Introduktion

Det finns ett snabbkorrigeringspaket för Microsoft.NET Framework 3.5 servicepack 1 (SP1) i Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1.
Detta samlade snabbkorrigeringspaket löser ett problem som beskrivs i avsnittet "Mer Information".

Mer Information

Problem som åtgärdas genom snabbkorrigeringen

Problemet

När du anropar en ASMX-webbtjänst som finns i Internet Information Services (IIS) webbtjänsten misslyckas och är tillfälligt otillgänglig tills IIS-arbetsprocessen återvinns.

Obs!  Det här problemet uppstår vanligen när operativsystemet högt burst-laster.

Dessutom utlöstes en System.InvalidOperationException undantaget med följande anropsstack:

System.InvalidOperationException: Begärda formatet är okänt för URL i ' /Metodnamn'.
vid System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.CoreGetHandler (typ typ, HttpContext kontext, HttpRequest begäran, HttpResponse svar)
vid System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandlerFactory.GetHandler (HttpContext kontext, sträng verb, sträng url strängen filsökväg)
vid System.Web.Script.Services.ScriptHandlerFactory.GetHandler (HttpContext kontext, sträng requestType, sträng url, sträng pathTranslated)
vid System.Web.HttpApplication.MaterializeHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
vid System.Web.HttpApplication.ExecuteStep (IExecutionStep steg, Boolean & completedSynchronously)


Obs! Metodnamn representerar Webbtjänstmetoden som du anropar.

Cause

Det här problemet beror på ett konkurrenstillstånd som uppstår när återställa och läser avsnittet Web services.

Lösning

När du har installerat den här snabbkorrigeringen ändras den process som använder konfigurationsavsnitt för att läsa i avsnittet Web services i konfigurationsfilen. Dessutom hindrar snabbkorrigeringen i ett dödläge.

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i den här artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår.

Lös problemet genom att kontakta Microsoft support för att få snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Customer Support Services och information om supportkostnader finns på följande Microsoft-webbplats:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportObs! I särskilda fall avbryts de avgifter som är normala för supportsamtal om en supporttekniker anser att en särskild uppdatering kan lösa ditt problem. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte berör den särskilda uppdateringen.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du ha.NET Framework 3.5 SP1 installeras på en dator som kör Windows 7 SP1 eller Windows Server 2008 R2 SP1.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn efter installation av snabbkorrigeringen om de berörda filerna används under installationen. Vi rekommenderar att du avslutar alla program som använder.NET Framework innan du installerar snabbkorrigeringen.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut (eller senare filattribut) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

System.web.extensions.dll

3.5.30729.7012

1,282,048

19-Nov-2012

22:55

x86

System.web.extensions.dll

3.5.30729.7012

1,282,048

19-Nov-2012

22:55

x86
Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

System.web.extensions.dll

3.5.30729.7012

1,282,048

19-Nov-2012

22:54

x86

System.web.extensions.dll

3.5.30729.7012

1,282,048

19-Nov-2012

22:55

x86

System.web.extensions.dll

3.5.30729.7012

1,282,048

19-Nov-2012

22:55

x86
Filnamn

Filversion

Storlek

Datum

Tid

Plattform

System.web.extensions.dll

3.5.30729.7012

1,282,048

19-Nov-2012

22:53

x86

System.web.extensions.dll

3.5.30729.7012

1,282,048

19-Nov-2012

22:55

x86

System.web.extensions.dll

3.5.30729.7012

1,282,048

19-Nov-2012

22:55

x86Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×