Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Du kan snabbt uppdatera projektets aktiviteter till 100 % slutförda eller den schemalagda procent färdigt.

Projektet går till exempel bra och de flesta aktiviteterna är på rätt spår. I stället för att uppdatera varje aktivitet i projektet dagligen uppdaterar du aktiviteterna till deras schemalagda procent färdigt varje vecka och ändrar sedan procent färdigt för de aktiviteter som ligger efter eller före schemat.

Uppdatera aktiviteter snabbt till 100 % slutförda

Om du har aktiviteter i projektet som har slutförts som planerat kan du snabbt uppdatera dem till 100 % procent slutförda för dagens datum, ett statusdatum eller ett datum som du anger.

Uppdatera aktiviteter till 100 % slutförda för aktuellt datum eller statusdatum

 1. Välj Gantt-schema i gruppen Visa på fliken Aktivitet.

 2. Håll ned CTRL och markera var och en av de uppgifter i listan som du vill uppdatera.

  Tips: Om de aktiviteter som du vill uppdatera visas i följd kan du markera den första aktiviteten, hålla ned SKIFT och sedan markera den sista uppgiften för att markera serien.

 3. Välj 100 % klart i gruppen Schema.

  100 % färdigt

Uppdatera aktiviteter till 100 % slutförda för ett visst datum

När du utför den här proceduren ersätts tidigare angivna slutförandevärden för aktiviteter med avslutsdatum före slutdatumet med 100 %.

 1. Välj Gantt-schema i gruppen Visa på fliken Aktivitet.

 2. Om du vill uppdatera specifika aktiviteter håller du ned CTRL och markerar varje uppgift i listan. Du kan välja upp till 10 aktiviteter.

  Tips: Om de aktiviteter som du vill uppdatera visas i följd kan du markera den första aktiviteten, hålla ned SKIFT och sedan markera den sista uppgiften för att markera serien. Om du vill uppdatera alla uppgifter i listan behöver du inte markera aktiviteterna.

 3. Välj Uppdatera projekt i gruppen Status på fliken Projekt.

 4. I dialogrutan Uppdatera projekt väljer du Uppdatera arbete som slutfört och skriver eller väljer sedan det datum fram till vilket du vill att förloppet ska uppdateras.

  Viktigt!: Om du inte anger något datum används det aktuella datumet eller statusdatumet i Project.

 5. Välj Ange endast 0 % eller 100 % slutfört.

 6. Om du uppdaterar specifika aktiviteter väljer du Markerade aktiviteter. Om du uppdaterar alla aktiviteter i projektet väljer du Hela projektet.

 7. Välj OK.

Uppdatera aktiviteter snabbt till schemalagd procent färdigt

Om du har flera aktiviteter i projektet som för närvarande är schemalagda eller slutförda enligt schemat kan du uppdatera den schemalagda procent färdigt för dagens datum, ett statusdatum eller ett datum som du anger.

Uppdatera aktiviteter till schemalagd procent färdigt för aktuellt datum eller statusdatum

 1. Välj Gantt-schema i gruppen Visa på fliken Aktivitet.

 2. Håll ned CTRL och markera var och en av de uppgifter i listan som du vill uppdatera.

  Tips: Om de aktiviteter som du vill uppdatera visas i följd kan du markera den första aktiviteten, hålla ned SKIFT och sedan markera den sista uppgiften för att markera serien.

 3. I gruppen Schema väljer du Markera i tid.

Uppdatera aktiviteter till schemalagd procent färdigt för ett visst datum

 1. Välj Gantt-schema i gruppen Visa på fliken Aktivitet.

 2. Om du bara vill uppdatera vissa uppgifter håller du ned CTRL och markerar var och en av aktiviteterna i listan.

  Tips: Om de aktiviteter som du vill uppdatera visas i följd kan du markera den första aktiviteten, hålla ned SKIFT och sedan markera den sista uppgiften för att markera serien. Om du vill uppdatera alla uppgifter i listan behöver du inte markera aktiviteterna.

 3. Välj Uppdatera projekt i gruppen Status på fliken Projekt.

 4. I dialogrutan Uppdatera projekt väljer du Uppdatera arbete som slutfört och skriver eller väljer sedan det datum fram till vilket du vill att förloppet ska uppdateras.

 5. Välj Ange 0 % – 100 % slutfört.

 6. Om du uppdaterar specifika aktiviteter väljer du Markerade aktiviteter. Om du uppdaterar alla aktiviteter i projektet väljer du Hela projektet.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×