

x86

File_int_webscheduler_scripts_common.js

Ej tillämplig

114,692

06-Jun-2014

4:00

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_az_latn_az.js

Ej tillämplig

875

03-Sep-2014

14:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_be_by.js

Ej tillämplig

1,064

03-Sep-2014

14:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fa_ir.js

Ej tillämplig

913

03-Sep-2014

14:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_fil_ph.js

Ej tillämplig

834

03-Sep-2014

14:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_mk_mk.js

Ej tillämplig

1,045

03-Sep-2014

14:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_sq_al.js

Ej tillämplig

820

03-Sep-2014

14:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_scripts_jqueryui_uz_latn_uz.js

Ej tillämplig

834

03-Sep-2014

14:16

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_scripts_utilities.js

Ej tillämplig

12,584

23-Apr-2014

15:17

Ej tillämplig

File_int_webscheduler_web.config

Ej tillämplig

1,263

13-Mar-2013

8:58

Ej tillämplig

File_mcx_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924,336

31-May-2013

12:13

x86

File_microsoft.rtc.internal.autodiscover.dll

5.0.8308.726

312,456

06-Jun-2014

6:17

x86

File_microsoft.rtc.mcx.mcxservice.dll

5.0.8308.420

924,336

31-May-2013

12:13

x86

File_rgs_clients_ext_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.420

126,624

31-May-2013

12:11

x86

File_rgs_clients_int_bin_microsoft.rtc.rgs.clients.dll

5.0.8308.420

126,624

31-May-2013

12:11

x86

File_servercommon.ws.dll

5.0.8308.420

802,928

31-May-2013

12:07

x86

File_ucwa_ext_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

6:16

x86

File_ucwa_ext_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

03-Sep-2014

14:23

x86

File_ucwa_int_microsoft.liveserver.dlexpansion.dll

5.0.8308.726

386,632

06-Jun-2014

6:16

x86

File_ucwa_int_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.726

2,626,120

06-Jun-2014

6:17

x86

File_ucwa_int_system.net.http.formatting.dll

4.0.21112.0

168,520

03-Sep-2014

14:23

x86

File_ucwa_microsoft.rtc.internal.ucwa.dll

5.0.8308.726

2,626,120

06-Jun-2014

6:17

x86

File_ucwa_virtualdir_web_ext.config

Ej tillämplig

5,065

31-May-2013

10:14

Ej tillämplig

File_ucwa_virtualdir_web_int.config

Ej tillämplig

5,070

31-May-2013

10:14

Ej tillämplig

File_webticket_web_ext.config

Ej tillämplig

10,170

13-Mar-2013

8:59

Ej tillämplig

File_webticket_web_int.config

Ej tillämplig

10,400

13-Mar-2013

8:59

Ej tillämplig

Int_error.aspx.az_latn_az.resx

Ej tillämplig

6,579

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_error.aspx.be_by.resx

Ej tillämplig

6,696

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_error.aspx.bg_bg.resx

Ej tillämplig

6,759

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_error.aspx.de_de.resx

Ej tillämplig

6,627

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_error.aspx.eu_es.resx

Ej tillämplig

6,614

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_error.aspx.fa_ir.resx

Ej tillämplig

6,702

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_error.aspx.fil_ph.resx

Ej tillämplig

6,612

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_error.aspx.id_id.resx

Ej tillämplig

6,524

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_error.aspx.ko_kr.resx

Ej tillämplig

6,557

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_error.aspx.lt_lt.resx

Ej tillämplig

6,584

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_error.aspx.mk_mk.resx

Ej tillämplig

6,784

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_error.aspx.ms_my.resx

Ej tillämplig

6,538

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_error.aspx.sq_al.resx

Ej tillämplig

6,562

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_error.aspx.sr_cyrl_cs.resx

Ej tillämplig

6,723

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_error.aspx.uz_latn_uz.resx

Ej tillämplig

6,605

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_rgsclients.az_latn_az.resx

Ej tillämplig

6,328

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_rgsclients.be_by.resx

Ej tillämplig

6,328

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_rgsclients.fa_ir.resx

Ej tillämplig

6,328

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_rgsclients.fil_ph.resx

Ej tillämplig

6,328

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_rgsclients.mk_mk.resx

Ej tillämplig

6,328

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_rgsclients.sq_al.resx

Ej tillämplig

6,328

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_rgsclients.uz_latn_uz.resx

Ej tillämplig

6,328

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_tab.aspx.az_latn_az.resx

Ej tillämplig

8,057

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_tab.aspx.be_by.resx

Ej tillämplig

8,540

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_tab.aspx.fa_ir.resx

Ej tillämplig

8,599

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_tab.aspx.fil_ph.resx

Ej tillämplig

8,112

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_tab.aspx.ko_kr.resx

Ej tillämplig

8,105

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_tab.aspx.mk_mk.resx

Ej tillämplig

8,550

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_tab.aspx.sq_al.resx

Ej tillämplig

8,012

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Int_tab.aspx.uz_latn_uz.resx

Ej tillämplig

8,039

06-Sep-2014

11:48

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ar_sa.resources

Ej tillämplig

13,359

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resources

Ej tillämplig

11,503

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.be_by.resources

Ej tillämplig

14,327

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.de_de.resources

Ej tillämplig

12,107

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.es_es.resources

Ej tillämplig

11,560

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fa_ir.resources

Ej tillämplig

14,669

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fil_ph.resources

Ej tillämplig

11,775

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fi_fi.resources

Ej tillämplig

11,249

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.fr_fr.resources

Ej tillämplig

12,462

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hi_in.resources

Ej tillämplig

18,106

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.hr_hr.resources

Ej tillämplig

10,927

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.id_id.resources

Ej tillämplig

11,079

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.it_it.resources

Ej tillämplig

11,542

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ja_jp.resources

Ej tillämplig

12,923

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.kk_kz.resources

Ej tillämplig

14,406

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.ko_kr.resources

Ej tillämplig

11,920

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.mk_mk.resources

Ej tillämplig

14,573

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.nl_nl.resources

Ej tillämplig

11,457

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sk_sk.resources

Ej tillämplig

11,616

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sq_al.resources

Ej tillämplig

11,327

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resources

Ej tillämplig

14,675

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resources

Ej tillämplig

11,224

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.tr_tr.resources

Ej tillämplig

11,256

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uk_ua.resources

Ej tillämplig

14,926

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resources

Ej tillämplig

11,184

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatextrm_roomresources.aspx.zh_tw.resources

Ej tillämplig

10,563

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ar_sa.resources

Ej tillämplig

13,359

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.az_latn_az.resources

Ej tillämplig

11,503

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.be_by.resources

Ej tillämplig

14,327

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.de_de.resources

Ej tillämplig

12,107

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.es_es.resources

Ej tillämplig

11,560

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fa_ir.resources

Ej tillämplig

14,669

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fil_ph.resources

Ej tillämplig

11,775

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fi_fi.resources

Ej tillämplig

11,249

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.fr_fr.resources

Ej tillämplig

12,462

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hi_in.resources

Ej tillämplig

18,106

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.hr_hr.resources

Ej tillämplig

10,927

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.id_id.resources

Ej tillämplig

11,079

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.it_it.resources

Ej tillämplig

11,542

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ja_jp.resources

Ej tillämplig

12,923

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.kk_kz.resources

Ej tillämplig

14,406

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.ko_kr.resources

Ej tillämplig

11,920

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.mk_mk.resources

Ej tillämplig

14,573

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.nl_nl.resources

Ej tillämplig

11,457

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sk_sk.resources

Ej tillämplig

11,616

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sq_al.resources

Ej tillämplig

11,327

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_cyrl_cs.resources

Ej tillämplig

14,675

06-Sep-2014

11:50

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.sr_latn_cs.resources

Ej tillämplig

11,224

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.tr_tr.resources

Ej tillämplig

11,256

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uk_ua.resources

Ej tillämplig

14,926

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.uz_latn_uz.resources

Ej tillämplig

11,184

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig

Persistentchatintrm_roomresources.aspx.zh_tw.resources

Ej tillämplig

10,563

06-Sep-2014

11:49

Ej tillämplig


Referenser

För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

824684 beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringarMer information om de senaste uppdateringarna för Lync Server 2013 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2809243 uppdateringar för Lync Server 2013

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×