Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Index hjälper databassystemet att hitta och sortera poster snabbare. Att skapa index för kolumner som du söker ofta kan avsevärt förbättra databasens prestanda.

Du kan skapa index manuellt och du kan ändra de index som skapas automatiskt i Visio.

Obs!: Databasmodelldiagrammet finns endast tillgängligt i vissa versioner av Visio. Mer information finns i Hittar du inte funktionerna för databasmodellering?.

Skapa ett index i ett databasmodelldiagram

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på tabellen där du vill lägga till ett index och klicka sedan på Index i listan Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. Klicka på Nytt.

 4. Skriv ett namn för indexet i dialogrutan Skapa index och klicka sedan på OK.

 5. Välj ett alternativ i listan Indextyp för att skapa ett unikt eller icke-unikt index.

 6. I listan Tillgängliga kolumner väljer du namnet på varje kolumn som du vill ska ingå i indexet och klickar sedan på Lägg till .

 7. Markera kryssrutan Asc i listan Indexerade kolumner om du vill skapa ett index som har en stigande sorteringsordning, eller avmarkera kryssrutan om du vill skapa ett index som har en fallande sorteringsordning.

  Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Obs!: Vissa databasprogram har en gräns för vilken typ och antal index du kan skapa per tabell. Mer specifik information finns i dokumentationen till ditt databashanteringssystem (DBMS).

Ta bort ett index

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på tabellen som innehåller det index som du vill ta bort och klicka sedan på Index i listan Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. I listan Indexnamn väljer du namnet på det index som du vill ta bort och klickar sedan på Ta bort.

  Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Redigera indexegenskaper

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på tabellen som innehåller det index som du vill redigera och klicka sedan på Index i listan Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. I listan Indexnamn väljer du namnet på det index som du vill redigera.

 4. Redigera indexets egenskaper genom att göra något av följande:

  • Om du vill ange ett nytt namn för indexet klickar du på Byt namn.

  • Om du vill ange ett unikt eller icke-unikt index väljer du ett alternativ i listan Indextyp .

  • Om du vill ange drivrutinsspecifika indexattribut klickar du på Alternativ.

  • Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Lägga till, ta bort eller ändra ordning på kolumner i ett index

 1. Öppna databasmodelldiagrammet.

 2. Dubbelklicka på tabellen som innehåller det index som du vill ändra och klicka sedan på Index i listan Kategorier i fönstret Databasegenskaper.

 3. I listan Indexnamn väljer du namnet på det index som du vill ändra.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en kolumn i ett index markerar du namnet på kolumnen under Tillgängliga kolumner och klickar sedan på Lägg till.

  • Om du vill ta bort en kolumn från ett index markerar du namnet på kolumnen under Indexerade kolumner och klickar sedan på Ta bort.

  • Om du vill ändra ordning på en kolumn markerar du namnet på kolumnen under Indexerade kolumner och drar sedan kolumnnamnet till den nya positionen i listan.

   Databasmodelldiagrammet uppdateras automatiskt.

Hittar du inte funktionerna för databasmodellering?

I Visio Standard ingår inte mallen Databasmodelldiagram.

Versionerna Visio Professional och Premium har stöd för funktionerna för bakåtkompilering för mallen Databasmodelldiagram (d.v.s. använda en befintlig databas för att skapa en modell i Visio), men har inte stöd för framåtkompilering (d.v.s. använda en Visio-databasmodell för att generera SQL-kod).

Obs!: Du hittar hela uppsättningen med databasmodelleringsfunktioner, inklusive både bakåtkompilering och framåtkompilering, i Visio för företagsarkitekter. Visio för företagsarkitekter ingår i MSDN Premium-prenumerationen, som är tillgänglig med de rollbaserade versionerna Visual Studio Professional och Visual Studio Team System.

Om du använder Visio abonnemang 2 och vill veta mer om hur du gör om en befintlig databas till en databasmodell läser du artikeln om att bakåtkompilera en befintlig databas.

Skapa ett databasmodelldiagram

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×