Innehållsförteckning
×

Sammanfattning

I den här artikeln hjälper dig för att avgöra om din aktuella Windows-konto är en konfigurerad som en vanlig användare eller administratör.

Mer Information

Din kontotyp styr vilka uppgifter du kan utföra på datorn, i vissa fall kanske du måste administrativa rättigheter att utföra vissa aktiviteter eller att använda vissa program på Windows-baserade operativsystem. Nedan beskrivs de tre typerna av konton på Windows-datorer och sedan kan du ta reda på din användare kontotypen.

 • Standardkonton är för dagligt bruk.

 • Administratörskonton ger störst kontroll över datorn och bör endast användas när det behövs.

 • Gästkonton är framför allt avsedd för personer som behöver tillfällig användning av en dator.

Observera: Om ditt konto är ett domänkonto finns ytterligare flera kontotyper. Du kan behöva kontakta nätverksadministratören om du vill ändra din behörighet.
Följ anvisningarna nedan för din version av Windows för att fastställa din aktuella kontotyp:

För Windows 7

Fastställ din användarkontotyp på Windows 7 gör du följande:

 1. Klicka på Startoch skriv Användarkonton i Sökruta

 2. Klicka på Användarkonton i listan över resultat (i användarkonton öppnas)

  Din kontotyp visas bredvid din bild för användarkonto
  Din kontotyp visas bredvid din bild för användarkonto

Observera: om du använder ett domänkonto måste du klicka på Hantera användarkonton från fönstret resulterande. Din kontotyp visas under kolumnen grupp.

Administratörsbehörighet krävs för att utföra vissa uppgifter i Windows, klicka på länken nedan om du vill ändra din kontotyp och följ anvisningarna i denna artikel:

Ändra en användares kontotyp

För Windows Vista

Fastställ din användarkontotyp i Windows Vista så här:

 1. Klicka på Startoch skriv Användarkonton i Sökruta

 2. Klicka på Användarkonton i listan över resultat (i användarkonton öppnas)

  Din kontotyp visas bredvid din bild för användarkonto
  Din kontotyp visas bredvid din bild för användarkonto

Observera: om du använder ett domänkonto måste du klicka på Hantera användarkonton från fönstret resulterande. Din kontotyp visas under kolumnen grupp.

Administratörsbehörighet krävs för att utföra vissa uppgifter i Windows, klicka på länken nedan om du vill ändra din kontotyp och följ anvisningarna i denna artikel:

Ändra en användares kontotyp

För Windows XP

Fastställ din användarkontotyp i Windows XP så här:

 1. Klicka på Start, Kontrollpanelen och användarkonton

  Din kontotyp visas bredvid din bild för användarkonto
  Din kontotyp visas bredvid din bild för användarkonto


Administratörsbehörighet krävs för att utföra vissa uppgifter i Windows, klicka på länken nedan om du vill ändra din kontotyp och följ anvisningarna i denna artikel:

Ändra en användares kontotyp

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×