Symptom

När du har installerat varje System File Checker (SFC) integritet skanna rapporter och åtgärdar ett fel om följande fil:

%windir%\system32\drivers\en-US\usbhub.sys.mui

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom usbhub.sys.mui-filen refererar till och länkas i winsxs två komponenter:

  • usb.inf.resources

  • usbport.inf.resources


Usbport.inf.resources-komponenten ingår i den samlade uppdateringen KB3125574, men komponenten usb.inf.resources inte ingår. Filen usbhub.sys.mui uppstår ett problem i SFC integritet sökningar eftersom det är en del av både usb.inf.resources och usbport.inf.resources komponenter.

Så här hämtar du uppdateringen

Viktigt Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språkpaket innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i .

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen tillhandahålls som en rekommenderad uppdatering på Windows Update. Mer information om hur du kör Windows Update finns i .

Metod 2: Microsoft Download Center

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×