Symptom

Om du har en anslutnings punkt för fjärrtjänst och du har installerat Configuration Manager-aktuell filial, version 2002 tidigt uppdaterings samtal före 30 mars 2020, visas ett tids gräns fel som liknar följande i administrations centret.

Tids gränsen uppnåddes för att få resultat. Kontrol lera att anslutnings punkten för Configuration Manager-tjänsten fungerar och att den är ansluten till molnet.

 

Lösning

  1. Kopiera filen Microsoft. ConfigurationManagement. ManagementProvider. dll från webbplats serverns bin\x64-mapp till mappen för fjärr anslutnings punkten bin\x64.

  2. Starta om SMS_EXECUTIVE tjänsten på servern för tjänst anslutnings punkten.

Referenser

Klient organisation: information om ConfigMgr-klienter i administrations centret (för hands version)

Felsöka klient informationen för ConfigMgr i administrations centret (för hands version)

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×