Symptom

När Microsoft Exchange Server installationsprogrammet förbereder domäner för Exchange Server försöker processen att initiera domänbehörigheter att hitta alla RODC:er i varje domän för att tillämpa vissa behörigheter på dem. Även om RODC:er har konfigurerats för OU=Domain Controllers kan användarna inte hitta dem om de finns i någon annan domän än den där installationsprogrammet körs.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom koden i IsRODCType skapar en DirectorySearcher-klass för att hitta RODC efter namn. Däremot anger koden inte någon sökrot i konstruktorn eller efter den. Därför söker DirectorySearcher bara i den domän där installationsprogrammet körs.

Lösning

Lös problemet genom att installera kumulativ uppdatering 12 för Exchange Server 2019 eller en senare kumulativ uppdatering för Exchange Server 2019.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×