Symptom

När du har slutfört eller Annullerat en speditör uppdateras inte värdet i rutan status till stängd i order hantering i Microsoft Dynamics SL.

Obs! Rutan status visas på fliken övrig informationspeditören (40.110.00) .  Dessutom innehåller skärmen speditörens uppdaterings visare (40.460.00) ingen post för speditörens ID. 

Orsak

Orsak 1

Inställningen för fördröjning av avlastning av speditör är felaktig. Se Lösning 1.

Orsak 2

Inställningen för vilo tid för process Manager är för kort. Se Lösning 2

Orsak 3 

Steget uppdatera avsändare på fliken steg på skärmen order types (40.200.00) har kon figurer ATS felaktigt. Se Lösning 3.

Orsak 4 

Order typen har ändrats på fliken steg på sidan order typer (40.200.00) innan de befintliga speditörerna var stängda. Se lösning 4.

Orsak 5 

Anpassningar har lagts till i speditören (40.110.00)- skärmen som avbröt bearbetningen av speditörens poster. Se lösning 5.

Orsak 6 

En annan orsak än orsak 1 till och med 5.  I det här fallet uppstår problemet oberoende av order typen. Se lösning 6 eller Lösning 7.

Lösning

Lösning 1

Kontrol lera att inställningen för att försena speditörens uppdatering inte är för stor. Gör så här:

 1. Klicka på order hanteringmodul -menyn.

 2. I fönstret order hantering klickar du på Inställningar för order hantering under inställning.

 3. På fliken annat kontrollerar du att värdet i rutan fördröj speditörens uppdatering (minuter) inte är för stort. Obs! Om värdet i fältet fördröjnings avlastning (minuter) är 30kommer avsändaren inte att stänga förrän 30 minuter efter att du har slutfört speditören.

Lösning 2

Öka vilo tiden för process hanteraren. Gör så här:

 1. Klicka på order hanteringmodul -menyn.

 2. I fönstret order hantering klickar du på Inställningar för order hantering under inställning.

 3. På fliken övrigt skriver du 15 i rutan vänte tid i process Manager (sekunder) om värdet i rutan är mindre än 15.

Lösning 3

Korrigera statusen för steget i order typen. Gör så här:

 1. Klicka på order hantering i listan moduler .

 2. I fönstret order hantering klickar du på order typer under Underhåll.

 3. I rutan ordertyp skriver du det order typ ID som du vill ändra.

 4. Klicka på obligatoriskt i steget uppdatera avsändare Status på fliken steg .

 5. Klicka på Spara. Stäng sedan skärmen order typer (40.200.00) .

Lösning 4

Annullera speditörerna och tillhörda försäljnings order. Gör så här:

 1. Klicka på order hanteringi listan moduler .

 2. I fönstret order hantering klickar du på bekräftelse för försändelse under indata.

 3. I rutan Speditör-ID skriver du in ID: t för den speditör som du vill avbryta.

 4. Markera följande kryss rutor:

  • Annullera speditör 

  • Annullera beställning 

 5. Klicka på Slutför. Stäng sedan Skärmen leverans bekräftelse (40.117.00) .

Lösning 5

Ta bort anpassningar för skärmen speditörer (40.110.00) . Gör så här:

 1. Stäng alla skärmar utom speditören (40.110.00) .

 2. Klicka på Anpassa lägeAnpassa -menyn.

 3. Klicka på ta bort ändringar för skärmenAnpassa -menyn.

 4. Klicka på Jaoch sedan på OK.

 5. Stäng sidan speditörer (40.110.00) . Öppna sedan skärmen.

Lösning 6

Ändra ordningen på speditörerna till en order som känns igen av process Manager. Följ instruktionerna nedan. Obs! Innan du följer anvisningarna i den här proceduren bör du kontrol lera att du har en fullständig säkerhets kopia av databasen som du kan återställa om det uppstår ett problem.

 1. På skärmen Process Manager (40.400.00) klickar du på stoppa.

 2. Använd Microsoft SQL-Frågeguiden eller Microsoft SQL Server Management Studio och kör lämplig instruktion mot program databasen.

  • Microsoft SQL Server 7,0

   Välj "execADG_Release_For_Update" "+ RTrim (CpnyID) +" "," "," "+ RTrim (ShipperID) +" ' "från SOSHIPHEADER där NextFunctionID =" 4043000 "och NextFunctionClass =" 0200 "

  • Microsoft SQL Server 2000 eller Microsoft SQL Server 2005 eller Microsoft SQL Server 2008

   Ange QUOTED_IDENTIFIEROFF Välj "exec ADG_Release_For_Update '" + RTrim (CpnyID) + "", "", "" + RTrim (ShipperID) + "'" från SOSHIPHEADER whereNextFunctionID = "4043000" och NextFunctionClass = "0200"

 3. Kopiera resultatet av uttrycket till ett nytt fönster. Utelämna eventuella kolumn rubriker eller rader med radantal. Kör sedan det nya uttrycket för att köa om de försändare som visas.Obs! Följande påstående är ett exempel på resultaten som du skulle kopiera.

  exec ADG_Release_For_Update ' 0060 ', ' ', är 0009868 '

 4. Klicka på Starti Process Manager (40.400.00) .

Lösning 7

Avbryt avsändaren. Gör så här:

 1. Klicka på order hanteringi listan moduler .

 2. I fönstret order hantering klickar du på speditörer under indata.

 3. Markera kryss rutan annullerad på fliken annan information och klicka sedan på Slutför.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×