Skapa och hantera klassificerings rubriker i Microsoft Teams

Använd rubrikverktyget under Uppdrag för att skapa anpassningsbara, återanvändbara rubriker för studenter att hänvisa till och för dig att utvärdera deras arbete. 

Skapa en ny rubrik

 1. Navigera till den allmänna kanalen i en av dina klasser och välj fliken uppgifter .

 2. Välj skapa>uppgift.

 3. Välj Add rubrikoch sedan + New rubrik. Detta öppnar rubriksskaparen.

  Knappen Lägg till rubrik

 4. Lägg till en titel (obligatoriskt), valfri beskrivning och aktivera poängsättning om du vill tilldela poängvärden till din betygskriterier.

  Skapa ny rubrik

 5. Anpassa dina betygskriterier:

  Standarderna utmärkt, bra, godkänt och icke godkänt kan anpassa till att matcha din egen betygsstrategi. Här kan du även anpassa poäng om du har beslutat dig för att lägga till dem.

  Använd plustecknen för att lägga till nya kolumner och rader till dina kriterier.

  Lägg till nya kolumner eller rader med "+"-symbolen

  Välj ikonen "kopiera" för att duplicera en rad eller kolumn.

  Klicka på ikonen "kopiera", som ser ut som en två sidor som överlappar varandra, för att kopiera en kolumn eller rad

  Välj papperskorgsikonen för att radera en rad eller kolumn.

  Tips: Ange en procentsats av 100 om du vill att vissa kriterier ska vara mer värda än andra. Se till att summan blir 100. Vid behov kan du välja Fördela vikterna jämnt för att återställa alla procentsatser.

  Klicka på knappen "Fördela jämnt" för att automatiskt tilldela procentandelar och poäng

 6. När du är klar med anpassningen av din rubrik, välj Bifoga.

 7. Avsluta genom att fylla i detaljuppgifter om ditt uppdrag och välj sedan Tilldela för att skicka det till dina studenter. När studenterna öppnar detta uppdrag kommer de att kunna se din rubrik och använda den som referens.

  Tips: Förhandsgranska elevens vy över uppgiften genom att öppna den och sedan välja elev visning.

Återanvänd en rubrik som du redan har skapat

Varje gång du skapar en rubrik och bifogar den till en uppgift sparas den i din rubrik-lista. För att återanvända en rubrik:

 1. Navigera till den allmänna kanalen i en av dina klasser och välj fliken uppgifter .

 2. Välj skapa > uppgift.

 3. Välj Lägg till rubrik och välj en rubrik i listan och välj sedan Nästa.

  Välj en rubrik som ska öppnas.

 4. Gör de ändringar du behöver i rubriken.

 5. Välj Bifoga.

Betygsätt studenternas arbete genom att använda en rubrik

 1. Navigera till den allmänna kanalen i din klass och välj fliken uppgifter .

 2. Markera den uppgift du vill granska.

 3. Markera dokumentet som eleven har bifogat under status för att öppna den i vyn hel skärms klassificering.

 4. Välj rubriknamnet och det kommer att öppnas på sidan av elevens dokument.

 5. När du granskar students arbete kan du använda den nedrullningsbara menyn eller pilarna för att välja de villkor du vill utvärdera.

  Välj den sektion av elevens uppgifter som du vill betygsätta

 6. Välj motsvarande poäng som du vill ge eleven för detta kriterium. När du väljer det kommer poängrutan att bli blå.

  Välj den klass du vill tilldela dem för den valda sektionen och ge återkoppling längst ned

 7. Ange valfri personlig återkoppling som du vill para ihop med detta kriterium i återkopplingsrutan.
   

  Obs!: Du kan också Visa betyget rubrik om du föredrar att titta på hela stödrastret samtidigt när du gör dina val.

  Eleverna kan själva se rubriken

 8. Fortsätt tills du har arbetat dig igenom rubriken och välj sedan Klar.

 9. Om du anger poängvärden och värdering när du skapar rubriken kommer poängen redan att vara uppräknad. Lägg även till ytterligare återkoppling här om du vill.

 10. Välj Åter för att skicka detta arbete tillbaks till eleven nu eller hoppa till nästa student genom att använda piltangenterna för att fortsätta betygsättningen.

När en elev får tillbaks sitt arbete kan de öppna rubriken och se hur du har bedömt och poängsatt deras arbete, samt din personliga återkoppling:

Elevernas vy över rubriksåterkoppling.

Ta bort en rubrik så att den inte längre visas i din rubrik-lista. Detta tar inte bort rubrik från tilldelningar där den redan är kopplad.

 1. Välj Lägg till rubrik i ett nytt eller befintligt utkast.

 2. Välj x bredvid den rubrik som du vill ta bort.

  Välj x bredvid rubrik.

Obs!: Rubriker som är kopplade till utkast kan inte tas bort.

Dela rubriker som du har skapat i Microsoft Teams genom att hämta dem som en CSV-fil. När CSV-filen laddas upp till Teams behåller rubrik alla ursprungliga strukturerna och innehållet. Det är bara att anpassa för eget bruk och bifoga till en uppgift.

Ladda ned en rubrik för delning

 1. Navigera till den allmänna kanalen i en av dina klasser och välj fliken uppgifter .

 2. Välj en uppgift med rubrik bifogad och Redigera sedan uppgiften.

 3. Välj rubrik för att öppna den.

 4.  Välj Ladda ned som. csv och följ anvisningarna för att spara din rubrik som en CSV-fil.

  Ladda ned en rubrik som en CSV-fil.

Nu är CSV-filen allt inställd på att dela med andra lärare. Dela till ett PLC-eller personal team för att ge alla åtkomst.

Obs!: Bäst resultat får du om du redigerar rubriker i Teams i stället för i andra program.

Ladda upp en CSV-rubrik-fil till Teams

Följ de här anvisningarna om du vill lägga till en CSV-rubrik som har delats med dig.

Viktigt!: Ladda bara upp. csv-rubriker som ursprungligen laddades ned från Teams.

 1. Välj Lägg till rubrik i ett nytt eller befintligt utkast.

 2. Välj upload rubrik och välj CSV-filen och välj sedan Nästa.

  Välj upload rubrik.

 3. Granska den rubrik som du har lagt till i fönstret rubrik Creator och gör eventuella ändringar.

 4. Välj bifoga för att lägga till det i din uppgift. Du kan också återanvända denna rubrik för framtida uppgifter.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×