Tangentbordsgenvägar när du arbetar med figurer, textrutor och WordArt

Arbeta överallt från alla enheter med Microsoft 365

Uppgradera till Microsoft 365 om du vill arbeta var som helst med de senaste funktionerna och uppdateringarna.

Uppgradera nu

Obs!: Kortkommandona som beskrivs i den här artikeln gäller amerikansk tangentbordslayout. Det är inte säkert att tangenterna på tangentbord med layouter på andra språk stämmer med tangenterna på svenska tangentbord.

Tangentbordsgenvägar som innebär att du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt skrivs med ett plustecken (+) mellan tangenterna. Tangentbordsgenvägar som innebär att du ska trycka på en tangent omedelbart efter en annan skrivs med ett komma (,) mellan tangenterna.

Kortkommandon för att arbeta med SmartArt-grafik finns i kortkommandon för SmartArt-grafik.

Om du vill

Tryck på

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

Esc

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

Tabb eller Skift+Tabb tills objektet är markerat

Markera text i ett objekt (med ett objekt markerat).

Retur

Markera alla objekt (med ett objekt markerat).

Ctrl+A

Markera ett objekt som ligger under andra objekt och lyft det högre i stapeln med objekt.

Tabb när du har markerat det översta objektet

Markera ett objekt som finns under andra objekt och bläddra bakåt genom stapeln med objekt.

SKIFT + TABB när du har markerat det översta objektet

Markera flera former.

Håll ned Ctrl medan du klickar på formerna

Markera flera former med text.

Håll ned Skift medan du klickar på formerna

Öppna eller Stäng markerings fönstret.

Alt+F10

Klippa ut ett markerat objekt.

Ctrl+X

Kopiera ett markerat objekt.

Ctrl+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

Ctrl+V

Kopiera endast formateringen.

Ctrl+Skift+C

Klistra endast in formateringen.

Ctrl+Skift+V

Klistra in special

Ctrl+Alt+V

Gruppera figurer, bilder och WordArt.

Ctrl+G när du har markerat objekten som du vill gruppera

Dela upp figurer, bilder och WordArt.

Ctrl+Skift+G när du har markerat gruppen som du vill dela upp

Visa eller dölja ett rutnät.

Skift+F9

Visa eller dölja stödlinjer.

Alt+F9

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Kortkommandon för användning i markerings fönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna markerings fönstret.

Alt+F10

Flytta fokus cyklist mellan olika fönster.

F6

Flytta fokus till ett enskilt objekt eller en enskild grupp.

Uppåtpil eller nedåtpil

Flytta fokus från ett objekt i en grupp till dess överordnade grupp.

Vänsterpil

Flytta fokus från en grupp till det första objektet i denna grupp.

Högerpil

Visa en grupp med fokus och alla dess underordnade grupper.

* (endast på det numeriska tangentbordet)

Visa en grupp med fokus.

+ (endast på det numeriska tangentbordet)

Dölja en grupp med fokus.

- (endast på det numeriska tangentbordet)

Flytta fokus till ett objekt och markera det.

Skift+Uppil eller Skift+Nedpil

Markera ett objekt med fokus.

Blanksteg eller Retur

Lägga till ytterligare ett objekt i markeringen.

Skift+Blanksteg

Avmarkera ett objekt med fokus.

Skift+Retur

Flytta ett markerat objekt framåt.

Ctrl+Skift+F

Flytta ett markerat objekt bakåt.

Ctrl+Skift+B

Visa eller dölja ett objekt med fokus.

Ctrl+Skift+S

Byta namn på ett objekt med fokus.

F2

Växla tangentbordsfokus mellan trädvy och knapparna Visa alla och Dölj alla i markeringsfönstret.

Tabb eller Skift+Tabb

Dölja alla grupper.

Alt+Skift+1

Visa alla grupper.

Alt+Skift+9

Om du vill

Tryck på

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

Esc

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

Tabb eller Skift+Tabb tills objektet är markerat

Markera text i ett objekt (med ett objekt markerat).

Skift+Högerpil

Markera flera former.

Håll ned Ctrl medan du klickar på formerna

Markera flera former med text.

Håll ned Skift medan du klickar på formerna

Klippa ut ett markerat objekt.

Ctrl+X

Kopiera ett markerat objekt.

Ctrl+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

Ctrl+V

Ångra den senaste åtgärden.

Ctrl+Z

Gör om den senaste åtgärden.

Ctrl+Y

Om du vill

Tryck på

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

Esc

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

Tabb eller Skift+Tabb tills objektet är markerat

Markera text i ett objekt (med ett objekt markerat).

Retur

Markera alla objekt (med ett objekt markerat)

CTRL+A

Markera ett objekt som ligger under andra objekt och lyft det högre i stapeln med objekt.

TABB när du har markerat det översta objektet

Markera ett objekt som finns under andra objekt och bläddra bakåt genom stapeln med objekt.

SKIFT + TABB när du har markerat det översta objektet

Markera flera former

Håll ned CTRL medan du klickar på formerna

Markera flera former med text

Håll ned SKIFT medan du klickar på formerna

Öppna eller Stäng markerings fönstret.

ALT+F10

Klippa ut ett markerat objekt.

CTRL+X

Kopiera ett markerat objekt.

CTRL+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

CTRL+V

Kopiera endast formateringen.

Ctrl+Skift+C

Klistra endast in formateringen.

Ctrl+Skift+V

Klistra in special

CTRL+ALT+V

Gruppera figurer, bilder och WordArt.

CTRL + G när du har markerat de objekt som du vill gruppera

Dela upp figurer, bilder och WordArt.

CTRL + SKIFT + G när du har markerat gruppen som du vill dela upp

Visa eller dölja ett rutnät.

Skift+F9

Visa eller dölja stödlinjer.

Alt+F9

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL+Z

Göra om den senaste åtgärden.

CTRL+Y

Kopiera attribut för en figur

 1. Markera figuren med de attribut som du vill kopiera.

  Om du markerar en figur med bifogad text kopieras textens utseende och format tillsammans med figurens attribut.

 2. Tryck på CTRL + Skift + C för att kopiera figurens attribut.

 3. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB för att markera den figur eller det objekt som du vill kopiera attributen till.

 4. Tryck på Ctrl+Skift+V.

Redigera ett länkat eller inbäddat objekt

 1. Markera önskat objekt genom att trycka på TABB eller på SKIFT + TABB.

 2. Tryck på Skift+F10 om du vill visa snabbmenyn.

 3. Tryck på nedpilen för att välja <variabel> objekt, Retur-eller HÖGERPIL för att visa den sekundära menyn och välj sedan Redigera.

Infoga SmartArt-grafik

 1. Tryck på ALT, N och sedan M för att välja SmartArt.

 2. Tryck på piltangenterna för att välja den typ av SmartArt-grafik som du vill använda.

 3. Tryck på TABB och tryck sedan på piltangenterna för att markera den SmartArt-grafik som du vill infoga.

 4. Tryck på RETUR.

Infoga en text ruta

 1. Tryck på och släpp upp ALT, N för att visa fliken Infoga .

 2. Använd piltangenterna för att flytta till text rutani gruppen text .

  Om du har aktiverat stöd för östasiatiska språk på datorn använder du piltangenterna för att välja vågrät text ruta eller lodrät text ruta.

 3. Tryck på CTRL+RETUR.

 4. Skriv in den texten.

Infoga WordArt

 1. Tryck på Alt, sedan Z och därefter W så att WordArt markeras.

 2. Markera med hjälp av piltangenterna det WordArt-format du vill använda och tryck sedan på Retur.

 3. Skriv önskad text.

Markera en figur

Obs!: Tryck på ESC om markören är placerad i ett textstycke.

 • Tryck på TABB för att gå framåt (eller SKIFT + TABB för att flytta bakåt) genom formerna eller objekten tills storleks handtag visas på det objekt som du vill markera.

 • Om du vill välja flera objekt använder du markeringsfönstret. Öppna markerings fönstret genom att trycka på och släppa ALT, H, SL och sedan P.

Kortkommandon för användning i markerings fönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna markerings fönstret.

ALT+F10

Flytta fokus cyklist mellan olika fönster.

F6

Visa snabbmenyn.

Skift+F10

Flytta fokus till ett enskilt objekt eller en enskild grupp.

Uppåtpil eller Nedåtpil

Flytta fokus från ett objekt i en grupp till dess överordnade grupp.

Vänsterpil

Flytta fokus från en grupp till det första objektet i denna grupp.

Högerpil

Visa en grupp med fokus och alla dess underordnade grupper.

* (endast på det numeriska tangentbordet)

Visa en grupp med fokus.

+ (endast på det numeriska tangentbordet)

Dölja en grupp med fokus.

- (endast på det numeriska tangentbordet)

Flytta fokus till ett objekt och markera det.

Skift+Uppåtpil eller Skift+Nedåtpil

Markera ett objekt med fokus.

Blanksteg eller Retur

Lägga till ytterligare ett objekt i markeringen.

SKIFT+BLANKSTEG

Avmarkera ett objekt med fokus.

SKIFT+RETUR

Flytta ett markerat objekt framåt.

Ctrl+Skift+F

Flytta ett markerat objekt bakåt.

Ctrl+Skift+F

Visa eller dölja ett objekt med fokus.

Ctrl+Skift+S

Byta namn på ett objekt med fokus.

F2

Växla tangentbordsfokus mellan trädvy och knapparna Visa alla och Dölj alla i markeringsfönstret.

Tabb eller Skift+Tabb

Dölja alla grupper.

Alt+Skift+1

Visa alla grupper.

Alt+Skift+9

Redigera punkter i en figur

Obs!: Klicka på figuren och tryck sedan på ALT + J + D + E + E.

 • Om du vill lägga till en punkt klickar du på figurens kontur samtidigt som du trycker på Ctrl.

 • Om du vill ta bort en punkt klickar du på punkten samtidigt som du trycker på Ctrl.

 • Om du vill att punkten ska hanteras som en utjämnad punkt trycker du på Skift och drar samtidigt i ett av punktens handtag. När du släpper ändras punkten till en utjämnad punkt. Med en utjämnad punkt kopplas två linjesegment som har samma längd.

 • Om du vill att punkten ska hanteras som en symmetrisk punkt trycker du på Ctrl och drar samtidigt i ett av punktens handtag. När du släpper ändras punkten till en symmetrisk punkt. Med en symmetrisk punkt kopplas två linjesegment som har olika längd.

 • Om du vill att punkten ska hanteras som en hörnpunkt trycker du på Alt och drar samtidigt i ett av punktens handtag. När du släpper ändras punkten till en hörnpunkt. Med en hörnpunkt kopplas två linjesegment där ett av segmenten pekar åt ett annat håll.

 • Om du vill avbryta ändringarna av punkten och linjesegmenten trycker du på Esc och släpper sedan musknappen.

Om du vill

Tryck på

Flytta till slutet av en text ruta.

CTRL+END

Flytta till början av en text ruta.

CTRL+HOME

Växla mellan att dölja objekt, Visa objekt och Visa plats hållare för objekt.

CTRL+6

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

Esc

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

TABB eller SKIFT+TABB tills objektet är markerat

Markera ett objekt som ligger under andra objekt och lyft det högre i stapeln med objekt.

TABB när du har markerat det översta objektet

Markera ett objekt som finns under andra objekt och bläddra bakåt genom stapeln med objekt.

SKIFT + TABB när du har markerat det översta objektet

Öppna markerings fönstret.

ALT, H, FD och sedan P

Klippa ut ett markerat objekt.

CTRL+X

Kopiera ett markerat objekt.

CTRL+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

CTRL+V

Kopiera endast formateringen.

Ctrl+Skift+C

Klistra endast in formateringen.

Ctrl+Skift+V

Klistra in special

CTRL+ALT+V

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL+Z

Göra om den senaste åtgärden.

CTRL+Y

Kopiera attribut för en figur

 1. Markera figuren med de attribut som du vill kopiera.

  Om du markerar en figur med bifogad text kopieras textens utseende och format tillsammans med figurens attribut.

 2. Tryck på CTRL + Skift + C för att kopiera figurens attribut.

 3. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB för att markera den figur eller det objekt som du vill kopiera attributen till.

 4. Tryck på Ctrl+Skift+V.

Redigera ett länkat eller inbäddat objekt

 1. Markera önskat objekt genom att trycka på SKIFT+TABB.

 2. Tryck på SKIFT+F10 om du vill visa snabbmenyn.

 3. Tryck på nedpilen för att markera <variabel> objektoch välj sedan Redigera.

Infoga SmartArt-grafik

 1. Tryck på ALT, N och sedan M för att välja SmartArt.

 2. Tryck på piltangenterna för att välja den typ av SmartArt-grafik som du vill använda.

 3. Tryck på TABB och tryck sedan på piltangenterna för att markera den SmartArt-grafik som du vill infoga.

 4. Tryck på RETUR.

Infoga en text ruta

 1. Tryck på och släpp upp ALT och tryck sedan på N och sedan på x.

 2. Infoga textrutan genom att trycka på Ctrl+Retur.

 3. Skriv in den texten.

Infoga WordArt

 1. Tryck på Alt, sedan Z och därefter W så att WordArt markeras.

 2. Markera med hjälp av piltangenterna det WordArt-format du vill använda och tryck sedan på Retur.

 3. Skriv önskad text.

Markera en figur

Obs!: Tryck på ESC om markören är placerad i ett textstycke.

 • Tryck på TABB för att gå framåt (eller SKIFT + TABB för att flytta bakåt) genom formerna eller objekten tills storleks handtag visas på det objekt som du vill markera.

 • Om du vill välja flera objekt använder du markeringsfönstret. Öppna markerings fönstret genom att trycka på och släppa ALT, H, FD och sedan P.

Kortkommandon för användning i markerings fönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna markerings fönstret.

ALT, H, FD och sedan P

Flytta fokus cyklist mellan olika fönster.

F6

Visa snabbmenyn.

Skift+F10

Flytta fokus till ett enskilt objekt eller en enskild grupp.

Uppåtpil eller Nedåtpil

Flytta fokus från ett objekt i en grupp till dess överordnade grupp.

Vänsterpil

Flytta fokus från en grupp till det första objektet i denna grupp.

Högerpil

Visa en grupp med fokus och alla dess underordnade grupper.

* (endast på det numeriska tangentbordet)

Visa en grupp med fokus.

+ (endast på det numeriska tangentbordet)

Dölja en grupp med fokus.

- (endast på det numeriska tangentbordet)

Flytta fokus till ett objekt och markera det.

Skift+Uppåtpil eller Skift+Nedåtpil

Markera ett objekt med fokus.

Blanksteg eller Retur

Avmarkera ett objekt med fokus.

Skift+Blanksteg eller Skift+Retur

Visa eller dölja ett objekt med fokus.

Ctrl+Skift+S

Om du vill

Tryck på

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

Esc

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

TABB eller SKIFT+TABB tills objektet är markerat

Klippa ut ett markerat objekt.

CTRL+X

Kopiera ett markerat objekt.

CTRL+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

CTRL+V

Kopiera endast formateringen.

Ctrl+Skift+C

Klistra endast in formateringen.

Ctrl+Skift+V

Klistra in special

CTRL+ALT+V

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL+Z

Göra om den senaste åtgärden.

CTRL+Y

Kopiera attribut för en figur

 1. Markera figuren med de attribut som du vill kopiera.

  Om du markerar en figur med bifogad text kopieras textens utseende och format tillsammans med figurens attribut.

 2. Tryck på CTRL + Skift + C för att kopiera figurens attribut.

 3. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB för att markera den figur eller det objekt som du vill kopiera attributen till.

 4. Tryck på Ctrl+Skift+V.

Redigera ett länkat eller inbäddat objekt

 1. Markera önskat objekt genom att trycka på SKIFT+TABB.

 2. Tryck på SKIFT+F10 om du vill visa snabbmenyn.

 3. Tryck på nedpilen för att markera <variabel> objektoch välj sedan Redigera.

Infoga ett objekt

 1. Tryck på ALT, N och sedan J.

 2. Gör något av följande.

  • Tryck på NEDÅTPILEN för att markera en objekttyp och tryck sedan på RETUR för att skapa ett objekt.

  • Tryck på CTRL+TABB för att växla till fliken Skapa från fil, och skriv sedan in namnet på objektet du vill infoga eller bläddra fram filen.

Infoga SmartArt-grafik

 1. Tryck på ALT, N och sedan M för att välja SmartArt.

 2. Tryck på piltangenterna för att välja den typ av SmartArt-grafik som du vill använda.

 3. Tryck på TABB och tryck sedan på piltangenterna för att markera den SmartArt-grafik som du vill infoga.

 4. Tryck på RETUR.

Infoga en text ruta

 1. Tryck på och släpp upp ALT, N och tryck sedan på X.

 2. Markera den textruta du vill ha genom att trycka på piltangenterna och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv in texten.

 4. När du är klar och vill växla tillbaka till att redigera text i dokumentet trycker du på SKIFT + F10, väljer Avsluta redigera text på snabbmeny och trycker sedan på ESC.

Infoga WordArt

 1. Tryck på ALT, N och sedan W för att välja WordArt.

 2. Tryck på piltangenterna när du väljer en WordArt-stil och tryck sedan på RETUR.

 3. Skriv in den texten.

 4. Tryck på TABB, och sedan på RETUR.

Markera en figur

Obs!: Tryck på ESC om markören är placerad i ett textstycke.

 • Tryck på TABB för att gå framåt (eller SKIFT + TABB för att flytta bakåt) genom formerna eller objekten tills storleks handtag visas på det objekt som du vill markera.

Om du vill

Tryck på

Markera ett objekt (med markerad text i objektet).

Esc

Markera ett objekt (med ett objekt markerat).

Tabb eller Skift+Tabb tills objektet är markerat

Markera text i ett objekt (med ett objekt markerat).

Retur

Markera alla objekt.

Ctrl+A (på fliken Bilder)

Markera ett objekt som ligger under andra objekt och lyft det högre i stapeln med objekt.

TABB när du har markerat det översta objektet

Markera ett objekt som finns under andra objekt och bläddra bakåt genom stapeln med objekt.

SKIFT + TABB när du har markerat det översta objektet

Öppna markerings fönstret.

ALT, H, SL och sedan P

Klippa ut ett markerat objekt.

CTRL+X

Kopiera ett markerat objekt.

CTRL+C

Klistra in ett utklippt eller kopierat objekt.

CTRL+V

Kopiera endast formateringen.

Ctrl+Skift+C

Klistra endast in formateringen.

Ctrl+Skift+V

Klistra in special

CTRL+ALT+V

Gruppera figurer, bilder och WordArt.

CTRL + G när du har markerat de objekt som du vill gruppera

Dela upp figurer, bilder och WordArt.

CTRL + SKIFT + G när du har markerat gruppen som du vill dela upp

Visa eller dölja ett rutnät.

Skift+F9

Visa eller dölja stödlinjer.

Alt+F9

Ångra den senaste åtgärden.

CTRL+Z

Göra om den senaste åtgärden.

CTRL+Y

Kopiera attribut för en figur

 1. Markera figuren med de attribut som du vill kopiera.

  Om du markerar en figur med bifogad text kopieras textens utseende och format tillsammans med figurens attribut.

 2. Tryck på CTRL + Skift + C för att kopiera figurens attribut.

 3. Tryck på TABB eller SKIFT + TABB för att markera den figur eller det objekt som du vill kopiera attributen till.

 4. Tryck på Ctrl+Skift+V.

Redigera ett länkat eller inbäddat objekt

 1. Markera önskat objekt genom att trycka på SKIFT+TABB.

 2. Tryck på SKIFT+F10 om du vill visa snabbmenyn.

 3. Tryck på nedpilen för att markera <variabel> objektoch välj sedan Redigera.

Infoga SmartArt-grafik

 1. Tryck på ALT, N och sedan M för att välja SmartArt.

 2. Tryck på piltangenterna för att välja den typ av SmartArt-grafik som du vill använda.

 3. Tryck på TABB och tryck sedan på piltangenterna för att markera den SmartArt-grafik som du vill infoga.

 4. Tryck på RETUR.

Infoga en text ruta

 1. Tryck på och släpp upp ALT, N och X.

 2. Tryck på TABB för att gå till Textruta, som finns på fliken Infoga i gruppen Text.

  Om du har aktiverat stöd för östasiatiska språk på datorn använder du piltangenterna för att välja vågrät text ruta eller lodrät text ruta.

 3. Tryck på CTRL+RETUR.

 4. Skriv in den texten.

Infoga WordArt

 1. Tryck på Alt, sedan Z och därefter W så att WordArt markeras.

 2. Markera med hjälp av piltangenterna det WordArt-format du vill använda och tryck sedan på Retur.

 3. Skriv önskad text.

Markera en figur

Obs!: Tryck på ESC om markören är placerad i ett textstycke.

 • Tryck på TABB för att gå framåt (eller SKIFT + TABB för att flytta bakåt) genom formerna eller objekten tills storleks handtag visas på det objekt som du vill markera.

 • Om du vill välja flera objekt använder du markeringsfönstret. Öppna markerings fönstret genom att trycka på och släppa ALT, H, SL och sedan P.

Kortkommandon för användning i markerings fönstret

Om du vill

Tryck på

Öppna markerings fönstret.

ALT, H, SL och sedan P

Flytta fokus cyklist mellan olika fönster.

F6

Visa snabbmenyn.

Skift+F10

Flytta fokus till ett enskilt objekt eller en enskild grupp.

Uppåtpil eller Nedåtpil

Flytta fokus från ett objekt i en grupp till dess överordnade grupp.

Vänsterpil

Flytta fokus från en grupp till det första objektet i denna grupp.

Högerpil

Visa en grupp med fokus och alla dess underordnade grupper.

* (endast på det numeriska tangentbordet)

Visa en grupp med fokus.

+ (endast på det numeriska tangentbordet)

Dölja en grupp med fokus.

- (endast på det numeriska tangentbordet)

Flytta fokus till ett objekt och markera det.

Skift+Uppåtpil eller Skift+Nedåtpil

Markera ett objekt med fokus.

Blanksteg eller Retur

Avmarkera ett objekt med fokus.

Skift+Blanksteg eller Skift+Retur

Flytta ett markerat objekt framåt.

Ctrl+Skift+F

Flytta ett markerat objekt bakåt.

Ctrl+Skift+F

Visa eller dölja ett objekt med fokus.

Ctrl+Skift+S

Byta namn på ett objekt med fokus.

F2

Växla tangentbordsfokus mellan trädvy och knapparna Visa alla och Dölj alla i markeringsfönstret.

Tabb eller Skift+Tabb

Dölja alla grupper.

Alt+Skift+1

Visa alla grupper.

Alt+Skift+9

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×