Symptom

Ett kontaktnamn i Active Directory visas inte men telefonnummer som visas i Microsoft Skype Business 2016. Det här problemet uppstår när följande villkor är uppfyllda:

 • En Active Directory-kontakt innehåller ett telefonnummer, en e-postadress och ett fullständigt namn.

 • Ställa in parametern EnableExchangeContactSync till False eller avmarkerat alternativet synkronisera kontaktinformation mellan Skype för företag och Exchange under personliga Alternativ.

Orsak

Detta orsakas av ett scenario som missade att hämta kontaktens namn.

Lösning

Installera den 7 November 2017, uppdatera (KB4011238) för Skype Business 2016 åtgärda problemet och sedan använda någon av följande inställningar för att aktivera uppdateringen.

Inställningen för in-band-etablering

Kör följande kommando från en kommandotolk Lync PowerShell:

$a = New-CsClientPolicyEntry -Name EnableContactResolutionWithTelUriAndEmailOnly -Value "true"
Set-CsClientPolicy -IdentityGlobal -PolicyEntry @{Add=$a}

GPO-inställningen

 1. Grupprincip Management ckapa ett grupprincip-objekt.
  Obs! När du skapar ett grupprincipobjekt, ange ett namn och lämnar källa som ingen.

 2. På fliken Inställningar rhöger-Klicka på Datorkonfiguration eller Användarkonfigurationoch välj sedan Redigera.

 3. Högerklicka på registeroch välj NyttVälj Registerobjekt.

 4. Ange följande information i dialogrutan Egenskaper för ny registret och välj sedan OK:

  Åtgärd: skapa
  Struktur: HKEY_CURRENT_USER
  Sökväg: Software\Policies\Microsoft\Office\16.0\Lync
  Namn: EnableContactResolutionWithTelUriAndEmailOnly
  Värdetyp: REG_DWORD
  Värde data: 1
  Base: Decimal

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×