INLEDNING

Språkpaket finns för datorer som kör Windows 8 och Windows RT. Språkpaketen installeras från kontrollpanelen för språk på skrivbordet.

Mer information om språkpaket finns på följande Microsoft-webbplats:

Språk i Windows 8 och Windows RT

Mer Information

Installera ett språkpaket och ändra visningsspråk i Windows

Så här hämtar och installerar du ett språkpaket:

 1. Skriv språk (language) på Start-sidan och kontrollera att sökomfånget är inställt på Inställningar (Settings). (Skärmbilden för det här steget anges nedan). 2. Klicka eller tryck på Språk (Language) i fönstret Resultat (Results). (Skärmbilden för det här steget anges nedan).


 3. Klicka eller tryck på Lägg till ett språk (Add a language) i fönstret Ändra språkinställningarna (Change your language preferences). (Skärmbilden för detta steg finns nedan.)


 4. Bläddra eller sök efter det språk du vill installera.

  Välj till exempel Katalanska (Catalan) och klicka eller tryck sedan på Lägg till (Add). Katalanska har nu lagts till som ett av dina språk. (Skärmbilden för det här steget anges nedan).


 5. I rutan Ändra språkinställningarna klickar eller trycker du på Alternativ bredvid det språk du har lagt till. (Skärmbilden för det här steget anges nedan).


 6. Om ett språkpaket kan hämtas för ditt språk klickar du eller trycker på Hämta och installera språkpaket (Download and install language pack). (Skärmbilden för det här steget anges nedan).


 7. När språkpaketet är installerat visas språket som färdigt att använda som visningsspråk i Windows. (Skärmbilden för det här steget anges nedan).


 8. Flytta språket högst upp i listan över språk om du vill att det här språket ska vara ditt visningsspråk. (Skärmbilden för det här steget anges nedan).


 9. Logga ut och logga sedan in i Windows igen så börjar ändringarna att gälla.

Obs!

 • Det krävs administratörsbehörighet för att installera ett språkpaket.

 • Om du installerar många extra språkpaket påverkas diskutrymmet och datorns prestanda. Diskutrymme och prestanda påverkas särskilt av underhållsåtgärder, exempelvis Service Pack-installationer. Vi rekommenderar därför att du bara lägger till det språkpaket du kommer att använda.

 • Med olika språkpaket kan också flera användare som delar en dator välja olika visningsspråk. En användare kan exempelvis välja att visa dialogrutor, menyer och annan text på japanska, medan en annan kan välja att visa samma innehåll på franska.

Avinstallera språkpaket

Så här avinstallerar du ett språkpaket:

 1. Skriv språk (language) på Startsidan och kontrollera att sökomfånget är inställt på Inställningar (Settings). (Skärmbilden för det här steget anges nedan).


 2. I rutan Resultat klickar eller trycker du på Språk. (Skärmbilden för det här steget anges nedan).


 3. I rutan Ändra språkinställningarna klickar eller trycker du på Alternativ bredvid det språk du vill ändra. Du måste kontrollera att det språkpaket som du vill ta bort inte används för närvarande. Observera att du inte kan ta bort Windows ursprungliga installationsspråk. (Skärmbilden för det här steget anges nedan).


 4. Om det går att avinstallera språkpaketet visas en länk för att avinstallera språkpaketet. Klicka eller tryck på Avinstallera språkpaket (Uninstall language pack). (Skärmbilden för det här steget anges nedan).


 5. Följ instruktionerna för att avinstallera språket.


Obs!

 • Det krävs administratörsbehörighet för att avinstallera ett språkpaket.

 • Språkpaket som installerats via kontrollpanelen för språk kan avinstalleras om de inte används för närvarande.

 • När du avinstallerat ett språkpaket kan andra användare på samma dator inte använda det språkpaketet

Krav på omstart

Du måste kanske starta om datorn när du har installerat eller avinstallerat ett språkpaket.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×