Symptom

Föreställ dig följande:

  • Du kör ett program som har skrivits för att använda funktionen Session Integrator i Microsoft Host Integration Server.

  • Flera logiska enheter som distribueras via flera Host Integration Server-servrar är konfigurerade för att använda en viss programpool.

  • Programmet försöker använda en logisk enhet från poolen för att upprätta en session.

I det här fallet begäran misslyckas och följande felmeddelande:

"LU namn hittades inte" (CLU0_E_LUNOTFOUND)


Det här problemet inträffar inte om den logiska enheten från poolen är konfigurerat på den lokala servern där programmet körs.

Orsak

Problemet beror på en felaktig kontroll efter server uppräkning.

Lösning

Korrigeringsfil för problemet ingår i ett kumulativt uppdateringspaket 3 för Host Integration Server 2013. Mer information om hur du får den samlade uppdateringspaket, se kumulativ uppdateringspaket 3 för Host Integration Server 2013.

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×