stoppfel "0x00000050 visas" när du försöker skapa en virtuell dator eller kopiera VHD- eller VHDX-fil till en SMB-resurs i Windows Server 2012

Inte säker om detta är rätt? Vi har lagt till det här problemet till vår som kan bekräfta.

Symptom

Föreställ dig följande:

 • Du har rollen Hyper-V server installerat på en dator som kör Windows Server 2012.

 • Du aktiverar Prestandaspårning för Server Message Block (SMB)-server i Hyper-V server. Till exempel kan du köra följande kommando:

  wevtutil set-log Microsoft-Windows-SmbServer/Performance /e:true Obs! Prestandaspårning för SMB-servern aktiveras automatiskt när du utför vissa åtgärder.

 • Du kan konfigurera Hyper-V-server för att lagra virtuell hårddisk (VHD) eller VHDX-filer för virtuella datorer på en SMB-resurs. SMB-resursen finns på en fjärrdator.

 • Du försöker skapa en virtuell dator eller om du försöker kopiera VHD- eller VHDX-fil till SMB-resursen.

I det här fallet kraschar datorn. Dessutom kan få du ett Stop-felmeddelande av följande slag:

STOP: 0x00000050 (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)

Kommentarer

 • Stop-felet beskrivs ett problem med PAGE_FAULT_IN_NON PAGED_AREA.

 • Parametrarna i Stop-felmeddelandet varierar beroende på konfigurationen av datorn.

 • Alla "Stop 0x00000050" fel orsakade av problemet.

Orsak

Det här problemet beror på en viss del av funktionen "Event Tracing for Windows" (ETW) är aktiverat. Detta orsakar en null vid referering till att uppstå när du försöker skapa den virtuella datorn eller kopiera VHD- eller VHDX-fil till SMB-resursen.

Lösning

Den här snabbkorrigeringen är också tillgängliga på

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Använd bara den här snabbkorrigeringen för system med just detta problem.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning finns "Snabbkorrigeringen tillgänglig för hämtning" överst i den här Knowledge Base-artikeln. Om det här avsnittet inte visas, skicka en begäran till Microsofts kundtjänst och Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats:

Obs! "Snabbkorrigering tillgänglig för hämtning" formuläret visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig på. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows Server 2012.

Registerinformation

För att kunna använda snabbkorrigeringen i det här paketet behöver du inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella sommartid (DST). Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för Windows Server 2012 Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows 8 och snabbkorrigeringar för Windows Server 2012 ingår i samma paket. Dock visas bara "Windows 8" på sidan för begäran. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för en eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows 8" på sidan. Alltid finns i avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.

 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av att undersöka versionsnumren som visas i följande tabell:

 • I MANIFESTET (.manifest) och MUM filerna (.mum) som installeras för varje miljö är anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows Server 2012". MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktigt att bibehålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna attribut som inte finns listade, är signerade med en digital Microsoft-signatur

Status

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Mer Information

För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation för Windows Server 2012

Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows Server 2012 som stöds

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×