Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Skapa en rapport med statusdiagram i Project Skrivbordsversion.

Med statusdiagramrapporter jämförs planerat, slutfört och återstående arbete i ett diagram som uppdateras automatiskt när du ändrar projektdata. De ger dig och dina intressenter en snabb överblick över projektets status som du kan skapa i några få steg.

Tips för projektledning    Statusrapporter är en viktig del av agil projekthantering, särskilt Scrum. Men de är praktiska verktyg för alla projektledningsmetoder.

Skapa en statusrapport genom att klicka på Rapport > Instrumentpaneler > Statusrapport.

Menyn Instrumentpanel på fliken Rapport

Du kan behöva lägga till fält i projektet för att få den information som önskas i statusrapporten. Nedan följer tips om hur du kan ställa in projektet för att få ut så mycket som möjligt av en statusrapport.

Skapa en statusrapport

Diagram för arbetsstatus och aktivitetsstatus

Standardvarianten av statusrapporten innehåller två diagram: arbetsstatus och aktivitetsstatus.

Diagrammet för arbetsstatus visar hur mycket arbete som har slutförts, hur mycket som schemaläggs för att slutföras före projektets slutdatum och originalplanens uppskattning av hur mycket arbete som ska slutföras vid den här tidpunkten i projektet.

Rapporten Arbetsstatus

I diagrammetför aktivitetsstatus visas antalet slutförda aktiviteter, antalet återstående aktiviteter och originalplanens uppskattning av hur många som ska avslutas vid den här tidpunkten i projektet.

Rapporten aktivitetsstatus

Överst på sidan

Skapa ett diagram för arbetsstatus

Ett diagram för arbetsstatus visar hur mycket arbete som har slutförts och hur mycket som är kvar. Om linjen för återstående ackumulerat arbete är brantast i diagrammet kan det hända att projektet ligger efter planen.

Arbete är den tid som planerats för slutförandet av en aktivitet, Verkligt arbete är den mängd arbete som slutförts för en aktivitet och Återstående arbete är skillnaden mellan dess två. Du kan spåra arbetet i arbetstimmar eller dagar.

Hämta arbetsinformation

Eftersom diagram för arbetsstatus jämför planerat, slutfört och återstående arbete ska du se till att hämta in den informationen i projektet innan du skapar rapporten.

 • Tilldela resurser till aktiviteter, särskilt om du vill hämta in slutfört arbete. Tänk på att göra detta innan du anger en originalplan.

 • Ange en originalplan för att få en ögonblicksbild av projektet. I en statusrapport visar originalplaner när du har planerat att avsluta aktiviteter och arbete.

Lägga till arbetsfält att spåra

 1. Klicka på Visa > Resursanvändning.

 2. Klicka på Format för verktyg för resursanvändning > Lägg till information.

  Fliken Format för verktyg för resursanvändning, knappen Lägg till information

 3. Välj ett fält i området Tillgängliga fält och klicka sedan på Visa.

  Dialogrutan Informationsfält, området Tillgängliga fält

 4. När du har valt alla fält som önskas klickar du på OK.

Fält för arbetsstatus

Arbete

Fält

Beskrivning

Arbete (fält)

Den totala tiden som:

 • Alla resurser är planerade för en aktivitet.

 • En resurs är planerad för alla aktiviteter.

 • En resurs är planerad för en aktivitet.

Återstående arbete (fält)

Den tid som fortfarande krävs för att slutföra en aktivitet.

Originalarbete (fält)

Den totala mängd arbete som planerats för en aktivitet, en resurs eller en tilldelning över tiden.

Verkligt arbete

Fält

Beskrivning

Verkligt arbete (fält)

Arbete som en resurs som är tilldelad till aktiviteter redan har slutfört över tiden.

Ackumulerat verkligt arbete

Det verkliga arbete som har utförts av alla resurser som är tilldelade till aktiviteter över tiden.

Återstående ackumulerat verkligt arbete

Det arbete som fortfarande krävs för att slutföra aktiviteterna i projektet efter att det ackumulerade verkliga arbetet över tiden har räknats bort.

Ackumulerat arbete

Fält

Beskrivning

Ackumulerat arbete (fält)

Den tid som planerats för alla resurser som har tilldelats till aktiviteter, ackumulerat över tiden.

Originalplan – ackumulerat arbete

Det arbete enligt originalplanen som planerats för alla resurser som har tilldelats till aktiviteter, ackumulerat över tiden, när originalplanen angavs.

Återstående ackumulerat arbete

Det arbete som fortfarande krävs för att slutföra aktiviteterna i projektet efter att det ackumulerade planerade arbetet över tiden har räknats bort.

Originalplan – återstående ackumulerat arbete

Det arbete enligt originalplanen som fortfarande krävs för att slutföra aktiviteterna i projektet efter att det ackumulerade arbetet enligt originalplanen över tiden har räknats bort.

Överst på sidan

Skapa ett diagram för aktivitetsstatus

Ett aktivitetsstatusdiagram visar hur många uppgifter du har slutfört och hur många du har kvar.Om den återstående aktivitetslinjen är brantast i diagrammet kan projektet bli försenat.

Hämta aktivitetsinformation

Eftersom diagram för aktivitetsstatus jämför planerade, slutförda och återstående aktiviteter ska du se till att hämta in den informationen i projektet innan du skapar rapporten.

 • Ange en originalplan för att få en ögonblicksbild av projektet. I en statusrapport visar originalplaner när du har planerat att avsluta aktiviteter och arbete.

 • Markera aktiviteter som slutförda. Klicka på aktiviteten och klicka sedan på Aktivitet i menyfliksområdet. Välj ett procentvärde för slutfört arbete, men tänk på att Project endast räknar aktiviteter som är slutförda till 100 % som ”slutfört” i ett diagram för aktivitetsstatus.

Lägga till aktivitetsfält att spåra

 1. Klicka på Visa > Aktivitetsanvändning.

 2. Klicka på Format för verktyg för aktivitetsanvändning > Lägg till information.

  Fliken Format för verktyg för resursanvändning, knappen Lägg till information

 3. Välj ett fält i området Tillgängliga fält och klicka sedan på Visa.

  Dialogrutan Informationsfält, området Tillgängliga fält

 4. När du har valt alla fält som önskas klickar du på OK.

Fält för aktivitetsstatus

Fält

Beskrivning

Procent färdigt (fält)

Aktuell status för en aktivitet som ett procenttal av dess varaktighet.

Ackumulerad procent färdigt (tidfasat aktivitetsfält)

Ackumulerad procentandel av en aktivitet som slutförts fördelat över tiden.

Originalplan – återstående aktiviteter

Antalet planerade aktiviteter som återstår att slutföras en viss dag när originalplanen angavs.

Återstående verkliga aktiviteter

Det totala antalet verkliga aktiviteter som återstår att slutföras en viss dag.

Återstående aktiviteter

Det totala antalet planerade aktiviteter som återstår att slutföras en viss dag.

Överst på sidan

Formatera en statusrapport

Precis som i andra projektrapporter kan du ändra data, färger och former som visas i statusrapporterna. Du kan även lägga till diagram, tabeller eller bilder.

Information om hur du gör finns i Skapa en projektrapport.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×