Du kan enkelt spara dina Microsoft Office 2010-filer direkt i ett Microsoft SharePoint-bibliotek från din fil eller till en SharePoint-arbetsyta för synkronisering senare.

SharePoint-bibliotek är platser på en SharePoint-webbplats där du kan lagra och hantera filer du delar med grupp medlemmar. När du har lagt till filer i biblioteket kan andra läsa och redigera dem, beroende på deras behörigheter.

En SharePoint-arbetsyta är en kopia av SharePoint-webbplatsen eller markerade avsnitt som du har laddat ned till datorn så att du kan använda den offline. Om du synkroniserar din arbets yta med SharePoint-webbplatsen kan du ladda upp dokument som du har arbetat med offline samt Ladda ned filer till dina grupp medlemmar. Mer information om SharePoint-arbetsytor och andra verktyg för att dela filer finns i Mer information om arbets ytor i SharePoint Workspace 2010.

Artikelinnehåll

Spara en fil i ett SharePoint-bibliotek

Vilket Office 2010-program använder du?

Access

Följ de här anvisningarna för att spara en Access 2010-databas till ett SharePoint-bibliotek:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på spara & publiceraoch klicka sedan på Spara databas som eller Spara objekt som.

 3. Under Avanceratväljer du SharePointoch klickar sedan på Spara som.

  1. Leta reda på den SharePoint-plats som du vill spara i dialog rutan Spara som och klicka på Spara.

   Mer information om dialog rutan Spara som finns i avsnittet Spara en fil.

Överst på sidan

Excel

Följ de här anvisningarna för att spara ett kalkyl blad eller en arbets bok i Excel 2010 i ett SharePoint-bibliotek:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara och skicka och sedan på Spara till SharePoint.

 3. Bläddra till den SharePoint-plats där du vill spara och klicka på Spara som.

 4. I dialogrutan Spara som klickar du på Spara.

  Mer information om dialog rutan Spara som finns i avsnittet Spara en fil.

Överst på sidan

InfoPath

Följ de här anvisningarna för att spara ett InfoPath 2010-formulär i ett SharePoint-bibliotek:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara och skicka och sedan på Spara till SharePoint.

 3. Bläddra till den SharePoint-plats där du vill spara och klicka på Spara som.

 4. I dialogrutan Spara som klickar du på Spara.

  Mer information om dialog rutan Spara som finns i avsnittet Spara en fil.

Överst på sidan

OneNote

Följ de här anvisningarna om du vill spara en OneNote 2010-sida, avsnitt eller antecknings bok i ett SharePoint-bibliotek:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.

 3. Under Spara aktuell väljer du om du vill spara en sida, ett avsnitt eller en antecknings bok.

 4. Välj det format du vill spara i och klicka sedan på Spara som.

 5. Leta reda på den SharePoint-plats som du vill spara i dialog rutan Spara som och klicka på Spara.

  Mer information om dialog rutan Spara som finns i avsnittet Spara en fil.

Överst på sidan

Outlook

Följ de här anvisningarna för att spara ett Outlook 2010-objekt till ett SharePoint-bibliotek:

 1. Markera eller öppna objektet som du vill spara.

 2. Klicka på fliken Arkiv.

 3. Klicka på Spara som.

 4. Leta reda på den SharePoint-plats som du vill spara i dialog rutan Spara som och klicka på Spara.

  Mer information om dialog rutan Spara som finns i avsnittet Spara en fil.

Överst på sidan

PowerPoint

Följ de här anvisningarna om du vill spara en PowerPoint 2010-presentation i ett SharePoint-bibliotek:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara och skicka och sedan på Spara till SharePoint.

 3. Bläddra till den SharePoint-plats där du vill spara och klicka på Spara som.

 4. Klicka på Spara i dialog rutan Spara som.

  Mer information om dialog rutan Spara som finns i avsnittet Spara en fil.

Överst på sidan

Project

Följ de här stegen för att spara ett Project 2010-projekt till ett SharePoint-bibliotek:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara och skicka och sedan på Spara till SharePoint.

 3. Bläddra till den SharePoint-plats där du vill spara och klicka på Spara som.

 4. I dialogrutan Spara som klickar du på Spara.

  Mer information om dialog rutan Spara som finns i avsnittet Spara en fil.

Överst på sidan

Publisher

Följ de här anvisningarna för att spara en Publisher 2010-publikation i ett SharePoint-bibliotek:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara som.

 3. Leta reda på den SharePoint-plats som du vill spara i dialog rutan Spara som och klicka på Spara.

  Mer information om dialog rutan Spara som finns i avsnittet Spara en fil.

Överst på sidan

Visio

Följ de här stegen för att spara en Visio 2010-ritning i ett SharePoint-bibliotek:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara och skicka och sedan på Spara till SharePoint.

 3. Bläddra till den SharePoint-plats där du vill spara och klicka på Spara som.

 4. I dialogrutan Spara som klickar du på Spara.

  Mer information om dialog rutan Spara som finns i avsnittet Spara en fil.

  Överst på sidan

Word

Följ de här stegen för att spara ett Word 2010-dokument i ett SharePoint-bibliotek:

 1. Klicka på fliken Arkiv.

 2. Klicka på Spara och skicka och sedan på Spara till SharePoint.

 3. Bläddra till den SharePoint-plats där du vill spara och klicka på Spara som.

 4. I dialogrutan Spara som klickar du på Spara.

  Mer information om dialog rutan Spara som finns i avsnittet Spara en fil.

Överst på sidan

Spara en fil på en SharePoint-arbetsyta

Du kan lägga till dokument i SharePoint-bibliotek i en SharePoint-arbetsyta som du har synkroniserat från en SharePoint-webbplats till datorn. Dessa dokument synkroniseras automatiskt till SharePoint-webbplatsen nästa gång du ansluter till en server.

Följ de här anvisningarna om du vill lägga till nya eller befintliga dokument i ett SharePoint-bibliotek i en SharePoint-arbetsyta.

 1. Öppna SharePoint-arbetsytan.

 2. Välj det SharePoint-bibliotek där du vill lägga till nya eller befintliga dokument.

 3. Om du vill lägga till ett nytt dokument klickar du på fliken Start , klickar på nytt dokumentoch klickar sedan på den dokument typ du vill använda.

 4. Om du vill lägga till ett dokument från fil systemet klickar du på fliken Start , klickar på Lägg till dokument, markerar önskat dokument och klickar sedan på Öppna.

Mer information om SharePoint-arbetsytor finns i Synkronisera innehåll i en SharePoint-arbetsyta.

Relaterade länkar

Spara en fil

Microsoft Office 2010 Upload Center

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×